PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000281 ANNA TAPION SÄÄTIÖ
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  439 Luopioinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      88       0       0       0
   Vuosiluokka 8      88       0       0       0
   Vuosiluokka 9      76       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    238      252       6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             238      252       6
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                238      252       6
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     238      252       6
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001361 APOLLON YHTEISKOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      85       7       0       0
   Vuosiluokka 8      105       2       0       0
   Vuosiluokka 9      105       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    283      295       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       9
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             283      295       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                283      295       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          25       25       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089881 AURINKORANNIKON SUOMAL.KOULUN
        KANNATUSYHD.RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         4       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       7       0       0       0
   Vuosiluokka 2       8       0       0       0
   Vuosiluokka 3      12       0       0       0
   Vuosiluokka 4      10       0       0       0
   Vuosiluokka 5      15       0       0       0
   Vuosiluokka 6       7       0       0       0
   Vuosiluokka 7       9       0       0       0
   Vuosiluokka 8       7       0       0       0
   Vuosiluokka 9      14       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     97       93       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset       107     94       89       -5
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä          107     94       89       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     7     3       4       33
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000231 BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLAS
        AKTIEBOLAG
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  609 Pori
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        28       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      26       0       0       0
   Vuosiluokka 2      25       0       0       0
   Vuosiluokka 3      27       0       0       0
   Vuosiluokka 4      28       0       0       0
   Vuosiluokka 5      25       0       0       0
   Vuosiluokka 6      23       1       0       0
   Vuosiluokka 7      33       0       0       0
   Vuosiluokka 8      31       0       0       0
   Vuosiluokka 9      20       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    269      266       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            246      238       -3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                246      238       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          97      106       9
   Majoitusedun oppilaat          6       5      -17
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          23       28       22
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089891 BRYSSELIN SUOMALAISEN KOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         4       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       2       0       0       0
   Vuosiluokka 2       2       0       0       0
   Vuosiluokka 3       3       0       0       0
   Vuosiluokka 4       3       0       0       0
   Vuosiluokka 5       3       0       0       0
   Vuosiluokka 6       1       0       0       0
   Vuosiluokka 7       2       0       0       0
   Vuosiluokka 8       2       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     24       22       -8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        10     9       9       0
   Ruotsinkieliset       12     14       9      -36
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           22     23       18      -22
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     1     1       4      300
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003161 EIRAN AIKUISLUKION
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9      30       0       0       0
   Lisäopetus        12       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     24       42       75
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             24       42       75
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                24       42       75
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        2
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita    229      196      -14
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035401 ELIAS-KOULUN KOULUYHDISTYS RY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      32       0       0       0
   Vuosiluokka 2      29       0       0       0
   Vuosiluokka 3      26       0       0       0
   Vuosiluokka 4      37       0       0       0
   Vuosiluokka 5      32       0       0       0
   Vuosiluokka 6      30       0       0       0
   Vuosiluokka 7      31       0       0       0
   Vuosiluokka 8      28       1       0       0
   Vuosiluokka 9      26       8       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    263      271       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         8       9       13
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             263      271       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                263      271       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         263      240       -9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003941 ENGLANTILAISEN KOULUN SÄÄTIÖ
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        81       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      36       0       0       0
   Vuosiluokka 2      37       0       0       0
   Vuosiluokka 3      36       0       0       0
   Vuosiluokka 4      35       0       0       0
   Vuosiluokka 5      35       0       0       0
   Vuosiluokka 6      35       0       0       0
   Vuosiluokka 7      35       0       0       0
   Vuosiluokka 8      35       0       0       0
   Vuosiluokka 9      34       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    393      399       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  313      318       2
   Yhteensä                313      318       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         157      155       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          80       81       1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    037251 ESPOON KRISTILLISEN PÄIVÄKODIN
        JA KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  049 Espoo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT                  1
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         6       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      10       0       0       0
   Vuosiluokka 2       6       0       0       0
   Vuosiluokka 3       3       0       0       0
   Vuosiluokka 4       3       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)            28
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä                0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita                  0
   - joista muita vammais-
    oppilaita                       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset                     22
   Ruotsinkieliset                     0
   Saamenkieliset                     0
   Muut                          0
   Yhteensä                        22
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa             0
   Kuljetusedun oppilaat                  0
   Majoitusedun oppilaat                  0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita             0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.                  6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035541 ESPOON STEINERKOULUN KANNATUS-
        YHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  049 Espoo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         1       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      25       0       0       0
   Vuosiluokka 2      30       0       0       0
   Vuosiluokka 3      29       1       0       0
   Vuosiluokka 4      24       0       0       0
   Vuosiluokka 5      25       0       0       0
   Vuosiluokka 6      20       0       0       0
   Vuosiluokka 7      23       1       0       0
   Vuosiluokka 8      13       0       0       0
   Vuosiluokka 9      19       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    198      209       6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             195      208       7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                195      208       7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          3       1      -67
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035471 ETELÄ-POHJANMAAN STEINERKOULU-
        YHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  743 Seinäjoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       9       0       0       0
   Vuosiluokka 2       8       0       0       0
   Vuosiluokka 3      12       0       0       0
   Vuosiluokka 4       8       0       0       0
   Vuosiluokka 5      11       0       0       0
   Vuosiluokka 6       9       0       0       0
   Vuosiluokka 7       8       0       0       0
   Vuosiluokka 8      11       0       0       0
   Vuosiluokka 9       8       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     79       84       6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             79       84       6
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                79       84       6
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016241 EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  051 Eurajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        23       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     24       23       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             24       23       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                24       23       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     15       19       27
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089981 FIDA INTERNATIONAL RY
        RITVA VANHATUPA
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         2       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       2       0       0       0
   Vuosiluokka 2       5       0       0       0
   Vuosiluokka 3       1       0       0       0
   Vuosiluokka 4       3       0       0       0
   Vuosiluokka 5       7       0       0       0
   Vuosiluokka 6       1       0       0       0
   Vuosiluokka 7       4       0       0       0
   Vuosiluokka 8       5       0       0       0
   Vuosiluokka 9       1       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     22       31       41
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        22     22       29       32
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           22     22       29       32
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat    14     14       15       7
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000691 FÖRENINGEN FÖR SV. SAMSKOLANS
        I T:FORS UPPRÄTTHÅLLANDE R.F.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  837 Tampere
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5      20       0       0       0
   Vuosiluokka 6      28       0       0       0
   Vuosiluokka 7      25       1       0       0
   Vuosiluokka 8      21       1       0       0
   Vuosiluokka 9      22       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    126      116       -8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       2      100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            126      116       -8
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                126      116       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          56       64       14
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035101 HELSINGIN KANSAINVÄLISEN KOU-
        LUN VANHEMPAINYHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        28       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      17       0       0       0
   Vuosiluokka 2      20       0       0       0
   Vuosiluokka 3      24       0       0       0
   Vuosiluokka 4      18       0       0       0
   Vuosiluokka 5      22       0       0       0
   Vuosiluokka 6      31       0       0       0
   Vuosiluokka 7      21       0       0       0
   Vuosiluokka 8      24       0       0       0
   Vuosiluokka 9      30       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    220      235       7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  198      207       5
   Yhteensä                198      207       5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          22       28       27
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    036381 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      17       0       0       0
   Vuosiluokka 2      26       0       0       0
   Vuosiluokka 3      25       0       0       0
   Vuosiluokka 4      30       0       0       0
   Vuosiluokka 5      28       0       1       0
   Vuosiluokka 6      29       0       0       0
   Vuosiluokka 7      28       0       0       0
   Vuosiluokka 8      30       2       0       0
   Vuosiluokka 9      24       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    241      237       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         3       2      -33
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             241      237       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                241      237       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         126      127       1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    007291 HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        40       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      72       0       0       0
   Vuosiluokka 2      69       0       0       0
   Vuosiluokka 3      74       0       0       0
   Vuosiluokka 4      76       0       0       0
   Vuosiluokka 5      79       0       0       0
   Vuosiluokka 6      89       0       0       0
   Vuosiluokka 7      84       0       0       0
   Vuosiluokka 8      68       0       0       0
   Vuosiluokka 9      83       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    746      734       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             555      548       -1
   Ruotsinkieliset            150      146       -3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                705      694       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         341      353       4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          41       40       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000901 HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      96       10       0       0
   Vuosiluokka 8      86       9       0       0
   Vuosiluokka 9      60       0       0       0
   Lisäopetus        71       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    278      313       13
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         8       19      138
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             278      313       13
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                278      313       13
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          94      124       32
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016351 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTOSEURA
        R.Y.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  618 Punkaharju
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       6       6       0       0
   Lisäopetus        18       5       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     17       24       41
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       11
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             17       24       41
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                17       24       41
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     15       22       47
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    036811 ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-
        VENÄLÄISEN KOULUN SÄÄTIÖ
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  405 Lappeenranta
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5      58       0       0       0
   Vuosiluokka 6      53       0       0       0
   Vuosiluokka 7      72       0       0       0
   Vuosiluokka 8      73       0       0       0
   Vuosiluokka 9      78       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    273      334       22
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             207      240       16
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  66       94       42
   Yhteensä                273      334       22
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    031161 JUUTALAINEN KOULU
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      14       0       0       0
   Vuosiluokka 2      10       0       0       0
   Vuosiluokka 3      14       0       0       0
   Vuosiluokka 4      12       2       0       0
   Vuosiluokka 5       9       0       0       0
   Vuosiluokka 6      15       0       0       0
   Vuosiluokka 7       9       0       0       0
   Vuosiluokka 8       6       0       0       0
   Vuosiluokka 9      10       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     98       99       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             98       99       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                98       99       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016391 JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN
        OPISTON SÄÄTIÖ
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  179 Jyväskylä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       7       0       0       0
   Lisäopetus        20       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     21       27       29
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        13       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             21       27       29
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                21       27       29
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      5       17      240
   Kuljetusedun oppilaat          1       0      -100
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035411 JYVÄSKYLÄN SEUDUN STEINER-
        KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  179 Jyväskylä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      22       0       0       0
   Vuosiluokka 2      15       0       0       0
   Vuosiluokka 3      20       0       0       0
   Vuosiluokka 4      14       0       0       0
   Vuosiluokka 5      11       0       0       0
   Vuosiluokka 6      16       0       0       0
   Vuosiluokka 7      19       0       0       0
   Vuosiluokka 8      18       0       0       0
   Vuosiluokka 9      14       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    136      149       10
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             136      149       10
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                136      149       10
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          46       32      -30
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016411 KAINUUN OPISTO OY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  578 Paltamo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       3       0       0       0
   Lisäopetus        35       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     25       38       52
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             25       38       52
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                25       38       52
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     25       38       52
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016421 KALAJOEN KRISTILLISEN
        OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  208 Kalajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        20       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     23       20      -13
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             23       20      -13
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                23       20      -13
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     12       16       33
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016431 KANNELJÄRVEN KANSANOPISTON
        KANNATUSYHDISTYS R.Y.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  444 Lohja
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        24       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     23       24       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             23       24       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                23       24       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      9       15       67
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016441 KARHUNMÄEN KRISTILLISEN KANSAN
        OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  408 Lapua
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        25       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     27       25       -7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             27       25       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                27       25       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     21       18      -14
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016471 KAUHAJOEN EVANKELISEN OPISTON
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  232 Kauhajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       2       0       0       0
   Lisäopetus        22       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     30       24      -20
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             30       24      -20
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                30       24      -20
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     25       20      -20
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016481 KAUSTISEN EVANKELISEN KANSAN-
        OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  236 Kaustinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        10       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     12       10      -17
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             12       10      -17
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                12       10      -17
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     10       8      -20
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    037181 KERAVAN KRISTILLISEN KOULUN JA
        PÄIVÄKODIN KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  245 Kerava
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      11       0       0       0
   Vuosiluokka 2      11       0       0       0
   Vuosiluokka 3      14       0       0       0
   Vuosiluokka 4       7       0       0       0
   Vuosiluokka 5       2       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     22       45      105
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             22       45      105
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                22       45      105
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016511 KITEEN EVANKELISEN KANSAN-
        OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  260 Kitee
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9      21       0       0       0
   Lisäopetus        9       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     30       30       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         7       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             30       30       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                30       30       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     22       22       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000381 KOTKA SVENSKA SAMSKOLAS
        GARANTIFÖRENING RF
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  285 Kotka
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         8       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      14       0       0       0
   Vuosiluokka 2       8       0       0       0
   Vuosiluokka 3       8       0       0       0
   Vuosiluokka 4      14       0       0       0
   Vuosiluokka 5      11       0       0       0
   Vuosiluokka 6      13       0       0       0
   Vuosiluokka 7      22       0       0       0
   Vuosiluokka 8      28       0       0       0
   Vuosiluokka 9      29       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    170      155       -9
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            155      147       -5
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                155      147       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          94       89       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          15       8      -47
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000851 KOULUYHDISTYS PESTALOZZI
        SCHULVEREIN SKOLFÖRENINGEN RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        35       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      23       0       0       0
   Vuosiluokka 2      23       0       0       0
   Vuosiluokka 3      44       0       0       0
   Vuosiluokka 4      49       0       0       0
   Vuosiluokka 5      52       0       0       0
   Vuosiluokka 6      51       0       0       0
   Vuosiluokka 7      51       0       0       0
   Vuosiluokka 8      51       0       0       0
   Vuosiluokka 9      51       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    442      430       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             42       42       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  355      353       -1
   Yhteensä                397      395       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          45       35      -22
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003031 KULOSAAREN YHTEISKOULUN OY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      132       0       0       0
   Vuosiluokka 8      129       0       0       0
   Vuosiluokka 9      126       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    374      387       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             264      273       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  110      114       4
   Yhteensä                374      387       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         330      339       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    037191 KUOPION KRISTILLISEN PÄIVÄKO-
        DIN JA KOULUN KANNATUSYHD. RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  297 Kuopio
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       8       0       0       0
   Vuosiluokka 2       8       0       0       0
   Vuosiluokka 3       7       0       0       0
   Vuosiluokka 4       6       1       0       0
   Vuosiluokka 5       2       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     14       31      121
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             14       31      121
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                14       31      121
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035551 KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  297 Kuopio
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        13       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      13       0       0       0
   Vuosiluokka 2      11       0       0       0
   Vuosiluokka 3      11       0       0       0
   Vuosiluokka 4      21       0       0       0
   Vuosiluokka 5      22       0       0       0
   Vuosiluokka 6      14       0       0       0
   Vuosiluokka 7      14       0       0       0
   Vuosiluokka 8      18       0       0       0
   Vuosiluokka 9      16       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    163      153       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             163      140      -14
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                163      140      -14
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016561 LAHDEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  398 Lahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9      33       0       0       0
   Lisäopetus        6       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     50       39      -22
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             50       39      -22
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                50       39      -22
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      9       1      -89
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004951 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  398 Lahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        13       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      21       0       0       0
   Vuosiluokka 2      29       0       0       0
   Vuosiluokka 3      29       0       0       0
   Vuosiluokka 4      35       0       0       0
   Vuosiluokka 5      30       0       0       0
   Vuosiluokka 6      25       0       0       0
   Vuosiluokka 7      24       0       0       0
   Vuosiluokka 8      22       0       0       0
   Vuosiluokka 9      17       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    250      245       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             233      232       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                233      232       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          17       13      -24
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004041 LAHDEN YHTEISKOULUN SÄÄTIÖ
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  398 Lahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6      129       0       0       0
   Vuosiluokka 7      158       0       0       0
   Vuosiluokka 8      149       0       0       0
   Vuosiluokka 9      127       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    560      563       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             560      563       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                560      563       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         204      184      -10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     44       34      -23
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035531 LAPPEENRANNAN SEUDUN STEINER-
        KOULUN KANNATUSYHDISTYS R.Y
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  405 Lappeenranta
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      16       0       0       0
   Vuosiluokka 2      12       0       0       0
   Vuosiluokka 3      13       0       0       0
   Vuosiluokka 4       6       0       0       0
   Vuosiluokka 5      14       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      16       1       0       0
   Vuosiluokka 8       5       0       0       0
   Vuosiluokka 9      11       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     84       93       11
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             84       93       11
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                84       93       11
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          43       47       9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004201 LAUTTASAAREN YKSITYISKOULUJEN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      81       0       0       0
   Vuosiluokka 8      80       0       0       0
   Vuosiluokka 9      68       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    222      229       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             222      229       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                222      229       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          23       16      -30
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016701 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  422 Lieksa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       8       0       0       0
   Lisäopetus        20       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     24       28       17
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             24       28       17
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                24       28       17
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     18       24       33
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016611 LOIMAAN EVANKELISEN KANSAN-
        OPISTON SÄÄTIÖ
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  431 Loimaan kunta
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       4       0       0       0
   Lisäopetus        17       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     17       21       24
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             17       21       24
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                17       21       24
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     17       17       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001791 MAANVILJELYSLYSEON OSAKEYHTIÖ
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      148       0       0       0
   Vuosiluokka 8      156       0       0       0
   Vuosiluokka 9      151       10       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    462      455       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        10       10       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             462      455       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                462      455       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          60       56       -7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    034101 MARJATTA-KOULU HOITOPEDAGOGISE
        RUDOLF STEINER-KOULUN KANN.YHD
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         3       0       0       3
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       4       0       0       4
   Vuosiluokka 2       7       0       1       6
   Vuosiluokka 3       7       0       2       5
   Vuosiluokka 4       7       0       0       7
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6      12       0       3       9
   Vuosiluokka 7       3       0       0       3
   Vuosiluokka 8      11       0       2       9
   Vuosiluokka 9       1       0       0       1
   Lisäopetus        5       0       1       4
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     66       60       -9
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          10       9      -10
   - joista muita vammais-
    oppilaita               56       51       -9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             66       60       -9
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                66       60       -9
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          66       60       -9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    005131 MUNKKINIEMEN YHTEISKOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      167       0       0       0
   Vuosiluokka 8      138       0       0       0
   Vuosiluokka 9      129       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    400      434       9
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             400      434       9
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                400      434       9
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         124       0      -100
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    032731 NUORTEN YSTÄVÄT RY.
        POHJOLAKOTI
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  494 Muhos
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         2       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       1       0       0       0
   Vuosiluokka 3       3       1       0       1
   Vuosiluokka 4       1       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       0       0       1
   Vuosiluokka 6       3       2       0       1
   Vuosiluokka 7       1       1       0       0
   Vuosiluokka 8      10       9       0       1
   Vuosiluokka 9      31       30       0       1
   Lisäopetus        6       5       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     57       59       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        44       48       9
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       1      -50
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       6       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        58     57       58       2
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           58     57       58       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     7       7       0
   Majoitusedun oppilaat     0     38       51       34
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000481 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  543 Nurmijärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      141       1       0       0
   Vuosiluokka 8      133       1       0       0
   Vuosiluokka 9      121       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    386      395       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         6       6       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             386      395       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                386      395       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         130      124       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    037111 ORIVEDEN STEINERPEDAG. ERI-
        TYISKOULUN KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  562 Orivesi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       4       0       0       4
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       2       0       2       0
   Vuosiluokka 7       4       0       0       4
   Vuosiluokka 8       3       0       1       2
   Vuosiluokka 9       1       0       0       1
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     14       15       7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       3      200
   - joista muita vammais-
    oppilaita               13       12       -8
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             14       15       7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                14       15       7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          14       0      -100
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    022451 OULUN SETLEMENTTI RY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  084 Haukipudas
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        14       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     24       14      -42
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             24       14      -42
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                24       14      -42
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     13       7      -46
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035441 OULUN STEINERKOULUN KANNATUS-
        YHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  564 Oulu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        12       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      12       0       0       0
   Vuosiluokka 2      15       0       0       0
   Vuosiluokka 3      16       0       0       0
   Vuosiluokka 4      11       0       0       0
   Vuosiluokka 5      11       0       0       0
   Vuosiluokka 6      19       0       0       0
   Vuosiluokka 7      15       0       0       0
   Vuosiluokka 8      15       0       0       0
   Vuosiluokka 9      15       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    141      141       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             138      129       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                138      129       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          59       40      -32
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          3       12      300
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003241 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      145       0       0       0
   Vuosiluokka 8      147       0       0       0
   Vuosiluokka 9      122       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    391      414       6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             391      414       6
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                391      414       6
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          87      115       32
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001801 OY HELSINGIN YHTEISKOULU
        JA REAALILUKIO
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      112       0       0       0
   Vuosiluokka 8      94       0       0       0
   Vuosiluokka 9      122       9       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    311      328       5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         9       9       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             311      328       5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                311      328       5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         133      150       13
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    033141 PERHEKUNTOUTUSKESKUS
        LAUSTE RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  853 Turku
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       2       2       0       0
   Vuosiluokka 7       4       4       0       0
   Vuosiluokka 8      17       17       0       0
   Vuosiluokka 9      20       20       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     53       43      -19
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        14       43      207
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        50     53       43      -19
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           50     53       43      -19
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     6     12       5      -58
   Majoitusedun oppilaat    44     41       38       -7
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089951 PIETARIN SUOMALAINEN KOULUTUS-
        YHDISTYS RY. JANNE SALOMAA
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         2       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       3       0       0       0
   Vuosiluokka 2       2       0       0       0
   Vuosiluokka 3       3       0       0       0
   Vuosiluokka 4       2       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       0       0       0
   Vuosiluokka 6       1       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       3       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     31       17      -45
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        23     28       15      -46
   Ruotsinkieliset        1     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           24     28       15      -46
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     4     3       2      -33
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    006471 POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU OY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      134       1       0       0
   Vuosiluokka 8      135       0       0       0
   Vuosiluokka 9      127       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    393      396       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             393      396       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                393      396       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         225      236       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    037151 PORIN KRISTILLISEN KOULUN
        KANNATUSYHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  609 Pori
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         4       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       3       0       0       0
   Vuosiluokka 2       9       0       0       0
   Vuosiluokka 3      10       0       0       0
   Vuosiluokka 4      10       0       0       0
   Vuosiluokka 5       7       0       0       0
   Vuosiluokka 6       5       0       0       0
   Vuosiluokka 7       6       0       0       0
   Vuosiluokka 8       6       1       0       0
   Vuosiluokka 9       1       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     63       61       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             58       57       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                58       57       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          5       4      -20
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035451 PORIN SEUDUN STEINERKOULU-
        YHDISTYS R.Y.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  609 Pori
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         6       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      29       0       0       0
   Vuosiluokka 2      15       0       0       0
   Vuosiluokka 3      23       0       0       0
   Vuosiluokka 4      16       0       0       0
   Vuosiluokka 5      23       0       0       0
   Vuosiluokka 6      27       0       0       0
   Vuosiluokka 7      13       0       0       0
   Vuosiluokka 8      18       0       0       0
   Vuosiluokka 9      13       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    177      183       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             164      177       8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                164      177       8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          13       6      -54
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016751 PORTAANPÄÄN KRISTILLISEN KAN-
        SANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  402 Lapinlahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       7       0       0       0
   Lisäopetus        37       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     61       44      -28
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             61       44      -28
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                61       44      -28
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     44       33      -25
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016381 RAITTIUDEN YSTÄVIEN KANSANOPIS
        TON KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  173 Joutseno
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        19       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     24       19      -21
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             24       19      -21
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                24       19      -21
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      1       1       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    017781 RAKENNUSLIITTO RY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  257 Kirkkonummi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9      18       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     21       18      -14
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             21       18      -14
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                21       18      -14
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     15       15       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016771 RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN
        OPISTO RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  977 Ylivieska
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        22       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     29       22      -24
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             29       22      -24
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                29       22      -24
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     20       15      -25
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    037171 RAUMAN AVOKAS RY.
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  684 Rauma
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        16       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      30       0       0       0
   Vuosiluokka 2      16       0       0       0
   Vuosiluokka 3      10       0       0       0
   Vuosiluokka 4      16       0       0       0
   Vuosiluokka 5      21       0       0       0
   Vuosiluokka 6      22       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    109      131       20
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             96      115       20
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                96      115       20
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          13       16       23
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    036901 RINNEKOTI-SÄÄTIÖ
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  049 Espoo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         1       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       1       0       1       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       1       0       1       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       0       1       0
   Vuosiluokka 6       3       0       3       0
   Vuosiluokka 7       1       0       1       0
   Vuosiluokka 8       1       0       1       0
   Vuosiluokka 9       2       0       2       0
   Lisäopetus        3       0       3       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     15       14       -7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          15       14       -7
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             15       14       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                15       14       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          1       3      200
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035461 ROVANIEMEN SEUDUN STEINER-KOU-
        LUYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  698 Rovaniemi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         6       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       8       0       0       0
   Vuosiluokka 2      18       0       0       0
   Vuosiluokka 3      13       0       0       0
   Vuosiluokka 4      15       0       0       0
   Vuosiluokka 5      13       0       0       0
   Vuosiluokka 6      12       1       0       0
   Vuosiluokka 7      14       1       0       0
   Vuosiluokka 8      14       2       0       0
   Vuosiluokka 9       8       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    112      121       8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         5       4      -20
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             112      115       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                112      115       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          1       0      -100
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035431 RUDOLF STEINERPEDAGOGIKENS
        VÄNNER I VÄSTNYLAND
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  835 Tammisaari
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         8       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       8       0       0       0
   Vuosiluokka 2      11       0       0       0
   Vuosiluokka 3       5       0       0       0
   Vuosiluokka 4      18       0       0       0
   Vuosiluokka 5      14       0       0       0
   Vuosiluokka 6       9       0       0       0
   Vuosiluokka 7      13       0       0       0
   Vuosiluokka 8      11       0       0       0
   Vuosiluokka 9       8       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     94      105       12
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset             94       97       3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                94       97       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          39       34      -13
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001171 SKOLGARANTIFÖRENINGEN R.F.
        SVENSKA PRIVATSKOLAN
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  564 Oulu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        10       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      11       0       0       0
   Vuosiluokka 2      16       0       0       0
   Vuosiluokka 3      11       0       0       0
   Vuosiluokka 4      13       0       0       0
   Vuosiluokka 5      10       0       0       0
   Vuosiluokka 6       7       0       0       0
   Vuosiluokka 7       9       0       0       0
   Vuosiluokka 8       9       0       0       0
   Vuosiluokka 9       8       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    113      104       -8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            101       94       -7
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                101       94       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          54       48      -11
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          12       10      -17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089931 SUOMALAINEN KOULUYHDISTYS RY.
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         3       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       3       0       0       0
   Vuosiluokka 2       4       0       0       0
   Vuosiluokka 3       2       0       0       0
   Vuosiluokka 4       3       0       0       0
   Vuosiluokka 5       4       0       0       0
   Vuosiluokka 6       7       0       0       0
   Vuosiluokka 7       6       0       0       0
   Vuosiluokka 8       4       0       0       0
   Vuosiluokka 9       2       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     40       38       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        40     37       35       -5
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           40     37       35       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat    43     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     3     3       3       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001481 SUOMALAISEN YHTEISKOULUN
        OSAKEYHTIÖ
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3      91       0       0       0
   Vuosiluokka 4      96       0       0       0
   Vuosiluokka 5      95       0       0       0
   Vuosiluokka 6      99       0       0       0
   Vuosiluokka 7      102       0       0       0
   Vuosiluokka 8      101       0       0       0
   Vuosiluokka 9      101       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    686      685       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             686      685       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                686      685       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         452      438       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035521 SUOMEN ADVENTTIKIRKKO
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  602 Piikkiö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         5       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      23       0       0       0
   Vuosiluokka 2      26       0       0       0
   Vuosiluokka 3      30       0       0       0
   Vuosiluokka 4      29       0       0       0
   Vuosiluokka 5      23       0       0       0
   Vuosiluokka 6      20       1       0       0
   Vuosiluokka 7      42       1       0       0
   Vuosiluokka 8      19       0       0       0
   Vuosiluokka 9      28       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    206      245       19
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             204      240       18
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                204      240       18
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     22       21       -5
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          2       5      150
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    023701 SUOMEN KIRKON SEURAKUNTA-
        OPISTON SÄÄTIÖ
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  186 Järvenpää
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       6       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     14       6      -57
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             14       6      -57
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                14       6      -57
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      5       3      -40
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    024441 SUOMEN KIRKON SISÄLÄHETYS-
        SEURA R.Y.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  593 Pieksämäki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       5       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     5       5       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              5       5       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                 5       5       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      1       1       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016451 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIU-
        MIYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  912 Vammala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       1       0       0       0
   Lisäopetus        26       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     21       27       29
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             21       27       29
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                21       27       29
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     16       22       38
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089921 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIU-
        MIYHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT                  1
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         1       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       1       0       0       0
   Vuosiluokka 2       1       0       0       0
   Vuosiluokka 3       1       0       0       0
   Vuosiluokka 4       1       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       0       0       0
   Vuosiluokka 6       2       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)             8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä                0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita                  0
   - joista muita vammais-
    oppilaita                       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset                     0
   Ruotsinkieliset                     7
   Saamenkieliset                     0
   Muut                          0
   Yhteensä                        7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa             0
   Kuljetusedun oppilaat                  0
   Majoitusedun oppilaat                  0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita             0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.                  1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    034091 SYLVIA-KOTI YHDISTYS RY
        ERITYISPED.STEINERKOULU
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  398 Lahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         3       0       1       2
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       2       1       1       0
   Vuosiluokka 2       3       1       0       2
   Vuosiluokka 3       4       0       1       3
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       8       1       2       5
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       8       2       0       6
   Vuosiluokka 9       6       3       0       3
   Lisäopetus        7       1       3       3
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     38       41       8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         7       9       29
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          4       8      100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               27       24      -11
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             38       41       8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                38       41       8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          7       6      -14
   Majoitusedun oppilaat          31       35       13
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089971 TALLINNAN SUOMALAISEN KOULUN
        TUKI RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         3       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       5       0       0       0
   Vuosiluokka 2       1       0       0       0
   Vuosiluokka 3       4       0       0       0
   Vuosiluokka 4       3       0       0       0
   Vuosiluokka 5       3       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       2       0       0       0
   Vuosiluokka 8       3       0       0       0
   Vuosiluokka 9       2       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     25       26       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        22     22       23       5
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           22     22       23       5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     2     3       3       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004961 TAMPEREEN STEINER-KOULU-
        YHDISTYS RY.
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  837 Tampere
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        39       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      63       0       0       0
   Vuosiluokka 2      61       15       0       0
   Vuosiluokka 3      58       9       0       0
   Vuosiluokka 4      46       14       0       0
   Vuosiluokka 5      55       6       0       0
   Vuosiluokka 6      56       2       0       0
   Vuosiluokka 7      50       6       0       0
   Vuosiluokka 8      37       1       0       0
   Vuosiluokka 9      33       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    509      498       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       56
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             445      460       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                445      460       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          64       38      -41
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089871 TARTON SUOMALAISEN KOULUN
        YHDISTYS RY/TUOVINEN
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         2       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       2       0       0       0
   Vuosiluokka 2       3       0       0       0
   Vuosiluokka 3       2       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       1       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       1       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     11       11       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        9     9       9       0
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           9     9       9       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     2     2       2       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016901 TURUN KRISTILLISEN OPISTON
        SÄÄTIÖ
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  853 Turku
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       8       0       0       0
   Lisäopetus        37       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     65       45      -31
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             63       45      -29
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   2       0      -100
   Yhteensä                65       45      -31
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     15       10      -33
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       18
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035481 TURUN SEUDUN STEINERKOULU-
        YHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  853 Turku
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        11       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      29       0       0       0
   Vuosiluokka 2      27       0       0       0
   Vuosiluokka 3      32       0       0       0
   Vuosiluokka 4      21       0       0       0
   Vuosiluokka 5      26       0       0       0
   Vuosiluokka 6      20       0       0       0
   Vuosiluokka 7      24       0       0       0
   Vuosiluokka 8      19       0       0       0
   Vuosiluokka 9      12       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    216      221       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             204      210       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                204      210       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          12       11       -8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    008441 TÖÖLÖN YHTEISKOULU OSAKEYHTIÖ
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      87       0       0       0
   Vuosiluokka 8      93       0       0       0
   Vuosiluokka 9      94       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    262      274       5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             262      274       5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                262      274       5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         136      139       2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     59       65       10
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035501 VAASAN STEINER-PEDAGOGIIKAN
        KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  905 Vaasa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      12       0       0       0
   Vuosiluokka 2       6       0       0       0
   Vuosiluokka 3      17       0       0       0
   Vuosiluokka 4      14       0       0       0
   Vuosiluokka 5      16       0       0       0
   Vuosiluokka 6      17       0       0       0
   Vuosiluokka 7      14       0       0       0
   Vuosiluokka 8      13       0       0       0
   Vuosiluokka 9      24       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    143      133       -7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             143      133       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                143      133       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          61       55      -10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016931 VALKEALAN KRISTILLISEN KANSAN-
        OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  909 Valkeala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       1       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        35       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     39       36       -8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             39       36       -8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                39       36       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     36       36       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035491 VANTAAN SEUDUN STEINERKOULUN
        KOULUYHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  092 Vantaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      26       0       0       0
   Vuosiluokka 2      26       0       0       0
   Vuosiluokka 3      35       0       0       0
   Vuosiluokka 4      23       0       0       0
   Vuosiluokka 5      26       0       0       0
   Vuosiluokka 6      15       0       0       0
   Vuosiluokka 7      18       0       0       0
   Vuosiluokka 8      18       0       0       0
   Vuosiluokka 9      16       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    193      203       5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             193      203       5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                193      203       5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    035421 VAPAAN KYLÄKOULUN KANNATUS-
        YHDISTYS RY
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  737 Sammatti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         4       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       6       0       0       0
   Vuosiluokka 2      13       0       0       0
   Vuosiluokka 3       9       0       0       0
   Vuosiluokka 4       6       0       0       0
   Vuosiluokka 5      12       0       0       0
   Vuosiluokka 6       7       0       0       0
   Vuosiluokka 7       8       0       0       0
   Vuosiluokka 8       5       0       0       0
   Vuosiluokka 9       9       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     75       79       5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             70       75       7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                70       75       7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          5       4      -20
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002401 VIIPURIN REAALIKOULU OY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      130       3       0       0
   Vuosiluokka 8      109       1       0       0
   Vuosiluokka 9      117       1       0       0
   Lisäopetus        25       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    372      381       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       5      150
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             359      357       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  13       24       85
   Yhteensä                372      381       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         185      213       15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    016951 VIITTAKIVI OY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  083 Hauho
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9      15       0       0       0
   Lisäopetus        11       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     25       26       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             25       26       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                25       26       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa     25       25       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089991 WYCLIFFE RAAMATUNKÄÄNTÄJÄT RY
 
 
 
   Omistaja        1 Yksityinen
   Perusopetuksen kunta  001 Ulkomaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         2       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       1       0       0       0
   Vuosiluokka 3       1       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       0       0       0
   Vuosiluokka 6       1       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     6       6       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        8     6       4      -33
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           8     6       4      -33
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    036972 HARVIALAN KOULUKOTI
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  165 Janakkala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       2       2       0       0
   Vuosiluokka 9       3       3       0       0
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     6       6       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         6       6       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        7     6       6       0
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           7     6       6       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    088932 HAUKKARANNAN KOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  179 Jyväskylä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        13       0       0       13
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       8       0       0       8
   Vuosiluokka 2      12       0       0       12
   Vuosiluokka 3      14       0       0       14
   Vuosiluokka 4      13       0       0       13
   Vuosiluokka 5      13       0       0       13
   Vuosiluokka 6      15       0       0       15
   Vuosiluokka 7      16       0       0       16
   Vuosiluokka 8      12       0       0       12
   Vuosiluokka 9      10       0       0       10
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    129      126       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita              121      126       4
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             103      107       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  26       19      -27
   Yhteensä                129      126       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          77       75       -3
   Majoitusedun oppilaat          52       51       -2
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    008422 HELSINGIN II NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         8       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      47       0       0       0
   Vuosiluokka 2      52       0       0       0
   Vuosiluokka 3      35       0       0       0
   Vuosiluokka 4      68       0       0       0
   Vuosiluokka 5      50       0       0       0
   Vuosiluokka 6      63       0       0       0
   Vuosiluokka 7      91       0       0       0
   Vuosiluokka 8      94       0       0       0
   Vuosiluokka 9      95       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    617      603       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             610      595       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                610      595       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         198      212       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          7       8       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000832 HELSINGIN NORMAALILYSEO
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      96       1       0       0
   Vuosiluokka 8      93       0       0       0
   Vuosiluokka 9      87       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    273      276       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             273      276       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                273      276       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          76       82       8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000842 HGIN RANSKALAIS-SUOMALAINEN
        KOULU
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        59       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      69       0       0       0
   Vuosiluokka 2      71       0       0       0
   Vuosiluokka 3      62       0       0       0
   Vuosiluokka 4      65       0       0       0
   Vuosiluokka 5      70       0       0       0
   Vuosiluokka 6      69       0       0       0
   Vuosiluokka 7      69       0       0       0
   Vuosiluokka 8      64       0       0       0
   Vuosiluokka 9      69       0       0       0
   Lisäopetus        3       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    667      670       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             134      146       9
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  473      465       -2
   Yhteensä                607      611       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         461      416      -10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          60       59       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004902 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  109 Hämeenlinna
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         9       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      60       0       0       0
   Vuosiluokka 2      72       0       0       0
   Vuosiluokka 3      51       0       0       0
   Vuosiluokka 4      64       0       0       0
   Vuosiluokka 5      73       0       0       0
   Vuosiluokka 6      66       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    390      395       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             375      386       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                375      386       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          46       36      -22
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          15       9      -40
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001942 JOENSUUN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  167 Joensuu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         6       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      51       0       0       0
   Vuosiluokka 2      45       0       0       0
   Vuosiluokka 3      51       0       0       0
   Vuosiluokka 4      62       0       0       0
   Vuosiluokka 5      60       0       0       0
   Vuosiluokka 6      58       0       0       0
   Vuosiluokka 7      68       0       0       0
   Vuosiluokka 8      70       0       0       0
   Vuosiluokka 9      72       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    547      543       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             537      537       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                537      537       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          29       31       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          10       6      -40
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002042 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  179 Jyväskylä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         9       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      46       0       0       0
   Vuosiluokka 2      32       0       0       0
   Vuosiluokka 3      59       0       0       0
   Vuosiluokka 4      63       0       0       0
   Vuosiluokka 5      65       0       0       0
   Vuosiluokka 6      70       0       0       0
   Vuosiluokka 7      94       0       0       0
   Vuosiluokka 8      102       0       0       0
   Vuosiluokka 9      83       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    611      623       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         5       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             602      614       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                602      614       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          91       91       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          9       9       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    088942 JYVÄSKYLÄN NÄKÖVAMMAISTEN
        KOULU
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  179 Jyväskylä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       1       0       0       1
   Vuosiluokka 3       1       0       0       1
   Vuosiluokka 4       1       0       0       1
   Vuosiluokka 5       2       0       0       2
   Vuosiluokka 6       4       0       0       4
   Vuosiluokka 7       5       0       0       5
   Vuosiluokka 8       5       0       0       5
   Vuosiluokka 9       7       0       0       7
   Lisäopetus        12       0       0       12
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     44       38      -14
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               44       38      -14
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             44       38      -14
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                44       38      -14
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          8       0      -100
   Majoitusedun oppilaat          36       38       6
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004912 KAJAANIN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  205 Kajaani
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        18       1       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      39       0       0       0
   Vuosiluokka 2      41       0       0       0
   Vuosiluokka 3      44       1       0       0
   Vuosiluokka 4      52       1       0       0
   Vuosiluokka 5      46       0       0       0
   Vuosiluokka 6      50       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    295      290       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             281      272       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                281      272       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          43       31      -28
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          14       18       29
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    032742 KASVUN YHTEISÖT KOIVIKKO
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  491 Mikkeli
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       1       0       0
   Vuosiluokka 6       1       1       0       0
   Vuosiluokka 7       2       2       0       0
   Vuosiluokka 8       9       9       0       0
   Vuosiluokka 9      13       13       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     29       26      -10
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        29       26      -10
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        30     29       26      -10
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           30     29       26      -10
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     4     3       2      -33
   Majoitusedun oppilaat    26     26       24       -8
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    032752 KASVUN YHTEISÖT SAIRILA
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  491 Mikkeli
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       1       1       0       0
   Vuosiluokka 7       3       3       0       0
   Vuosiluokka 8       9       9       0       0
   Vuosiluokka 9       8       8       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     26       21      -19
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        26       21      -19
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        25     26       21      -19
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           25     26       21      -19
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     3     3       1      -67
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    042282 LAPIN YLIOPISTON HARJOITTELU-
        KOULU
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  698 Rovaniemi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         5       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      52       0       0       0
   Vuosiluokka 2      51       0       0       0
   Vuosiluokka 3      74       0       0       0
   Vuosiluokka 4      53       0       0       0
   Vuosiluokka 5      68       0       0       0
   Vuosiluokka 6      60       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    362      363       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             351      358       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                351      358       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          25       40       60
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          11       5      -55
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    032772 LIMINGAN KOULUTUSKESKUS
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  425 Liminka
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       2       2       0       0
   Vuosiluokka 7       2       2       0       0
   Vuosiluokka 8       3       3       0       0
   Vuosiluokka 9      11       11       0       0
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     17       19       12
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        17       19       12
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        19     17       19       12
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           19     17       19       12
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat    19     17       18       6
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    089272 LOHIPADON ERITYISKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  564 Oulu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         4       0       0       4
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      10       0       0       10
   Vuosiluokka 2       3       0       0       3
   Vuosiluokka 3       1       0       0       1
   Vuosiluokka 4       4       0       0       4
   Vuosiluokka 5       4       0       0       4
   Vuosiluokka 6       5       0       0       5
   Vuosiluokka 7       6       0       0       6
   Vuosiluokka 8       5       0       0       5
   Vuosiluokka 9       6       0       0       6
   Lisäopetus        4       0       0       4
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     53       52       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               52       52       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             53       52       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                53       52       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          38       35       -8
   Majoitusedun oppilaat          15       17       13
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    088922 MIKKELIN KUULOVAMMAISTEN KOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  491 Mikkeli
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         5       0       0       5
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       2       0       0       2
   Vuosiluokka 2       5       0       0       5
   Vuosiluokka 3       1       0       0       1
   Vuosiluokka 4       2       0       0       2
   Vuosiluokka 5       1       0       0       1
   Vuosiluokka 6       2       0       0       2
   Vuosiluokka 7       2       0       0       2
   Vuosiluokka 8       4       0       0       4
   Vuosiluokka 9       1       0       0       1
   Lisäopetus        3       0       0       3
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     17       28       65
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               17       28       65
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             17       21       24
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       7
   Yhteensä                17       28       65
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          8       20      150
   Majoitusedun oppilaat          9       8      -11
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    033182 MÄNTYKANKAAN KOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  297 Kuopio
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         2       0       0       2
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       4       0       0       4
   Vuosiluokka 4       4       0       0       4
   Vuosiluokka 5       2       0       0       2
   Vuosiluokka 6       7       0       0       7
   Vuosiluokka 7       2       0       0       2
   Vuosiluokka 8       7       0       0       7
   Vuosiluokka 9       5       0       0       5
   Lisäopetus        7       0       0       7
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     48       40      -17
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        23       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               24       40       67
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             48       40      -17
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                48       40      -17
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          16       16       0
   Majoitusedun oppilaat          32       24      -25
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    088982 OULUN KUULOVAMMAISTEN KOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  564 Oulu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         4       0       0       4
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       6       0       0       6
   Vuosiluokka 3      14       0       0       14
   Vuosiluokka 4       2       0       0       2
   Vuosiluokka 5       6       0       0       6
   Vuosiluokka 6       9       0       0       9
   Vuosiluokka 7       1       0       0       1
   Vuosiluokka 8      12       0       0       12
   Vuosiluokka 9       4       0       0       4
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     59       58       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               58       58       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             38       29      -24
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  21       29       38
   Yhteensä                59       58       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          32       33       3
   Majoitusedun oppilaat          25       23       -8
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    005992 OULUN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  564 Oulu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         4       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      55       0       0       1
   Vuosiluokka 2      42       0       0       0
   Vuosiluokka 3      52       0       0       0
   Vuosiluokka 4      44       0       0       0
   Vuosiluokka 5      41       0       0       0
   Vuosiluokka 6      61       0       0       0
   Vuosiluokka 7      94       0       0       0
   Vuosiluokka 8      77       1       0       0
   Vuosiluokka 9      95       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    600      565       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             582      561       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  12       0      -100
   Yhteensä                594      561       -6
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          12       7      -42
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          6       4      -33
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004922 RAUMAN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  684 Rauma
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      35       0       0       0
   Vuosiluokka 2      58       0       0       0
   Vuosiluokka 3      39       0       0       0
   Vuosiluokka 4      44       0       0       0
   Vuosiluokka 5      35       0       0       0
   Vuosiluokka 6      42       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    255      253       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             255      253       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                255      253       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          0       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    031102 RUSKEASUON KOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         8       0       0       8
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      12       0       0       12
   Vuosiluokka 2      13       0       0       13
   Vuosiluokka 3      12       0       0       12
   Vuosiluokka 4       9       0       0       9
   Vuosiluokka 5       8       0       0       8
   Vuosiluokka 6       9       0       0       9
   Vuosiluokka 7      18       0       0       18
   Vuosiluokka 8      15       0       0       15
   Vuosiluokka 9       8       0       0       8
   Lisäopetus        11       0       0       11
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    127      123       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita              127      123       -3
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             127      123       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                127      123       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         104       91      -13
   Majoitusedun oppilaat          23       20      -13
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004932 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  740 Savonlinna
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         9       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      39       0       0       0
   Vuosiluokka 2      65       1       0       0
   Vuosiluokka 3      64       1       0       0
   Vuosiluokka 4      65       0       0       0
   Vuosiluokka 5      63       0       0       0
   Vuosiluokka 6      62       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    377      367       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             377      358       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                377      358       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         164      147      -10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       9
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    032692 SIPPOLAN KOULUKOTI
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  754 Anjalankoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       1       0       0
   Vuosiluokka 6       1       1       0       0
   Vuosiluokka 7       1       1       0       0
   Vuosiluokka 8       5       5       0       0
   Vuosiluokka 9      11       11       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     23       19      -17
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        23       19      -17
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        31     23       19      -17
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           31     23       19      -17
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     5     4       2      -50
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000872 SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        63       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      48       0       0       0
   Vuosiluokka 2      54       0       0       0
   Vuosiluokka 3      57       0       0       0
   Vuosiluokka 4      56       0       0       0
   Vuosiluokka 5      57       0       0       0
   Vuosiluokka 6      63       0       0       0
   Vuosiluokka 7      65       0       0       0
   Vuosiluokka 8      43       0       0       0
   Vuosiluokka 9      36       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    566      542       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             449      479       7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  49       0      -100
   Yhteensä                498      479       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         182      210       15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          68       63       -7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    031092 SV. SKOLAN FÖR SYNSKADADE
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         1       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       2       0       0       2
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       3       0       0       3
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       1       0       0       1
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       1       0       0       1
   Vuosiluokka 9       2       0       0       2
   Lisäopetus        2       0       0       2
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     11       12       9
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               11       12       9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset             11       12       9
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                11       12       9
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          11       7      -36
   Majoitusedun oppilaat          0       5
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    008172 TAMPEREEN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  837 Tampere
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7      99       0       0       0
   Vuosiluokka 8      95       0       0       0
   Vuosiluokka 9      90       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    278      284       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             278      284       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                278      284       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          20       26       30
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    008362 TURUN NORMAALIKOULU
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  853 Turku
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      57       0       0       0
   Vuosiluokka 2      56       0       0       0
   Vuosiluokka 3      64       0       0       0
   Vuosiluokka 4      59       0       0       0
   Vuosiluokka 5      57       0       0       0
   Vuosiluokka 6      52       0       0       0
   Vuosiluokka 7      89       0       0       0
   Vuosiluokka 8      91       0       0       0
   Vuosiluokka 9      96       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    612      621       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             612      621       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                612      621       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          35       34       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    008982 VASA ÖVNINGSSKOLA
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  905 Vaasa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         8       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      41       0       0       0
   Vuosiluokka 2      35       0       0       0
   Vuosiluokka 3      48       0       0       0
   Vuosiluokka 4      41       0       0       0
   Vuosiluokka 5      62       0       0       0
   Vuosiluokka 6      55       0       0       0
   Vuosiluokka 7      66       0       0       0
   Vuosiluokka 8      47       0       0       0
   Vuosiluokka 9      53       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    447      456       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            438      448       2
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                438      448       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         148      140       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          9       8      -11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    032682 VBU-CENTER/LAGMANSGÅRDEN
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  599 Pedersöre
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       7       5       0       0
   Vuosiluokka 8       3       1       0       0
   Vuosiluokka 9       4       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     15       14       -7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         8       7      -13
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        4     4       5       25
   Ruotsinkieliset       11     11       9      -18
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           15     15       14       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    032982 VUORELAN KOULUKOTI
 
 
 
   Omistaja        2 Valtio
   Perusopetuksen kunta  927 Vihti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         0       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       0       0       0       0
   Vuosiluokka 3       0       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       0       0       0       0
   Vuosiluokka 6       0       0       0       0
   Vuosiluokka 7       4       0       0       0
   Vuosiluokka 8       8       2       0       0
   Vuosiluokka 9      10       7       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     22       22       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         3       9      200
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
              20.1.2001 20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset        23     22       22       0
   Ruotsinkieliset        0     0       0
   Saamenkieliset        0     0       0
   Muut             0     0       0
   Yhteensä           23     22       22       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat     0     0       0
   Majoitusedun oppilaat     0     0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.     0     0       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000043 ALAHÄRMÄN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  004 Alahärmä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        68       0       0       3
   -josta päivähoid.    41       0       0       1
   Vuosiluokka 1      74       0       0       5
   Vuosiluokka 2      79       1       0       2
   Vuosiluokka 3      69       1       0       1
   Vuosiluokka 4      81       3       0       0
   Vuosiluokka 5      74       4       0       1
   Vuosiluokka 6      84       5       0       3
   Vuosiluokka 7      78       4       0       0
   Vuosiluokka 8      74       9       0       0
   Vuosiluokka 9      64       5       1       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    747      745       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        10       32      220
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               13       15       15
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             678      680       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                678      680       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         259      253       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          69       65       -6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000053 ALAJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  005 Alajärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          17       18        6
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        99       0       3       2
   -josta päivähoid.    16       0       0       0
   Vuosiluokka 1      139       2       0       4
   Vuosiluokka 2      121       1       0       2
   Vuosiluokka 3      132       8       0       2
   Vuosiluokka 4      140       7       0       2
   Vuosiluokka 5      158       7       1       1
   Vuosiluokka 6      136       3       0       0
   Vuosiluokka 7      169       4       0       2
   Vuosiluokka 8      147       4       0       2
   Vuosiluokka 9      143       1       0       0
   Lisäopetus        1       0       1       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1424      1385       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        29       37       28
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          3       5       67
   - joista muita vammais-
    oppilaita               14       17       21
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1316      1291       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1316      1291       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         431      419       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       1
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         108       94      -13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000063 ALASTARON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  006 Alastaro
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        32       0       0       2
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      30       0       0       0
   Vuosiluokka 2      37       0       0       0
   Vuosiluokka 3      45       1       0       0
   Vuosiluokka 4      35       0       0       0
   Vuosiluokka 5      41       3       0       0
   Vuosiluokka 6      30       1       0       0
   Vuosiluokka 7      54       4       0       0
   Vuosiluokka 8      43       1       0       0
   Vuosiluokka 9      54       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    374      401       7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       14      1300
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       2
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             374      371       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                374      371       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         228      221       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       30
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000093 ALAVIESKAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  009 Alavieska
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        54       0       0       2
   -josta päivähoid.    29       0       0       2
   Vuosiluokka 1      47       0       0       0
   Vuosiluokka 2      53       1       0       0
   Vuosiluokka 3      46       0       0       0
   Vuosiluokka 4      52       1       0       0
   Vuosiluokka 5      44       0       0       0
   Vuosiluokka 6      46       1       0       0
   Vuosiluokka 7      41       1       0       0
   Vuosiluokka 8      55       1       0       0
   Vuosiluokka 9      39       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    466      477       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         4       6       50
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       2      100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             418      425       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                418      425       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         120      110       -8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          48       52       8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000103 ALAVUDEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  010 Alavus
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        73       0       0       1
   -josta päivähoid.    63       0       0       0
   Vuosiluokka 1      125       3       0       2
   Vuosiluokka 2      137       2       0       0
   Vuosiluokka 3      123       2       0       0
   Vuosiluokka 4      138       5       0       2
   Vuosiluokka 5      134       3       0       2
   Vuosiluokka 6      135       3       0       1
   Vuosiluokka 7      137       8       2       4
   Vuosiluokka 8      157       22       1       0
   Vuosiluokka 9      145       13       1       0
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1325      1305       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        56       61       9
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          4       4       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               15       13      -13
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1258      1233       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1258      1233       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         436      428       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        6
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          67       72       7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    007543 ANJALANKOSKEN KAUPUNGINHALL.
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  754 Anjalankoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          18       18        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        230       0       0       27
   -josta päivähoid.    186       0       0       3
   Vuosiluokka 1      231       2       0       11
   Vuosiluokka 2      232       2       0       20
   Vuosiluokka 3      222       8       0       8
   Vuosiluokka 4      231       6       0       11
   Vuosiluokka 5      224       5       0       14
   Vuosiluokka 6      230       5       0       8
   Vuosiluokka 7      195       11       0       7
   Vuosiluokka 8      202       5       0       4
   Vuosiluokka 9      210       9       0       7
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2171      2208       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        51       54       6
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               98      117       19
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1967      2000       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   3       5       67
   Yhteensä               1970      2005       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         407      469       15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         201      203       1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000153 ARTJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  015 Artjärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        18       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      18       0       0       0
   Vuosiluokka 2      13       0       0       0
   Vuosiluokka 3      20       0       0       0
   Vuosiluokka 4      20       0       0       0
   Vuosiluokka 5      21       0       0       0
   Vuosiluokka 6      16       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    129      126       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             112      108       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                112      108       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          83       57      -31
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          17       18       6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000163 ASIKKALAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  016 Asikkala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        102       0       0       4
   -josta päivähoid.    102       0       0       4
   Vuosiluokka 1      93       1       0       2
   Vuosiluokka 2      115       6       0       0
   Vuosiluokka 3      104       3       0       0
   Vuosiluokka 4      116       2       0       0
   Vuosiluokka 5      128       13       0       4
   Vuosiluokka 6      99       6       0       1
   Vuosiluokka 7      116       7       0       0
   Vuosiluokka 8      98       6       0       0
   Vuosiluokka 9      116       9       0       0
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1070      1088       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        38       53       39
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       12       71
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             983      990       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                983      990       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         247      270       9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          87       98       13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000173 ASKAISEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  017 Askainen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        13       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      11       0       0       0
   Vuosiluokka 2       7       0       0       0
   Vuosiluokka 3      14       0       0       0
   Vuosiluokka 4      12       0       0       0
   Vuosiluokka 5      12       0       0       0
   Vuosiluokka 6      10       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     78       79       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             65       66       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                65       66       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          32       58       81
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        3
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          13       13       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000183 ASKOLAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  018 Askola
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        63       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      79       0       0       0
   Vuosiluokka 2      79       0       0       0
   Vuosiluokka 3      58       0       0       0
   Vuosiluokka 4      66       2       0       1
   Vuosiluokka 5      68       1       0       0
   Vuosiluokka 6      60       4       0       0
   Vuosiluokka 7      80       2       0       1
   Vuosiluokka 8      80       3       0       0
   Vuosiluokka 9      85       4       0       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    708      718       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       16      700
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       4      300
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             635      656       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                635      656       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         239      243       2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          73       62      -15
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000193 AURAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  019 Aura
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        47       0       0       0
   -josta päivähoid.    47       0       0       0
   Vuosiluokka 1      39       0       0       0
   Vuosiluokka 2      53       0       0       0
   Vuosiluokka 3      48       0       0       0
   Vuosiluokka 4      62       0       0       0
   Vuosiluokka 5      50       0       0       0
   Vuosiluokka 6      40       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    362      339       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             314      292       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                314      292       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          69       68       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          48       47       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000403 DRAGSFJÄRDS KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  040 Dragsfjärd
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        43       0       1       2
   -josta päivähoid.    37       0       1       0
   Vuosiluokka 1      48       0       0       1
   Vuosiluokka 2      25       0       0       1
   Vuosiluokka 3      36       1       0       3
   Vuosiluokka 4      39       3       1       2
   Vuosiluokka 5      31       1       0       0
   Vuosiluokka 6      30       3       0       0
   Vuosiluokka 7      14       0       0       0
   Vuosiluokka 8      24       1       0       0
   Vuosiluokka 9      15       0       0       0
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    298      306       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         6       10       67
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       9       29
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             36       36       0
   Ruotsinkieliset            209      230       10
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                245      266       9
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         113      120       6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          53       40      -25
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    008353 EKENÄS STADSSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  835 Tammisaari
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        178       0       0       3
   -josta päivähoid.    175       0       0       0
   Vuosiluokka 1      166       12       0       1
   Vuosiluokka 2      174       11       3       1
   Vuosiluokka 3      191       10       2       0
   Vuosiluokka 4      177       7       0       1
   Vuosiluokka 5      180       18       1       0
   Vuosiluokka 6      177       17       0       0
   Vuosiluokka 7      167       15       0       0
   Vuosiluokka 8      155       16       3       1
   Vuosiluokka 9      166       17       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1716      1731       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        99      123       24
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          9       9       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               4       7       75
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             145      133       -8
   Ruotsinkieliset            1401      1423       2
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   1       0      -100
   Yhteensä               1547      1556       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         483      509       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         169      175       4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000443 ELIMÄEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  044 Elimäki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        97       0       0       0
   -josta päivähoid.    94       0       0       0
   Vuosiluokka 1      111       0       0       1
   Vuosiluokka 2      119       2       0       0
   Vuosiluokka 3      131       5       0       1
   Vuosiluokka 4      110       1       0       0
   Vuosiluokka 5      112       4       0       0
   Vuosiluokka 6      123       5       0       0
   Vuosiluokka 7      112       3       0       0
   Vuosiluokka 8      148       6       0       0
   Vuosiluokka 9      130       9       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1183      1193       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        32       35       9
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       2      -60
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1102      1096       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1102      1096       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         429      421       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          81       97       20
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000453 ENON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  045 Eno
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        7       -13
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        58       0       0       4
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      78       0       0       0
   Vuosiluokka 2      66       0       0       3
   Vuosiluokka 3      79       2       0       1
   Vuosiluokka 4      87       0       0       4
   Vuosiluokka 5      112       3       0       3
   Vuosiluokka 6      81       1       0       3
   Vuosiluokka 7      78       2       0       2
   Vuosiluokka 8      89       5       0       0
   Vuosiluokka 9      103       2       0       1
   Lisäopetus        2       1       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    798      833       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        10       16       60
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               22       22       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             797      779       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                797      779       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         339      329       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          1       54      5300
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000463 ENONKOSKEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  046 Enonkoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        17       0       0       2
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      18       0       0       0
   Vuosiluokka 2      14       0       0       0
   Vuosiluokka 3      29       0       0       0
   Vuosiluokka 4      13       0       0       0
   Vuosiluokka 5      22       0       0       0
   Vuosiluokka 6      21       0       0       0
   Vuosiluokka 7      33       0       0       0
   Vuosiluokka 8      23       0       0       0
   Vuosiluokka 9      27       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    221      217       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       2      100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             220      202       -8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                220      202       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         118      109       -8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          1       15      1400
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000473 ENONTEKIÖN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  047 Enontekiö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        20       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      25       3       1       0
   Vuosiluokka 2      24       1       0       0
   Vuosiluokka 3      26       1       0       0
   Vuosiluokka 4      22       2       0       0
   Vuosiluokka 5      27       1       0       0
   Vuosiluokka 6      32       2       0       0
   Vuosiluokka 7      30       4       0       0
   Vuosiluokka 8      37       3       0       1
   Vuosiluokka 9      20       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    285      263       -8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        14       17       21
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       1      -67
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             235      225       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset             25       19      -24
   Muut                   0       0
   Yhteensä                260      244       -6
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         120      108      -10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          25       19      -24
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000493 ESPOON KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  049 Espoo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          87       89        2
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus       3152       37       3       75
   -josta päivähoid.   2909       0       0       31
   Vuosiluokka 1     3005       92       5       20
   Vuosiluokka 2     3129      132       5       31
   Vuosiluokka 3     3057      134       1       25
   Vuosiluokka 4     2783      151       4       31
   Vuosiluokka 5     2759      168       3       24
   Vuosiluokka 6     2640      139       2       26
   Vuosiluokka 7     2490      137       1       14
   Vuosiluokka 8     2356      161       1       12
   Vuosiluokka 9     2282      166       5       10
   Lisäopetus       153       14       0       3
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)   27284     27806       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä       1076      1331       24
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          24       30       25
   - joista muita vammais-
    oppilaita              264      271       3
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            21441     21988       3
   Ruotsinkieliset            2233      2296       3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  467      448       -4
   Yhteensä               24141     24732       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         2159      2225       3
   Majoitusedun oppilaat          12       11       -8
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       85
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     16       15       -6
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         3143      3074       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000513 EURAJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  051 Eurajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        85       0       0       1
   -josta päivähoid.     6       0       0       1
   Vuosiluokka 1      86       0       0       0
   Vuosiluokka 2      69       0       0       0
   Vuosiluokka 3      82       0       0       0
   Vuosiluokka 4      78       2       0       0
   Vuosiluokka 5      95       1       0       0
   Vuosiluokka 6      64       0       0       1
   Vuosiluokka 7      71       1       0       0
   Vuosiluokka 8      55       0       0       0
   Vuosiluokka 9      71       3       0       2
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    766      757       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         7       8       14
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       4      100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             683      673       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                683      673       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         197      169      -14
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          83       84       1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000503 EURAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  050 Eura
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        113       0       1       2
   -josta päivähoid.    110       0       0       0
   Vuosiluokka 1      130       1       1       1
   Vuosiluokka 2      122       3       1       1
   Vuosiluokka 3      112       5       0       0
   Vuosiluokka 4      107       0       0       0
   Vuosiluokka 5      115       6       1       1
   Vuosiluokka 6      98       1       0       1
   Vuosiluokka 7      130       6       0       2
   Vuosiluokka 8      111       5       1       0
   Vuosiluokka 9      124       6       1       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1048      1162       11
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        35       33       -6
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          6       6       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               11       10       -9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1048      1052       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1048      1052       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         309      320       4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0      110
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000523 EVIJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  052 Evijärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        46       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      45       1       0       0
   Vuosiluokka 2      36       2       0       0
   Vuosiluokka 3      43       1       0       1
   Vuosiluokka 4      37       0       0       0
   Vuosiluokka 5      37       2       0       1
   Vuosiluokka 6      43       0       0       0
   Vuosiluokka 7      47       2       0       0
   Vuosiluokka 8      39       1       0       0
   Vuosiluokka 9      45       2       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    420      418       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        10       11       10
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       3       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             376      372       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                376      372       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         161      163       1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        1
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          44       46       5
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000613 FORSSAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  061 Forssa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        168       0       4       3
   -josta päivähoid.    147       0       4       0
   Vuosiluokka 1      173       8       0       0
   Vuosiluokka 2      203       3       0       5
   Vuosiluokka 3      212       6       1       5
   Vuosiluokka 4      216       10       0       2
   Vuosiluokka 5      201       8       0       1
   Vuosiluokka 6      184       8       0       1
   Vuosiluokka 7      207       10       0       1
   Vuosiluokka 8      188       9       2       2
   Vuosiluokka 9      193       16       0       3
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2000      1945       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        82       78       -5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          7       7       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               17       23       35
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1854      1784       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1854      1784       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         211      218       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         146      161       10
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000693 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  069 Haapajärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       12        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        135       0       0       2
   -josta päivähoid.    20       0       0       0
   Vuosiluokka 1      132       2       1       2
   Vuosiluokka 2      121       4       0       0
   Vuosiluokka 3      131       6       0       0
   Vuosiluokka 4      147       6       0       1
   Vuosiluokka 5      137       1       1       3
   Vuosiluokka 6      117       0       0       0
   Vuosiluokka 7      127       7       0       2
   Vuosiluokka 8      126       5       0       1
   Vuosiluokka 9      114       1       1       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1246      1287       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        25       32       28
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          3       3       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               9       11       22
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1142      1154       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1142      1154       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         324      330       2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         104      133       28
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000713 HAAPAVEDEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  071 Haapavesi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        122       0       2       3
   -josta päivähoid.    72       0       2       2
   Vuosiluokka 1      120       2       0       2
   Vuosiluokka 2      127       5       0       2
   Vuosiluokka 3      119       2       0       1
   Vuosiluokka 4      146       8       0       1
   Vuosiluokka 5      134       4       0       3
   Vuosiluokka 6      164       9       1       2
   Vuosiluokka 7      135       10       1       1
   Vuosiluokka 8      149       6       0       0
   Vuosiluokka 9      108       7       0       1
   Lisäopetus        1       0       1       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1305      1325       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        70       53      -24
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          3       5       67
   - joista muita vammais-
    oppilaita               13       16       23
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1229      1208       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1229      1208       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         423      424       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          76      117       54
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000723 HAILUODON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  072 Hailuoto
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         7       0       0       0
   -josta päivähoid.     7       0       0       0
   Vuosiluokka 1       8       0       0       0
   Vuosiluokka 2      11       0       0       0
   Vuosiluokka 3       9       0       0       0
   Vuosiluokka 4       7       0       0       0
   Vuosiluokka 5      13       0       0       0
   Vuosiluokka 6       3       0       0       0
   Vuosiluokka 7      12       0       0       0
   Vuosiluokka 8      10       0       0       0
   Vuosiluokka 9       8       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     99       88      -11
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             83       81       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                83       81       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          15       15       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          16       7      -56
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000733 HALIKON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  073 Halikko
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        115       0       0       13
   -josta päivähoid.    110       0       0       8
   Vuosiluokka 1      117       1       0       7
   Vuosiluokka 2      110       2       0       5
   Vuosiluokka 3      124       4       0       6
   Vuosiluokka 4      135       2       0       5
   Vuosiluokka 5      117       9       0       3
   Vuosiluokka 6      116       5       0       6
   Vuosiluokka 7      136       3       0       1
   Vuosiluokka 8      113       1       0       2
   Vuosiluokka 9      117       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1182      1200       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        21       27       29
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               41       48       17
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1089      1081       -1
   Ruotsinkieliset             12       17       42
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1101      1098       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         399      410       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          81      102       26
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000743 HALSUAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  074 Halsua
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        19       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      16       0       0       0
   Vuosiluokka 2      21       0       1       2
   Vuosiluokka 3      22       0       0       1
   Vuosiluokka 4      21       1       0       0
   Vuosiluokka 5      25       1       0       0
   Vuosiluokka 6      24       1       0       0
   Vuosiluokka 7      25       3       0       0
   Vuosiluokka 8      23       0       0       0
   Vuosiluokka 9      30       0       1       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    226      226       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         5       6       20
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       2      100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       4       33
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             211      208       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                211      208       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          99      108       9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          15       18       20
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000753 HAMINAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  075 Hamina
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        95       0       0       4
   -josta päivähoid.    95       0       0       4
   Vuosiluokka 1      122       4       1       3
   Vuosiluokka 2      100       2       0       1
   Vuosiluokka 3      88       6       0       0
   Vuosiluokka 4      123       7       0       3
   Vuosiluokka 5      97       7       0       4
   Vuosiluokka 6      90       4       1       1
   Vuosiluokka 7      101       5       0       3
   Vuosiluokka 8      92       4       0       1
   Vuosiluokka 9      94       9       0       3
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1016      1002       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        45       48       7
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          3       2      -33
   - joista muita vammais-
    oppilaita               19       23       21
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             906      911       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                906      911       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          45       47       4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         110       91      -17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000783 HANGON KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  078 Hanko
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       12        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        119       0       0       4
   -josta päivähoid.    116       0       0       1
   Vuosiluokka 1      118       5       0       2
   Vuosiluokka 2      102       4       0       0
   Vuosiluokka 3      128       11       0       0
   Vuosiluokka 4      120       6       0       3
   Vuosiluokka 5      126       11       0       1
   Vuosiluokka 6      113       8       0       0
   Vuosiluokka 7      96       8       0       0
   Vuosiluokka 8      121       9       0       0
   Vuosiluokka 9      119       12       0       0
   Lisäopetus        4       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1172      1166       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        65       74       14
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               8       10       25
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             585      568       -3
   Ruotsinkieliset            469      483       3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1054      1051       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          66       75       14
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         118      115       -3
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000773 HANKASALMEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  077 Hankasalmi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          11       11        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        62       0       0       3
   -josta päivähoid.    18       0       0       1
   Vuosiluokka 1      68       1       0       0
   Vuosiluokka 2      73       4       0       1
   Vuosiluokka 3      64       2       0       2
   Vuosiluokka 4      75       2       0       1
   Vuosiluokka 5      87       4       0       1
   Vuosiluokka 6      67       5       0       1
   Vuosiluokka 7      82       3       0       0
   Vuosiluokka 8      63       6       0       1
   Vuosiluokka 9      85       10       0       0
   Lisäopetus        8       2       0       2
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    762      734       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        35       39       11
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               9       12       33
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             697      675       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                697      675       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         411      374       -9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          65       59       -9
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000793 HARJAVALLAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  079 Harjavalta
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        7       -13
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        91       89       0       2
   -josta päivähoid.    89       89       0       0
   Vuosiluokka 1      74       2       0       4
   Vuosiluokka 2      71       1       0       1
   Vuosiluokka 3      88       1       0       2
   Vuosiluokka 4      94       4       0       0
   Vuosiluokka 5      102       4       0       4
   Vuosiluokka 6      93       9       0       1
   Vuosiluokka 7      85       6       0       1
   Vuosiluokka 8      92       7       0       2
   Vuosiluokka 9      96       3       0       1
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    910      887       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        42      126      200
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               21       19      -10
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             844      798       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                844      798       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          95      108       14
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          66       89       35
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000813 HARTOLAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  081 Hartola
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        41       0       1       1
   -josta päivähoid.    21       0       0       1
   Vuosiluokka 1      45       0       0       0
   Vuosiluokka 2      52       3       0       0
   Vuosiluokka 3      58       0       0       0
   Vuosiluokka 4      44       0       1       0
   Vuosiluokka 5      49       6       1       0
   Vuosiluokka 6      47       4       0       0
   Vuosiluokka 7      60       1       0       0
   Vuosiluokka 8      42       2       0       0
   Vuosiluokka 9      44       4       2       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    487      482       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        17       20       18
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       5      400
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       1      -80
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             443      443       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                443      443       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         214      216       1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          44       39      -11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000823 HATTULAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  082 Hattula
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        99       0       0       3
   -josta päivähoid.    99       0       0       3
   Vuosiluokka 1      136       3       0       0
   Vuosiluokka 2      107       4       0       0
   Vuosiluokka 3      139       0       0       0
   Vuosiluokka 4      115       1       0       0
   Vuosiluokka 5      124       1       0       0
   Vuosiluokka 6      114       4       0       0
   Vuosiluokka 7      130       1       0       0
   Vuosiluokka 8      130       14       0       0
   Vuosiluokka 9      125       22       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1196      1219       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        24       50      108
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       3
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1104      1123       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1104      1123       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         224      214       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          92       96       4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000833 HAUHON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  083 Hauho
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        33       0       0       0
   -josta päivähoid.    33       0       0       0
   Vuosiluokka 1      47       0       0       0
   Vuosiluokka 2      49       0       0       0
   Vuosiluokka 3      40       0       0       1
   Vuosiluokka 4      45       0       0       0
   Vuosiluokka 5      55       1       0       0
   Vuosiluokka 6      43       0       0       0
   Vuosiluokka 7      45       0       0       0
   Vuosiluokka 8      53       0       0       0
   Vuosiluokka 9      39       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    444      449       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         3       2      -33
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       1      -50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             404      416       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                404      416       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         174      195       12
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          40       33      -18
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000843 HAUKIPUTAAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  084 Haukipudas
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        283       0       0       8
   -josta päivähoid.    227       0       0       2
   Vuosiluokka 1      298       1       0       0
   Vuosiluokka 2      307       7       0       1
   Vuosiluokka 3      272       8       0       1
   Vuosiluokka 4      292       11       1       0
   Vuosiluokka 5      266       7       0       1
   Vuosiluokka 6      257       8       0       0
   Vuosiluokka 7      254       10       0       1
   Vuosiluokka 8      244       15       0       5
   Vuosiluokka 9      247       20       0       3
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2635      2721       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        79       87       10
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               17       21       24
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2357      2446       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2357      2446       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         328      326       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         278      275       -1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000853 HAUKIVUOREN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  085 Haukivuori
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        25       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      18       0       0       1
   Vuosiluokka 2      27       0       0       0
   Vuosiluokka 3      20       0       0       2
   Vuosiluokka 4      29       2       0       0
   Vuosiluokka 5      26       1       0       0
   Vuosiluokka 6      26       4       0       1
   Vuosiluokka 7      48       10       1       0
   Vuosiluokka 8      35       9       0       0
   Vuosiluokka 9      36       7       0       0
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    298      291       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        20       33       65
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       6       20
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             281      267       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                281      267       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         165      162       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        5
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          17       24       41
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000863 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  086 Hausjärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        95       1       0       1
   -josta päivähoid.    58       0       0       1
   Vuosiluokka 1      145       4       1       1
   Vuosiluokka 2      113       2       1       0
   Vuosiluokka 3      120       2       0       1
   Vuosiluokka 4      116       5       0       1
   Vuosiluokka 5      129       0       0       1
   Vuosiluokka 6      108       1       0       1
   Vuosiluokka 7      83       4       0       0
   Vuosiluokka 8      84       3       0       0
   Vuosiluokka 9      88       5       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    968      1081       12
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        20       27       35
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       2
   - joista muita vammais-
    oppilaita               10       6      -40
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             968      987       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                968      987       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         356      357       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       94
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001113 HEINOLAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  111 Heinola
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       12       -8
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        221       0       0       12
   -josta päivähoid.    201       0       0       4
   Vuosiluokka 1      249       5       0       1
   Vuosiluokka 2      236       9       0       6
   Vuosiluokka 3      257       6       0       0
   Vuosiluokka 4      245       7       0       1
   Vuosiluokka 5      261       8       0       1
   Vuosiluokka 6      206       10       0       1
   Vuosiluokka 7      229       9       0       1
   Vuosiluokka 8      225       10       0       1
   Vuosiluokka 9      267       9       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2444      2396       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        68       73       7
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               17       24       41
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2210      2187       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2210      2187       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         344      370       8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         234      209      -11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000903 HEINÄVEDEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  090 Heinävesi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        49       0       0       6
   -josta päivähoid.    47       0       0       5
   Vuosiluokka 1      44       0       0       5
   Vuosiluokka 2      53       1       0       3
   Vuosiluokka 3      61       3       0       2
   Vuosiluokka 4      50       2       1       2
   Vuosiluokka 5      45       3       0       0
   Vuosiluokka 6      59       0       0       0
   Vuosiluokka 7      55       7       0       0
   Vuosiluokka 8      61       5       0       0
   Vuosiluokka 9      45       4       0       0
   Lisäopetus        4       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    527      526       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        21       25       19
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               16       18       13
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             496      483       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                496      483       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         255      250       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          31       43       39
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000913 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  091 Helsinki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT         134       134        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus       5587      140       25       77
   -josta päivähoid.   5370      132       14       0
   Vuosiluokka 1     5234      132       5       49
   Vuosiluokka 2     5308      154       7       57
   Vuosiluokka 3     5199      173       2       47
   Vuosiluokka 4     5070      180       5       47
   Vuosiluokka 5     5025      208       4       56
   Vuosiluokka 6     4829      171       1       25
   Vuosiluokka 7     3361      180       4       29
   Vuosiluokka 8     3184      205       6       33
   Vuosiluokka 9     2961      242       9       25
   Lisäopetus       419       20       2       17
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)   45630     46177       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä       1563      1805       15
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          51       70       37
   - joista muita vammais-
    oppilaita              445      462       4
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            36531     37012       1
   Ruotsinkieliset            3467      3522       2
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  342      158      -54
   Yhteensä               40340     40692       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         8574      8511       -1
   Majoitusedun oppilaat          1       0      -100
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       196
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita    357      351       -2
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         5290      5485       4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000953 HIMANGAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  095 Himanka
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        45       0       0       0
   -josta päivähoid.    45       0       0       0
   Vuosiluokka 1      45       0       1       0
   Vuosiluokka 2      39       0       0       0
   Vuosiluokka 3      41       0       0       0
   Vuosiluokka 4      48       2       1       0
   Vuosiluokka 5      55       1       1       0
   Vuosiluokka 6      58       1       1       0
   Vuosiluokka 7      46       3       1       0
   Vuosiluokka 8      41       0       0       0
   Vuosiluokka 9      52       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    481      470       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         4       8      100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       5      400
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             434      425       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                434      425       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         111      105       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          47       45       -4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000973 HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  097 Hirvensalmi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        25       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      31       1       0       0
   Vuosiluokka 2      21       0       0       0
   Vuosiluokka 3      26       1       0       0
   Vuosiluokka 4      29       0       0       0
   Vuosiluokka 5      25       0       0       0
   Vuosiluokka 6      32       0       0       0
   Vuosiluokka 7      30       0       0       1
   Vuosiluokka 8      30       0       0       0
   Vuosiluokka 9      27       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    281      276       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       1       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             250      251       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                250      251       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         153      152       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          31       25      -19
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000983 HOLLOLAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  098 Hollola
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        313       0       0       10
   -josta päivähoid.    305       0       0       2
   Vuosiluokka 1      304       6       0       2
   Vuosiluokka 2      301       5       0       4
   Vuosiluokka 3      305       8       0       3
   Vuosiluokka 4      294       8       0       0
   Vuosiluokka 5      278       11       0       2
   Vuosiluokka 6      304       6       0       1
   Vuosiluokka 7      220       5       0       0
   Vuosiluokka 8      213       9       0       3
   Vuosiluokka 9      215       14       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2724      2747       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        71       72       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               23       25       9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2459      2444       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2459      2444       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         478      476       -0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         265      303       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    000993 HONKAJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  099 Honkajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        23       0       0       0
   -josta päivähoid.    18       0       0       0
   Vuosiluokka 1      30       0       0       0
   Vuosiluokka 2      22       0       0       0
   Vuosiluokka 3      21       0       0       0
   Vuosiluokka 4      31       0       0       0
   Vuosiluokka 5      19       2       0       0
   Vuosiluokka 6      34       0       0       0
   Vuosiluokka 7      32       1       0       0
   Vuosiluokka 8      28       1       0       0
   Vuosiluokka 9      30       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    269      270       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         3       4       33
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             244      247       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                244      247       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          80       84       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          25       23       -8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001013 HOUTSKÄRS KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  101 Houtskari
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        1       -50
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         3       0       0       0
   -josta päivähoid.     3       0       0       0
   Vuosiluokka 1       6       0       0       0
   Vuosiluokka 2       7       0       0       0
   Vuosiluokka 3       5       0       0       0
   Vuosiluokka 4       5       0       0       0
   Vuosiluokka 5       9       0       1       0
   Vuosiluokka 6       5       1       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     48       40      -17
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       1       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset             42       37      -12
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                42       37      -12
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          36       37       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          6       3      -50
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001023 HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  102 Huittinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10        9       -10
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        79       0       0       3
   -josta päivähoid.    53       0       0       0
   Vuosiluokka 1      114       2       0       0
   Vuosiluokka 2      108       2       0       2
   Vuosiluokka 3      105       3       1       1
   Vuosiluokka 4      112       5       2       0
   Vuosiluokka 5      122       2       0       1
   Vuosiluokka 6      96       4       0       2
   Vuosiluokka 7      146       4       1       1
   Vuosiluokka 8      140       5       1       0
   Vuosiluokka 9      140       6       2       1
   Lisäopetus        1       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1194      1163       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        32       33       3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          7       7       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               13       11      -15
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1102      1087       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1102      1087       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         349      373       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     1       3      200
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          92       76      -17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001033 HUMPPILAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  103 Humppila
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        28       0       1       2
   -josta päivähoid.    28       0       1       2
   Vuosiluokka 1      28       0       0       0
   Vuosiluokka 2      34       1       0       0
   Vuosiluokka 3      22       2       0       0
   Vuosiluokka 4      28       2       0       0
   Vuosiluokka 5      30       2       0       0
   Vuosiluokka 6      25       1       0       0
   Vuosiluokka 7      34       1       0       0
   Vuosiluokka 8      25       3       0       0
   Vuosiluokka 9      33       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    285      287       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       12      1100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       2       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             258      262       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                258      262       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          96       99       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          27       25       -7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001053 HYRYNSALMEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  105 Hyrynsalmi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        54       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      33       1       0       0
   Vuosiluokka 2      40       0       0       0
   Vuosiluokka 3      41       3       0       1
   Vuosiluokka 4      49       1       0       0
   Vuosiluokka 5      48       4       0       0
   Vuosiluokka 6      53       5       0       0
   Vuosiluokka 7      52       11       0       0
   Vuosiluokka 8      53       10       0       0
   Vuosiluokka 9      49       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    479      472       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         9       37      311
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       2      -33
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             450      419       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                450      419       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         192      196       2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          29       53       83
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001063 HYVINKÄÄN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  106 Hyvinkää
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          23       22       -4
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        575       32       0       19
   -josta päivähoid.    550       32       0       0
   Vuosiluokka 1      592       37       1       1
   Vuosiluokka 2      600       40       2       6
   Vuosiluokka 3      561       32       2       15
   Vuosiluokka 4      567       33       1       13
   Vuosiluokka 5      583       44       0       7
   Vuosiluokka 6      557       38       1       3
   Vuosiluokka 7      549       25       1       5
   Vuosiluokka 8      495       25       1       4
   Vuosiluokka 9      499       23       1       7
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    5515      5578       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        252      329       31
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          6       10       67
   - joista muita vammais-
    oppilaita               81       80       -1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            4874      4959       2
   Ruotsinkieliset             62       63       2
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               4936      5022       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         523      547       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       12
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         579      556       -4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002833 HÄMEENKOSKEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  283 Hämeenkoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        31       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      22       0       0       0
   Vuosiluokka 2      33       2       0       0
   Vuosiluokka 3      29       5       0       0
   Vuosiluokka 4      24       0       0       0
   Vuosiluokka 5      28       2       0       0
   Vuosiluokka 6      41       3       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    217      208       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        14       12      -14
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             194      178       -8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                194      178       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          84       73      -13
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          23       30       30
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001083 HÄMEENKYRÖN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  108 Hämeenkyrö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        142       0       1       2
   -josta päivähoid.    91       0       1       2
   Vuosiluokka 1      115       1       0       0
   Vuosiluokka 2      138       1       0       5
   Vuosiluokka 3      169       7       0       1
   Vuosiluokka 4      140       2       0       4
   Vuosiluokka 5      140       5       0       0
   Vuosiluokka 6      137       4       0       1
   Vuosiluokka 7      152       5       0       0
   Vuosiluokka 8      136       6       0       0
   Vuosiluokka 9      136       8       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1351      1405       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        23       39       70
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               9       13       44
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1262      1266       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1262      1266       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         421      452       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          89      139       56
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001093 HÄMEENLINNAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  109 Hämeenlinna
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          20       20        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        501       1       1       6
   -josta päivähoid.    450       0       0       3
   Vuosiluokka 1      526       8       0       4
   Vuosiluokka 2      489       11       0       7
   Vuosiluokka 3      511       14       1       6
   Vuosiluokka 4      508       12       2       8
   Vuosiluokka 5      496       23       0       6
   Vuosiluokka 6      456       30       1       2
   Vuosiluokka 7      569       14       0       3
   Vuosiluokka 8      507       20       1       3
   Vuosiluokka 9      543       29       1       2
   Lisäopetus        1       0       1       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    5029      5107       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        155      162       5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          12       8      -33
   - joista muita vammais-
    oppilaita               46       47       2
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            4530      4613       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               4530      4613       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         465      451       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       13
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     7       8       14
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         499      494       -1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001393 IIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  139 Ii
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        99       0       1       5
   -josta päivähoid.    45       0       0       0
   Vuosiluokka 1      108       0       1       1
   Vuosiluokka 2      110       0       0       1
   Vuosiluokka 3      104       3       0       0
   Vuosiluokka 4      108       1       1       2
   Vuosiluokka 5      108       4       0       3
   Vuosiluokka 6      105       4       0       0
   Vuosiluokka 7      116       3       0       3
   Vuosiluokka 8      117       8       1       1
   Vuosiluokka 9      104       6       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1092      1079       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        23       29       26
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          10       4      -60
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       16      167
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             994      986       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                994      986       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         125      233       86
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          98       93       -5
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001403 IISALMEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  140 Iisalmi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          16       16        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        264       0       8       13
   -josta päivähoid.    233       0       6       3
   Vuosiluokka 1      261       4       0       4
   Vuosiluokka 2      258       3       0       5
   Vuosiluokka 3      262       14       0       1
   Vuosiluokka 4      280       15       1       1
   Vuosiluokka 5      274       19       0       6
   Vuosiluokka 6      284       13       0       3
   Vuosiluokka 7      316       22       0       2
   Vuosiluokka 8      271       11       0       2
   Vuosiluokka 9      313       10       1       1
   Lisäopetus        18       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2868      2801       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        97      112       15
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          6       10       67
   - joista muita vammais-
    oppilaita               45       38      -16
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2621      2558       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2621      2558       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         656      613       -7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         247      243       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001423 IITIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  142 Iitti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        96       0       0       5
   -josta päivähoid.    91       0       0       5
   Vuosiluokka 1      72       0       0       2
   Vuosiluokka 2      84       0       0       1
   Vuosiluokka 3      97       4       0       0
   Vuosiluokka 4      94       4       0       1
   Vuosiluokka 5      80       4       0       1
   Vuosiluokka 6      100       7       0       0
   Vuosiluokka 7      115       9       0       0
   Vuosiluokka 8      96       10       0       0
   Vuosiluokka 9      103       11       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    868      937       8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        31       49       58
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       10      100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             868      846       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                868      846       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         157      289       84
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       91
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001433 IKAALISTEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  143 Ikaalinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        76       0       0       6
   -josta päivähoid.    23       0       0       0
   Vuosiluokka 1      78       0       0       3
   Vuosiluokka 2      85       0       0       4
   Vuosiluokka 3      93       1       0       2
   Vuosiluokka 4      95       4       0       2
   Vuosiluokka 5      108       3       0       1
   Vuosiluokka 6      105       10       0       2
   Vuosiluokka 7      113       4       0       2
   Vuosiluokka 8      84       7       0       0
   Vuosiluokka 9      104       12       2       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    977      941       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        46       41      -11
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               21       24       14
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             901      871       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                901      871       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         309      285       -8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          76       70       -8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001453 ILMAJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  145 Ilmajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          19       18       -5
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        104       0       0       3
   -josta päivähoid.    76       0       0       3
   Vuosiluokka 1      164       1       1       1
   Vuosiluokka 2      164       3       0       2
   Vuosiluokka 3      189       4       0       2
   Vuosiluokka 4      178       5       0       3
   Vuosiluokka 5      175       6       0       1
   Vuosiluokka 6      158       9       0       1
   Vuosiluokka 7      175       4       0       1
   Vuosiluokka 8      167       15       0       3
   Vuosiluokka 9      139       7       0       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1629      1613       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        39       54       38
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               19       19       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1520      1512       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1520      1512       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         402      446       11
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         109      101       -7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001463 ILOMANTSIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  146 Ilomantsi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       11       -8
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        72       0       2       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      66       0       1       1
   Vuosiluokka 2      78       3       2       3
   Vuosiluokka 3      78       2       1       0
   Vuosiluokka 4      66       0       1       0
   Vuosiluokka 5      69       5       0       0
   Vuosiluokka 6      94       4       0       1
   Vuosiluokka 7      86       1       0       1
   Vuosiluokka 8      94       2       1       1
   Vuosiluokka 9      95       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    846      798       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        11       20       82
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       8      700
   - joista muita vammais-
    oppilaita               19       8      -58
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             782      729       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                782      729       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         358      364       2
   Majoitusedun oppilaat          1       0      -100
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          64       69       8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001533 IMATRAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  153 Imatra
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          11       11        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        287       0       1       14
   -josta päivähoid.    272       0       0       0
   Vuosiluokka 1      364       11       1       7
   Vuosiluokka 2      352       13       0       9
   Vuosiluokka 3      355       14       0       3
   Vuosiluokka 4      324       14       1       13
   Vuosiluokka 5      345       14       0       5
   Vuosiluokka 6      324       8       0       4
   Vuosiluokka 7      313       15       0       3
   Vuosiluokka 8      317       24       2       2
   Vuosiluokka 9      279       17       0       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    3298      3260       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        118      130       10
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          5       5       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               62       62       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2966      2988       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2966      2988       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         215      179      -17
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       11
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         332      272      -18
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001483 INARIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  148 Inari
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          11        9       -18
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        88       0       1       0
   -josta päivähoid.    20       0       1       0
   Vuosiluokka 1      84       1       0       0
   Vuosiluokka 2      92       0       0       0
   Vuosiluokka 3      108       1       2       0
   Vuosiluokka 4      109       4       0       0
   Vuosiluokka 5      92       2       0       0
   Vuosiluokka 6      95       3       0       0
   Vuosiluokka 7      99       2       0       0
   Vuosiluokka 8      73       5       0       0
   Vuosiluokka 9      99       4       0       0
   Lisäopetus        1       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    978      940       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        21       22       5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       3
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             867      809       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset             26       44       69
   Muut                   0       0
   Yhteensä                893      853       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         296      327       10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          85       87       2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001493 INGÅ KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  149 Inkoo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        62       0       0       0
   -josta päivähoid.    39       0       0       0
   Vuosiluokka 1      65       0       0       1
   Vuosiluokka 2      63       1       0       0
   Vuosiluokka 3      75       1       0       0
   Vuosiluokka 4      85       2       0       1
   Vuosiluokka 5      60       1       0       0
   Vuosiluokka 6      73       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    468      483       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       2      100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             94       97       3
   Ruotsinkieliset            321      324       1
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                415      421       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         243      251       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          53       62       17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001503 INIÖ KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  150 Iniö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         2       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       0       0       0       0
   Vuosiluokka 2       2       0       0       0
   Vuosiluokka 3       1       0       0       0
   Vuosiluokka 4       0       0       0       0
   Vuosiluokka 5       3       0       0       0
   Vuosiluokka 6       2       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     12       10      -17
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset             12       8      -33
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                12       8      -33
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          6       8       33
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001513 ISOJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  151 Isojoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        34       0       2       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      43       0       1       0
   Vuosiluokka 2      34       0       0       0
   Vuosiluokka 3      41       1       0       0
   Vuosiluokka 4      25       1       0       0
   Vuosiluokka 5      36       0       0       0
   Vuosiluokka 6      23       0       0       0
   Vuosiluokka 7      35       1       0       0
   Vuosiluokka 8      16       1       0       0
   Vuosiluokka 9      36       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    322      323       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       4
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       3
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             283      291       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                283      291       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          96      100       4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          39       32      -18
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001523 ISONKYRÖN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  152 Isokyrö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        60       0       1       0
   -josta päivähoid.    21       0       1       0
   Vuosiluokka 1      55       0       0       0
   Vuosiluokka 2      60       0       0       0
   Vuosiluokka 3      60       1       0       0
   Vuosiluokka 4      63       3       0       0
   Vuosiluokka 5      87       8       0       0
   Vuosiluokka 6      50       1       0       0
   Vuosiluokka 7      67       3       0       0
   Vuosiluokka 8      71       4       0       0
   Vuosiluokka 9      61       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    639      634       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        21       22       5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             603      575       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                603      575       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         199      196       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          36       59       64
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001633 JAALAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  163 Jaala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        24       0       0       2
   -josta päivähoid.    23       0       0       1
   Vuosiluokka 1      18       0       0       0
   Vuosiluokka 2      17       1       0       0
   Vuosiluokka 3      20       0       0       0
   Vuosiluokka 4      22       1       0       0
   Vuosiluokka 5      34       0       0       0
   Vuosiluokka 6      27       1       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    171      162       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       2
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             153      140       -8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                153      140       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          45       48       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          18       22       22
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    005983 JAKOBSTADS STADSSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  598 Pietarsaari
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          14       14        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        268       0       2       5
   -josta päivähoid.    233       0       0       1
   Vuosiluokka 1      281       1       1       5
   Vuosiluokka 2      252       1       1       1
   Vuosiluokka 3      254       4       1       3
   Vuosiluokka 4      269       6       1       3
   Vuosiluokka 5      258       7       1       4
   Vuosiluokka 6      262       10       0       1
   Vuosiluokka 7      241       16       2       3
   Vuosiluokka 8      220       12       0       1
   Vuosiluokka 9      250       6       0       3
   Lisäopetus        5       0       1       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2546      2560       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        37       63       70
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          13       10      -23
   - joista muita vammais-
    oppilaita               31       30       -3
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1000      1012       1
   Ruotsinkieliset            1269      1287       1
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2269      2299       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         145      139       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         277      261       -6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001643 JALASJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  164 Jalasjärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        108       0       0       1
   -josta päivähoid.    81       0       0       0
   Vuosiluokka 1      124       4       0       1
   Vuosiluokka 2      121       4       0       0
   Vuosiluokka 3      129       7       0       0
   Vuosiluokka 4      118       12       0       0
   Vuosiluokka 5      116       11       0       2
   Vuosiluokka 6      112       7       0       0
   Vuosiluokka 7      121       13       0       1
   Vuosiluokka 8      115       15       0       0
   Vuosiluokka 9      135       11       0       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1194      1199       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        81       84       4
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       7       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1093      1092       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1093      1092       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         482      476       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         101      107       6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001653 JANAKKALAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  165 Janakkala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        189       0       0       1
   -josta päivähoid.    172       0       0       0
   Vuosiluokka 1      225       1       0       0
   Vuosiluokka 2      189       3       0       0
   Vuosiluokka 3      203       4       0       0
   Vuosiluokka 4      189       6       0       0
   Vuosiluokka 5      216       6       0       0
   Vuosiluokka 6      191       11       0       0
   Vuosiluokka 7      203       2       0       0
   Vuosiluokka 8      186       7       0       0
   Vuosiluokka 9      199       7       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1920      1990       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        47       47       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1740      1802       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1740      1802       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         405      413       2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         180      188       4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001673 JOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  167 Joensuu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          16       16        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        516       0       0       18
   -josta päivähoid.    440       0       0       0
   Vuosiluokka 1      507       9       0       8
   Vuosiluokka 2      544       14       0       7
   Vuosiluokka 3      518       12       0       8
   Vuosiluokka 4      551       21       0       7
   Vuosiluokka 5      572       16       0       17
   Vuosiluokka 6      495       15       0       5
   Vuosiluokka 7      549       20       0       7
   Vuosiluokka 8      442       14       0       3
   Vuosiluokka 9      491       34       0       2
   Lisäopetus        2       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    5233      5187       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        151      155       3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               75       82       9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            4717      4683       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   6       6       0
   Yhteensä               4723      4689       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         260      290       12
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        1
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         510      498       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001693 JOKIOISTEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  169 Jokioinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        69       0       0       0
   -josta päivähoid.    55       0       0       0
   Vuosiluokka 1      62       0       0       1
   Vuosiluokka 2      81       1       0       0
   Vuosiluokka 3      73       1       0       0
   Vuosiluokka 4      99       4       0       0
   Vuosiluokka 5      83       5       0       0
   Vuosiluokka 6      75       3       0       0
   Vuosiluokka 7      76       2       0       0
   Vuosiluokka 8      86       6       0       0
   Vuosiluokka 9      76       3       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    775      780       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        18       25       39
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       2       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             719      711       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                719      711       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         237      257       8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          56       69       23
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001713 JOROISTEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  171 Joroinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        7       -13
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        50       0       0       6
   -josta päivähoid.    35       0       0       0
   Vuosiluokka 1      68       0       0       1
   Vuosiluokka 2      91       0       0       2
   Vuosiluokka 3      76       4       0       3
   Vuosiluokka 4      84       4       0       1
   Vuosiluokka 5      76       3       0       2
   Vuosiluokka 6      75       9       0       0
   Vuosiluokka 7      80       3       0       2
   Vuosiluokka 8      85       3       0       0
   Vuosiluokka 9      84       5       0       4
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    789      769       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        28       31       11
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               18       21       17
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             747      725       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                747      725       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         296      324       9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          42       44       5
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001723 JOUTSAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  172 Joutsa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        29       0       0       0
   -josta päivähoid.    18       0       0       0
   Vuosiluokka 1      50       2       0       4
   Vuosiluokka 2      55       2       0       0
   Vuosiluokka 3      41       2       0       0
   Vuosiluokka 4      46       1       0       0
   Vuosiluokka 5      57       3       0       2
   Vuosiluokka 6      48       3       0       0
   Vuosiluokka 7      57       0       0       0
   Vuosiluokka 8      62       10       0       0
   Vuosiluokka 9      66       4       0       0
   Lisäopetus        2       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    537      513       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        23       27       17
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       6       20
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             502      484       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                502      484       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         183      176       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          35       29      -17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001733 JOUTSENON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  173 Joutseno
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        112       0       0       5
   -josta päivähoid.    109       0       0       2
   Vuosiluokka 1      122       2       0       2
   Vuosiluokka 2      141       5       0       2
   Vuosiluokka 3      124       3       0       1
   Vuosiluokka 4      139       2       0       1
   Vuosiluokka 5      123       5       0       0
   Vuosiluokka 6      147       8       0       0
   Vuosiluokka 7      131       6       0       0
   Vuosiluokka 8      118       3       0       0
   Vuosiluokka 9      141       10       0       0
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1255      1299       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        48       45       -6
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       11      120
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1255      1192       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1255      1192       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         203      219       8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       26
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0      107
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001743 JUANKOSKEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  174 Juankoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        4       -20
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        57       0       0       4
   -josta päivähoid.    54       0       0       1
   Vuosiluokka 1      66       1       0       2
   Vuosiluokka 2      66       0       0       0
   Vuosiluokka 3      75       5       0       0
   Vuosiluokka 4      71       1       0       3
   Vuosiluokka 5      77       1       0       1
   Vuosiluokka 6      86       1       0       0
   Vuosiluokka 7      78       4       1       2
   Vuosiluokka 8      87       4       0       2
   Vuosiluokka 9      77       4       1       1
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    739      741       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         5       22      340
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               15       15       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             679      688       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                679      688       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         322      352       9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          60       53      -12
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001753 JURVAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  175 Jurva
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        37       36       0       1
   -josta päivähoid.    37       36       0       1
   Vuosiluokka 1      59       0       0       2
   Vuosiluokka 2      50       0       0       0
   Vuosiluokka 3      56       0       0       1
   Vuosiluokka 4      47       0       0       0
   Vuosiluokka 5      59       0       0       0
   Vuosiluokka 6      51       0       0       0
   Vuosiluokka 7      65       1       0       0
   Vuosiluokka 8      59       2       0       0
   Vuosiluokka 9      55       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    525      538       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       40
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       4       33
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             507      502       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                507      502       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         187      134      -28
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          18       36      100
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001763 JUUAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  176 Juuka
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       11       -8
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        80       2       1       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      70       3       0       3
   Vuosiluokka 2      72       1       2       1
   Vuosiluokka 3      76       1       1       1
   Vuosiluokka 4      80       2       0       0
   Vuosiluokka 5      86       0       2       0
   Vuosiluokka 6      90       2       1       0
   Vuosiluokka 7      90       5       1       3
   Vuosiluokka 8      81       6       0       0
   Vuosiluokka 9      89       3       0       0
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    838      815       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        16       26       63
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       8
   - joista muita vammais-
    oppilaita               21       9      -57
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             775      737       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                775      737       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         419      403       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          63       78       24
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001773 JUUPAJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  177 Juupajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        29       0       0       0
   -josta päivähoid.    24       0       0       0
   Vuosiluokka 1      35       0       0       0
   Vuosiluokka 2      26       0       0       0
   Vuosiluokka 3      27       0       0       0
   Vuosiluokka 4      35       0       0       0
   Vuosiluokka 5      32       0       0       0
   Vuosiluokka 6      40       0       0       0
   Vuosiluokka 7      26       0       0       0
   Vuosiluokka 8      26       0       0       0
   Vuosiluokka 9      30       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    306      306       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             272      277       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                272      277       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          80       79       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          34       29      -15
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001783 JUVAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  178 Juva
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        73       0       0       4
   -josta päivähoid.    25       0       0       1
   Vuosiluokka 1      82       1       0       2
   Vuosiluokka 2      88       1       0       3
   Vuosiluokka 3      80       2       0       2
   Vuosiluokka 4      76       3       0       2
   Vuosiluokka 5      96       5       0       0
   Vuosiluokka 6      93       4       0       3
   Vuosiluokka 7      84       12       0       1
   Vuosiluokka 8      80       5       0       2
   Vuosiluokka 9      113       11       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    861      865       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        46       44       -4
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               18       19       6
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             798      796       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                798      796       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         455      455       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          63       69       10
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001793 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  179 Jyväskylä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          28       28        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        863       1       3       22
   -josta päivähoid.    808       0       1       9
   Vuosiluokka 1      818       56       1       13
   Vuosiluokka 2      791       28       1       17
   Vuosiluokka 3      766       26       2       15
   Vuosiluokka 4      755       26       1       12
   Vuosiluokka 5      774       30       1       8
   Vuosiluokka 6      747       32       0       8
   Vuosiluokka 7      784       28       1       9
   Vuosiluokka 8      749       34       0       7
   Vuosiluokka 9      823       76       0       11
   Lisäopetus        51       0       3       5
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    7917      7921       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        212      337       59
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          14       13       -7
   - joista muita vammais-
    oppilaita              117      127       9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            7031      7016       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  69       67       -3
   Yhteensä               7100      7083       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         674      713       6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       30
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     38       27      -29
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         817      838       3
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001803 JYVÄSKYLÄN MLK:N KUNNANHALL.
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  180 Jyväskylän mlk
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          24       24        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        451       0       0       13
   -josta päivähoid.    342       0       0       6
   Vuosiluokka 1      515       15       0       8
   Vuosiluokka 2      518       20       0       5
   Vuosiluokka 3      498       22       0       4
   Vuosiluokka 4      471       21       0       2
   Vuosiluokka 5      522       27       0       4
   Vuosiluokka 6      436       34       0       2
   Vuosiluokka 7      485       11       0       4
   Vuosiluokka 8      399       17       0       4
   Vuosiluokka 9      422       19       0       1
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    4660      4718       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        154      186       21
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          7       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               37       48       30
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            4186      4280       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               4186      4280       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         825      763       -8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        4
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         474      438       -8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001813 JÄMIJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  181 Jämijärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        25       0       0       0
   -josta päivähoid.    25       0       0       0
   Vuosiluokka 1      31       0       0       0
   Vuosiluokka 2      34       0       0       0
   Vuosiluokka 3      23       0       0       0
   Vuosiluokka 4      28       0       0       0
   Vuosiluokka 5      33       1       0       0
   Vuosiluokka 6      35       0       0       0
   Vuosiluokka 7      26       1       0       0
   Vuosiluokka 8      35       5       0       0
   Vuosiluokka 9      23       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    272      293       8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        16       8      -50
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             272      268       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                272      268       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          93       87       -6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       25
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001823 JÄMSÄN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  182 Jämsä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          11       15       36
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        147       0       0       2
   -josta päivähoid.    137       0       0       0
   Vuosiluokka 1      212       11       1       2
   Vuosiluokka 2      201       4       1       3
   Vuosiluokka 3      199       4       0       0
   Vuosiluokka 4      197       15       1       1
   Vuosiluokka 5      175       7       0       1
   Vuosiluokka 6      224       10       0       1
   Vuosiluokka 7      203       5       1       1
   Vuosiluokka 8      194       6       0       2
   Vuosiluokka 9      195       8       1       0
   Lisäopetus        2       0       0       2
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1446      1949       35
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        64       70       9
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          6       5      -17
   - joista muita vammais-
    oppilaita               14       15       7
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1446      1804       25
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1446      1804       25
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         451      549       22
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0      145
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001833 JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  183 Jämsänkoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        73       0       1       3
   -josta päivähoid.    73       0       1       3
   Vuosiluokka 1      105       0       0       0
   Vuosiluokka 2      87       0       0       0
   Vuosiluokka 3      103       0       0       0
   Vuosiluokka 4      88       3       0       0
   Vuosiluokka 5      89       4       0       1
   Vuosiluokka 6      85       2       0       0
   Vuosiluokka 7      114       8       0       0
   Vuosiluokka 8      82       6       0       0
   Vuosiluokka 9      80       8       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    854      906       6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        15       31      107
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       1      -50
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       4      300
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             829      837       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                829      837       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         124      143       15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          25       69      176
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001843 JÄPPILÄN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  184 Jäppilä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        1       -67
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        18       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      14       0       0       0
   Vuosiluokka 2      16       0       0       0
   Vuosiluokka 3       9       0       0       0
   Vuosiluokka 4      15       0       0       0
   Vuosiluokka 5      13       0       0       0
   Vuosiluokka 6      10       1       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     99       95       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       1       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             99       77      -22
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                99       77      -22
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          58       49      -16
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       18
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    001863 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  186 Järvenpää
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          15       15        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        558       0       0       10
   -josta päivähoid.    548       0       0       0
   Vuosiluokka 1      555       21       0       6
   Vuosiluokka 2      557       24       0       6
   Vuosiluokka 3      558       32       0       3
   Vuosiluokka 4      537       13       0       3
   Vuosiluokka 5      540       19       0       4
   Vuosiluokka 6      484       20       0       0
   Vuosiluokka 7      500       31       0       2
   Vuosiluokka 8      461       26       0       4
   Vuosiluokka 9      449       25       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    5150      5199       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        170      211       24
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               36       39       8
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            4587      4651       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               4587      4651       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         150      154       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         563      548       -3
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002023 KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  202 Kaarina
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        307       8       3       2
   -josta päivähoid.    299       0       3       2
   Vuosiluokka 1      272       1       0       0
   Vuosiluokka 2      291       2       0       3
   Vuosiluokka 3      282       5       0       1
   Vuosiluokka 4      302       7       0       1
   Vuosiluokka 5      271       5       0       0
   Vuosiluokka 6      260       6       0       0
   Vuosiluokka 7      249       10       0       0
   Vuosiluokka 8      213       10       0       0
   Vuosiluokka 9      231       12       0       0
   Lisäopetus        22       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2623      2700       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        54       66       22
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       3      200
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       7       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2355      2398       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2355      2398       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         143      143       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         268      302       13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002043 KAAVIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  204 Kaavi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        6       -14
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        40       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      50       1       0       3
   Vuosiluokka 2      54       3       0       3
   Vuosiluokka 3      39       1       0       1
   Vuosiluokka 4      50       1       0       0
   Vuosiluokka 5      42       6       0       0
   Vuosiluokka 6      40       6       0       2
   Vuosiluokka 7      47       10       0       0
   Vuosiluokka 8      52       6       0       1
   Vuosiluokka 9      54       10       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    421      468       11
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        33       44       33
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               13       11      -15
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             421      429       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                421      429       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         159      159       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       39
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002053 KAJAANIN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  205 Kajaani
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          16       15       -6
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        451       4       4       18
   -josta päivähoid.    432       4       1       2
   Vuosiluokka 1      404       14       0       6
   Vuosiluokka 2      430       18       1       7
   Vuosiluokka 3      437       18       2       8
   Vuosiluokka 4      374       9       0       4
   Vuosiluokka 5      479       20       2       3
   Vuosiluokka 6      378       26       0       7
   Vuosiluokka 7      479       18       2       2
   Vuosiluokka 8      462       31       0       1
   Vuosiluokka 9      522       35       2       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    4505      4416       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        163      193       18
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          12       13       8
   - joista muita vammais-
    oppilaita               68       58      -15
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            4073      3987       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               4073      3987       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         651      623       -4
   Majoitusedun oppilaat          1       0      -100
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        6
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         432      429       -1
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002083 KALAJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  208 Kalajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          16       16        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        124       0       1       1
   -josta päivähoid.    76       0       0       0
   Vuosiluokka 1      123       2       0       2
   Vuosiluokka 2      120       1       0       1
   Vuosiluokka 3      135       3       1       1
   Vuosiluokka 4      133       1       0       2
   Vuosiluokka 5      160       3       0       0
   Vuosiluokka 6      134       2       0       0
   Vuosiluokka 7      151       5       1       2
   Vuosiluokka 8      130       4       1       0
   Vuosiluokka 9      141       2       0       0
   Lisäopetus        1       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1355      1352       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        19       24       26
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          3       4       33
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       9       29
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1251      1230       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1251      1230       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         249      262       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         104      122       17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002103 KALVOLAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  210 Kalvola
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        47       0       0       1
   -josta päivähoid.    47       0       0       1
   Vuosiluokka 1      49       0       0       0
   Vuosiluokka 2      49       0       0       0
   Vuosiluokka 3      47       4       0       0
   Vuosiluokka 4      39       0       0       0
   Vuosiluokka 5      41       5       0       0
   Vuosiluokka 6      51       2       0       0
   Vuosiluokka 7      38       1       0       0
   Vuosiluokka 8      42       1       0       0
   Vuosiluokka 9      51       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    453      454       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         9       15       67
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             411      408       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                411      408       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         106      113       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        1
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          42       46       10
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002113 KANGASALAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  211 Kangasala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          11       11        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        259       11       0       12
   -josta päivähoid.    232       11       0       1
   Vuosiluokka 1      342       5       1       2
   Vuosiluokka 2      320       9       0       6
   Vuosiluokka 3      336       6       0       2
   Vuosiluokka 4      348       4       2       3
   Vuosiluokka 5      293       8       0       2
   Vuosiluokka 6      297       12       0       0
   Vuosiluokka 7      315       3       0       1
   Vuosiluokka 8      253       7       1       1
   Vuosiluokka 9      260       17       1       2
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    3002      3024       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        81       82       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          5       5       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               27       32       19
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2737      2777       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2737      2777       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         769      809       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         265      247       -7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002123 KANGASLAMMIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  212 Kangaslampi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        16       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      17       0       0       0
   Vuosiluokka 2      28       0       0       0
   Vuosiluokka 3      21       0       0       0
   Vuosiluokka 4      16       0       0       0
   Vuosiluokka 5      29       0       0       0
   Vuosiluokka 6      24       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    151      151       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             137      135       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                137      135       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          79       79       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          14       16       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002133 KANGASNIEMEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  213 Kangasniemi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        63       0       0       2
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      77       2       0       0
   Vuosiluokka 2      58       0       0       1
   Vuosiluokka 3      89       2       0       2
   Vuosiluokka 4      88       1       0       1
   Vuosiluokka 5      82       6       0       1
   Vuosiluokka 6      69       3       0       0
   Vuosiluokka 7      81       0       0       0
   Vuosiluokka 8      76       1       0       2
   Vuosiluokka 9      98       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    784      781       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        10       17       70
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               15       9      -40
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             719      720       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                719      720       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         311      198      -36
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          65       61       -6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002143 KANKAANPÄÄN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  214 Kankaanpää
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       12        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        135       0       0       13
   -josta päivähoid.    122       0       0       0
   Vuosiluokka 1      164       1       0       12
   Vuosiluokka 2      152       12       0       4
   Vuosiluokka 3      187       5       0       8
   Vuosiluokka 4      169       8       0       5
   Vuosiluokka 5      185       13       0       6
   Vuosiluokka 6      162       10       0       2
   Vuosiluokka 7      176       12       0       0
   Vuosiluokka 8      165       13       0       3
   Vuosiluokka 9      176       10       0       1
   Lisäopetus        3       3       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1678      1674       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        84       87       4
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               47       54       15
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1565      1552       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1565      1552       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         371      388       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         113      122       8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002163 KANNONKOSKEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  216 Kannonkoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        18       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      17       0       0       1
   Vuosiluokka 2      19       0       0       2
   Vuosiluokka 3      21       1       0       0
   Vuosiluokka 4      24       1       0       2
   Vuosiluokka 5      28       1       0       0
   Vuosiluokka 6      10       0       0       0
   Vuosiluokka 7      12       3       0       0
   Vuosiluokka 8      28       2       0       0
   Vuosiluokka 9      20       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    215      197       -8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        12       10      -17
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       5       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             199      179      -10
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                199      179      -10
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         131       52      -60
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          16       18       13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002173 KANNUKSEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  217 Kannus
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        111       0       0       1
   -josta päivähoid.    53       0       0       0
   Vuosiluokka 1      98       3       0       1
   Vuosiluokka 2      87       5       0       0
   Vuosiluokka 3      89       2       0       2
   Vuosiluokka 4      92       0       0       2
   Vuosiluokka 5      104       2       0       1
   Vuosiluokka 6      97       5       0       0
   Vuosiluokka 7      106       6       0       1
   Vuosiluokka 8      88       1       0       1
   Vuosiluokka 9      100       5       0       0
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    973      973       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        21       29       38
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               10       10       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             874      863       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                874      863       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         205      205       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          99      110       11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002183 KARIJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  218 Karijoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        15       0       0       1
   -josta päivähoid.    12       0       0       1
   Vuosiluokka 1      21       0       0       0
   Vuosiluokka 2      23       0       0       1
   Vuosiluokka 3      21       0       0       0
   Vuosiluokka 4      19       0       0       0
   Vuosiluokka 5      27       0       0       1
   Vuosiluokka 6      29       1       0       1
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    157      155       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       4      100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             135      141       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                135      141       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          47       49       4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          22       14      -36
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002193 KARINAISTEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  219 Karinainen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        39       0       0       1
   -josta päivähoid.    29       0       0       1
   Vuosiluokka 1      32       1       0       0
   Vuosiluokka 2      37       1       0       0
   Vuosiluokka 3      45       2       0       1
   Vuosiluokka 4      46       2       0       0
   Vuosiluokka 5      39       1       0       0
   Vuosiluokka 6      35       4       0       0
   Vuosiluokka 7      154       3       0       0
   Vuosiluokka 8      134       7       0       1
   Vuosiluokka 9      133       8       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    683      694       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        30       29       -3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       3       50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             658      656       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                658      656       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         394      410       4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          25       38       52
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002203 KARIS STADSSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  220 Karjaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        7       -13
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        117       2       0       0
   -josta päivähoid.    117       2       0       0
   Vuosiluokka 1      105       2       1       3
   Vuosiluokka 2      131       8       3       1
   Vuosiluokka 3      113       7       1       1
   Vuosiluokka 4      113       8       0       0
   Vuosiluokka 5      121       5       0       0
   Vuosiluokka 6      108       4       0       0
   Vuosiluokka 7      207       14       0       0
   Vuosiluokka 8      209       10       0       1
   Vuosiluokka 9      196       7       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1446      1420       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        59       67       14
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          8       5      -38
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       6      100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             592      582       -2
   Ruotsinkieliset            755      721       -5
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1347      1303       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         437      448       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        5
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          99      117       18
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002233 KARJALOHJAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  223 Karjalohja
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        12       0       0       0
   -josta päivähoid.    12       0       0       0
   Vuosiluokka 1      14       1       0       0
   Vuosiluokka 2      11       1       0       0
   Vuosiluokka 3      20       0       0       0
   Vuosiluokka 4      13       2       0       0
   Vuosiluokka 5      13       0       0       0
   Vuosiluokka 6      12       1       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     88       95       8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             77       83       8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                77       83       8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          44       53       20
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          11       12       9
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002243 KARKKILAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  224 Karkkila
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        97       0       2       0
   -josta päivähoid.    96       0       1       0
   Vuosiluokka 1      114       4       0       1
   Vuosiluokka 2      119       5       0       1
   Vuosiluokka 3      120       0       0       0
   Vuosiluokka 4      104       3       0       0
   Vuosiluokka 5      127       6       0       1
   Vuosiluokka 6      117       5       0       2
   Vuosiluokka 7      116       4       0       0
   Vuosiluokka 8      113       5       0       0
   Vuosiluokka 9      114       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1146      1141       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        32       36       13
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       2
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       5      -17
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1053      1046       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1053      1046       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         116      120       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          93       95       2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002263 KARSTULAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  226 Karstula
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        49       0       0       4
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      57       1       0       1
   Vuosiluokka 2      51       1       0       1
   Vuosiluokka 3      59       1       0       0
   Vuosiluokka 4      68       0       0       0
   Vuosiluokka 5      62       2       0       0
   Vuosiluokka 6      64       2       0       0
   Vuosiluokka 7      81       9       0       0
   Vuosiluokka 8      62       5       0       0
   Vuosiluokka 9      78       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    667      631       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        19       24       26
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       6      -14
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             615      586       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                615      586       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         257      224      -13
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          52       45      -13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002273 KARTTULAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  227 Karttula
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        46       2       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      51       0       0       2
   Vuosiluokka 2      50       1       0       0
   Vuosiluokka 3      53       0       0       0
   Vuosiluokka 4      34       1       0       0
   Vuosiluokka 5      59       1       0       0
   Vuosiluokka 6      58       3       0       1
   Vuosiluokka 7      52       3       0       1
   Vuosiluokka 8      51       7       0       0
   Vuosiluokka 9      57       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    474      511       8
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        19       21       11
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       4      -33
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             474      465       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                474      465       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         228      143      -37
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       46
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002303 KARVIAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  230 Karvia
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        27       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      24       0       0       0
   Vuosiluokka 2      37       0       0       0
   Vuosiluokka 3      32       0       0       0
   Vuosiluokka 4      38       0       0       0
   Vuosiluokka 5      30       1       0       0
   Vuosiluokka 6      25       1       0       0
   Vuosiluokka 7      40       0       0       0
   Vuosiluokka 8      36       1       0       0
   Vuosiluokka 9      39       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    310      328       6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       4
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             310      301       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                310      301       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         131      124       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       27
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002313 KASKISTEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  231 Kaskinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        20       0       0       0
   -josta päivähoid.    20       0       0       0
   Vuosiluokka 1      18       0       0       1
   Vuosiluokka 2      15       0       0       0
   Vuosiluokka 3      16       0       0       0
   Vuosiluokka 4      22       3       0       0
   Vuosiluokka 5      21       0       0       0
   Vuosiluokka 6      24       1       0       0
   Vuosiluokka 7      12       1       0       0
   Vuosiluokka 8      18       0       0       0
   Vuosiluokka 9      12       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    175      178       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       5      150
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       1       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             115      112       -3
   Ruotsinkieliset             44       46       5
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                159      158       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          11       12       9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          16       20       25
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002323 KAUHAJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  232 Kauhajoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          17       17        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        157       0       0       10
   -josta päivähoid.    88       0       0       4
   Vuosiluokka 1      186       1       0       5
   Vuosiluokka 2      193       5       0       4
   Vuosiluokka 3      181       2       0       7
   Vuosiluokka 4      205       3       0       7
   Vuosiluokka 5      206       2       0       0
   Vuosiluokka 6      193       5       0       3
   Vuosiluokka 7      183       9       0       1
   Vuosiluokka 8      191       10       0       2
   Vuosiluokka 9      198       4       1       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1762      1893       7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        38       41       8
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               26       39       50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1762      1746       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1762      1746       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         469      467       -0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0      147
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002333 KAUHAVAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  233 Kauhava
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          11       11        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        92       1       3       3
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      115       5       0       3
   Vuosiluokka 2      91       2       1       0
   Vuosiluokka 3      103       2       0       1
   Vuosiluokka 4      123       3       0       0
   Vuosiluokka 5      105       1       0       0
   Vuosiluokka 6      106       7       0       0
   Vuosiluokka 7      118       6       1       1
   Vuosiluokka 8      99       5       1       0
   Vuosiluokka 9      119       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1078      1071       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        35       34       -3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          5       6       20
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       8       14
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             984      985       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                984      985       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         213      215       1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          94       86       -9
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002353 KAUNIAISTEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  235 Kauniainen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        145       2       4       4
   -josta päivähoid.    141       2       0       4
   Vuosiluokka 1      158       0       0       0
   Vuosiluokka 2      139       2       0       0
   Vuosiluokka 3      139       5       1       0
   Vuosiluokka 4      147       2       0       0
   Vuosiluokka 5      122       3       0       0
   Vuosiluokka 6      138       1       0       0
   Vuosiluokka 7      228       1       0       0
   Vuosiluokka 8      193       2       0       0
   Vuosiluokka 9      210       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1582      1619       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         8       21      163
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       5      150
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       4      300
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             650      673       4
   Ruotsinkieliset            780      809       4
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1430      1482       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          97       89       -8
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        6
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         152      137      -10
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002363 KAUSTISEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  236 Kaustinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        63       0       0       0
   -josta päivähoid.    31       0       0       0
   Vuosiluokka 1      57       0       0       1
   Vuosiluokka 2      62       3       0       1
   Vuosiluokka 3      53       2       1       0
   Vuosiluokka 4      72       3       1       1
   Vuosiluokka 5      72       2       0       2
   Vuosiluokka 6      69       5       0       0
   Vuosiluokka 7      89       7       0       0
   Vuosiluokka 8      77       8       0       0
   Vuosiluokka 9      68       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    698      682       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        25       32       28
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          29       2      -93
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       5      -29
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             674      619       -8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                674      619       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         183      153      -16
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          24       63      163
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002393 KEITELEEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  239 Keitele
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        30       0       0       0
   -josta päivähoid.    15       0       0       0
   Vuosiluokka 1      33       0       0       0
   Vuosiluokka 2      24       0       0       1
   Vuosiluokka 3      38       0       0       0
   Vuosiluokka 4      29       0       0       0
   Vuosiluokka 5      32       1       0       0
   Vuosiluokka 6      46       0       0       0
   Vuosiluokka 7      33       1       0       0
   Vuosiluokka 8      42       0       0       0
   Vuosiluokka 9      37       1       0       1
   Lisäopetus        1       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    357      345       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         4       3      -25
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       2       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             326      315       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                326      315       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         152      147       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          31       30       -3
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003203 KEMIJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  320 Kemijärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        87       0       1       1
   -josta päivähoid.    78       0       1       0
   Vuosiluokka 1      115       0       1       1
   Vuosiluokka 2      100       3       1       2
   Vuosiluokka 3      129       3       1       0
   Vuosiluokka 4      113       5       0       1
   Vuosiluokka 5      129       10       0       0
   Vuosiluokka 6      133       5       0       2
   Vuosiluokka 7      125       1       0       1
   Vuosiluokka 8      124       8       1       0
   Vuosiluokka 9      136       5       0       1
   Lisäopetus        4       1       0       3
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1273      1195       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        37       41       11
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          5       5       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               12       12       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1162      1110       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1162      1110       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         395      336      -15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         111       85      -23
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002403 KEMIN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  240 Kemi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        217       0       1       6
   -josta päivähoid.    210       0       0       0
   Vuosiluokka 1      246       1       1       2
   Vuosiluokka 2      225       0       0       1
   Vuosiluokka 3      255       6       2       4
   Vuosiluokka 4      284       5       0       2
   Vuosiluokka 5      260       12       0       0
   Vuosiluokka 6      258       5       0       3
   Vuosiluokka 7      289       10       0       1
   Vuosiluokka 8      318       8       0       5
   Vuosiluokka 9      300       19       1       1
   Lisäopetus        3       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2760      2655       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        76       66      -13
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          5       5       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               23       25       9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2516      2445       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2516      2445       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         173      249       44
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       40
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     15       13      -13
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         244      210      -14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002413 KEMINMAAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  241 Keminmaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        117       0       0       2
   -josta päivähoid.    117       0       0       2
   Vuosiluokka 1      111       1       1       0
   Vuosiluokka 2      134       1       0       1
   Vuosiluokka 3      128       3       0       3
   Vuosiluokka 4      143       4       0       2
   Vuosiluokka 5      129       1       0       0
   Vuosiluokka 6      152       2       1       0
   Vuosiluokka 7      132       4       0       0
   Vuosiluokka 8      140       9       0       1
   Vuosiluokka 9      140       12       0       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1334      1326       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        37       37       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               10       11       10
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1234      1211       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1234      1211       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         259      263       2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         100      115       15
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002443 KEMPELEEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  244 Kempele
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        255       0       0       7
   -josta päivähoid.    178       0       0       0
   Vuosiluokka 1      249       4       0       3
   Vuosiluokka 2      262       3       0       2
   Vuosiluokka 3      228       4       0       2
   Vuosiluokka 4      212       6       0       0
   Vuosiluokka 5      203       2       0       0
   Vuosiluokka 6      227       6       0       0
   Vuosiluokka 7      182       6       0       0
   Vuosiluokka 8      244       10       0       2
   Vuosiluokka 9      202       3       0       2
   Lisäopetus        23       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2239      2287       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        38       44       16
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               14       18       29
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1999      2039       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   1       0      -100
   Yhteensä               2000      2039       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         223      250       12
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        4
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         239      248       4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002453 KERAVAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  245 Kerava
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          14       14        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        379       11       5       8
   -josta päivähoid.    370       11       4       0
   Vuosiluokka 1      439       22       1       1
   Vuosiluokka 2      428       13       1       3
   Vuosiluokka 3      413       20       0       3
   Vuosiluokka 4      455       20       0       4
   Vuosiluokka 5      406       18       1       1
   Vuosiluokka 6      382       12       0       4
   Vuosiluokka 7      385       12       3       2
   Vuosiluokka 8      360       20       0       1
   Vuosiluokka 9      399       21       0       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    4063      4046       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        144      169       17
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       11
   - joista muita vammais-
    oppilaita               9       29      222
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            3628      3680       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               3628      3680       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          72      121       68
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       31
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     49       54       10
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         435      366      -16
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002463 KERIMÄEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  246 Kerimäki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        78       0       1       5
   -josta päivähoid.    58       0       0       0
   Vuosiluokka 1      72       1       0       1
   Vuosiluokka 2      75       4       0       2
   Vuosiluokka 3      79       3       0       0
   Vuosiluokka 4      78       7       0       0
   Vuosiluokka 5      80       9       0       0
   Vuosiluokka 6      66       4       0       1
   Vuosiluokka 7      79       3       0       1
   Vuosiluokka 8      63       3       0       0
   Vuosiluokka 9      83       3       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    713      753       6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        35       37       6
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               9       11       22
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             713      681       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                713      681       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         339      310       -9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       72
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002473 KESTILÄN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  247 Kestilä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        4       -20
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        26       0       0       0
   -josta päivähoid.    19       0       0       0
   Vuosiluokka 1      27       1       0       0
   Vuosiluokka 2      26       1       0       0
   Vuosiluokka 3      27       1       0       0
   Vuosiluokka 4      35       0       0       0
   Vuosiluokka 5      24       1       0       0
   Vuosiluokka 6      32       1       0       0
   Vuosiluokka 7      26       0       0       0
   Vuosiluokka 8      33       1       0       0
   Vuosiluokka 9      29       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    278      285       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         5       6       20
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             252      259       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                252      259       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         106      101       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          26       26       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002483 KESÄLAHDEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  248 Kesälahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        22       0       0       0
   -josta päivähoid.    15       0       0       0
   Vuosiluokka 1      30       0       0       0
   Vuosiluokka 2      29       1       0       1
   Vuosiluokka 3      37       2       1       2
   Vuosiluokka 4      33       1       0       2
   Vuosiluokka 5      41       0       0       1
   Vuosiluokka 6      31       1       0       0
   Vuosiluokka 7      47       2       1       0
   Vuosiluokka 8      34       3       0       0
   Vuosiluokka 9      50       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    377      354       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        11       12       9
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       2      100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               8       6      -25
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             350      332       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                350      332       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         166      154       -7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          27       22      -19
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002493 KEURUUN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  249 Keuruu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        131       0       1       2
   -josta päivähoid.    91       0       1       0
   Vuosiluokka 1      145       1       0       6
   Vuosiluokka 2      134       2       0       2
   Vuosiluokka 3      148       2       0       0
   Vuosiluokka 4      150       3       0       4
   Vuosiluokka 5      140       5       0       3
   Vuosiluokka 6      145       6       0       0
   Vuosiluokka 7      163       6       0       3
   Vuosiluokka 8      133       7       0       0
   Vuosiluokka 9      166       8       0       2
   Lisäopetus        3       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1496      1458       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        21       40       90
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               22       22       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1376      1330       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1376      1330       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         346      314       -9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         120      128       7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002503 KIHNIÖN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  250 Kihniö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        24       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      28       1       0       0
   Vuosiluokka 2      24       1       0       0
   Vuosiluokka 3      28       0       0       0
   Vuosiluokka 4      30       0       0       0
   Vuosiluokka 5      36       0       0       0
   Vuosiluokka 6      27       0       0       0
   Vuosiluokka 7      35       1       0       0
   Vuosiluokka 8      28       0       0       0
   Vuosiluokka 9      28       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    293      288       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             274      264       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                274      264       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          83       80       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          19       24       26
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002513 KIIHTELYSVAARAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  251 Kiihtelysvaara
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        37       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      46       0       0       2
   Vuosiluokka 2      37       1       0       2
   Vuosiluokka 3      38       2       0       0
   Vuosiluokka 4      47       1       0       0
   Vuosiluokka 5      45       1       0       0
   Vuosiluokka 6      39       3       0       0
   Vuosiluokka 7      48       0       0       0
   Vuosiluokka 8      40       0       0       0
   Vuosiluokka 9      34       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    431      411       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         7       8       14
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               4       5       25
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             383      375       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                383      375       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         240      253       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          48       36      -25
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002523 KIIKALAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  252 Kiikala
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        19       0       0       1
   -josta päivähoid.     1       0       0       1
   Vuosiluokka 1      17       1       1       0
   Vuosiluokka 2      11       1       0       0
   Vuosiluokka 3      15       1       0       0
   Vuosiluokka 4      17       2       0       0
   Vuosiluokka 5      23       1       0       0
   Vuosiluokka 6      16       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    115      118       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         3       6      100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       1      -50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             101      100       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                101      100       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          50       52       4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          14       18       29
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002543 KIIKOISTEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  254 Kiikoinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        12       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      16       0       0       0
   Vuosiluokka 2      19       0       0       0
   Vuosiluokka 3      19       0       0       0
   Vuosiluokka 4      23       0       0       0
   Vuosiluokka 5      18       0       0       0
   Vuosiluokka 6      21       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    134      128       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             117      116       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                117      116       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          62       71       15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          17       12      -29
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002553 KIIMINGIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  255 Kiiminki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        203       1       0       3
   -josta päivähoid.    149       1       0       3
   Vuosiluokka 1      191       1       0       1
   Vuosiluokka 2      222       1       0       0
   Vuosiluokka 3      206       2       0       0
   Vuosiluokka 4      198       4       0       0
   Vuosiluokka 5      174       2       0       0
   Vuosiluokka 6      158       6       0       0
   Vuosiluokka 7      181       4       0       0
   Vuosiluokka 8      163       3       0       0
   Vuosiluokka 9      169       5       0       0
   Lisäopetus        7       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1843      1872       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        26       29       12
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       4
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1668      1672       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1668      1672       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         484      465       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        1
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         175      200       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002433 KIMITO KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  243 Kemiö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        45       0       0       1
   -josta päivähoid.    45       0       0       1
   Vuosiluokka 1      39       0       0       0
   Vuosiluokka 2      43       3       0       1
   Vuosiluokka 3      39       2       0       0
   Vuosiluokka 4      58       1       0       1
   Vuosiluokka 5      56       2       0       0
   Vuosiluokka 6      35       0       0       0
   Vuosiluokka 7      65       3       0       0
   Vuosiluokka 8      58       4       0       0
   Vuosiluokka 9      68       3       0       0
   Lisäopetus        1       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    490      507       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        15       18       20
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       3      -40
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             132      134       2
   Ruotsinkieliset            319      326       2
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       3
   Yhteensä                451      463       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         268      137      -49
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          39       44       13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002563 KINNULAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  256 Kinnula
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        26       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      20       0       0       0
   Vuosiluokka 2      26       0       0       0
   Vuosiluokka 3      35       0       0       1
   Vuosiluokka 4      35       0       0       0
   Vuosiluokka 5      36       1       1       0
   Vuosiluokka 6      26       0       0       0
   Vuosiluokka 7      32       0       0       0
   Vuosiluokka 8      44       0       0       0
   Vuosiluokka 9      46       2       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    347      326       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         4       3      -25
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       3      200
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             326      301       -8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                326      301       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         102       78      -24
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          21       25       19
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002573 KIRKKONUMMEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  257 Kirkkonummi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          20       19       -5
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        520       6       5       10
   -josta päivähoid.    501       5       3       4
   Vuosiluokka 1      495       8       0       1
   Vuosiluokka 2      492       9       0       1
   Vuosiluokka 3      538       13       1       0
   Vuosiluokka 4      427       13       0       2
   Vuosiluokka 5      458       26       0       1
   Vuosiluokka 6      440       19       0       1
   Vuosiluokka 7      425       24       0       0
   Vuosiluokka 8      408       21       0       2
   Vuosiluokka 9      421       27       0       2
   Lisäopetus        5       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    4521      4629       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        141      166       18
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       6      500
   - joista muita vammais-
    oppilaita               21       20       -5
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            3123      3185       2
   Ruotsinkieliset            912      939       3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               4035      4124       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         1178      1168       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         486      505       4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002593 KISKON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  259 Kisko
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        17       0       1       2
   -josta päivähoid.    15       0       0       1
   Vuosiluokka 1      22       2       0       1
   Vuosiluokka 2      21       2       0       0
   Vuosiluokka 3      16       1       0       0
   Vuosiluokka 4      26       4       0       0
   Vuosiluokka 5      16       1       0       0
   Vuosiluokka 6      22       4       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    135      140       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         8       14       75
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       3
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             116      126       9
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                116      126       9
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          67       65       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          19       14      -26
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002603 KITEEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  260 Kitee
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          14       14        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        93       0       2       3
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      88       2       0       1
   Vuosiluokka 2      129       0       0       3
   Vuosiluokka 3      124       2       0       1
   Vuosiluokka 4      131       0       3       1
   Vuosiluokka 5      117       2       1       3
   Vuosiluokka 6      160       4       0       0
   Vuosiluokka 7      146       6       1       3
   Vuosiluokka 8      141       11       1       0
   Vuosiluokka 9      155       14       0       0
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1317      1285       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        27       41       52
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          7       8       14
   - joista muita vammais-
    oppilaita               17       16       -6
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1241      1197       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1241      1197       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         466      463       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          76       88       16
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002613 KITTILÄN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  261 Kittilä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        81       0       1       7
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      59       0       0       3
   Vuosiluokka 2      61       1       0       2
   Vuosiluokka 3      71       1       0       0
   Vuosiluokka 4      77       2       0       0
   Vuosiluokka 5      86       5       0       1
   Vuosiluokka 6      76       1       1       0
   Vuosiluokka 7      72       1       0       0
   Vuosiluokka 8      75       3       0       0
   Vuosiluokka 9      74       5       0       0
   Lisäopetus        1       0       1       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    720      733       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        14       19       36
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       3      200
   - joista muita vammais-
    oppilaita               9       13       44
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             663      660       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                663      660       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         300      288       -4
   Majoitusedun oppilaat          1       2      100
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          57       73       28
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002623 KIUKAISTEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  262 Kiukainen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        43       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      45       0       0       0
   Vuosiluokka 2      37       1       0       0
   Vuosiluokka 3      49       0       0       0
   Vuosiluokka 4      42       0       0       0
   Vuosiluokka 5      38       0       0       0
   Vuosiluokka 6      53       0       0       0
   Vuosiluokka 7      36       0       0       0
   Vuosiluokka 8      38       0       0       0
   Vuosiluokka 9      32       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    425      413       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             380      370       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                380      370       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         181      153      -15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          45       43       -4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002633 KIURUVEDEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  263 Kiuruvesi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        117       0       0       10
   -josta päivähoid.     1       0       0       1
   Vuosiluokka 1      144       1       0       9
   Vuosiluokka 2      130       0       0       10
   Vuosiluokka 3      129       8       1       2
   Vuosiluokka 4      142       6       0       5
   Vuosiluokka 5      135       8       1       2
   Vuosiluokka 6      121       4       0       3
   Vuosiluokka 7      132       9       0       3
   Vuosiluokka 8      110       10       0       0
   Vuosiluokka 9      144       5       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1312      1304       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        45       51       13
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               33       44       33
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1175      1197       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1175      1197       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         518      549       6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         137      107      -22
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002653 KIVIJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  265 Kivijärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        24       0       0       1
   -josta päivähoid.    24       0       0       1
   Vuosiluokka 1      33       0       0       0
   Vuosiluokka 2      19       0       1       0
   Vuosiluokka 3      20       0       0       0
   Vuosiluokka 4      25       0       0       0
   Vuosiluokka 5      25       0       0       0
   Vuosiluokka 6      20       0       0       0
   Vuosiluokka 7      22       0       0       0
   Vuosiluokka 8      25       1       0       0
   Vuosiluokka 9      17       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    225      230       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       1       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       1      -50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             195      207       6
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                195      207       6
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         101       97       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          30       23      -23
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002663 KODISJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  266 Kodisjoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         3       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       3       0       0       0
   Vuosiluokka 2       9       1       0       0
   Vuosiluokka 3       9       0       0       0
   Vuosiluokka 4       6       0       0       0
   Vuosiluokka 5       3       0       0       0
   Vuosiluokka 6       7       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     47       40      -15
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             43       37      -14
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                43       37      -14
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          3       3       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          4       3      -25
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002713 KOKEMÄEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  271 Kokemäki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       11       -8
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        85       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      85       3       1       0
   Vuosiluokka 2      96       1       1       0
   Vuosiluokka 3      94       1       0       0
   Vuosiluokka 4      98       1       0       0
   Vuosiluokka 5      105       2       0       0
   Vuosiluokka 6      119       3       0       0
   Vuosiluokka 7      106       4       0       0
   Vuosiluokka 8      102       3       0       0
   Vuosiluokka 9      97       5       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    961      987       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        23       23       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       3      200
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       1      -50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             902      903       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                902      903       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         210      213       1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          59       84       42
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002723 KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  272 Kokkola
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          22       22        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        471       0       1       11
   -josta päivähoid.    453       0       0       2
   Vuosiluokka 1      458       8       2       17
   Vuosiluokka 2      482       5       0       8
   Vuosiluokka 3      430       7       1       6
   Vuosiluokka 4      418       7       2       4
   Vuosiluokka 5      459       8       0       5
   Vuosiluokka 6      452       14       0       2
   Vuosiluokka 7      407       6       0       2
   Vuosiluokka 8      452       10       2       3
   Vuosiluokka 9      479       19       1       3
   Lisäopetus        11       0       2       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    4541      4519       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        65       84       29
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          11       11       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               53       62       17
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            3180      3140       -1
   Ruotsinkieliset            914      920       1
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               4094      4060       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         402      388       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       11
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     5       4      -20
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         447      459       3
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002733 KOLARIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  273 Kolari
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        41       1       0       3
   -josta päivähoid.    27       1       0       3
   Vuosiluokka 1      55       0       0       0
   Vuosiluokka 2      57       5       0       2
   Vuosiluokka 3      58       2       0       1
   Vuosiluokka 4      57       3       0       0
   Vuosiluokka 5      60       2       0       0
   Vuosiluokka 6      76       3       0       0
   Vuosiluokka 7      48       1       0       1
   Vuosiluokka 8      59       5       0       1
   Vuosiluokka 9      60       2       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    580      571       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        17       24       41
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       9       50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             528      533       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                528      533       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         228      235       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          52       38      -27
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002753 KONNEVEDEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  275 Konnevesi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        20       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      33       0       0       0
   Vuosiluokka 2      31       0       0       0
   Vuosiluokka 3      53       1       0       0
   Vuosiluokka 4      45       2       1       2
   Vuosiluokka 5      30       2       0       2
   Vuosiluokka 6      56       2       0       1
   Vuosiluokka 7      49       4       0       0
   Vuosiluokka 8      40       5       0       0
   Vuosiluokka 9      46       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    423      403       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         4       20      400
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               4       6       50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             394      384       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                394      384       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         197      191       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          29       19      -34
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002763 KONTIOLAHDEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  276 Kontiolahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        205       0       0       7
   -josta päivähoid.    195       0       0       0
   Vuosiluokka 1      184       0       1       5
   Vuosiluokka 2      191       2       0       1
   Vuosiluokka 3      205       3       0       4
   Vuosiluokka 4      182       8       0       4
   Vuosiluokka 5      172       6       0       2
   Vuosiluokka 6      194       13       0       2
   Vuosiluokka 7      189       7       0       4
   Vuosiluokka 8      170       12       0       0
   Vuosiluokka 9      183       10       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1851      1875       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        69       61      -12
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               25       29       16
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1684      1677       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1684      1677       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         634      672       6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       11
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         167      198       19
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002773 KORPILAHDEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  277 Korpilahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        55       0       0       1
   -josta päivähoid.    49       0       0       1
   Vuosiluokka 1      64       0       0       1
   Vuosiluokka 2      59       4       0       1
   Vuosiluokka 3      79       4       0       0
   Vuosiluokka 4      59       5       0       0
   Vuosiluokka 5      62       3       0       0
   Vuosiluokka 6      74       4       0       0
   Vuosiluokka 7      78       2       0       0
   Vuosiluokka 8      62       6       0       1
   Vuosiluokka 9      75       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    701      667       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        34       32       -6
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       4      300
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             640      613       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                640      613       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         242      232       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          61       54      -11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002793 KORPO KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  279 Korppoo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        10       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1       9       0       0       0
   Vuosiluokka 2      13       1       0       0
   Vuosiluokka 3      11       0       0       0
   Vuosiluokka 4      12       1       0       0
   Vuosiluokka 5      14       0       0       0
   Vuosiluokka 6      16       0       0       0
   Vuosiluokka 7      25       0       1       0
   Vuosiluokka 8      22       3       0       0
   Vuosiluokka 9      13       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    150      145       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         3       5       67
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             34       29      -15
   Ruotsinkieliset            105      106       1
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                139      135       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          77       78       1
   Majoitusedun oppilaat          1       0      -100
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          11       10       -9
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004993 KORSHOLMS KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  499 Mustasaari
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          19       18       -5
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        254       0       2       6
   -josta päivähoid.    250       0       2       2
   Vuosiluokka 1      232       6       0       2
   Vuosiluokka 2      220       0       0       1
   Vuosiluokka 3      243       1       0       1
   Vuosiluokka 4      215       4       0       1
   Vuosiluokka 5      254       7       0       2
   Vuosiluokka 6      243       4       0       0
   Vuosiluokka 7      211       8       0       0
   Vuosiluokka 8      219       6       0       0
   Vuosiluokka 9      239       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2282      2330       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        31       40       29
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       2
   - joista muita vammais-
    oppilaita               10       13       30
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             416      437       5
   Ruotsinkieliset            1636      1647       1
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2052      2084       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         848      935       10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         230      246       7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002803 KORSNÄS KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  280 Korsnäs
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        19       0       0       0
   -josta päivähoid.    19       0       0       0
   Vuosiluokka 1      38       0       1       0
   Vuosiluokka 2      21       0       0       1
   Vuosiluokka 3      29       0       0       0
   Vuosiluokka 4      30       0       0       1
   Vuosiluokka 5      32       0       0       2
   Vuosiluokka 6      25       0       0       1
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    202      194       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       0      -100
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       5      -17
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            162      175       8
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                162      175       8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          30       33       10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          40       19      -53
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002813 KORTESJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  281 Kortesjärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        39       0       0       0
   -josta päivähoid.    19       0       0       0
   Vuosiluokka 1      38       0       0       0
   Vuosiluokka 2      35       0       0       0
   Vuosiluokka 3      41       0       0       0
   Vuosiluokka 4      34       1       0       0
   Vuosiluokka 5      34       1       0       0
   Vuosiluokka 6      38       4       0       0
   Vuosiluokka 7      29       1       0       0
   Vuosiluokka 8      30       0       0       0
   Vuosiluokka 9      45       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    358      363       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         6       10       67
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             321      324       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                321      324       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         180      173       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          37       39       5
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002843 KOSKEN (TL) KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  284 Koski Tl
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        29       0       0       0
   -josta päivähoid.    29       0       0       0
   Vuosiluokka 1      35       1       0       0
   Vuosiluokka 2      26       1       0       0
   Vuosiluokka 3      32       3       0       0
   Vuosiluokka 4      37       0       0       0
   Vuosiluokka 5      33       3       0       0
   Vuosiluokka 6      27       2       0       0
   Vuosiluokka 7      68       3       0       0
   Vuosiluokka 8      66       1       0       0
   Vuosiluokka 9      73       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    421      426       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        19       18       -5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             388      397       2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                388      397       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         237      234       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          33       29      -12
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002853 KOTKAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  285 Kotka
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          30       29       -3
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        663       1       0       27
   -josta päivähoid.    631       0       0       1
   Vuosiluokka 1      599       12       1       12
   Vuosiluokka 2      595       18       0       13
   Vuosiluokka 3      577       15       0       14
   Vuosiluokka 4      566       26       1       10
   Vuosiluokka 5      553       27       1       1
   Vuosiluokka 6      611       28       0       8
   Vuosiluokka 7      641       18       0       1
   Vuosiluokka 8      572       31       1       2
   Vuosiluokka 9      546       26       1       4
   Lisäopetus        1       0       1       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    5844      5924       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        202      202       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          10       6      -40
   - joista muita vammais-
    oppilaita               87       92       6
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            5284      5288       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               5284      5288       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         479      464       -3
   Majoitusedun oppilaat          2       2       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       22
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     11       17       55
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         560      636       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002863 KOUVOLAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  286 Kouvola
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          13       13        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        318       16       0       13
   -josta päivähoid.    308       16       0       3
   Vuosiluokka 1      339       7       0       8
   Vuosiluokka 2      363       13       0       12
   Vuosiluokka 3      326       14       0       5
   Vuosiluokka 4      363       12       0       3
   Vuosiluokka 5      345       19       0       1
   Vuosiluokka 6      330       16       0       4
   Vuosiluokka 7      357       17       0       3
   Vuosiluokka 8      300       15       0       2
   Vuosiluokka 9      311       26       0       4
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    3401      3352       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        135      155       15
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               50       55       10
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            3095      3047       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               3095      3047       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         111      131       18
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        6
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     2       4      100
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         306      305       -0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002873 KRISTINESTADS STADSSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  287 Kristiinankaupunki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          16       16        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        97       0       0       0
   -josta päivähoid.    85       0       0       0
   Vuosiluokka 1      99       0       1       2
   Vuosiluokka 2      95       2       0       0
   Vuosiluokka 3      91       1       0       0
   Vuosiluokka 4      114       4       0       1
   Vuosiluokka 5      96       6       0       0
   Vuosiluokka 6      107       5       0       0
   Vuosiluokka 7      104       3       0       0
   Vuosiluokka 8      137       6       0       1
   Vuosiluokka 9      115       11       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1078      1055       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        32       38       19
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               5       4      -20
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             407      398       -2
   Ruotsinkieliset            576      560       -3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                983      958       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         389      373       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          95       97       2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002883 KRONOBY KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  288 Kruunupyy
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        106       0       0       0
   -josta päivähoid.    100       0       0       0
   Vuosiluokka 1      84       0       0       0
   Vuosiluokka 2      109       2       0       0
   Vuosiluokka 3      91       1       0       0
   Vuosiluokka 4      93       0       0       0
   Vuosiluokka 5      92       3       0       0
   Vuosiluokka 6      94       2       0       0
   Vuosiluokka 7      92       3       1       0
   Vuosiluokka 8      76       1       0       0
   Vuosiluokka 9      94       7       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    926      931       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        20       19       -5
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       1      -50
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            831      825       -1
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                831      825       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         491      521       6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        1
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          95      106       12
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002893 KUHMALAHDEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  289 Kuhmalahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        15       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      13       0       0       0
   Vuosiluokka 2      12       0       0       0
   Vuosiluokka 3      16       1       0       0
   Vuosiluokka 4      16       0       0       0
   Vuosiluokka 5      20       0       0       0
   Vuosiluokka 6      20       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    113      112       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       1      -50
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             100       97       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                100       97       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          80       76       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          13       15       15
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002913 KUHMOISTEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  291 Kuhmoinen
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        28       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      19       0       0       0
   Vuosiluokka 2      21       0       0       1
   Vuosiluokka 3      31       0       0       0
   Vuosiluokka 4      24       0       0       0
   Vuosiluokka 5      34       0       0       1
   Vuosiluokka 6      23       0       0       0
   Vuosiluokka 7      37       1       0       0
   Vuosiluokka 8      23       0       0       0
   Vuosiluokka 9      29       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    279      269       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       1       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       3       50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             261      242       -7
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                261      242       -7
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         109      109       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          18       27       50
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002903 KUHMON KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  290 Kuhmo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          11       10       -9
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        79       5       1       7
   -josta päivähoid.    69       5       0       2
   Vuosiluokka 1      122       2       3       2
   Vuosiluokka 2      127       7       1       1
   Vuosiluokka 3      120       3       1       1
   Vuosiluokka 4      144       4       0       0
   Vuosiluokka 5      136       14       0       1
   Vuosiluokka 6      124       4       0       0
   Vuosiluokka 7      153       5       0       1
   Vuosiluokka 8      156       6       2       1
   Vuosiluokka 9      153       5       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1367      1314       -4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        34       55       62
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          7       8       14
   - joista muita vammais-
    oppilaita               11       15       36
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1300      1243       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1300      1243       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         497      452       -9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          67       71       6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002923 KUIVANIEMEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  292 Kuivaniemi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        41       0       1       3
   -josta päivähoid.     1       0       0       1
   Vuosiluokka 1      27       0       0       0
   Vuosiluokka 2      34       0       0       0
   Vuosiluokka 3      39       1       0       1
   Vuosiluokka 4      42       1       0       0
   Vuosiluokka 5      26       1       0       0
   Vuosiluokka 6      38       0       0       1
   Vuosiluokka 7      32       2       0       0
   Vuosiluokka 8      22       0       0       0
   Vuosiluokka 9      29       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    333      330       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         6       8       33
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       5      400
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             307      293       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                307      293       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         157      137      -13
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          26       37       42
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002933 KULLAAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  293 Kullaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        13       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      26       0       0       0
   Vuosiluokka 2      18       0       0       0
   Vuosiluokka 3      16       0       0       0
   Vuosiluokka 4      24       0       0       0
   Vuosiluokka 5      25       0       0       0
   Vuosiluokka 6      14       1       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    143      136       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       1
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             119      123       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                119      123       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          58       45      -22
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          24       13      -46
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    002973 KUOPION KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  297 Kuopio
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          38       34       -11
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        975       2       3       23
   -josta päivähoid.    943       0       0       0
   Vuosiluokka 1      988       27       7       14
   Vuosiluokka 2      971       36       5       17
   Vuosiluokka 3     1065       46       3       20
   Vuosiluokka 4     1032       45       4       13
   Vuosiluokka 5     1034       58       3       5
   Vuosiluokka 6     1016       52       2       15
   Vuosiluokka 7     1018       45       2       11
   Vuosiluokka 8      951       53       1       10
   Vuosiluokka 9      950       61       2       4
   Lisäopetus       102       7       2       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)   10188     10102       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        386      432       12
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          33       34       3
   - joista muita vammais-
    oppilaita              140      132       -6
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            9151      9128       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  68       25      -63
   Yhteensä               9219      9153       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         1174      1118       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        6
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     30       28       -7
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         969      949       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003003 KUORTANEEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  300 Kuortane
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        35       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      50       0       0       0
   Vuosiluokka 2      59       0       0       0
   Vuosiluokka 3      48       1       0       0
   Vuosiluokka 4      69       1       0       0
   Vuosiluokka 5      55       5       0       0
   Vuosiluokka 6      61       3       0       0
   Vuosiluokka 7      54       1       0       0
   Vuosiluokka 8      55       3       0       0
   Vuosiluokka 9      61       3       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    575      547       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        21       17      -19
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       1
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             524      513       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                524      513       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         199      199       0
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          51       34      -33
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003013 KURIKAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  301 Kurikka
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       12        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        113       0       1       4
   -josta päivähoid.    110       0       0       2
   Vuosiluokka 1      137       2       0       2
   Vuosiluokka 2      149       0       0       1
   Vuosiluokka 3      138       1       1       2
   Vuosiluokka 4      155       7       0       1
   Vuosiluokka 5      149       4       0       0
   Vuosiluokka 6      146       6       0       0
   Vuosiluokka 7      152       6       0       0
   Vuosiluokka 8      148       9       1       0
   Vuosiluokka 9      145       8       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1439      1432       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        36       43       19
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          3       3       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               7       10       43
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1344      1324       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1344      1324       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         325      341       5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          95      108       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003033 KURUN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  303 Kuru
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        5       -17
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        19       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      30       0       0       0
   Vuosiluokka 2      35       0       0       0
   Vuosiluokka 3      40       4       0       0
   Vuosiluokka 4      34       1       0       0
   Vuosiluokka 5      37       4       0       0
   Vuosiluokka 6      41       0       0       0
   Vuosiluokka 7      40       3       0       0
   Vuosiluokka 8      31       0       0       0
   Vuosiluokka 9      36       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    379      343       -9
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        14       14       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             354      324       -8
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                354      324       -8
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         142      134       -6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          25       19      -24
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003043 KUSTAVIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  304 Kustavi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus         8       8       0       0
   -josta päivähoid.     8       8       0       0
   Vuosiluokka 1       8       1       0       1
   Vuosiluokka 2       8       0       0       0
   Vuosiluokka 3       6       0       0       0
   Vuosiluokka 4       7       1       0       0
   Vuosiluokka 5       9       1       0       0
   Vuosiluokka 6      13       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)     66       59      -11
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         1       11      1000
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               3       1      -67
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             58       51      -12
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                58       51      -12
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          26       22      -15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          8       8       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003053 KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  305 Kuusamo
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          25       24       -4
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        240       0       7       4
   -josta päivähoid.    90       0       3       2
   Vuosiluokka 1      248       2       2       8
   Vuosiluokka 2      290       5       1       2
   Vuosiluokka 3      255       6       0       1
   Vuosiluokka 4      307       7       0       0
   Vuosiluokka 5      278       5       2       3
   Vuosiluokka 6      310       8       0       0
   Vuosiluokka 7      271       9       0       1
   Vuosiluokka 8      286       5       0       1
   Vuosiluokka 9      289       11       1       3
   Lisäopetus        15       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2823      2789       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        45       58       29
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          6       13      117
   - joista muita vammais-
    oppilaita               23       23       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2627      2560       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2627      2560       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         1045      1021       -2
   Majoitusedun oppilaat          2       0      -100
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        2
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         196      229       17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003063 KUUSANKOSKEN KAUPUNGINHALLITUS
        KOULUVIRASTO
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  306 Kuusankoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        222       14       0       9
   -josta päivähoid.    216       14       0       3
   Vuosiluokka 1      249       9       0       5
   Vuosiluokka 2      235       4       0       2
   Vuosiluokka 3      259       6       0       3
   Vuosiluokka 4      271       9       0       3
   Vuosiluokka 5      243       9       0       2
   Vuosiluokka 6      243       4       0       1
   Vuosiluokka 7      242       8       0       3
   Vuosiluokka 8      247       6       0       1
   Vuosiluokka 9      251       10       0       2
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2443      2462       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        63       79       25
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               26       31       19
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2225      2231       0
   Ruotsinkieliset             13       18       38
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2238      2249       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         276      268       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         205      213       4
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003083 KUUSJOEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  308 Kuusjoki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        21       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      32       1       0       0
   Vuosiluokka 2      23       1       0       0
   Vuosiluokka 3      28       0       0       1
   Vuosiluokka 4      17       0       0       0
   Vuosiluokka 5      18       0       0       0
   Vuosiluokka 6      22       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    156      161       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       1       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             126      140       11
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                126      140       11
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          31       34       10
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          30       21      -30
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003103 KYLMÄKOSKEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  310 Kylmäkoski
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        30       0       0       0
   -josta päivähoid.    30       0       0       0
   Vuosiluokka 1      39       0       0       0
   Vuosiluokka 2      35       0       0       0
   Vuosiluokka 3      44       0       0       0
   Vuosiluokka 4      36       0       0       0
   Vuosiluokka 5      40       0       0       0
   Vuosiluokka 6      31       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    226      255       13
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             226      225       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                226      225       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          34       38       12
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       30
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003123 KYYJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  312 Kyyjärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        22       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      21       0       0       0
   Vuosiluokka 2      23       3       0       0
   Vuosiluokka 3      22       0       0       0
   Vuosiluokka 4      19       1       0       0
   Vuosiluokka 5      30       1       0       0
   Vuosiluokka 6      30       2       0       0
   Vuosiluokka 7      25       1       0       1
   Vuosiluokka 8      19       1       0       0
   Vuosiluokka 9      29       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    240      240       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         4       9      125
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               4       1      -75
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             221      218       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                221      218       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         129      109      -16
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          19       22       16
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003153 KÄLVIÄN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  315 Kälviä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        79       0       0       2
   -josta päivähoid.    48       0       0       0
   Vuosiluokka 1      70       1       0       0
   Vuosiluokka 2      65       3       0       0
   Vuosiluokka 3      79       3       0       0
   Vuosiluokka 4      82       4       0       0
   Vuosiluokka 5      65       1       0       1
   Vuosiluokka 6      67       1       0       1
   Vuosiluokka 7      86       3       0       0
   Vuosiluokka 8      103       1       0       2
   Vuosiluokka 9      91       5       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    785      787       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        18       22       22
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       6       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             714      710       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                714      710       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         231      226       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          71       77       8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003163 KÄRKÖLÄN KUNNANHALLITUS
        TALOUSTOIMISTO
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  316 Kärkölä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        57       0       0       2
   -josta päivähoid.    23       0       0       2
   Vuosiluokka 1      68       1       0       0
   Vuosiluokka 2      77       1       0       1
   Vuosiluokka 3      77       0       0       0
   Vuosiluokka 4      73       5       0       3
   Vuosiluokka 5      93       4       0       0
   Vuosiluokka 6      71       0       0       0
   Vuosiluokka 7      66       2       0       2
   Vuosiluokka 8      66       5       0       0
   Vuosiluokka 9      65       4       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    719      713       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        18       22       22
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       9       50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             656      658       0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                656      658       0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         220      227       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          63       55      -13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003173 KÄRSÄMÄEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  317 Kärsämäki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        45       0       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      57       0       0       0
   Vuosiluokka 2      52       0       0       1
   Vuosiluokka 3      55       1       0       3
   Vuosiluokka 4      56       3       0       0
   Vuosiluokka 5      49       3       0       1
   Vuosiluokka 6      61       4       0       0
   Vuosiluokka 7      49       2       0       0
   Vuosiluokka 8      60       1       0       0
   Vuosiluokka 9      50       4       1       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    535      534       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        17       18       6
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          3       2      -33
   - joista muita vammais-
    oppilaita               6       6       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             491      490       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                491      490       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         236      257       9
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          44       44       0
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003193 KÖYLIÖN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  319 Köyliö
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        42       0       0       0
   -josta päivähoid.    42       0       0       0
   Vuosiluokka 1      37       0       0       0
   Vuosiluokka 2      25       0       0       0
   Vuosiluokka 3      33       0       0       0
   Vuosiluokka 4      39       0       0       0
   Vuosiluokka 5      32       0       0       0
   Vuosiluokka 6      41       0       0       0
   Vuosiluokka 7      45       0       0       0
   Vuosiluokka 8      27       0       0       0
   Vuosiluokka 9      35       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    342      356       4
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             305      314       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                305      314       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         142      163       15
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          37       42       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003983 LAHDEN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  398 Lahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          37       37        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        962       0       0       52
   -josta päivähoid.    901       0       0       17
   Vuosiluokka 1     1145       22       0       29
   Vuosiluokka 2     1035       32       0       15
   Vuosiluokka 3     1118       31       0       19
   Vuosiluokka 4     1063       38       0       19
   Vuosiluokka 5     1129       46       0       13
   Vuosiluokka 6      924       40       0       12
   Vuosiluokka 7      888       34       0       10
   Vuosiluokka 8      944       66       0       12
   Vuosiluokka 9     1011       62       0       20
   Lisäopetus        39       1       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)   10226     10258       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        325      372       14
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita              214      201       -6
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            9112      9348       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  95       0      -100
   Yhteensä               9207      9348       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         1460      1445       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       53
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         1019      910      -11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    003993 LAIHIAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  399 Laihia
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          7        7        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        60       0       0       3
   -josta päivähoid.    37       0       0       3
   Vuosiluokka 1      76       1       0       2
   Vuosiluokka 2      88       2       0       0
   Vuosiluokka 3      92       2       0       1
   Vuosiluokka 4      87       3       0       4
   Vuosiluokka 5      114       8       0       0
   Vuosiluokka 6      117       7       0       0
   Vuosiluokka 7      106       3       0       0
   Vuosiluokka 8      113       10       0       0
   Vuosiluokka 9      99       3       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    985      952       -3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        26       39       50
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          4       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               4       11      175
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             945      895       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                945      895       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         165      161       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          40       57       43
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004003 LAITILAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  400 Laitila
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       12        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        88       0       0       3
   -josta päivähoid.    31       0       0       1
   Vuosiluokka 1      96       2       0       5
   Vuosiluokka 2      97       2       0       6
   Vuosiluokka 3      89       3       0       5
   Vuosiluokka 4      107       3       0       5
   Vuosiluokka 5      107       8       0       0
   Vuosiluokka 6      116       7       0       0
   Vuosiluokka 7      126       5       0       0
   Vuosiluokka 8      136       7       0       1
   Vuosiluokka 9      127       6       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1097      1089       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        38       43       13
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               22       26       18
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1039      1004       -3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1039      1004       -3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         332      311       -6
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          58       85       47
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004013 LAMMIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  401 Lammi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          10       10        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        59       0       0       0
   -josta päivähoid.    54       0       0       0
   Vuosiluokka 1      63       0       0       0
   Vuosiluokka 2      72       2       0       2
   Vuosiluokka 3      86       0       0       0
   Vuosiluokka 4      75       3       0       1
   Vuosiluokka 5      67       4       0       1
   Vuosiluokka 6      77       6       0       1
   Vuosiluokka 7      116       14       0       3
   Vuosiluokka 8      117       13       0       2
   Vuosiluokka 9      133       11       0       1
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    883      866       -2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        49       53       8
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               11       12       9
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             817      807       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                817      807       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         296      301       2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          66       59      -11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004063 LAPIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  406 Lappi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        4        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        28       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      35       0       0       0
   Vuosiluokka 2      41       0       0       0
   Vuosiluokka 3      39       0       0       0
   Vuosiluokka 4      42       1       0       0
   Vuosiluokka 5      45       0       0       0
   Vuosiluokka 6      36       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    268      266       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         3       1      -67
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             243      238       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                243      238       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          47       46       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          25       28       12
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004073 LAPINJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  407 Lapinjärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          6        6        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        30       0       0       1
   -josta päivähoid.     1       0       0       1
   Vuosiluokka 1      40       1       0       0
   Vuosiluokka 2      34       1       0       0
   Vuosiluokka 3      28       3       0       0
   Vuosiluokka 4      46       4       0       0
   Vuosiluokka 5      49       5       0       0
   Vuosiluokka 6      42       2       0       0
   Vuosiluokka 7      71       6       0       0
   Vuosiluokka 8      63       5       0       0
   Vuosiluokka 9      59       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    450      462       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        18       29       61
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             332      352       6
   Ruotsinkieliset             79       81       3
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                411      433       5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         266      274       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          39       29      -26
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004023 LAPINLAHDEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  402 Lapinlahti
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        92       0       0       6
   -josta päivähoid.    69       0       0       4
   Vuosiluokka 1      92       4       0       4
   Vuosiluokka 2      105       2       1       3
   Vuosiluokka 3      103       1       1       0
   Vuosiluokka 4      96       4       0       1
   Vuosiluokka 5      116       4       0       1
   Vuosiluokka 6      126       7       0       1
   Vuosiluokka 7      129       7       0       0
   Vuosiluokka 8      103       5       0       0
   Vuosiluokka 9      117       2       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1008      1079       7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        33       36       9
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               12       17       42
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1008      993       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1008      993       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         404      409       1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        1
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       86
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004033 LAPPAJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  403 Lappajärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          8        8        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        46       0       2       0
   -josta päivähoid.    13       0       0       0
   Vuosiluokka 1      47       0       0       1
   Vuosiluokka 2      39       0       0       1
   Vuosiluokka 3      55       0       0       0
   Vuosiluokka 4      39       0       1       0
   Vuosiluokka 5      50       0       0       0
   Vuosiluokka 6      53       1       0       0
   Vuosiluokka 7      68       0       0       0
   Vuosiluokka 8      58       0       0       0
   Vuosiluokka 9      62       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    548      517       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       2
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       3      200
   - joista muita vammais-
    oppilaita               4       2      -50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             500      473       -5
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                500      473       -5
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         152      144       -5
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          48       44       -8
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004053 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN-
        HALLITUS
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  405 Lappeenranta
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          35       34       -3
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        614       46       5       22
   -josta päivähoid.    565       46       2       2
   Vuosiluokka 1      667       35       0       8
   Vuosiluokka 2      641       48       0       13
   Vuosiluokka 3      698       40       1       10
   Vuosiluokka 4      675       43       0       6
   Vuosiluokka 5      647       46       1       11
   Vuosiluokka 6      661       41       1       7
   Vuosiluokka 7      745       30       1       11
   Vuosiluokka 8      676       46       2       1
   Vuosiluokka 9      700       50       1       4
   Lisäopetus        22       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    6803      6746       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        297      425       43
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          11       12       9
   - joista muita vammais-
    oppilaita               84       94       12
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            6134      6113       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                  37       46       24
   Yhteensä               6171      6159       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         1237      1271       3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet       12
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         632      587       -7
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004083 LAPUAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  408 Lapua
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          21       20       -5
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        150       0       0       7
   -josta päivähoid.    57       0       0       0
   Vuosiluokka 1      168       0       0       2
   Vuosiluokka 2      199       7       0       0
   Vuosiluokka 3      175       7       1       0
   Vuosiluokka 4      169       9       0       1
   Vuosiluokka 5      165       9       0       2
   Vuosiluokka 6      192       10       0       0
   Vuosiluokka 7      162       13       0       0
   Vuosiluokka 8      170       21       0       2
   Vuosiluokka 9      188       22       1       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1738      1738       0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        73       98       34
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               15       14       -7
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1615      1595       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1615      1595       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         469      452       -4
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         123      143       16
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004403 LARSMO KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  440 Luoto
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        5        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        103       1       2       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      91       1       0       1
   Vuosiluokka 2      112       0       0       2
   Vuosiluokka 3      103       3       0       1
   Vuosiluokka 4      88       1       0       1
   Vuosiluokka 5      87       3       0       1
   Vuosiluokka 6      86       3       0       1
   Vuosiluokka 7      85       6       0       0
   Vuosiluokka 8      71       6       0       0
   Vuosiluokka 9      65       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    874      891       2
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         8       26      225
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       2
   - joista muita vammais-
    oppilaita               9       8      -11
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset              0       0
   Ruotsinkieliset            772      791       2
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                772      791       2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         253      204      -19
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        5
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         102      100       -2
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004103 LAUKAAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  410 Laukaa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          17       16       -6
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        242       0       0       3
   -josta päivähoid.    145       0       0       1
   Vuosiluokka 1      245       1       1       1
   Vuosiluokka 2      250       7       0       1
   Vuosiluokka 3      276       12       0       2
   Vuosiluokka 4      276       13       0       0
   Vuosiluokka 5      256       6       0       1
   Vuosiluokka 6      248       12       1       1
   Vuosiluokka 7      243       18       0       0
   Vuosiluokka 8      229       10       0       1
   Vuosiluokka 9      225       10       0       1
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2469      2490       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        49       89       82
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          2       2       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               10       11       10
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2260      2251       -0
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2260      2251       -0
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         643      634       -1
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         209      239       14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004133 LAVIAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  413 Lavia
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        2       -50
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        23       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      19       0       0       0
   Vuosiluokka 2      17       0       0       0
   Vuosiluokka 3      29       0       0       0
   Vuosiluokka 4      33       1       0       0
   Vuosiluokka 5      25       1       0       0
   Vuosiluokka 6      30       0       0       0
   Vuosiluokka 7      76       1       0       0
   Vuosiluokka 8      64       0       0       0
   Vuosiluokka 9      63       1       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    354      379       7
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       4
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             354      357       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                354      357       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         208      222       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          0       22
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004143 LEHTIMÄEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  414 Lehtimäki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          5        3       -40
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        21       0       0       1
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      25       0       0       0
   Vuosiluokka 2      32       0       0       0
   Vuosiluokka 3      25       1       1       0
   Vuosiluokka 4      28       0       0       0
   Vuosiluokka 5      20       0       0       0
   Vuosiluokka 6      27       0       0       0
   Vuosiluokka 7      46       1       0       0
   Vuosiluokka 8      31       3       0       1
   Vuosiluokka 9      22       4       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    292      277       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         8       9       13
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       2       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             267      257       -4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                267      257       -4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          99      120       21
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          25       20      -20
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004153 LEIVONMÄEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  415 Leivonmäki
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        2       -33
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        15       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      19       0       0       0
   Vuosiluokka 2      15       0       0       0
   Vuosiluokka 3      16       1       0       1
   Vuosiluokka 4      16       0       0       0
   Vuosiluokka 5      11       2       0       0
   Vuosiluokka 6      12       2       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    109      104       -5
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         5       5       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               2       1      -50
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             90       89       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                90       89       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          41       49       20
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          19       15      -21
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004163 LEMIN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  416 Lemi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          3        3        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        35       0       0       0
   -josta päivähoid.    35       0       0       0
   Vuosiluokka 1      40       1       0       0
   Vuosiluokka 2      45       1       0       0
   Vuosiluokka 3      38       2       0       0
   Vuosiluokka 4      33       1       0       0
   Vuosiluokka 5      42       3       0       0
   Vuosiluokka 6      47       2       0       0
   Vuosiluokka 7      35       3       0       0
   Vuosiluokka 8      39       0       0       0
   Vuosiluokka 9      38       2       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    389      392       1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        10       15       50
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       0      -100
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       0      -100
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             359      357       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                359      357       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         179      176       -2
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          30       35       17
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004183 LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  418 Lempäälä
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          12       12        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        266       4       0       2
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      254       3       0       2
   Vuosiluokka 2      279       8       0       0
   Vuosiluokka 3      270       9       0       1
   Vuosiluokka 4      255       4       0       3
   Vuosiluokka 5      270       10       0       1
   Vuosiluokka 6      220       15       0       3
   Vuosiluokka 7      261       10       0       2
   Vuosiluokka 8      241       15       0       2
   Vuosiluokka 9      225       15       0       1
   Lisäopetus        17       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2474      2558       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        69       93       35
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               19       17      -11
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            2236      2294       3
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               2236      2294       3
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         617      385      -38
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         238      264       11
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004193 LEMUN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  419 Lemu
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          1        1        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        22       0       0       1
   -josta päivähoid.    21       0       0       0
   Vuosiluokka 1      23       0       0       0
   Vuosiluokka 2      24       0       0       0
   Vuosiluokka 3      19       0       0       0
   Vuosiluokka 4      20       0       0       0
   Vuosiluokka 5      26       2       0       0
   Vuosiluokka 6      23       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluokka 9       0       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    153      157       3
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         2       2       0
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               0       1
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             131      136       4
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                131      136       4
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          45       36      -20
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          22       21       -5
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004203 LEPPÄVIRRAN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  420 Leppävirta
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          14       14        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        107       0       0       4
   -josta päivähoid.    95       0       0       0
   Vuosiluokka 1      123       2       0       1
   Vuosiluokka 2      134       2       1       8
   Vuosiluokka 3      153       6       0       4
   Vuosiluokka 4      167       4       0       6
   Vuosiluokka 5      139       3       0       2
   Vuosiluokka 6      162       7       0       1
   Vuosiluokka 7      149       8       0       3
   Vuosiluokka 8      134       5       0       0
   Vuosiluokka 9      166       9       0       3
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1436      1434       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        41       46       12
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               25       32       28
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1345      1331       -1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1345      1331       -1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         556      540       -3
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        1
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          91      103       13
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004213 LESTIJÄRVEN KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  421 Lestijärvi
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          4        3       -25
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        13       1       1       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      13       0       0       0
   Vuosiluokka 2      13       0       0       0
   Vuosiluokka 3      20       1       0       0
   Vuosiluokka 4      18       0       0       1
   Vuosiluokka 5      19       1       0       0
   Vuosiluokka 6      16       0       0       0
   Vuosiluokka 7      16       0       0       0
   Vuosiluokka 8      15       0       0       0
   Vuosiluokka 9      19       0       0       0
   Lisäopetus        0       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    173      162       -6
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä         0       3
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               1       1       0
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset             159      150       -6
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä                159      150       -6
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat          47       67       43
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.          14       12      -14
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004233 LIEDON KUNNANHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  423 Lieto
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          9        9        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        230       0       1       9
   -josta päivähoid.    212       0       1       2
   Vuosiluokka 1      277       1       0       10
   Vuosiluokka 2      261       2       0       5
   Vuosiluokka 3      250       13       0       4
   Vuosiluokka 4      215       5       0       5
   Vuosiluokka 5      209       7       0       1
   Vuosiluokka 6      193       4       0       0
   Vuosiluokka 7      179       9       0       1
   Vuosiluokka 8      184       7       0       0
   Vuosiluokka 9      199       4       0       2
   Lisäopetus        15       0       0       0
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    2213      2212       -0
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        49       52       6
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          1       1       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               29       37       28
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1980      1992       1
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1980      1992       1
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         635      563      -11
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         233      220       -6
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004223 LIEKSAN KAUPUNGINHALLITUS
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  422 Lieksa
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          20       20        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        163       8       0       4
   -josta päivähoid.    63       8       0       2
   Vuosiluokka 1      160       2       0       5
   Vuosiluokka 2      162       3       0       3
   Vuosiluokka 3      183       5       0       1
   Vuosiluokka 4      187       4       0       2
   Vuosiluokka 5      176       3       0       1
   Vuosiluokka 6      173       5       0       0
   Vuosiluokka 7      188       6       0       0
   Vuosiluokka 8      175       3       0       2
   Vuosiluokka 9      198       3       0       3
   Lisäopetus        1       0       0       1
 
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
                   -----------------------------------------
   Oppilaita yhteensä (alle 18 v.)    1779      1766       -1
   - joista 9-vuotiseen erityis-
    opetukseen siirrettyjä        26       42       62
   - joista vaikeimmin kehitys-
    vammaisia oppilaita          0       0
   - joista muita vammais-
    oppilaita               26       22      -15
 
 
   PERUSOPETUS
   Oppilasmäärät (alle 18 v. ,mukana esiopetuksesta vain 11-vuot. oppiv.)
                    20.9.2000   20.9.2001    MUUTOS%
   Suomenkieliset            1641      1607       -2
   Ruotsinkieliset             0       0
   Saamenkieliset              0       0
   Muut                   0       0
   Yhteensä               1641      1607       -2
 
   Sisäoppil. muot. majoituksessa      0       0
   Kuljetusedun oppilaat         504      540       7
   Majoitusedun oppilaat          0       0
 
 
   Maahanmuuttajien valm. opetuksessa olleet        0
   - josta sisäopp.muot. majoituksessa olleet       0
 
   18 vuotta täyttäneitä oppilaita     0       0
 
   ESIOPETUS 
   9-v. oppivelv. esiop.         138      159       15
1   PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** PERUSOPETUS *** PVM: 14.01.2002 **
   *** RAPORTTI: P05LOMKUVA ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
             SEKÄ VERTAILU 20.9.2000 TIETOIHIN
 
@    004243 LILJENDAL KOMMUNSTYRELSE
 
 
 
   Omistaja        3 Kunta
   Perusopetuksen kunta  424 Liljendal
 
                   20.9.2000    20.9.2001     MUUTOS%
   KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT          2        2        0
 
                         11-vuotinen oppivelvollisuus
   OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2001      9-vuot.    Vaikeimmin    Muut
   alle 18 v.   Oppilasmäärä  erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
   ------------------------------------------------------------------------
   Esiopetus        11       0       0       0
   -josta päivähoid.     0       0       0       0
   Vuosiluokka 1      24       0       0       0
   Vuosiluokka 2      22       2       0       0
   Vuosiluokka 3      16       3       0       0
   Vuosiluokka 4      11       0       0       0
   Vuosiluokka 5      21       1       0       0
   Vuosiluokka 6      25       0       0       0
   Vuosiluokka 7       0       0       0       0
   Vuosiluokka 8       0       0       0       0
   Vuosiluo