PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 08.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P04ER6TL ***

OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN YHTEENSÄ, ERITYISOPISKELIJAT SEKÄ PORRASTUSOPISKELIJAT
  PORRASTUSOPISKELIJAT KOULUTUSOHJELMITTAIN
Oppilaitos OPISKELIJAT
YHTEENSÄ
- JOSTA
ERITYIS-
OPISK.
xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Maa- ja metsätalouden amk-tutkinto 3331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Tekniikan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 2480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2790 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 2179 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 1101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 2584 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1795 0 0 0 0 0 46 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1651 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 2211 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 2191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1268 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Tekniikan amk-tutkinto 31033 3 0 0 0 0 46 0 0 0
220 Merenkulun amk-tutkinto
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Merenkulun amk-tutkinto 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Liiketalouden amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 335 0 72 0 0 0 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 2077 0 300 0 0 0 0 0 0 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3623 0 997 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 886 0 201 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1039 0 224 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 731 0 60 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 533 0 127 0 0 0 0 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 762 0 240 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 905 0 123 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 946 0 265 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 2966 25 649 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 827 0 154 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1142 0 296 0 0 0 0 0 0 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1178 0 57 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 720 0 119 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1143 0 235 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 430 0 132 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1600 0 177 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 994 0 121 0 0 0 0 0 0 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 1160 0 401 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1829 0 571 0 0 0 0 0 0 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 1076 0 326 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Liiketalouden amk-tutkinto 28568 25 5847 0 0 0 0 0 0 0
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 922 0 0 0 571 0 0 0 0 0
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Matkailu- ja ravitsemisalan amk-tutk 5875 0 0 0 571 0 0 0 0 0
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkint
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 495 0 0 0 0 0 0 0 0 2
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 2264 6 0 0 0 0 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 2810 0 0 0 61 0 0 0 0 115
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 858 0 0 0 0 0 0 0 0 21
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 1136 1 0 0 0 0 0 0 0 59
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 54
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 1229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 1855 0 0 0 0 0 0 0 0 64
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
530 Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkint 22299 7 0 0 61 0 0 0 0 315
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570 Kauneudenhoitoalan amk-tutkinto 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 Kulttuurialan amk-tutkinto
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 121 0 0 0 0 121 0 0 0 0
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 57 0 0 0 0 57 0 0 0 0
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.kork.k 399 0 0 0 0 184 0 0 0 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 131 0 0 0 0 0 0 0 0 70
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 863 1 0 0 0 243 388 95 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 333 0 0 0 0 34 181 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 92 0 0 0 0 0 63 0 0 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 272 0 0 0 0 173 0 0 0 99
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 518 0 0 0 0 278 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 683 0 0 0 0 196 111 0 0 56
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 226 0 0 0 0 92 101 0 33 0
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 132 0 0 0 0 0 132 0 0 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 371 0 0 0 0 118 87 0 0 65
02537 Pohj-Savon ammattikorkeakoulu 661 0 0 0 0 24 85 0 26 0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 121 0 0 0 0 51 0 0 0 70
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 180 0 0 0 0 31 36 18 0 46
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 392 0 0 0 0 282 0 0 0 110
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 693 0 0 0 0 180 149 132 0 62
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670 Kulttuurialan amk-tutkinto 7107 1 0 0 0 2105 1333 245 59 578
710 Liikunnan amk-tutkinto
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Liikunnan amk-tutkinto 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Humanistisen alan amk-tutkinto
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 1055 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
720 Humanistisen alan amk-tutkinto 1491 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raportti yhteensä 100840 36 5847 0 632 2105 1379 245 59 893