1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   1
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     7581   222   52   7331   165   48    307
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    3529   14   19   3561   19   21    -37
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      8977   480   33   8242   492   23    723
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     4220   132    2   3469   126    1    757
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    2877   47   10   3402   71   10    -549
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  401   42    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                  226    7    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                 217    2    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      21            132            -111
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      8            58            -50
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    111            199            -88
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    33            49            -16
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                 27357   895   116   27287   924   105     41
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         16733  16331   402   16697  16300   397     36
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                     16697  16300   397
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        11346           11076            270
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         173            438            -265
   Yhteensä                        11519           11514             5
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   2
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             01 Uusimaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     2778   34   16   2707   35   13     70
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     932    1    7    951    3    5    -21
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      2602   108   11   2217   84    5    409
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     1718   38    0   1434   46    0    276
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    408    4    0    471    6    0    -65
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  284   28    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                  214    6    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  79    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       7            53            -46
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3            21            -18
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     5            26            -21
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    8             8             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  8461   185   34   8465   208   23    -27
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          4878  4793   85   4869  4798   71     9
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                     4869  4798   71
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        3745           3696             49
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         23            108            -85
   Yhteensä                        3768           3804            -36
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   3
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             02 Varsinais-Suomi
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      479   14    1    461   10    1     22
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     265    2    0    271    3    0     -7
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      611   75    3    584   90    3     12
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     310   11    0    313    8    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    242    7    1    313    3    1    -67
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4    0    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  34    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             4             -3
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             2             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             3             -2
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             2             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1909   109    5   1991   114    7    -87
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1256  1247    9   1349  1337   12    -93
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                     1349  1337   12
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         760            745             15
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2            11             -9
   Yhteensä                         762            756             6
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   4
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             03 Itä-Uusimaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      117    2    0    119    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     95    0    0    89    0    0     6
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      132    0    0    122    5    0     5
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     207    3    0    84    0    0    126
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     26    0    0    43    1    0    -18
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             2             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  577    5    0    459    6    0    117
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          368   287   81    255   164   91    113
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      255   164   91
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         214            208             6
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             2             -2
   Yhteensä                         214            210             4
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   5
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             04 Satakunta
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      297    1    0    280    1    0     17
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     174    0    1    157    0    1     17
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      547   34    0    519   60    0     2
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      69    2    0    27    3    0     41
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     84    0    0    147    0    0    -63
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   3    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             1             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             3             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             1             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             3             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1173   37    1   1143   64    1     3
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          736   736    0    761   761    0    -25
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      761   761    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         472            438             34
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             8             -6
   Yhteensä                         474            446             28
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   6
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             05 Kanta-Häme
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      165   20    0    168    2    0     15
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     83    1    0    91    1    0     -8
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      215   17    0    226   22    0    -16
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     127    5    0    100    4    0     28
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     71    3    0    51    1    0     22
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             4             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             2             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             8             -7
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             1             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  662   46    0    655   30    0     23
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          438   438    0    408   408    0     30
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      408   408    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         269            262             7
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          1            15            -14
   Yhteensä                         270            277             -7
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   7
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             06 Pirkanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      728    9    4    631    4    3    102
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     401    0    1    377    2    0     22
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      806   43    4    715   22    5    112
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     407   12    2    353   11    1     55
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    133    5    0    216   11    1    -89
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  26    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   4    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  14    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       5            22            -17
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             1             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1            22            -21
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             1             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  2482   69   11   2382   50   10    119
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1406  1406    0   1372  1366    6     34
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                     1372  1366    6
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        1138           1014            124
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          7            46            -39
   Yhteensä                        1145           1060             85
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   8
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             07 Päijät-Häme
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      349    3    0    272    3    0     77
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     191    2    0    178    1    1     14
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      316   11    0    359   14    0    -46
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     122    2    0    93    2    0     29
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     83    0    1    79    1    1     3
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  10    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   4    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2             7             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             4             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             2             -2
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             4             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1065   18    1   1016   21    2     46
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          534   534    0    566   566    0    -32
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      566   566    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         545            454             91
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          4            17            -13
   Yhteensä                         549            471             78
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   9
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             08 Kymenlaakso
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      127    1    0    137    1    0    -10
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     67    0    0    60    0    0     7
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      263    7    1    299    6    1    -35
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     149    0    0    150    0    0     -1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    250    1    0    287    2    0    -38
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             4             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             9             -8
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             3             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  858    9    1    954    9    1    -96
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          670   670    0    749   749    0    -79
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      749   749    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         195            198             -3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2            16            -14
   Yhteensä                         197            214            -17
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  10
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             09 Etelä-Karjala
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      76    2    0    79    2    0     -3
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     61    0    0    68    0    0     -7
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      253   23    0    230   10    0     36
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      46    2    0    53    2    0     -7
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    120    2    0    115    6    0     1
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   2    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             2             -1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             1             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             1             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             1             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  559   29    0    559   21    0     8
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          446   446    0    426   426    0     20
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      426   426    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         139            149            -10
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          3             5             -2
   Yhteensä                         142            154            -12
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  11
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             10 Etelä-Savo
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      213    4    1    209    3    1     5
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     128    0    1    136    0    1     -8
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      237    5    0    261    1    0    -20
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      90    3    0    69    1    0     23
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     85    3    0    128    7    0    -47
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1            10             -9
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             5             -5
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             5             -5
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  754   15    2    829   12    2    -72
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          423   423    0    473   473    0    -50
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      473   473    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         345            348             -3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          1            20            -19
   Yhteensä                         346            368            -22
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  12
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             11 Pohjois-Savo
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      324   41    6    328   18    7     19
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     135    0    0    133    0    3     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      326   11    0    287    3    0     47
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     167    1    0    194    0    0    -26
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    346    0    0    377    8    0    -39
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   6    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             3             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             1             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1300   53    6   1331   29   10     -7
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          851   851    0    877   877    0    -26
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      877   877    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         500            479             21
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             4             -2
   Yhteensä                         502            483             19
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  13
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             12 Pohjois-Karjala
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      148    2    0    110    2    0     38
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     71    0    1    69    0    1     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      322   11    0    301   11    0     21
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     194    3    0    175    3    0     19
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    133    2    0    138    4    0     -7
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             2             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             1             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     2             4             -2
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  870   18    1    812   20    1     56
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          665   665    0    644   644    0     21
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      644   644    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         221            181             40
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             7             -5
   Yhteensä                         223            188             35
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  14
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             13 Keski-Suomi
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      324   12    3    309    4    2     23
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     186    3    2    189    0    1     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      494    7    1    370   33    1     98
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     168    6    0    137    3    0     34
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    132    0    2    184    0    1    -52
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  14    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             4             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             1             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             1             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             2             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1305   28    8   1211   40    5     82
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          807   807    0    741   741    0     66
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      741   741    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         525            502             23
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          1             8             -7
   Yhteensä                         526            510             16
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  15
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      158   17    1    184   24    0    -33
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     129    1    1    137    2    0     -9
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      337   15    0    307   18    0     27
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      73    6    0    44    6    0     29
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    206    8    0    225    7    1    -18
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  54    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  24    1    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             1             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             2             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             1             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  905   47    2    979   59    1    -86
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          645   645    0    687   687    0    -42
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      687   687    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         305            347            -42
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             4             -2
   Yhteensä                         307            351            -44
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  16
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             15 Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      115    4    0    143    4    0    -28
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     67    3    1    94    3    1    -27
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      274   51    0    335   64    0    -74
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      25   11    0    39   15    0    -18
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     84    6    0    47    1    0     42
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4   12    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   2    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             3             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     61            75            -14
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    4             6             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  631   75    1    749   99    1    -142
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          451   231   220    520   319   201    -69
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      520   319   201
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         189            244            -55
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         66            84            -18
   Yhteensä                         255            328            -73
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  17
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             16 Keski-Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      96    8    0    95    9    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     61    0    0    59    0    0     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      163    8    0    143   10    0     18
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      9    5    0     9    6    0     -1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     12    0    0    56    1    0    -45
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  6    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             1             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     38            39             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    17            18             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  396   21    0    426   26    0    -35
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          197   190    7    231   215   16    -34
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      231   215   16
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         165            163             2
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         55            58             -3
   Yhteensä                         220            221             -1
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  18
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      614   26   20    604   23   21     13
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     292    1    4    299    2    7     -8
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      558   37   13    478   28    8     89
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     170   14    0    103   14    0     67
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    214    3    5    314    6    4    -103
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    1    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             5             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             4             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1848   81   42   1812   74   40     43
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          996   996    0    949   949    0     47
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      949   949    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         933            928             5
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             9             -9
   Yhteensä                         933            937             -4
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  19
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             18 Kainuu
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      132    1    0    147    1    0    -15
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     45    0    0    53    0    0     -8
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      138    7    0    174    1    0    -30
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      46    1    0    23    0    0     24
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     95    1    0    30    0    0     66
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    1    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             3             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  456   10    0    438    3    0     25
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          288   288    0    237   237    0     51
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      237   237    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         178            201            -23
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             3             -3
   Yhteensä                         178            204            -26
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.1.2002 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 14.03.2002 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  20
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2002 ja 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä             19 Lappi
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2002     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      341   21    0    348   19    0     -5
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     146    0    0    150    2    0     -6
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      383   10    0    315   10    0     68
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     123    7    0    69    2    0     59
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    153    2    1    181    6    1    -32
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
 
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
 
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             5             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             6             -6
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             2             -2
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.                   0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0
 
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1146   40    1   1076   39    1     71
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
 
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          678   678    0    583   583    0     95
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)                        0    0    0
   Yhteensä                                      583   583    0
 
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
 
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         508            519            -11
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0            13            -13
   Yhteensä                         508            532            -24