1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä                          639    
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    3599   48   10 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   1658    3    9 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     4030   180    6 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    1437   44    1 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   3311   68   17 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    2632         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   1096         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   3937         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.  1172         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     58         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    54         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                22984   343   43 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         8887   183     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)         111    1     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    5198   69   41 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   2558    8   15 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     7387   322   28 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    2547   69    1 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   5163   97   18 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus    238    5    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    255    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   391   22    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    1126         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    437         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   1712         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.  450         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     8         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    10         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                27480   592   103 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)        16071   425     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)         18    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             01 Uusimaa              
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    1073    3    2 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    426    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     1256   49    2 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    719   37    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   460    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     684         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    292         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   1439         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.  378         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     48         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    2         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 6777   89    5 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         2469   52     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)         50    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    1621    3    6 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    611    1    3 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     2303   33    5 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    1266   28    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   733    2    3 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus    168    1    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    238    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    84    1    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     320         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    119         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   662         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.  146         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     2         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    3         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 8276   69   17 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         4697   160     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          5    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             02 Varsinais-Suomi          
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     248    2    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    127    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     187   26    1 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     55    0    1 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   398   14    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     192         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    125         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   227         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   73         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     4         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    3         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1639   42    3 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         674    6     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          7    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     419    8    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    249    1    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     381   68    1 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    165    3    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   525   23    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     6    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     1    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    24    1    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     92         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    33         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    85         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   27         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     3         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    1         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 2011   104    2 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         1191    6     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          4    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             03 Itä-Uusimaa            
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     70    0    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    24    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      39    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     3    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    51    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     38         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    17         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    50         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   22         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 314    0    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          66   27     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     86    0    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    47    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      86    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     27    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    79    0    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    12    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     17         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     9         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    0         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   0         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 363    0    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         165   39     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             04 Satakunta             
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     175    0    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    93    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     194   20    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     20    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   245    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     144         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    69         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   156         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   80         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    5         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1181   20    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         479    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          5    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     217    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    115    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     406   56    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     33    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   364    1    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    63    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     44         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    21         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    53         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   35         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1351   58    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         923    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             05 Kanta-Häme             
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     83    3    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    31    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      90    1    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     23    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    67    2    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     49         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    38         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    65         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   33         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    1         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 480    6    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         183    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          1    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     146    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    79    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     161    2    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     36    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   112    0    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    22    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     21         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    16         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    25         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   10         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 628    3    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         333    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             06 Pirkanmaa             
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     372    2    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    176    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     406    5    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     96    2    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   233    0    1 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     281         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    64         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   393         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   65         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    11         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 2097    9    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         742    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)         11    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     500    1    3 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    257    1    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     734   19    4 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    272    9    1 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   424    7    3 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus    44    1    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     11    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    20    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     129         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    36         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   181         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   29         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 2637   38   11 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         1541    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             07 Päijät-Häme            
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     146    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    68    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     191    6    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     73    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    62    0   14 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     108         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    36         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   194         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   52         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     1         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    2         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 933    7   15 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         332    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          3    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     191    2    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    120    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     457   18    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     94    2    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   166    0    3 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     1    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    1    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     52         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    18         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    73         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   20         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1193   22    5 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         739    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             08 Kymenlaakso            
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     84    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    23    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     133    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     25    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   137    9    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     92         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    43         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    71         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   42         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    9         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 659   10    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         304    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          9    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     119    1    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    50    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     225    9    1 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     67    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   221    3    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     1    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    1    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     23         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    12         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    50         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   26         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    3         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 798   13    2 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         527    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          3    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             09 Etelä-Karjala           
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     74    3    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    35    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     122    2    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     20    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   147    3    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     47         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    19         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    78         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   56         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     1         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 599    8    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         294    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          1    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     98    5    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    53    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     192    3    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     35    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   164    6    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    8   16    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     24         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     6         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    32         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   26         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     1         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 639   30    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         424    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          1    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             10 Etelä-Savo             
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     115    3    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    65    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     128    2    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     23    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   142    2    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     172         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    65         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   138         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   76         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 924    7    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         297    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     153    2    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    91    0    2 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     224    2    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     70    1    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   259    3    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     2    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    3    3    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     56         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    21         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    75         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   32         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 986   11    3 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         567    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             11 Pohjois-Savo            
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     226    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    76    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     186    9    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    114    1    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   308   24    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     79         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    46         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   144         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   19         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1198   35    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         642    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     234    3    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    90    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     237    3    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    100    1    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   393   23    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    20    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     43         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    16         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    19         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   5         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1157   30    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         777    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             12 Pohjois-Karjala          
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     56    0    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    32    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      83    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     13    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    11    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     39         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    18         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   177         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   42         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    1         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 472    0    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         107    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          1    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     73    0    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    45    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     178    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     39    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    66    2    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     1    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     19         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     7         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    94         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   15         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 537    2    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         286    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             13 Keski-Suomi            
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     150    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    82    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     245    1    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     77    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   188    0    1 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     133         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    47         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   188         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   53         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    7         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1170    2    2 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         511    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          7    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     202    1    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    145    0    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     367    1    2 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    108    5    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   295    1    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    26    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     60         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    16         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    67         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   12         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1298    8    4 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         803    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             14 Etelä-Pohjanmaa          
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     112    5    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    79    3    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      88    3    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     33    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   262    7    1 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     46         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    28         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    64         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   24         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 736   18    2 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         393    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     143    5    1 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    108    3    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     169    8    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     55    4    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   311   11    1 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    1    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    70    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     22         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    16         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    23         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   17         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 934   32    2 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         629    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             15 Pohjanmaa             
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     76    0    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    61    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     169    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     53    4    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    55    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     20         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    11         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   145         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   20         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     2         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 612    4    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         189   92     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          1    1     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     104    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    82    1    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     264   31    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     59   15    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   180    3    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    1    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    2    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      5         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    14         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   115         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   5         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     1         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 831   52    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         359   196     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          1    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             16 Keski-Pohjanmaa          
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     64    0    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    26    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      54    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     2    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    45    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      9         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    13         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   122         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   21         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 356    0    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          95    6     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     67    5    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    44    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     118    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     4    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   145    0    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    6    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      3         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     5         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    59         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   22         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 473    5    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         249   24     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             17 Pohjois-Pohjanmaa         
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     248   11    5 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    126    0    4 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     234   52    2 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     36    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   167    1    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     331         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    68         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   140         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   42         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     2         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    6         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1400   64   11 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         490    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          8    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     482   15   25 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    211    0    4 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     439   43   14 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     74    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   289    2    8 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     6    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    13    1    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     137         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    36         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    71         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   7         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     1         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1766   61   51 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         867    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          1    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             18 Kainuu               
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     78    2    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    33    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      42    0    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     3    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    44    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     55         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    33         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    23         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   15         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 326    2    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          89    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     121    1    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    58    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     176   17    0 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     15    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    55    1    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     9    1    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     5    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    13    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     18         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    14         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    8         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   2         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    0         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 494   20    0 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         292    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          0    0     
1************************************************************************    
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.1.2000 ja 20.9.2000 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT     
 ************************************************************************    
 @    Yhteensä             19 Lappi               
                                         
                                         
 Opiskelijamäärät sopimustyypeittäin          Tilanne 20.1.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     149   10    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    75    0    0 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     183    4    1 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     49    0    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   289    6    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     113         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    64         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset   123         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   59         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    7         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1111   20    1 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         531    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          7    0     
                                         
                             Tilanne 20.9.2000    
 +                            _________________    
                                         
 1. Uudet sopimukset, koulutus aloitettu        opiske- yrit-  joista 
   1.1.1999 tai sen jälkeen              lijat  täjät  er.op. 
                                         
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     222   14    0 
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    103    1    1 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.     270    9    1 
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     28    1    0 
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   382    9    0 
                                         
   Lisäkoulutus, sopimukset 21.1.2000 - 19.9.2000 yli 4 kk           
                                         
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus     0    0    0 
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     0    0    0 
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    3    0    0 
                                         
 2. Vanhat sopimukset, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999            
                                         
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     41         
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    22         
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    20         
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   14         
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.     0         
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    3         
                                         
 Yhteensä (kohdat 1 ja 2)                 1108   34    2 
                                         
 Lisäkoulutuksen opiskelijamäärät kielen mukaan     suomi ruotsi     
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         702    0     
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)          3    0