PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02ON6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa
koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.4.1)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
031646 Espoon-Vantaan tekn.oppil.ky 0 33 0 0 0 0 0 33
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 37 0 0 0 0 0 37
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 2 0 0 2
019381 Hgin konservatorion säätiö 0 0 0 0 0 29 0 29
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.ky 0 0 0 0 2 0 0 2
010211 Stiftelsen Arcada 0 46 0 0 3 0 0 49
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 3 0 0 0 0 3
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 0 0 0 0 0 0 2 2
01 Uusimaa 0 116 3 0 7 29 2 157
05 Kanta-Häme
023291 Hevosopisto Oy 9 0 0 0 0 0 0 9
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 0 0 0 59 0 0 59
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 0 4 0 0 0 0 0 4
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 0 0 0 14 0 0 14
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 40 0 40
05 Kanta-Häme 9 4 0 0 73 40 0 126
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 12 0 26 0 21 0 59
07 Päijät-Häme 0 12 0 26 0 21 0 59
08 Kymenlaakso
002853 Kotkan kaupunginhallitus 0 4 0 0 0 0 0 4
025221 Kymenlaakson amm.korkeak.Oy 0 0 0 0 0 13 0 13
08 Kymenlaakso 0 4 0 0 0 13 0 17
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 23 0 0 0 0 0 23
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 0 0 0 1 0 0 0 1
09 Etelä-Karjala 0 23 0 1 0 0 0 24
01 Etelä-Suomen lääni 9 159 3 27 80 103 2 383

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02ON6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa
koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.4.1)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 0 2 0 0 0 0 0 2
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb.- 1 0 0 0 0 0 0 1
008533 Turun kaupunginhallitus 0 41 0 0 3 0 0 44
019321 Turun konservatorion kann.r.y. 0 0 0 0 0 2 0 2
016901 Turun kristill.opiston säätiö 0 0 0 0 0 22 0 22
02 Varsinais-Suomi 1 43 0 0 3 24 0 71
04 Satakunta
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0 0 0 0 0 43 0 43
006093 Porin kaupunginhallitus 0 33 0 0 0 0 0 33
006843 Rauman kaupunginhallitus 0 32 0 0 0 0 0 32
04 Satakunta 0 65 0 0 0 43 0 108
06 Pirkanmaa
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 0 0 0 0 32 0 32
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 41 0 0 0 0 0 41
019311 Tampereen musiikk.opp. säätiö 0 0 0 0 0 9 0 9
06 Pirkanmaa 0 41 0 0 0 41 0 82
13 Keski-Suomi
025041 Jkylän ammattikorkeakoulu Oy 0 0 0 0 0 17 0 17
010051 Jkylän teknill. oppilaitos Oy 0 30 0 0 0 0 0 30
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht. 0 0 0 0 60 0 0 60
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 0 0 0 0 0 0 2 2
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0 0 0 0 11 0 0 11
13 Keski-Suomi 0 30 0 0 71 17 2 120
14 Etelä-Pohjanmaa
001453 Ilmajoen kunnanhallitus 0 0 0 0 0 16 0 16
004083 Lapuan kaupunginhallitus 0 0 5 0 0 0 0 5
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 0 0 0 14 0 39 0 53
14 Etelä-Pohjanmaa 0 0 5 14 0 55 0 74
16 Keski-Pohjanmaa
019571 K-Pohjanmaan konserv.kann.yhd. 0 0 0 0 0 12 0 12
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 0 14 0 0 0 0 0 14
16 Keski-Pohjanmaa 0 14 0 0 0 12 0 26
02 Länsi-Suomen lääni 1 193 5 14 74 192 2 481

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02ON6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa
koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.4.1)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 0 0 0 0 0 29 0 29
004913 Mikkelin kaupunginhallitus 0 21 0 0 0 0 0 21
10 Etelä-Savo 0 21 0 0 0 29 0 50
11 Pohjois-Savo
017191 Kuopion konservator.kann.yhd. 0 0 0 0 0 34 0 34
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 34 13 0 6 0 0 0 53
031316 Pohj.-Savon amm.koul.kuntayht. 0 0 0 3 0 0 0 3
11 Pohjois-Savo 34 13 0 9 0 34 0 90
12 Pohjois-Karjala
001673 Joensuun kaupunginhallitus 0 13 0 0 0 0 0 13
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 2 0 0 0 0 5 7
12 Pohjois-Karjala 0 15 0 0 0 0 5 20
03 Itä-Suomen lääni 34 49 0 9 0 63 5 160

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02ON6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa
koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.4.1)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 3 0 0 0 0 0 3
005643 Oulun kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 11 0 11
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 0 9 0 0 0 26 0 35
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0 0 10 0 10
17 Pohjois-Pohjanmaa 0 12 0 0 0 47 0 59
18 Kainuu
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 0 0 0 3 0 6 0 9
007773 Suomussalmen kunnanhallitus 0 0 0 0 10 0 0 10
18 Kainuu 0 0 0 3 10 6 0 19
04 Oulun lääni 0 12 0 3 10 53 0 78

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02ON6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa
koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.4.1)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0 0 6 0 13 0 0 19
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 0 6 0 0 0 53 0 59
007583 Sodankylän kunnanhallitus 0 0 15 0 0 0 0 15
19 Lappi 0 6 21 0 13 53 0 93
05 Lapin lääni 0 6 21 0 13 53 0 93

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02ON6MS ***
 
 

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa
koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.4.1)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 44 419 29 53 177 464 9 1.195