VALTIONOSUUSPERUSTEEN MUKAISTEN OPPILAS-/OPISKELIJAMÄÄRIEN KEHITYS SYKSYSTÄ 1997 SYKSYYN 2001

KOULUTUSTYYPPI/KOULUTUSALA SYKSY 1997 KEVÄT 1998 SYKSY 1998 KEVÄT 1999 SYKSY 1999 KEVÄT 2000 SYKSY 2000 KEVÄT 2001 SYKSY 2001 MUUTOS % SYKSYSTÄ 2000 MUUTOS % KEVÄÄSTÄ 2001
PERUSOPETUS 590.658 590.411 589.402 589.489 584.923 584.923 583.986 584.028 584.550 0 0
ESIOPETUS (ei 11-vuotinen oppivelv.) 5.921 5.921 57.734 57.734 59.708 3 3
LUKIOKOULUTUS
  - LUKIOT, ALLE 18-V. ALOITTANEET 110.544 108.731 112.671 110.924 115.797 113.920 116.452 114.080 115.620 -1 1
  - AIKUISLUKIOT/-LINJAT, 18-V. ALOITT. 16.978 16.011 18.399 15.342 14.835 13.674 13.357 12.255 12.340 -8 1
  - SISÄOPPILAITOKSET 508 510 578 531 572 565 577 1 2
LUKIOKOULUTUS YHTEENSÄ 127.522 124.742 131.578 126.776 131.210 128.125 130.381 126.900 128.537 -1 1
AMMATILLINEN KOULUTUS
KOULUTUSALAT:
  - LUONNONVARA-ALA 8.223 7.299 8.618 6.922 7.420 6.692 7.588 8.240 7.500 -1 -9
  - TEKNIIKKA JA LIIKENNE 61.442 58.882 57.576 54.599 51.390 48.516 47.460 43.562 47.536 0 9
  - HALLINTO JA KAUPPA 30.497 28.855 27.809 27.224 26.110 24.984 21.786 20.914 22.569 4 8
  - MATK., RAVITS., TALOUS 21.687 20.244 20.607 18.919 19.271 18.102 18.221 16.798 17.736 -3 6
  - SOSIAALI JA TERVEYS 39.115 36.307 35.183 31.790 30.445 27.419 20.074 18.218 19.607 -2 8
  - KULTTUURI 10.172 9.251 9.766 9.468 9.401 8.935 8.859 8.461 9.209 4 9
  - VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA 2.942 2.819 2.716 2.432 2.619 2.493 1.916 1.666 2.068 8 24
  - KOULUTUSALOIHIN JAKAMATTOMAT 792 775 1.406 1.624 1.833 2.100 2.010 10 -4
AMM.KOULUTUS YHTEENSÄ 174.078 163.657 163.067 151.923 148.062 138.765 127.737 119.959 128.235 0 7
OPPISOPIMUSKOULUTUS
  - PERUSKOULUTUS 21.962 16.534 14.135 11.558 10.285 11.514 0 12
  - LISÄKOULUTUS 2.951 6.419 9.182 16.514 17.638 16.697 1 -5
OPPISOPIMUSKOULUTUS YHTEENSÄ 24.913 22.953 23.317 28.072 27.923 28.211 0 1
AMMATTIKORKEAKOULUT, VAKINAISET 39.271 37.468 57.192 54.989 78.170 72.570 104.195 94.473 105.050 1 11
YHTEENSÄ 931.529 916.278 941.239 948.090 971.239 953.621 1.032.105 1.011.017 1.034.291 0 2