1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   1 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 01 Uusimaa
                                     
                                     
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         387    162    67    616    22         11     0
   Tekniikka ja liikenne     8196    97    297   8590    349         310    73
   Kauppa ja hallinto       4581    198   1079   5858    31         77    22
   Matk., ravits. ja talous    3232    106    167   3505    298    93    262    18
   Sosiaali- ja terveysala    3874    279    928   5081    126         34    118
   Kulttuuri            910    79    59   1048     0         23     0
   Vapaa-aika ja liikunta     424     0    79    503    16          0     0
                                                       
   Yhteensä           21604    921   2676   25201    842         717    231
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         29     0         29     0
   Tekniikka ja liikenne      287    24         311     0
   Kauppa ja hallinto        30    234         264     1
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     92    48         140     0
   Kulttuuri            67     0         67     0
   Vapaa-aika ja liikunta      94     0         94     0
                                        
   Yhteensä            599    306         905     1
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         416    162    67    645    22    370    11     0    108     0
   Tekniikka ja liikenne     8483    121    297   8901    349    454    310    73    1078    48
   Kauppa ja hallinto       4611    432   1079   6122    32    150    77    22    550    51
   Matk., ravits. ja talous    3232    106    167   3505    298    316    262    18    403     0
   Sosiaali- ja terveysala    3966    327    928   5221    126    76    34    118     36     1
   Kulttuuri            977    79    59   1115     0    63    23     0    181     9
   Vapaa-aika ja liikunta     518     0    79    597    16    411     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä           22203   1227   2676   26106    843   1840    717    231    2356    109
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       26266   3442   1411   31119    685   2037    669    237    2192    158
   MUUTOS%             -15    -64    90    -16    23    -10     7    -3     7    -31
                                                                  
                                                                  
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus              11485     8643     -25
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     42604     34749     -18
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   1 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 01 Uusimaa
             
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           47
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus      287
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        342
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        976
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot             293
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     148
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus          440
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus            170
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus         308
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                      66
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat              1151
    - muut erityisopiskelijat                    1139
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                129
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         793
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     455
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        463
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   1 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         53
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      67
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     91
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        3
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   2 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 02 Varsinais-Suomi
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         499    59    129    687    29          0     0
   Tekniikka ja liikenne     3328    35    32   3395    203         21    38
   Kauppa ja hallinto       1371    27    97   1495     6          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1333     0    19   1352    121    65    20     0
   Sosiaali- ja terveysala    1273    107    73   1453     6          0    12
   Kulttuuri            661    33    27    721    32          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      55     0    42    97     0          1     0
                                                       
   Yhteensä            8520    261    419   9200    397         42    50
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         30    14         44     0
   Tekniikka ja liikenne      114     0         114     0
   Kauppa ja hallinto        0    17         17     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     76    25         101     0
   Kulttuuri            68    25         93     0
   Vapaa-aika ja liikunta      7     0          7     0
                                        
   Yhteensä            295    81         376     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         529    73    129    731    29    385     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     3442    35    32   3509    203    106    21    38     98     4
   Kauppa ja hallinto       1371    44    97   1512     6     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1333     0    19   1352    121    93    20     0     51     0
   Sosiaali- ja terveysala    1349    132    73   1554     6    34     0    12     0     0
   Kulttuuri            729    58    27    814    32    55     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      62     0    42    104     0    32     1     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            8815    342    419   9576    397    705    42    50    149     4
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       9361    773    355   10489    331    686    25    71    139     8
   MUUTOS%             -6    -56    18    -9    20     3    68    -30     7    -50
                                                                  
                                                                  
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               4156     4079      -2
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     14645     13655      -7
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   2 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 02 Varsinais-Suomi
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus          106
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             24
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           36
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     90
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       66
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        184
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        240
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              67
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     72
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           0
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          96
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       3
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               83
    - muut erityisopiskelijat                     63
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 94
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          72
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      39
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        500
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   2 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        2
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      4
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         39
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        7
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   3 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 03 Itä-Uusimaa
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala          0     0     0     0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      784     9    87    880    40          0    15
   Kauppa ja hallinto       251    36     0    287     0          0    29
   Matk., ravits. ja talous    307     0     0    307    33     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     136    37    15    188     0          0     0
   Kulttuuri            102     0     0    102     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            1580    82    102   1764    73          0    44
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       4     0          4     0
   Kauppa ja hallinto        0    43         43     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     30     0         30     0
   Kulttuuri             0     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             34    43         77     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala          0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      788     9    87    884    40    122     0    15     0     0
   Kauppa ja hallinto       251    79     0    330     0     0     0    29     0     0
   Matk., ravits. ja talous    307     0     0    307    33    34     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     166    37    15    218     0     4     0     0     0     0
   Kulttuuri            102     0     0    102     0     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            1614    125    102   1841    73    160     0    44     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       2331    174    134   2639    44    164     0    60     0     0
   MUUTOS%             -31    -28    -24    -30    66    -2         -27
                                                       
                                                       
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               1392      910     -35
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      4031     2751     -32
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   3 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 03 Itä-Uusimaa
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           0
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       56
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus         0
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        31
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              12
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           64
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                102
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      9
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                         49
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   3 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   4 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 04 Satakunta
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         260     0    52    312    37          0     2
   Tekniikka ja liikenne     2525     0    22   2547    144          0     7
   Kauppa ja hallinto       841    51    45    937    19          0     0
   Matk., ravits. ja talous    819     0     0    819    72    40     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     662    145    43    850     6          0    11
   Kulttuuri            222     8    41    271    18          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            5329    204    203   5736    296          0    20
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      181    14         195     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     11     0         11     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            48    38         86     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            240    52         292     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         260     0    52    312    37    258     0     2     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2706    14    22   2742    144    206     0     7     0     0
   Kauppa ja hallinto       841    51    45    937    19    25     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    830     0     0    830    72    89     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     662    145    43    850     6    35     0    11     0     0
   Kulttuuri            270    46    41    357    18    78     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            5569    256    203   6028    296    691     0    20     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       5212    326    76   5614    248    633     0     0     0     0
   MUUTOS%              7    -21    167     7    19     9
                                             
                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               1417     1729      22
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7031     7757      10
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   4 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 04 Satakunta
              
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           9
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  64
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.    220
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus      163
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        151
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        130
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              40
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     12
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus          152
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                325
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      78
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        288
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   4 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus       39
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         35
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   5 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 05 Kanta-Häme
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         558     0     0    558     2         45     0
   Tekniikka ja liikenne     1743    33     0   1776    104         25     0
   Kauppa ja hallinto       977    12    69   1058    46         20     0
   Matk., ravits. ja talous    497    17    15    529    38    31    20     0
   Sosiaali- ja terveysala     541    63    75    679    27          9     0
   Kulttuuri            323    15     0    338     0          8     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            4639    140    159   4938    217         127     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         23     0         23     0
   Tekniikka ja liikenne      32     0         32     0
   Kauppa ja hallinto        0    83         83     0
   Matk., ravits. ja talous     16     8         24     0
   Sosiaali- ja terveysala     258    46         304     1
   Kulttuuri            65     5         70     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            394    142         536     1
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         581     0     0    581     2    498    45     0     97    22
   Tekniikka ja liikenne     1775    33     0   1808    104    239    25     0    115     9
   Kauppa ja hallinto       977    95    69   1141    46    113    20     0    136    32
   Matk., ravits. ja talous    513    25    15    553    38    89    20     0     38     0
   Sosiaali- ja terveysala     799    109    75    983    28    62     9     0     17     0
   Kulttuuri            388    20     0    408     0    23     8     0     17     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            5033    282    159   5474    218   1024    127     0    420    63
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       4722    491    107   5320    127    912    115    20    373    46
   MUUTOS%              7    -43    49     3    72    12    10   -100     13    37
                                                                  
                                                                  
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               2536     2455      -3
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7856     7929      1
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   5 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 05 Kanta-Häme
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           72
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             88
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       82
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma       78
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        185
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        61
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              45
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                    29
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus          115
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       3
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat              167
    - muut erityisopiskelijat                     250
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                209
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         313
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        502
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   5 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   23
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      6
   3 Datanomin koulutus                         83
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   6 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 06 Pirkanmaa
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         263    15    13    291    11          0     0
   Tekniikka ja liikenne     4000     0    190   4190    344          0    59
   Kauppa ja hallinto       962    66    166   1194    27          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1564    19    15   1598    148    132    15     0
   Sosiaali- ja terveysala    1039    51    203   1293    12          0    15
   Kulttuuri            915     3     0    918    75          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      30     0     0    30     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            8773    154    587   9514    617         15    74
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      117    13         130     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     10     0         10     0
   Sosiaali- ja terveysala     11     2         13     0
   Kulttuuri            61    25         86     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            199    40         239     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         263    15    13    291    11    156     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     4117    13    190   4320    344    182     0    59     0     0
   Kauppa ja hallinto       962    66    166   1194    27     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1574    19    15   1608    148    257    15     0     56     7
   Sosiaali- ja terveysala    1050    53    203   1306    12    69     0    15     0     0
   Kulttuuri            976    28     0   1004    75    205     0     0     8     0
   Vapaa-aika ja liikunta      30     0     0    30     0    30     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            8972    194    587   9753    617    899    15    74     64     7
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       10689    947    327   11963    581    957     0    64     59     9
   MUUTOS%             -16    -80    80    -18     6    -6         16     8    -22
                                                                  
                                                                  
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               5004     4043     -19
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     16967     13796     -19
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   6 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 06 Pirkanmaa
              
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus          113
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  18
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus      135
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        100
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        284
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              91
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                    56
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     42
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           92
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             30
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       4
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               60
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                192
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          71
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      30
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        606
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   6 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      24
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         13
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   7 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 07 Päijät-Häme
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         156     0     0    156     6          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1653     0    28   1681    185          0     0
   Kauppa ja hallinto       652     0    155    807    14          0     0
   Matk., ravits. ja talous    725     0     6    731    74    25     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     577    60    45    682     3          0    17
   Kulttuuri            433     0     0    433     4          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     148     0     0    148     3          0     0
                                                       
   Yhteensä            4344    60    234   4638    289          0    17
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      62    24         86     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     95     0         95     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            43    41         84     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            200    65         265     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         156     0     0    156     6    100     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1715    24    28   1767    185    25     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       652     0    155    807    14    10     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    820     0     6    826    74    31     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     577    60    45    682     3     4     0    17     0     0
   Kulttuuri            476    41     0    517     4    41     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     148     0     0    148     3    26     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4544    125    234   4903    289    237     0    17     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       4262    195    171   4628    221    171     0     0     0     0
   MUUTOS%              7    -36    37     6    31    39
                                             
                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               1009      360     -64
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5637     5263      -7
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   7 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 07 Päijät-Häme
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           0
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             17
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       78
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        82
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        156
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot             122
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     15
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           64
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 84
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        153
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   7 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      41
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   8 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 08 Kymenlaakso
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         294    68    45    407     7          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1743    29    36   1808    58          0    33
   Kauppa ja hallinto       927    40    54   1021     4          0     0
   Matk., ravits. ja talous    709    15     0    724    56    47     0    15
   Sosiaali- ja terveysala     462    74    46    582     1         11     0
   Kulttuuri            209    14    30    253     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            4344    240    211   4795    126         11    48
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      14     0         14     0
   Kauppa ja hallinto        6     6         12     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      2     0          2     0
   Kulttuuri             4    10         14     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             26    16         42     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         294    68    45    407     7    325     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1757    29    36   1822    58    76     0    33     0     0
   Kauppa ja hallinto       933    46    54   1033     4     2     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    709    15     0    724    56    40     0    15     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     464    74    46    584     1     3    11     0     0     0
   Kulttuuri            213    24    30    267     0     2     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4370    256    211   4837    126    448    11    48     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       3901    245    181   4327    109    404     0    16     0     0
   MUUTOS%             12     4    17    12    16    11         200
                                                       
                                                       
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               1312      895     -32
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5639     5732      2
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   8 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 08 Kymenlaakso
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           62
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)            152
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           18
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.    123
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       70
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        57
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        78
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              18
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           0
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 67
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        381
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   8 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu   9 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 09 Etelä-Karjala
                                        
                                        
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         105     0    24    129    12          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1246    15    35   1296    92          8     0
   Kauppa ja hallinto       463    48     0    511     1          0     0
   Matk., ravits. ja talous    464     1     0    465    21    18     9     0
   Sosiaali- ja terveysala     312    27    44    383     0          0     0
   Kulttuuri            96     0    13    109     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      66    14     0    80     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            2752    105    116   2973    126         17     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      50     0         50     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     11     0         11     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             0     0          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             61     0         61     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         105     0    24    129    12    98     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1296    15    35   1346    92     0     8     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       463    48     0    511     1     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    475     1     0    476    21    22     9     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     312    27    44    383     0     4     0     0     0     0
   Kulttuuri            96     0    13    109     0     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      66    14     0    80     0    54     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            2813    105    116   3034    126    178    17     0     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       2712    122    106   2940    125    155     8     0     0     0
   MUUTOS%              4    -14     9     3     1    15    113
                                                  
                                                  
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               1525      822     -46
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      4465     3856     -14
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   9 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 09 Etelä-Karjala
                
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           30
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       72
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        49
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        59
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              49
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           16
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          80
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 0
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      54
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        124
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu   9 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  10 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 10 Etelä-Savo
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         386    47     0    433    17          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1343    17     0   1360    200          0     9
   Kauppa ja hallinto       663    11    88    762     4          0     0
   Matk., ravits. ja talous    662    17     5    684    128    49     8     8
   Sosiaali- ja terveysala     444    23    86    553    20          0     0
   Kulttuuri            269    15    23    307     1          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     127     0     0    127     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            3894    130    202   4226    370          8    17
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0    16         16     0
   Tekniikka ja liikenne      56    25         81     0
   Kauppa ja hallinto        48     0         48     0
   Matk., ravits. ja talous     13     2         15     0
   Sosiaali- ja terveysala     21     0         21     0
   Kulttuuri            40     8         48     0
   Vapaa-aika ja liikunta      1     0          1     0
                                        
   Yhteensä            179    51         230     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         386    63     0    449    17    304     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1399    42     0   1441    200    86     0     9     0     0
   Kauppa ja hallinto       711    11    88    810     4    21     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    675    19     5    699    128    92     8     8     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     465    23    86    574    20    73     0     0     0     0
   Kulttuuri            309    23    23    355     1     5     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     128     0     0    128     0    113     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4073    181    202   4456    370    694     8    17     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       3948    228    178   4354    312    679    12    16     0     0
   MUUTOS%              3    -21    13     2    19     2    -33     6
                                                       
                                                       
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               1208      429     -64
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      5562     4885     -12
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  10 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 10 Etelä-Savo
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus          132
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  99
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       74
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        124
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        171
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              27
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           0
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             30
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          97
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                117
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     184
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        393
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  10 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         26
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        1
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  11 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 11 Pohjois-Savo
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         548     0    184    732    55          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2477     0    37   2514    209          0     0
   Kauppa ja hallinto       870    57    68    995    31          0    23
   Matk., ravits. ja talous    919    76     8   1003    75    91     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     821    111    115   1047     2          0     0
   Kulttuuri            329     0    57    386    64          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      49     0    16    65     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            6013    244    485   6742    436          0    23
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         56    13         69     0
   Tekniikka ja liikenne      47     0         47     0
   Kauppa ja hallinto        0    19         19     0
   Matk., ravits. ja talous    107     0         107     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            49     0         49     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä            259    32         291     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         604    13    184    801    55    476     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2524     0    37   2561    209    173     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       870    76    68   1014    31     0     0    23     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1026    76     8   1110    75    67     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     821    111    115   1047     2    11     0     0     0     0
   Kulttuuri            378     0    57    435    64    18     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      49     0    16    65     0    33     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            6272    276    485   7033    436    778     0    23     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       5838    389    347   6574    365    755     0     0     0     0
   MUUTOS%              7    -29    40     7    19     3
                                             
                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               3238     3171      -2
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      9812     10204      4
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  11 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 11 Pohjois-Savo
                
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           93
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             36
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           18
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       73
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        104
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        215
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              72
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     23
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           48
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          65
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                175
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      33
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        570
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  11 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         19
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      39
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  12 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 12 Pohjois-Karjala
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         303    27    120    450    23         12     0
   Tekniikka ja liikenne     1853     0    112   1965    318          0     0
   Kauppa ja hallinto       658    20     2    680    21          0     0
   Matk., ravits. ja talous    696     9    21    726    128    31     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     516    118    20    654    24          0     0
   Kulttuuri            655    22    44    721    42          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      94     0     0    94     3          0    19
                                                       
   Yhteensä            4775    196    319   5290    559         12    19
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      41    16         57     0
   Kauppa ja hallinto        4     0          4     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             4     0          4     0
   Vapaa-aika ja liikunta      14     0         14     0
                                        
   Yhteensä             63    16         79     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         303    27    120    450    23    292    12     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1894    16    112   2022    318    245     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       662    20     2    684    21    68     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    696     9    21    726    128    106     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     516    118    20    654    24    67     0     0     0     0
   Kulttuuri            659    22    44    725    42    30     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     108     0     0    108     3    59     0    19     0     0
                                                                  
   Yhteensä            4838    212    319   5369    559    867    12    19     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       4451    192    277   4920    495    819    12    16     0     0
   MUUTOS%              9    10    15     9    13     6     0    19
                                                       
                                                       
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               2174     2077      -4
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      7094     7446      5
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  12 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 12 Pohjois-Karjala
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           38
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  184
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       20
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        111
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        144
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              71
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     75
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus          386
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          75
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                436
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      58
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        373
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  12 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      4
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus       14
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  13 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 13 Keski-Suomi
                                       
                                       
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         355    29    52    436    25         16     0
   Tekniikka ja liikenne     2444     0    58   2502    212          0     2
   Kauppa ja hallinto       933     0    175   1108    35          0     5
   Matk., ravits. ja talous    1029     0    76   1105    62    106    19     2
   Sosiaali- ja terveysala     980    150    151   1281     5         15     6
   Kulttuuri            294     0    45    339     2         16     0
   Vapaa-aika ja liikunta     128    15     0    143     0          0     7
                                                       
   Yhteensä            6163    194    557   6914    341         66    22
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         26    20         46     0
   Tekniikka ja liikenne      97     5         102     0
   Kauppa ja hallinto        21    10         31     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala     206    23         229     0
   Kulttuuri            44     0         44     0
   Vapaa-aika ja liikunta      1     0          1     0
                                        
   Yhteensä            395    58         453     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         381    49    52    482    25    355    16     0     34     0
   Tekniikka ja liikenne     2541     5    58   2604    212    259     0     2     0     0
   Kauppa ja hallinto       954    10    175   1139    35    36     0     5     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1029     0    76   1105    62    143    19     2     37     0
   Sosiaali- ja terveysala    1186    173    151   1510     5    107    15     6     23     0
   Kulttuuri            338     0    45    383     2    100    16     0     36     0
   Vapaa-aika ja liikunta     129    15     0    144     0    79     0     7     0     0
                                                                  
   Yhteensä            6558    252    557   7367    341   1079    66    22    130     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       6525    409    275   7209    257   1202    65    23    122     0
   MUUTOS%              1    -38    103     2    33    -10     2    -4     7
                                                             
                                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               3189     2577     -19
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     10398     9944      -4
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  13 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 13 Keski-Suomi
               
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           67
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  139
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           28
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus      132
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        147
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        160
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              85
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     53
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           92
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus         136
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       5
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               74
    - muut erityisopiskelijat                     51
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                353
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          90
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      79
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        557
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  13 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         10
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      44
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        1
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  14 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 14 Etelä-Pohjanmaa
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         315     6    46    367    22          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2397     0    69   2466    187         27     0
   Kauppa ja hallinto       811    20    79    910     3          0     0
   Matk., ravits. ja talous    751     0     0    751    76    90    28     0
   Sosiaali- ja terveysala     566     0    75    641     4          0     0
   Kulttuuri            320     0     0    320     3         27     0
   Vapaa-aika ja liikunta      85    38     0    123     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            5245    64    269   5578    295         82     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         20     0         20     0
   Tekniikka ja liikenne      28     0         28     0
   Kauppa ja hallinto        29    10         39     0
   Matk., ravits. ja talous     52     0         52     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            92     0         92     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     3          3     0
                                        
   Yhteensä            221    13         234     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         335     6    46    387    22    251     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2425     0    69   2494    187    298    27     0     43     0
   Kauppa ja hallinto       840    30    79    949     3     2     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    803     0     0    803    76    166    28     0     60     0
   Sosiaali- ja terveysala     566     0    75    641     4    39     0     0     0     0
   Kulttuuri            412     0     0    412     3    113    27     0     43     0
   Vapaa-aika ja liikunta      85    41     0    126     0    90     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            5466    77    269   5812    295    959    82     0    146     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       5273    146    212   5631    276    911    66     0    122     0
   MUUTOS%              4    -47    27     3     7     5    24          20
                                                             
                                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               2597     2415      -7
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      8228     8227      -0
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  14 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 14 Etelä-Pohjanmaa
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           53
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       83
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        100
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        109
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              54
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           60
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             34
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          89
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       7
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               80
    - muut erityisopiskelijat                     59
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                369
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         105
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      90
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        395
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  14 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   20
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         25
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        3
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  15 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 15 Pohjanmaa
                                      
                                      
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         147    67    18    232    29          0     0
   Tekniikka ja liikenne     1525     6    26   1557    119          4     0
   Kauppa ja hallinto       618     0    147    765    18          0     0
   Matk., ravits. ja talous    797     0    40    837    62    26    28     0
   Sosiaali- ja terveysala     604    97    65    766     4          8    37
   Kulttuuri            167     0     0    167     4          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      91     0    10    101     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            3949    170    306   4425    236         40    37
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       2     0          2     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     7          7     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri             1     0          1     0
   Vapaa-aika ja liikunta      4     0          4     0
                                        
   Yhteensä             7     7         14     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         147    67    18    232    29    87     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     1527     6    26   1559    119    191     4     0     39     0
   Kauppa ja hallinto       618     0    147    765    18     5     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    797     7    40    844    62    58    28     0     49     0
   Sosiaali- ja terveysala     604    97    65    766     4    24     8    37     0     0
   Kulttuuri            168     0     0    168     4    44     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      95     0    10    105     0    85     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            3956    177    306   4439    236    494    40    37     88     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       3724    113    264   4101    175    466    31    20     81     0
   MUUTOS%              6    57    16     8    35     6    29    85     9
                                                             
                                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               666     1804     171
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      4767     6243      31
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  15 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 15 Pohjanmaa
              
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           0
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  36
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       20
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        152
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        167
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              46
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     37
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           21
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus         101
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                      15
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               21
    - muut erityisopiskelijat                     52
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                259
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          38
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      85
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        112
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  15 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      1
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        4
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  16 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 16 Keski-Pohjanmaa
                                         
                                         
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         262     0    42    304     6          0     0
   Tekniikka ja liikenne      800     0    18    818    57          0     0
   Kauppa ja hallinto       289     0    63    352     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous    256     0     0    256    26    41     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     298    64     0    362     0          0     0
   Kulttuuri            78    19    60    157     1          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      58     0     0    58     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            2041    83    183   2307    90          0     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      51     1         52     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     0     0          0     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            26     7         33     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             77     8         85     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         262     0    42    304     6    253     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      851     1    18    870    57    67     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       289     0    63    352     0     0     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    256     0     0    256    26    38     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     298    64     0    362     0     0     0     0     0     0
   Kulttuuri            104    26    60    190     1     0     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      58     0     0    58     0    40     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            2118    91    183   2392    90    398     0     0     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       2020    93    159   2272    106    436     0     0     0     0
   MUUTOS%              5    -2    15     5    -15    -9
                                             
                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               755      904      20
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      3027     3296      9
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  16 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 16 Keski-Pohjanmaa
                 
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           23
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             26
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       32
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus         0
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        27
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              23
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     38
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           60
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          58
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                 90
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      40
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        268
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  16 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      26
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  17 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 17 Pohjois-Pohjanmaa
                                          
                                          
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         632    35     0    667    21          6     0
   Tekniikka ja liikenne     3943    70    13   4026    342          0    15
   Kauppa ja hallinto       1281    23    40   1344    29          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1227     0    23   1250    113    77     0     0
   Sosiaali- ja terveysala    1202    208    114   1524     2          0     0
   Kulttuuri            776     0     0    776    69         22     0
   Vapaa-aika ja liikunta      70    25     0    95     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            9131    361    190   9682    576         28    15
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne      166    40         206     0
   Kauppa ja hallinto        12     0         12     0
   Matk., ravits. ja talous     30     0         30     0
   Sosiaali- ja terveysala      0     0          0     0
   Kulttuuri            108    14         122     0
   Vapaa-aika ja liikunta      13     0         13     0
                                        
   Yhteensä            329    54         383     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         632    35     0    667    21    550     6     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     4109    110    13   4232    342    482     0    15     0     0
   Kauppa ja hallinto       1293    23    40   1356    29    14     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1257     0    23   1280    113    197     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala    1202    208    114   1524     2    127     0     0     0     0
   Kulttuuri            884    14     0    898    69    120    22     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      83    25     0    108     0    89     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            9460    415    190   10065    576   1579    28    15     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       9444    376    212   10032    482   1621    30    29     0     0
   MUUTOS%              0    10    -10     0    20    -3    -7    -48
                                                       
                                                       
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               1755     2169      24
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     11787     12234      4
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  17 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 17 Pohjois-Pohjanmaa
                  
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           87
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  91
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           30
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus      180
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        96
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        283
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot             226
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     45
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           94
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          95
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                794
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      89
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        696
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  17 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      23
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         43
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus       13
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  18 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 18 Kainuu
                                    
                                    
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         150     0     0    150     6          0     0
   Tekniikka ja liikenne      893     0    10    903    56          0     0
   Kauppa ja hallinto       366     0     0    366     5          0     0
   Matk., ravits. ja talous    435     0     0    435    63    42     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     303    34     0    337     5          0     0
   Kulttuuri            141     0     0    141     3          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0          0     0
                                                       
   Yhteensä            2288    34    10   2332    138          0     0
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala          0     0          0     0
   Tekniikka ja liikenne       8     0          8     0
   Kauppa ja hallinto        0     0          0     0
   Matk., ravits. ja talous     24     0         24     0
   Sosiaali- ja terveysala     23     0         23     0
   Kulttuuri            22     0         22     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0          0     0
                                        
   Yhteensä             77     0         77     0
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         150     0     0    150     6    140     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne      901     0    10    911    56    215     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       366     0     0    366     5    10     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    459     0     0    459    63    83     0     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     326    34     0    360     5    68     0     0     0     0
   Kulttuuri            163     0     0    163     3    13     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            2365    34    10   2409    138    529     0     0     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       2298    17     8   2323    133    496     0     0     0     0
   MUUTOS%              3    100    25     4     4     7
                                             
                                             
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               444      306     -31
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      2767     2715      -2
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  18 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 18 Kainuu
             
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           38
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                   0
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus       42
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus         0
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        41
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              19
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus           17
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             0
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          0
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                293
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.      0
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        236
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  18 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus          0
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        0
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  19 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta: 19 Lappi
                                    
                                    
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         469     7     0    476     6          0     0
   Tekniikka ja liikenne     2267    23     2   2292    152          0     0
   Kauppa ja hallinto       897     0    12    909     7          0     0
   Matk., ravits. ja talous    1145    49     0   1194    55    43    18     0
   Sosiaali- ja terveysala     737    12    114    863     3          0    18
   Kulttuuri            386     0     0    386     6          0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     146     0     7    153     0         15     0
                                                       
   Yhteensä            6047    91    135   6273    229         33    18
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         30     0         30     0
   Tekniikka ja liikenne       8    13         21     0
   Kauppa ja hallinto        27     4         31     0
   Matk., ravits. ja talous     34     0         34     0
   Sosiaali- ja terveysala     23    29         52     0
   Kulttuuri            147     0         147     2
   Vapaa-aika ja liikunta      4     0          4     0
                                        
   Yhteensä            273    46         319     2
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala         499     7     0    506     6    315     0     0     0     0
   Tekniikka ja liikenne     2275    36     2   2313    152    421     0     0     0     0
   Kauppa ja hallinto       924     4    12    940     7    47     0     0     0     0
   Matk., ravits. ja talous    1179    49     0   1228    55    321    18     0     0     0
   Sosiaali- ja terveysala     760    41    114    915     3    77     0    18     0     0
   Kulttuuri            533     0     0    533     8    200     0     0     0     0
   Vapaa-aika ja liikunta     150     0     7    157     0    128    15     0     0     0
                                                                  
   Yhteensä            6320    137    135   6592    231   1509    33    18     0     0
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000       5916    266    117   6299    218   1586    22     0     0     0
   MUUTOS%              7    -48    15     5     6    -5    50
                                                  
                                                  
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus               2493     1865     -25
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki      8792     8457      -4
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  19 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta: 19 Lappi
            
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus           84
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  168
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)             0
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma            0
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.     0
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus      101
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma        0
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus        199
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus        226
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot              37
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                     0
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus      0
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus          205
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus             39
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus          99
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                       0
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat               0
    - muut erityisopiskelijat                      0
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                855
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat          0
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     193
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        461
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  19 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   0
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   0
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus        0
   2 Meijeriteknikon koulutus                      0
   3 Datanomin koulutus                         0
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)      0
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         96
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     0
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus        4
                                       
1 ******************************************************************************************************************************
       AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT SEKÄ VERTAILU 20.1.2000 TIETOIHIN     taulu  20 /1
  ******************************************************************************************************************************
                                                                 
@ 
 
 
 
   Omistaja:                   Maakunta:
                               
                               
   TOINEN ASTE
                        Opiskelijamäärä     ------------ josta -------------------
                 Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis- Talous-   Vamm. Maahanm.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.  koulu   valm.   valm.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        6089    522    792   7403    336         90     2
   Tekniikka ja liikenne     45160    334   1072   46566   3371         395    251
   Kauppa ja hallinto      18411    609   2339   21359    301         97    79
   Matk., ravits. ja talous   17567    309    395   18271   1649   1047    427    43
   Sosiaali- ja terveysala    15347   1660   2212   19219    250         77    234
   Kulttuuri           7286    208    399   7893    324         96     0
   Vapaa-aika ja liikunta     1571    92    154   1817    22         16    26
                                                       
   Yhteensä           111431   3734   7363  122528   6253        1198    635
                                                       
                                                       
   OPISTO- JA AMMATILLINEN KORKEA-ASTE
                    
   Luonnonvara-ala         214    63         277     0
   Tekniikka ja liikenne     1365    175        1540     0
   Kauppa ja hallinto       177    426         603     1
   Matk., ravits. ja talous    403    17         420     0
   Sosiaali- ja terveysala     742    173         915     1
   Kulttuuri            889    173        1062     2
   Vapaa-aika ja liikunta     138     3         141     0
                                        
   Yhteensä            3928   1030        4958     4
                                        
                                        
                        Opiskelijamäärä     ------------------------- josta ---------------------------
   YHTEENSÄ           Nuoret   Aikuiset    Yhteensä Erityis-  Majoi-   Vamm. Maahanm.  Erit. koul.teht.
                     Opetuss. Näyttöt.       opisk.   tetut   valm.   valm. Erit.opisk.  Muut
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Luonnonvara-ala        6303    585    792   7680    336   5213    90     2    239    22
   Tekniikka ja liikenne     46525    509   1072   48106   3371   3847    395    251    1373    61
   Kauppa ja hallinto      18588   1035   2339   21962    302    503    97    79    686    83
   Matk., ravits. ja talous   17970    326    395   18691   1649   2242    427    43    694     7
   Sosiaali- ja terveysala    16089   1833   2212   20134    251    884    77    234     76     1
   Kulttuuri           8175    381    399   8955    326   1110    96     0    285     9
   Vapaa-aika ja liikunta     1709    95    154   1958    22   1269    16    26     0     0
                                                                  
   Yhteensä           115359   4764   7363  127486   6257   15068   1198    635    3353    183
                                                                  
   TILANNE 20.1.2000      118893   8944   4917  132754   5290   15090   1055    572    3088    221
   MUUTOS%             -3    -47    50    -4    18    -0    14    11     9    -17
                                                                  
                                                                  
                     20.1.2000   20.9.2000   MUUTOS%
   Muu koulutus              48355     41653     -14
   Opiskelijoita yhteensä, kaikki     181109    169139      -7
                                       
                                       
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  20 /2
   ************************************************************************
                                       
@ 
 
 
   Omistaja:
   Maakunta:
       
   LIITELOMAKE 1
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
   1 Metsätalouden perustutkintoon johtava koulutus          1054
   1 Metsäkoneenkuljettajan koulutus                  799
   1 Maatilatalouden perustutkintoon johtava koulutus
    (hevostalouden laajat suuntautumisopinnot)            343
   2 Maanrakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma           130
   2 Merenkulkualan perustutkintoihin/-tutkintoon johtava koul.    433
   2 Kuljetusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Logistiikan perustutkintoon johtava koulutus kuljetus-
    palvelujen koulutusohjelmassa/
    Lentokoneasentajan tutkintoon johtava koulutus/
    Lentokoneenasennuksen perustutkintoon johtava koulutus      1766
   2 Maidonkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus/
    Meijeristin tutkintoon johtava koulutus/
    Meijerialan perustutkinnon mejerialan koulutusohjelma       78
   3 Tietojenkäsittelyn perustutkintoon johtava koulutus       2183
   5 Kauneudenhoitoalan perustutkintoihin johtava koulutus/
    Hiusalan perustutkintoon johtava koulutus/
    Kauneudenhoitoalan perustutkintoon johtava koulutus       3558
   5 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, lähihoitaja,
    johtavat ensihoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä
    suu- ja hammashoidon suuntautumisopinnot             1397
   6 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkintoon, artesaani
    (lasiala), johtava koulutus                    85
   6 Musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus     560
   6 Viestintäalan perustutkintoon johtava koulutus          1926
   7 Liikunnan koulutuskeskuksissa järjestettävä liikunnan-
    ohjauksen perustutkintoon johtava koulutus            303
   7 Kansanopistoissa järjestettävä vapaa-aika- ja liikunta-alan
    ammatillisiin perustutkintoihin johtava koulutus         1299
                                       
    Erityisen koulutustehtävän erityisopetuksessa perusteella
    yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    - henkilökohtaista koulunkäyntiavustajaa tarvitsevat
     vammaiset opiskelijat                      103
    - muut vaikeasti vammaiset opiskelijat              1636
    - muut erityisopiskelijat                    1614
                                       
    Majoitusedun perusteella yksikköhintaan tehtävät korotukset
    -----------------------------------------------------------
    Ammattioppilaitoksen oppilasasuntolana 31.7.1998 olleessa
    asuntolassa majoitetut opiskelijat                4943
    Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa
    - erityisoppilaitosten majoitettavat opiskelijat         1482
    Sisäoppilaitosmuotoisesti järjestetyn koulutuksen opisk.     1516
    Muut kuin ed. olevissa kohdissa ilmoitetut majoitusedun
    saavat opiskelijat                        7127
                                       
                                       
1
 
   ************************************************************************
     AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 20.9.2000 TILASTOIDUT PORRASTUSOPISKELIJAT                     taulu  20 /3
   ************************************************************************
                                       
@   
   
   
   
   LIITELOMAKE 2
         
    Opiskelijamäärät yksikköhinnan mahdollista porrastamista varten
    ---------------------------------------------------------------
    Opisto- ja ammatillinen korkea-aste
    -----------------------------------------------------------
   1 Metsätalousinsinöörin koulutus                   20
   1 Ratsastuksenopettajan koulutus                   23
   2 Merenkulkualan opisto- ja amm. korkea-asteen koulutus       41
   2 Meijeriteknikon koulutus                      6
   3 Datanomin koulutus                        216
   5 Hammashuoltajan, hammasteknikon ja laboratoriohoit. koul.      0
   5 Kauneudenhoitoalan opistoasteen koulutus              0
   6 Musiikkialan opistoasteen koulutus (ei tanssialan koul.)     273
   6 Viestintä- ja kuvataidealan opistoasteen koulutus         226
   7 Liikunnanohjaajan koulutus                     91
   7 Viittomakielentulkin koulutus                    0
   7 Muu vapaa-aika ja liikunta-alan opistoasteen koulutus       50