PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 15.01.2002 ***
*** RAPORTTI: P05LK6YO ***

Oppilasmäärät perustietokyselyn 20.9.2001 mukaan sekä vertailu ed. vuoteen (yli 18 v. ei mukana).
Omistaja Ylläpi-
täjien
lkm
Oppilas-
määrä
josta
Esiope-
tus 9v
Yhteensä
ed syksy
Muutos
syksyyn
Suomen-
kiel.
Ruotsin-
kiel.
Saamen-
kiel.
Muun
kiel.
Kulje-
tettavat
Majoi-
tettavat
1 Yksityinen 88 13460 397 13152 308 11099 854 0 1110 3631 822
2 Valtio 30 7455 198 7523 -68 6268 469 0 520 1785 228
3 Kunta 432 621742 59111 619273 2469 528733 31616 130 2152 130959 59
4 Kuntayhtymä 12 343 0 316 27 275 68 0 0 215 24
Raportti yhteensä 562 643000 59706 640264 2736 546375 33007 130 3782 136590 1133