PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 08.11.2001 ***
*** RAPORTTI: P04LK6OL ***

OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2001 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN OPPILAITOKSITTAIN
Oppilaitos NUORET AIKUISET AMM.
ERIK.OP.
YHTEENSÄ YHTEENSÄ
ED KEVÄT
YHTEENSÄ
ED SYKSY
MUUTOS
SYKSYYN
ERITYIS-
OPISK.
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 1440 22 191 1653 1374 1722 -69 0
02623 Diakonia-ammattikorkeakoul 1844 567 65 2476 2255 2476 0 6
02468 Haaga Instituutin Ammattik 1961 1166 128 3255 2748 3018 237 0
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 2937 1005 110 4052 4129 4386 -334 0
02631 Humanistinen ammattikorkea 845 210 20 1075 971 916 159 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 3936 679 323 4938 4113 4661 277 0
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 2285 274 9 2568 2297 2523 45 0
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 3057 390 60 3507 3351 3581 -74 0
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 4993 812 0 5805 4799 5837 -32 25
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 2712 512 249 3473 2669 3434 39 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1208 142 8 1358 1225 1375 -17 0
1 Yksityinen 27218 5779 1163 34160 29931 33929 231 31
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakou 5735 892 134 6761 6166 6570 191 1
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 1293 230 23 1546 1352 1460 86 0
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 2557 585 234 3376 2973 3341 35 0
02507 Satakunnan ammattikorkeako 4309 624 286 5219 4316 5143 76 0
02466 Tampereen ammattikorkeakou 3397 598 236 4231 3854 4157 74 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 6371 733 603 7707 6740 7313 394 0
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 2448 408 41 2897 2709 2991 -94 0
3 Kunta 26110 4070 1557 31737 28110 30975 762 1
4 Kuntayhtymä
02474 Espoon-Vantaan tekn.amm.ko 2926 914 318 4158 3972 4191 -33 0
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 2000 309 16 2325 2286 2503 -178 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 3716 1013 129 4858 4717 4919 -61 1
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 1880 396 60 2336 2229 2388 -52 0
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3069 625 265 3959 3308 3832 127 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 2798 587 164 3549 3529 4077 -528 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 4575 729 241 5545 5047 5214 331 3
02537 Pohj-Savon ammattikorkeako 4540 569 73 5182 4694 5225 -43 0
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 2099 536 101 2736 2484 2777 -41 0
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 2732 424 123 3279 2734 2925 354 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 1185 41 0 1226 1429 1225 1 0
4 Kuntayhtymä 31520 6143 1490 39153 36429 39276 -123 4
Raportti yhteensä 84848 15992 4210 105050 94470 104180 870 36