PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TV6MS ***
 
 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.5)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
011752 Arlainstituutti 0 4 19 2 6 12 0 43
016321 Hengitysliitto Heli ry 0 92 22 106 0 0 0 220
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 40 0 0 0 40
012811 Invalidiliitto ry 0 84 43 0 0 6 0 133
011691 Invalidisäätiö 0 98 0 114 0 7 0 219
017261 Kisakalliosäätiö 0 0 0 0 0 0 6 6
014141 S.ja A.Bovalliuksen säätiö 7 0 0 7 0 0 0 14
024441 Suomen Kirkon Sisälähetysseura 0 0 0 20 0 0 0 20
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakeskus 0 0 0 0 0 0 8 8
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0 0 0 8 10 0 0 18
01 Uusimaa 7 278 84 297 16 25 14 721
05 Kanta-Häme
011701 Kiipulasäätiö 15 6 17 0 0 0 0 38
018802 Perttulan erityisammattikoulu 20 19 0 16 0 16 0 71
05 Kanta-Häme 35 25 17 16 0 16 0 109
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 14 0 0 0 0 0 14
07 Päijät-Häme 0 14 0 0 0 0 0 14
08 Kymenlaakso
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 0 0 0 0 9 0 0 9
08 Kymenlaakso 0 0 0 0 9 0 0 9
09 Etelä-Karjala
031186 Lrannan seud.amm.koul.kuntayht 0 8 0 7 0 0 0 15
09 Etelä-Karjala 0 8 0 7 0 0 0 15
01 Etelä-Suomen lääni 42 325 101 320 25 41 14 868

 

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TV6MS ***
 
 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.5)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0 0 0 0 10 0 0 10
011722 Kuulovammaisten ammattikoulu 0 22 0 22 0 0 0 44
02 Varsinais-Suomi 0 22 0 22 10 0 0 54
06 Pirkanmaa
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0 0 0 34 0 0 0 34
06 Pirkanmaa 0 0 0 34 0 0 0 34
13 Keski-Suomi
018822 Kuhankosken erityisammattik. 20 0 0 18 6 21 0 65
13 Keski-Suomi 20 0 0 18 6 21 0 65
14 Etelä-Pohjanmaa
018812 Alavuden erityisammattikoulu 0 25 0 33 0 16 0 74
14 Etelä-Pohjanmaa 0 25 0 33 0 16 0 74
15 Pohjanmaa
031486 Norra Sv.Österb. Yrkesl.samk. 0 7 0 27 0 0 0 34
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0 0 0 0 8 0 0 8
15 Pohjanmaa 0 7 0 27 8 0 0 42
02 Länsi-Suomen lääni 20 54 0 134 24 37 0 269

 

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TV6MS ***
 
 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.5)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura ry 0 0 0 6 0 0 0 6
004913 Mikkelin kaupunginhallitus 0 0 0 17 0 0 0 17
10 Etelä-Savo 0 0 0 23 0 0 0 23
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 10 0 0 0 0 0 0 10
12 Pohjois-Karjala 10 0 0 0 0 0 0 10
03 Itä-Suomen lääni 10 0 0 23 0 0 0 33

 

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TV6MS ***
 
 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.5)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 8 0 0 0 0 46 0 54
17 Pohjois-Pohjanmaa 8 0 0 0 0 46 0 54
04 Oulun lääni 8 0 0 0 0 46 0 54

 

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TV6MS ***
 
 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.5)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 0 0 0 10 0 0 0 10
016991 Ylitornion krist.kansanop.kann 0 0 0 0 0 0 14 14
19 Lappi 0 0 0 10 0 0 14 24
05 Lapin lääni 0 0 0 10 0 0 14 24

 

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATILLINEN KOULUTUS *** PVM: 07.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P02TV6MS ***
 
 

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain
(lomakkeesta kohta 2.3.5)
Koulutuksen järjestäjä Luonnon-
vara-ala
Tekniikan
ja liiken-
teen ala
Kaupan ja
hallinnon
ala
Matkailu-,
ravitsemis-
ja talousala
Sosiaali-
ja ter-
veysala
Kulttuuri-
ala
Vapaa-aika
ja lii-
kunta-ala
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 80 379 101 487 49 124 28 1.248