PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 ***
*** RAPORTTI: P05ER6OQ ***

Perusopetuksen ja esiopetuksen oppilasmäärät perustietokyselyn 20.9.2001 mukaan omistajittain/koulumuodoittain
Koulumuoto hav.
lkm
Esiop.
ei 11-v
oppiv.
Luokat
1-6 ja
esiop.11v
Luokat
7-9 ja
lisäop.
Yli 18
vuoti-
aat
Oppilas-
määrä
yhteensä
Erityis-
oppilaat
(9-vuot)
Vaik.
keh.vamm
oppilaat
Muut
vammais-
oppilaat
Kulje-
tettavat
Sisäop.
laitosm
majoit.
Muut
majoi-
tettavat
1 Yksityinen
123 Peruskoulut 27 92 2197 1255 0 3544 27 1 0 575 252 0
128 Ulkomaan koulut 9 23 161 68 0 252 0 0 0 0 0 15
138 Perusk.asteen erityisk. 7 1 85 146 0 232 100 35 93 81 0 124
164 Aikuislukiot 3 0 0 52 295 347 0 0 0 0 0 0
179 Muut perus-/lukioas.koul. 25 281 2404 6100 0 8785 120 1 0 2974 21 5
191 Kansanopistot 24 0 0 595 0 595 11 0 0 1 405 0
1 Yksityinen 95 397 4847 8216 295 13755 258 37 93 3631 678 144
2 Valtio
123 Peruskoulut 5 41 1627 0 0 1668 5 0 0 254 0 0
138 Perusk.asteen erityisk. 15 0 291 313 0 604 107 0 477 282 0 228
179 Muut perus-/lukioas.koul. 10 157 2640 2386 0 5183 3 0 1 1249 0 0
2 Valtio 30 198 4558 2699 0 7455 115 0 478 1785 0 228
3 Kunta
121 Päivähoidon esiopetus 338 48567 503 . 0 49070 639 81 422 . . .
123 Peruskoulut 3612 10529 376550 174821 0 561900 15468 505 3625 123113 0 41
138 Perusk.asteen erityisk. 200 15 6601 3567 0 10183 6128 385 3482 7726 0 11
164 Aikuislukiot 26 0 0 123 929 1052 0 0 0 0 0 0
179 Muut perus-/lukioas.koul. 2 0 0 442 0 442 8 0 0 120 0 0
191 Kansanopistot 1 0 0 24 0 24 0 0 0 0 7 0
3 Kunta 4179 59111 383654 178977 929 622671 22243 971 7529 130959 7 52
4 Kuntayhtymä
123 Peruskoulut 1 0 0 96 30 126 24 0 0 87 0 4
138 Perusk.asteen erityisk. 8 0 114 65 0 179 0 167 12 123 0 0
191 Kansanopistot 3 0 0 68 0 68 0 0 0 5 20 0
4 Kuntayhtymä 12 0 114 229 30 373 24 167 12 215 20 4
Raportti yhteensä 4316 59706 393173 190121 1254 644254 22640 1175 8112 136590 705 428