PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
017081 Ami-säätiö 0 16 34 0 0 0 0 50
031636 Espoon seudun koulutusky. 0 9 0 0 8 0 0 17
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 50 0 16 71 0 0 137
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 34 0 0 34
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.säät 0 16 0 0 0 0 0 16
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 0 0 0 0 11 0 0 11
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 0 0 0 7 0 0 7
01 Uusimaa 0 91 34 16 131 0 0 272
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtymä 0 36 13 0 0 0 0 49
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0 0 16 0 0 0 0 16
03 Itä-Uusimaa 0 36 29 0 0 0 0 65
05 Kanta-Häme
001093 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 0 0 0 12 0 0 0 12
05 Kanta-Häme 0 0 0 12 0 0 0 12
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 16 0 0 0 0 0 16
07 Päijät-Häme 0 16 0 0 0 0 0 16
08 Kymenlaakso
002853 Kotkan kaupunginhallitus 0 17 0 0 0 0 0 17
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0 15 0 15 0 0 0 30
08 Kymenlaakso 0 32 0 15 0 0 0 47
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 0 0 0 12 0 0 12
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 0 8 0 8 4 0 0 20
09 Etelä-Karjala 0 8 0 8 16 0 0 32
01 Etelä-Suomen lääni 0 183 63 51 147 0 0 444

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 12 0 0 0 0 0 12
008533 Turun kaupunginhallitus 0 45 0 0 0 0 0 45
02 Varsinais-Suomi 0 57 0 0 0 0 0 57
04 Satakunta
006093 Porin kaupunginhallitus 0 0 0 0 20 0 0 20
04 Satakunta 0 0 0 0 20 0 0 20
06 Pirkanmaa
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 0 0 9 0 0 0 9
015951 Tampereen Aikuiskoulutussäätiö 0 15 15 0 0 0 0 30
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 0 0 0 45 0 0 45
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 0 0 0 0 16 0 0 16
06 Pirkanmaa 0 15 15 9 61 0 0 100
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 0 0 0 0 0 0 10 10
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 3 5 3 4 0 0 15
13 Keski-Suomi 0 3 5 3 4 0 10 25
15 Pohjanmaa
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0 3 0 0 0 0 0 3
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0 0 0 0 29 0 0 29
15 Pohjanmaa 0 3 0 0 29 0 0 32
02 Länsi-Suomen lääni 0 78 20 12 114 0 10 234

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 10 0 6 0 0 0 16
10 Etelä-Savo 0 10 0 6 0 0 0 16
11 Pohjois-Savo
002973 Kuopion kaupunginhallitus 0 0 21 0 0 0 0 21
11 Pohjois-Savo 0 0 21 0 0 0 0 21
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 0 0 0 0 0 32 32
12 Pohjois-Karjala 0 0 0 0 0 0 32 32
03 Itä-Suomen lääni 0 10 21 6 0 0 32 69

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0 15 0 0 0 0 0 15
17 Pohjois-Pohjanmaa 0 15 0 0 0 0 0 15
04 Oulun lääni 0 15 0 0 0 0 0 15

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TM6MS ***
 
 

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.6)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 0 286 104 69 261 0 42 762