PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0 0 0 0 9 0 0 9
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 175 67 64 0 0 20 0 326
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yhd 0 0 0 0 0 0 21 21
031596 Sk.för huv.st.reg.sv.spr.yrkes 9 0 0 0 0 0 0 9
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 0 0 0 0 11 0 0 11
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 0 0 0 0 9 0 0 9
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0 0 0 0 6 0 0 6
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 328 0 0 0 0 328
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 0 0 0 73 0 0 73
01 Uusimaa 184 67 392 0 108 20 21 792
03 Itä-Uusimaa
017021 Kuggomskolan Ab 0 9 0 0 0 0 0 9
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0 0 0 0 19 0 0 19
03 Itä-Uusimaa 0 9 0 0 19 0 0 28
05 Kanta-Häme
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 4 0 0 26 0 0 30
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 22 0 0 0 0 13 0 35
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayht 0 0 9 0 0 0 0 9
05 Kanta-Häme 22 4 9 0 26 13 0 74
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 0 0 0 8 0 0 8
07 Päijät-Häme 0 0 0 0 8 0 0 8
08 Kymenlaakso
031036 Haminan seud.koulutuskuntayht. 0 0 42 0 0 0 0 42
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0 15 0 15 0 0 0 30
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 56 13 0 0 98 0 0 167
08 Kymenlaakso 56 28 42 15 98 0 0 239
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 0 0 0 12 0 0 12
031056 Imatran amm.koulut.kuntayhtymä 0 14 0 0 6 0 0 20
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 0 0 0 0 0 0 9 9
09 Etelä-Karjala 0 14 0 0 18 0 9 41
01 Etelä-Suomen lääni 262 122 443 15 277 33 30 1.182

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 47 58 0 0 0 0 0 105
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0 0 0 0 34 0 0 34
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 0 0 0 0 15 0 0 15
031776 Länsi-Suomen aikuiskoulut.ky 0 16 0 0 0 0 0 16
006803 Raision kaupunginhallitus 0 0 31 0 0 0 0 31
031376 Salon seudun koulutusky. h 0 0 0 0 0 30 0 30
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0 12 0 0 0 0 0 12
02 Varsinais-Suomi 47 86 31 0 49 30 0 243
04 Satakunta
001023 Huittisten kaupunginhallitus 0 0 68 0 0 0 0 68
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0 0 0 0 0 49 0 49
006093 Porin kaupunginhallitus 0 0 0 0 28 0 0 28
006843 Rauman kaupunginhallitus 0 0 0 0 19 0 0 19
04 Satakunta 0 0 68 0 47 49 0 164
06 Pirkanmaa
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 14 0 0 0 0 0 0 14
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 0 0 22 0 0 0 0 22
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 0 69 0 0 0 0 69
014081 Tampereen sos.alan oppil.säät. 0 0 0 0 16 0 0 16
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 0 0 32 0 0 0 32
06 Pirkanmaa 14 0 91 32 16 0 0 153
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 0 0 0 0 0 0 18 18
013911 Jkylän talouskouluyhdistys ry. 0 0 0 17 0 0 0 17
001793 Jyväskylän kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 63 0 63
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0 63 0 0 63
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 20 0 0 0 0 0 0 20
13 Keski-Suomi 20 0 0 17 63 63 18 181
14 Etelä-Pohjanmaa
031716 Seinäjoen amm.kork.koul.op.ky 0 0 24 0 0 0 0 24
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 20 0 0 0 0 0 0 20
14 Etelä-Pohjanmaa 20 0 24 0 0 0 0 44
15 Pohjanmaa
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0 8 0 0 0 0 0 8
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 26 11 0 0 66 5 0 108
15 Pohjanmaa 26 19 0 0 66 5 0 116
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutuskuntayht. 0 0 21 0 35 23 0 79
16 Keski-Pohjanmaa 0 0 21 0 35 23 0 79
02 Länsi-Suomen lääni 127 105 235 49 276 170 18 980

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 17 0 0 0 0 0 17
031386 Itä-Savon amm.koul.kuntayhtymä 0 0 0 22 0 27 0 49
004913 Mikkelin kaupunginhallitus 33 0 18 0 31 0 0 82
10 Etelä-Savo 33 17 18 22 31 27 0 148
11 Pohjois-Savo
031706 Pohj.-Savon amm.kork.koul. ky. 0 0 44 91 31 0 0 166
11 Pohjois-Savo 0 0 44 91 31 0 0 166
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 23 0 32 0 84 27 0 166
12 Pohjois-Karjala 23 0 32 0 84 27 0 166
03 Itä-Suomen lääni 56 17 94 113 146 54 0 480

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 0 0 0 0 0 0 20 20
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 0 0 0 29 0 0 29
031686 Oulun seudun amm.koul.kuntayht 15 49 0 0 57 0 0 121
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 31 0 0 0 0 0 0 31
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0 0 53 0 0 0 0 53
17 Pohjois-Pohjanmaa 46 49 53 0 86 0 20 254
18 Kainuu
002053 Kajaanin kaupunginhallitus 0 20 0 0 53 0 0 73
18 Kainuu 0 20 0 0 53 0 0 73
04 Oulun lääni 46 69 53 0 139 0 20 327

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0 0 0 0 7 0 0 7
017722 Saamelaisalueen koulutuskeskus 0 0 0 6 0 0 0 6
19 Lappi 0 0 0 6 7 0 0 13
05 Lapin lääni 0 0 0 6 7 0 0 13

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***
 
 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten opetussuunnitelma-
perusteisessa koulutuksessa (lomakkeesta kohta 2.3.2)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 491 313 825 183 845 257 68 2.982