PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016201 ALKIO-OPISTON KANNATUS-
     YHDISTYS RY.
           
 01620 Alkio-opisto
          
          
          
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  277 Korpilahti
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      6685     7755     8264     6.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          891     1451     1759    21.2
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017031 ERITYISKANSANOPISTON KANNATUS-
     YHDISTYS RY
           
 01703 Lehtimäen opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  414 Lehtimäki
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      6432     6177     6310     2.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      0
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä         5867     5767     5969     3.5
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             3036     3095     3467    12.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016241 EURAJOEN KRISTILLISEN OPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01624 Eurajoen kr.opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  051 Eurajoki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3053     2912     3177     9.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          561     965     1496    55.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      41      0   -100.0
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             642     884     927     4.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016251 EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLANS
     I SÖDRA FINLAND GARANTIFÖREN.
                    
 01625 Ev.folkhögsk.i södra Finland
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  078 Hanko
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1646     2096     1150    -45.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          381     381     110    -71.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             737      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016261 EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLANS I
     ÖSTERBOTTEN GARANTIFÖRENING RF
                    
 01626 Ev.folkhögskolan i Österbotten
                   
                   
                   
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  905 Vaasa
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2049     2233     2792    25.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1196     1422     1788    25.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             749     656     655    -0.2
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016281 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLS-
     FÖRENING R.F.
            
 01628 Fria kristliga folkhögskolan
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  905 Vaasa
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1519     1773     2019    13.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           70      94     920    878.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             721     813     600    -26.2
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016981 GARANTIFÖRENINGEN FÖR
     NORRVALLA FOLKHÖGSKOLA R.F.
                   
 01698 Norrvalla folkhögskola
               
               
               
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  944 Vöyri
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1334     1259     1804    43.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1234     1259     1696    34.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1234     1059     1696    60.2
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017001 GARANTIFÖRENINGEN FÖR ÅBOLANDS
     FOLKHÖGSKOLA R.F.
              
 01700 Åbolands folkhögskola
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  573 Parainen
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1250     1216     1066    -12.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          438     324     304    -6.2
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             271     163     212    30.1
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016291 HAAPAVEDEN OPISTON KANNATUS-
     YHDISTYS RY
           
 01629 Haapaveden opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  071 Haapavesi
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1422     1669     1951    16.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          403     546     487    -10.8
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             155     140     103    -26.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016831 HANKONIEMEN KRISTILLISEN OPIS-
     TON KANNATUSYHDISTYS RY
                 
 01683 Hankoniemen kristill. opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  078 Hanko
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3100     3254     2740    -15.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          321     198     207     4.5
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016301 HELSINGIN EVANKELISEN OPISTON
     SÄÄTIÖ
        
 01630 Helsingin evankelinen opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  091 Helsinki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4964     5404     6180    14.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          3304     3159     4042    28.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             552     587     774    31.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016311 HELSINGIN KRISTILLISEN
     OPISTON SÄÄTIÖ
            
 01631 Helsingin kristillinen opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  091 Helsinki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä     10013     9983     9987     0.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          7646     7856     7854    -0.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             3738     3906     4259     9.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016321 HENGITYSLIITTO HELI RY
                
                
 01632 Hoikan opisto
          
          
          
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  091 Helsinki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2556     2721     2784     2.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          164      32     176    450.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä         2556     2721     2228    -18.1
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä     164      32      0   -100.0
                                                 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0     2208
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016331 HOUTSKÄRS KYRKLIGA FOLKHÖG-
     SKOLA R.F.
          
 01633 Houtskärs kyrkl.folkhögskola
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  101 Houtskari
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      678     492     800    62.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      0
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             291    397.5     476    19.7
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 024601 ISO KIRJA RY
           
           
 02460 Iso Kirja
        
        
        
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  249 Keuruu
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      8330     8496     7754    -8.7
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          2057     1300     1520    16.9
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             2195     2205     2041    -7.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016341 ITÄ-HÄMEEN KANSANSIVISTYSTYÖN
     SÄÄTIÖ
        
 01634 Itä-Hämeen opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  081 Hartola
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2355     2049     2393    16.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          432     521     726    39.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             530     553     654    18.3
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016351 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTOSEURA
     R.Y.
       
 01635 Itä-Karjalan kansanopisto
                
                
                
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  618 Punkaharju
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1238     1117     1278    14.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          290     360     425    18.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      52
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0     197
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016361 JAAKKIMAN KRISTILLISEN OPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01636 Jaakkiman kristillinen opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  700 Ruokolahti
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1589     1323     2465    86.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           70      82     336    309.8
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             893     639     1745    173.1
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016391 JYVÄSKYLÄN KRISTILLISEN
     OPISTON SÄÄTIÖ
            
 01639 Jyväskylän kr.opisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  179 Jyväskylä
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2972     2582     2111    -18.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1545     1634     1354    -17.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             268     506     400    -20.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016401 JÄMSÄN KRISTILLINEN KANSAN-
     OPISTOYHDISTYS R.Y.
               
 01640 Jämsän kristill.kansanopisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  182 Jämsä
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4961     5114     5215     2.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      12      0   -100.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0     1328     1400     5.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016411 KAINUUN OPISTO OY
              
              
 01641 Kainuun opisto
           
           
           
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  578 Paltamo
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3158     2689     2740     1.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0     128     140     9.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1626     1241     1340     8.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016421 KALAJOEN KRISTILLISEN
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                   
 01642 Kalajoen kristill.kansanopisto
                   
                   
                   
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  208 Kalajoki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2162     1683     1780     5.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          814     506     370    -26.9
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1496     1483     1550     4.5
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016431 KANNELJÄRVEN KANSANOPISTON
     KANNATUSYHDISTYS R.Y.
                
 01643 Kanneljärven opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  444 Lohja
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      957     1027     846    -17.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          255     390     315    -19.2
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             259     209     168    -19.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016661 KANSANVALISTUSSEURA
               
               
 01666 KVS-instituutti
           
           
           
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  562 Orivesi
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      8411     7096     7602     7.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          170     170     304    78.8
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1368     1643      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      2786     2944     2600    -11.7
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016441 KARHUNMÄEN KRISTILLISEN KANSAN
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS R.Y.
                    
 01644 Karhunmäen kr.kansanopisto
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  408 Lapua
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2388     2492     2486    -0.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          841     1498     994    -33.6
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1657     1790      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016371 KARJALAN EVANKELINEN SEURA RY
                    
                    
 01637 Jamilahden kansanopisto
               
               
               
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  075 Hamina
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1949     2620     2800     6.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          160     408     800    96.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä          284     283     350    23.7
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             438     407     600    47.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016461 KARSTULAN EVANKELISEN KANSAN-
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                   
 01646 Karstulan evankelinen opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  226 Karstula
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2635     2687     2778     3.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          338     371     412    11.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             685     847     797    -5.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016471 KAUHAJOEN EVANKELISEN OPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01647 Kauhajoen ev.kansanopisto
                
                
                
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  232 Kauhajoki
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4019     4113     4686    13.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1990     2278     2624    15.2
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä          532     378     456    20.6
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      1      34   3300.0
                                                 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             187     156     253    62.2
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016481 KAUSTISEN EVANKELISEN KANSAN-
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                   
 01648 Kaustisen ev.kansanopisto
                
                
                
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  236 Kaustinen
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1357     1670     1520    -9.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          988     1359     1110    -18.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016501 KESKI-SUOMEN KANSANOPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01650 Keski-Suomen opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  774 Suolahti
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1446     1148     1438    25.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          115      0      68
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             115      86     775    801.2
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016511 KITEEN EVANKELISEN KANSAN-
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                   
 01651 Kiteen ev.kansanopisto
               
               
               
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  260 Kitee
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      493     1285     2150    67.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0     377     480    27.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             493     443     726    63.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016231 KORPISAAREN SÄÄTIÖ
              
              
 01623 Etelä-Pohjanmaan opisto
               
               
               
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  145 Ilmajoki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      7433     8251     8194    -0.7
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          3277     3643     3496    -4.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             2412     2767     2849     3.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017021 KUGGOMSKOLAN AB
             
             
 01702 Östra-Nylands folkhögskola
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  585 Pernaja
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      768     904     910     0.7
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          287     326     327     0.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             185     244     206    -15.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 023181 KUUROJEN LIITTO RY
     KUUROJEN KANSANOPISTO
                
 02318 Kuurojen kansanopisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  091 Helsinki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1178     1314     1047    -20.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          629     974     727    -25.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä          820     942     727    -22.8
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä     362     613     347    -43.4
                                                 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016541 KUUSAMON KANSANOPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01654 Kuusamon kansanopisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  305 Kuusamo
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2245     2082     2120     1.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1138     990     970    -2.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             573     598     823    37.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016551 KYMENLAAKSON OPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01655 Kymenlaakson Opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  754 Anjalankoski
                 
                 
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3110     3492     3773     8.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          789     678     977    44.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             460     543     381    -29.8
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016561 LAHDEN KANSANOPISTON SÄÄTIÖ
                   
                   
 01656 Lahden kansanopisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  398 Lahti
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      8908     8837     8262    -6.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          4962     5077     4109    -19.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             230     235     385    63.8
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016581 LAPIN KANSANOPISTON KANNATUS-
     YHDISTYS RY
           
 01658 Lapin opisto
          
          
          
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  758 Sodankylä
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      270     379     237    -37.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          118      90     161    78.9
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             205     283     125    -55.8
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016591 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA AB
                  
                  
 01659 Lappfjärds folkhögskola
               
               
               
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  287 Kristiinankaupunki
                    
                    
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1338     1320     1825    38.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          626     347     339    -2.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             346     490     912    86.1
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016701 LIEKSAN KRISTILLISEN OPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01670 Lieksan kr. opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  422 Lieksa
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2526     2505     2277    -9.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1365     1516     1542     1.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0     309
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016601 LIMINGAN KANSANOPISTON
     KANNATTAJAYHDISTYS RY
                
 01660 Limingan kansanopisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  425 Liminka
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3472     3479     3554     2.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          713     780     1155    48.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              68     185      78    -57.8
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016611 LOIMAAN EVANKELISEN KANSAN-
     OPISTON SÄÄTIÖ
            
 01661 Loimaan ev.kansanopisto
               
               
               
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  431 Loimaan kunta
                  
                  
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3375     3200     3348     4.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          222     210     391    86.2
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0     700     360    -48.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016631 LÄNSI-SUOMEN OPISTOYHDISTYS RY
                    
                    
 01663 Länsi-Suomen opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  102 Huittinen
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4325     5604     5561    -0.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          660     640     876    36.9
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1055     1124     1390    23.7
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016641 LÄRKKULLA STIFTELSEN
               
               
 01664 Lärkkulla-stiftels.folkhögskol
                   
                   
                   
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  220 Karjaa
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2959     2904     3507    20.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          190     168     108    -35.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1361     1716     2169    26.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017751 METALLITYÖVÄEN KOULUTUSSÄÄTIÖ
                    
                    
 01775 Metallityöväen Murikka-opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  837 Tampere
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3070     2503     3000    19.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      0
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             2645     2307     2539    10.1
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016821 MUURLAN EVANKELISEN OPISTON
     SÄÄTIÖ
        
 01682 Muurlan evankelinen opisto
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  501 Muurla
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2114     2462     2650     7.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          632     696     700     0.6
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             474     428     680    58.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 023151 MYLLYLAMPI SÄÄTIÖ
     KUNTA-ALAN OPISTO
              
 02315 Kunta-alan opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  220 Karjaa
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2554     2268     2200    -3.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      0
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             2486     2268     2200    -3.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 022451 OULUN SETLEMENTTI RY
               
               
 09666 Pohjola-opisto
           
           
           
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  084 Haukipudas
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1349     1623     1660     2.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          640     803     900    12.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             353     398     340    -14.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017741 PAASIKIVI-OPISTOYHDISTYS RY
                   
                   
 01774 Paasikivi-opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  853 Turku
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4038     4531     5654    24.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1074     1714     2618    52.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1800     1990     2000     0.5
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016681 PARTAHARJU-SÄÄTIÖ
              
              
 01668 Partaharjun opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  594 Pieksämäen mlk
                  
                  
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      911     803     800    -0.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           40      49      30    -38.8
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             586     612      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016811 PERHENIEMEN EVANKELISEN
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                   
 01681 Perheniemen evankelinen opisto
                   
                   
                   
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  142 Iitti
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2411     2791     2814     0.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          759     891     731    -18.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016691 PERÄPOHJOLAN KANSANOPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01669 Peräpohjolan opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  851 Tornio
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      883     1596     1550    -2.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          529     1314     1360     3.5
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             478     440     420    -4.5
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016721 POHJOIS-SATAKUNNAN KANSANOPIS-
     TON KANNATUSYHDISTYS RY
                 
 01672 Kankaanpään opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  214 Kankaanpää
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1368     1633     2163    32.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          170     276     653    136.6
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             462     507     408    -19.5
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016731 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO-
     SEURA RY
         
 01673 Pohjois-Savon kansanopisto
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  297 Kuopio
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1526     1820     1635    -10.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          248     293     384    31.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             308     206      93    -54.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016751 PORTAANPÄÄN KRISTILLISEN KAN-
     SANOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                    
 01675 Portaanpään kristill. opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  402 Lapinlahti
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1747     1398     1083    -22.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          986     732     326    -55.5
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      93     101     8.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016761 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTON KANNAT-
     TAJAYHDISTYS RY
             
 01676 Päivölän kansanopisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  908 Valkeakoski
                 
                 
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4645     5371     6634    23.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          392     233     156    -33.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1246     2093     2114     1.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016381 RAITTIUDEN YSTÄVIEN KANSANOPIS
     TON KANNATUSYHDISTYS RY
                 
 01638 Joutsenon opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  173 Joutseno
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4751     6308     6716     6.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          2938     4975     4499    -9.6
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017781 RAKENNUSLIITTO RY
              
              
 01778 Siikaranta-opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  049 Espoo
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2443     2457     2550     3.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          275     245     152    -38.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1889     2111     2213     4.8
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 023171 RANUAN KRISTILLINEN KANSAN-
     OPISTOYHDISTYS RY
              
 02317 Ranuan kr. kansanopisto
               
               
               
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  683 Ranua
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      5001     4978     4910    -1.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           67     123     125     1.6
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016771 RAUDASKYLÄN KRISTILLINEN
     OPISTO RY
          
 01677 Raudaskylän kristill.opisto
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  977 Ylivieska
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1419     1342     1508    12.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          735     170     271    59.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1300      0     1100
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016781 REISJÄRVEN KRISTILLINEN
     KANSANOPISTOYHDISTYS RY
                 
 01678 Reisjärven kristill.opisto
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  691 Reisjärvi
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      5350     5629     5700     1.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           77     115      80    -30.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä          290     327     372    13.8
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0     1272     1360     6.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016571 ROVALAN SETLEMENTTI RY
                
                
 01657 Rovala-opisto
          
          
          
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  698 Rovaniemi
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4365     4240     4392     3.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          2098     2356     2604    10.5
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0     291      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016791 RÄISÄLÄN KANSANOPISTON
     KANNATUSYHDISTYS RY
               
 01679 Räisälän kansanopisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  271 Kokemäki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1699     1593     1573    -1.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          276     202     249    23.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             233      40      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016211 SAK:N KOULUTUSSÄÄTIÖ
     KILJAVAN OPISTO
             
 01621 Kiljavan opisto
           
           
           
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  543 Nurmijärvi
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      5990     5871     5900     0.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          382     344     219    -36.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             5572     5511     5540     0.5
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016891 SAVONLINNAN KRISTILLISEN
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                   
 01689 Savonlinnan kristill.opisto
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  740 Savonlinna
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2132     2629     2950    12.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          515     360     660    83.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             780     1224     1673    36.7
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017281 SOLVALLA-FINNS AB
              
              
 01627 Finns folkhögskola
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  049 Espoo
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1749     997     1697    70.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0     354     1000    182.5
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0     302     288    -4.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä       580     682     804    17.9
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016871 STIFTELSEN SVENSKA FOLKAKADEMI
                    
                    
 01687 Svenska folkakademin
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  638 Porvoo
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3314     3172     2928    -7.7
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1681     684     951    39.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             122     100      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 010091 SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN
     KANSANLÄHETYS RY
             
 10009 Kansanlähetysopisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  086 Hausjärvi
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä                  7336.6
                                           
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot                      1030.8
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä                        0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä                   0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä                           0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä                     0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 023701 SUOMEN KIRKON SEURAKUNTA-
     OPISTON SÄÄTIÖ
            
 01662 Luther-opisto
          
          
          
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  186 Järvenpää
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1904     2331     2589    11.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          944     823     1136    38.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0     1181
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 024441 SUOMEN KIRKON SISÄLÄHETYS-
     SEURA R.Y.
          
 01685 Sisälähetysseuran opisto
                
                
                
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  091 Helsinki
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4284     3804     4100     7.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          599     701     600    -14.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä         1047     724     656    -9.4
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      34     101    197.1
                                                 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             2575     2737     2835     3.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016451 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIU-
     MIYHDISTYS RY
            
 01645 Karkun ja Nurmeksen ev.opisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  912 Vammala
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3444     3604     4050    12.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           28      42      68    61.9
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             3156     3072     3786    23.2
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016861 SUOMEN NUORISO-OPISTON
     KANNATUSYHDISTYS R.Y.
                
 01686 Suomen Nuoriso-opisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  491 Mikkeli
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä       1     176     420    138.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      5
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0     420
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017041 SUOMEN RAAMATTUOPISTON SÄÄTIÖ
                    
                    
 01704 Suomen Raamattuopisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  235 Kauniainen
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2683     3198     3118    -2.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          855     1012     960    -5.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1979     2448     2364    -3.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 017051 TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN
     OPINTOLIITTO RY
             
 01705 Aktiivi-instituutti
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  257 Kirkkonummi
                 
                 
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4530     3945     4100     3.9
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      0
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             4530     3945     4100     3.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016901 TURUN KRISTILLISEN OPISTON
     SÄÄTIÖ
        
 01690 Turun kr.opisto
           
           
           
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  853 Turku
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3064     2840     2846     0.2
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          2144     1988     1237    -37.8
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             630     507      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016921 TYÖVÄEN AKATEMIAN KANNATUS-
     OSAKEYHTIÖ
          
 01692 Työväen akatemia
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  235 Kauniainen
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      4886     4909     4748    -3.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          2704     2460     2384    -3.1
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0     1069     920    -13.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 023161 VALAMON LUOSTARI
             
             
 02316 Valamon kansanopisto
              
              
              
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  090 Heinävesi
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2165     1988     2068     4.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      0
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1897     1778     2020    13.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016931 VALKEALAN KRISTILLISEN KANSAN-
     OPISTON KANNATUSYHDISTYS RY
                   
 01693 Valkealan kr. kansanopisto
                 
                 
                 
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  909 Valkeala
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1079     942     1069    13.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           18      0      76
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä          256     303     480    58.4
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             493     477     557    16.8
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016941 VARSINAIS-SUOMEN AIKUISKOULU-
     TUSSÄÄTIÖ
          
 01694 Varsinais-Suomen kansanopisto
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  577 Paimio
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3147     3607     3281    -9.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          718     928     1126    21.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0     595      0   -100.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016951 VIITTAKIVI OY
            
            
 01695 Viittakiven opisto
             
             
             
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  083 Hauho
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1233     1046     1140     9.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot           0      0      0
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             820      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016961 VÄINÖ VOIONMAAN SÄÄTIÖ
                
                
 01696 Voionmaan opisto
            
            
            
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  980 Ylöjärvi
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      3021     2806     3300    17.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          332     232     610    162.9
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             356     251     390    55.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016991 YLITORNION KRISTILLISEN KAN-
     SANOPISTON KANNATUSYHDIST.R.Y.
                    
 01699 Ylitornion kristillinen opisto
                   
                   
                   
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  976 Ylitornio
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1770     1493     1404    -6.0
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          340     545     500    -8.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä          694     428     428     0.0
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             870     703     600    -14.7
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 016521 ÖSTERBOTTENS SVENSKA KRISTLIGA
     FOLKHÖGSKOLESÄLLSKAP R.F.
                  
 01652 Kr.folkhögskolan i Nykarleby
                  
                  
                  
 Omistaja     1 Yksityinen
               
 Sijaintikunta  893 Uusikaarlepyy
                  
                  
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1763     2086     2196     5.3
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          125     229     233     1.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä          199     216     235     8.8
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0     108
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1010     1159     1540    32.9
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 004913 MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS
                  
                  
 01667 Otavan opisto
          
          
          
 Omistaja     3 Kunta
             
 Sijaintikunta  491 Mikkeli
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1858     2007     2300    14.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1345     1462     1600     9.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             686     743     800     7.7
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 031136 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS-
     KUNTAYHTYMÄ
           
 01649 Keski-Pohjanmaan opisto
               
               
               
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
                
 Sijaintikunta  272 Kokkola
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      7900     8064     7168    -11.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          2628     2823     4536    60.7
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      0
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 031156 KESKI-UUDENMAAN AMMATTI-
     KOULUTUSYHTYMÄ
            
 01691 Pekka Halosen akatemia
               
               
               
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
                
 Sijaintikunta  186 Järvenpää
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1097     1272     1271    -0.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1076     1184     1271     7.3
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä              0      0      57
                                           
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 031286 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUS-
     KUNTAYHTYMÄ
           
 01671 Pohjois-Karjalan opisto
               
               
               
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
                
 Sijaintikunta  167 Joensuu
               
               
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      1237     1314     1300    -1.1
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          189     116     158    36.2
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             142      79     117    48.1
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 052036 SAMKOMMUNEN FÖR BORGÅ FOLK-
     HÖGSKOLA
         
 01622 Borgå folkhögskola
             
             
             
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
                
 Sijaintikunta  638 Porvoo
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2118     1567     1106    -29.4
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1235     929     418    -55.0
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             138     145     348    140.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 052156 SAMKOMMUNEN FÖR KRONOBY FOLK-
     HÖGSKOLA
         
 01653 Kronoby folkhögskola
              
              
              
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
                
 Sijaintikunta  288 Kruunupyy
                
                
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2623     2683     4657    73.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          1323      0     3200
                                           
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             372     514     584    13.6
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 052096 SAMKOMMUNEN FÖR VÄSTRA-NYLANDS
     FOLKHÖGSKOLA
           
 01697 Västra-Nylands folkhögskola
                 
                 
                 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
                
 Sijaintikunta  220 Karjaa
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      9925    10291     9716    -5.6
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          2598     2921     2560    -12.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1607     1883     1574    -16.4
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@ 052046 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLK-
     AKADEMI SAMKOMMUN
              
 01688 Sv.Österb.folkhögsk.-folkakad.
                   
                   
                   
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
                
 Sijaintikunta  545 Närpiö
              
              
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä      2934     2962     2650    -10.5
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot          774     2352     1989    -15.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0
                                           
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä      0      0      0
                                           
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä             1872     846     761    -10.0
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 13.11.2001 ***
          *** RAPORTTI: P07LOMKUVA ***
                         
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
                               
                               
@    0 YHTEENSÄ
         
         
         
         
         
         
 Omistaja
     
 Sijaintikunta
       
       
                           1999     2000      2001  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2000-2001
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
                             
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä     272523    279356   298281.6     6.8
                                                 
 2.1.1. - joista opiston ulkopuolella asuvien
     opiskelijoiden opintoviikot         76139    82196   92360.8    12.4
                                                 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
                   
 3.1. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä         12545    12130    11953    -1.5
                                                 
 3.1.1. - josta opiston ulkopuolella asuvien
    opiskelijoiden opiskelijaviikkojen määrä     526     680     590    -13.2
                                                 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä            75098   79265.5    86033     8.5
                                                 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      3366     3626     3404    -6.1