PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02OA6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuiskoulutuksessa
(lomakkeesta kohta 2.4.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 0 0 0 35 0 0 35
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky 0 15 0 0 0 0 0 15
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 0 0 0 0 1 0 0 1
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.ry 0 0 14 0 0 0 0 14
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 1 0 0 0 0 1
01 Uusimaa 0 15 15 0 36 0 0 66
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 0 10 0 0 0 0 10
03 Itä-Uusimaa 0 0 10 0 0 0 0 10
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunginhallitus 0 0 14 0 0 0 0 14
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 0 0 0 6 0 0 6
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 1 0 1
05 Kanta-Häme 0 0 14 0 6 1 0 21
07 Päijät-Häme
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0 0 0 0 0 22 0 22
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 7 0 0 0 0 0 7
07 Päijät-Häme 0 7 0 0 0 22 0 29
08 Kymenlaakso
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 0 0 0 0 0 10 0 10
08 Kymenlaakso 0 0 0 0 0 10 0 10
01 Etelä-Suomen lääni 0 22 39 0 42 33 0 136

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02OA6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuiskoulutuksessa
(lomakkeesta kohta 2.4.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 0 0 0 0 0 1 0 1
007343 Salon kaupunginhallitus 0 0 0 0 1 0 0 1
031376 Salon seudun koulutusky. h 0 0 0 0 0 4 0 4
02 Varsinais-Suomi 0 0 0 0 1 5 0 6
04 Satakunta
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 0 22 0 22
04 Satakunta 0 0 0 0 0 22 0 22
06 Pirkanmaa
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 0 0 0 0 0 1 0 1
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 0 0 0 2 0 0 2
06 Pirkanmaa 0 0 0 0 2 1 0 3
13 Keski-Suomi
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0 1 0 0 1
13 Keski-Suomi 0 0 0 0 1 0 0 1
14 Etelä-Pohjanmaa
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.Oy 0 0 5 0 0 0 0 5
14 Etelä-Pohjanmaa 0 0 5 0 0 0 0 5
02 Länsi-Suomen lääni 0 0 5 0 4 28 0 37

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02OA6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuiskoulutuksessa
(lomakkeesta kohta 2.4.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
004913 Mikkelin kaupunginhallitus 0 3 0 0 0 2 0 5
10 Etelä-Savo 0 3 0 0 0 2 0 5
03 Itä-Suomen lääni 0 3 0 0 0 2 0 5

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02OA6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuiskoulutuksessa
(lomakkeesta kohta 2.4.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0 0 16 0 16
17 Pohjois-Pohjanmaa 0 0 0 0 0 16 0 16
04 Oulun lääni 0 0 0 0 0 16 0 16

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02OA6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuiskoulutuksessa
(lomakkeesta kohta 2.4.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 0 25 44 0 46 79 0 194