PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2000 *** KAIKKI OPPILAITOKSET *** PVM: 20.11.2000 *** 1 *** RAPORTTI: Z99SA6YB ***

       KUNNAN ASUKKAIDEN HAKEUTUMINEN KOULUTUKSEEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN MUKAAN KOULUTUSTYYPEITTÄIN

                                     OMA    MUU        ASUKAS- % ASUK-
       TYYPPI             OMA KUNTA MUU KUNTA  MAAKUNTA  MAAKUNTA  YHTEENSÄ   MÄÄRÄ  KAISTA
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
       01 Perusopetus          624.794   15.266  638.249   1.811  640.060 5.171.302  12,38
       02 Perusopetus yli 18 v.      1.163    241   1.388     16   1.404 5.171.302   0,03
       03 Lukiokoulutus          93.263   23.761  113.086   3.938  117.024 5.171.302   2,26
       04 Lukiokoulutus yli 18 v.a     9.205   4.152   12.668    689   13.357 5.171.302   0,26
       05 Ammatillinen koulutus      53.165   74.572  108.842   18.895  127.737 5.171.302   2,47
       18 Ammattikorkeakoulut       39.234   64.961   74.727   29.468  104.195 5.171.302   2,01
                       ========= ========= ========= ========= =========
                        820.824  182.953  948.960   54.817 1.003.777