*** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   1
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä
         
         
         
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     5943   84   51   7331   165   48    1469
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    2910   13   20   3561   19   21    657
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      8478   388   32   8251   492   23    -123
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     3303   80    1   3469   126    1    212
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    5259   121   25   3393   71   10   -1916
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  401   42    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                  226    7    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                 217    2    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      454            132            -322
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     207            58            -149
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    547            199            -348
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   127            49            -78
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      3             0             -3
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     4             0             -4
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                 27235   686   129   27287   924   105    290
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         17629  17240   389   16697  16300   397    -932
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           7    7    0     0    0    0     -7
   Yhteensä                        17636  17247   389   16697  16300   397    -939
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        8950           11076            2126
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.        1335            438            -897
   Yhteensä                        10285           11514            1229
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   2
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     2021    8   18   2707   35   13    713
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     753    2    5    951    3    5    199
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      2526   41    5   2217   84    5    -266
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     1693   32    0   1434   46    0    -245
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    852    5    3    471    6    0    -380
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  284   28    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                  214    6    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  79    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      123            53            -70
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     55            21            -34
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    215            26            -189
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    43             8            -35
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  8282   88   31   8465   208   23    303
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          5149  5000   149   4869  4798   71    -280
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                        5150  5001   149   4869  4798   71    -281
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        2784           3696            912
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         436            108            -328
   Yhteensä                        3220           3804            584
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   3
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             02 Varsinais-Suomi
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      467    7    1    461   10    1     -3
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     254    2    0    271    3    0     18
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      483   79    6    584   90    3    112
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     198    4    0    313    8    0    119
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    657   25    1    313    3    1    -366
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4    0    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  34    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      34             4            -30
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     14             2            -12
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     5             3             -2
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    6             2             -4
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      2             0             -2
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  2120   117    8   1991   114    7    -132
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1446  1437    9   1349  1337   12    -97
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           2    2    0     0    0    0     -2
   Yhteensä                        1448  1439    9   1349  1337   12    -99
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         730            745             15
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         59            11            -48
   Yhteensä                         789            756            -33
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   4
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             03 Itä-Uusimaa
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      107    0    0    119    0    0     12
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     60    0    0    89    0    0     29
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       93    0    0    122    5    0     34
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      78    0    0    84    0    0     6
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     93    0    0    43    1    0    -49
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             2             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             0             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  442    0    0    459    6    0     23
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          264   214   50    255   164   91     -9
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         265   215   50    255   164   91    -10
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         167            208             41
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         10             2             -8
   Yhteensä                         177            210             33
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   5
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             04 Satakunta
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      212    1    0    280    1    0     68
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     112    0    0    157    0    1     45
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      510   57    0    519   60    0     12
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      45    1    0    27    3    0    -16
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    349    2    0    147    0    0    -204
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   3    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      12             1            -11
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     13             3            -10
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12             1            -11
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    11             3             -8
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1276   61    0   1143   64    1    -130
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          964   964    0    761   761    0    -203
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         964   964    0    761   761    0    -203
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         325            438            113
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         48             8            -40
   Yhteensä                         373            446             73
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   6
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             05 Kanta-Häme
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      158    1    0    168    2    0     11
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     88    0    0    91    1    0     4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      221    5    0    226   22    0     22
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      61    0    0    100    4    0     43
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     97    0    0    51    1    0    -45
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      13             4             -9
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     10             2             -8
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     18             8            -10
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    4             1             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  670    6    0    655   30    0     9
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          384   384    0    408   408    0     24
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         384   384    0    408   408    0     24
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         247            262             15
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         45            15            -30
   Yhteensä                         292            277            -15
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   7
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             06 Pirkanmaa
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      485    2    2    631    4    3    148
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     284    0    0    377    2    0     95
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      836   30    3    715   22    5    -129
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     320   11    1    353   11    1     33
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    490    9    4    216   11    1    -272
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  26    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   4    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  14    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      62            22            -40
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     14             1            -13
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     46            22            -24
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    8             1             -7
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  2545   52   10   2382   50   10    -165
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1696  1696    0   1372  1366    6    -324
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                        1696  1696    0   1372  1366    6    -324
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         771           1014            243
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         130            46            -84
   Yhteensä                         901           1060            159
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   8
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             07 Päijät-Häme
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      227    1    0    272    3    0     47
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     150    1    1    178    1    1     28
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      489   15    0    359   14    0    -131
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      88    2    0    93    2    0     5
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    167    1    1    79    1    1    -88
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  10    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   4    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      29             7            -22
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             4             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12             2            -10
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    5             4             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1172   20    2   1016   21    2    -155
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          762   762    0    566   566    0    -196
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         762   762    0    566   566    0    -196
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         379            454             75
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         51            17            -34
   Yhteensä                         430            471             41
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu   9
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             08 Kymenlaakso
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      122    1    1    137    1    0     15
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     52    0    0    60    0    0     8
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      271    9    1    299    6    1     25
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      89    0    0    150    0    0     61
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    268    3    0    287    2    0     18
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      15             4            -11
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             0             -5
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     16             9             -7
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    6             3             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  845   13    2    954    9    1    105
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          640   640    0    749   749    0    109
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         641   641    0    749   749    0    108
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         175            198             23
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         42            16            -26
   Yhteensä                         217            214             -3
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  10
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             09 Etelä-Karjala
                              
                              
                              
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      86    4    0    79    2    0     -9
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     57    0    0    68    0    0     11
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      221    2    0    230   10    0     17
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      33    0    0    53    2    0     22
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    151    6    0    115    6    0    -36
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   2    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       7             2             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             1             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4             1             -3
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             1             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  564   12    0    559   21    0     4
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          413   413    0    426   426    0     13
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         413   413    0    426   426    0     13
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         147            149             2
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         16             5            -11
   Yhteensä                         163            154             -9
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  11
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             10 Etelä-Savo
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      166    2    1    209    3    1     44
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     94    0    2    136    0    1     42
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      259    1    0    270    1    0     11
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      64    1    0    69    1    0     5
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    180    6    0    119    7    0    -60
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      28            10            -18
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     26             5            -21
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     36             5            -31
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    9             0             -9
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  862   10    3    829   12    2    -31
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          511   511    0    473   473    0    -38
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         511   511    0    473   473    0    -38
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         262            348             86
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         99            20            -79
   Yhteensä                         361            368             7
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  12
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             11 Pohjois-Savo
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      300    5    1    328   18    7     41
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     107    0    2    133    0    3     26
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      257    0    0    287    3    0     33
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     153    1    0    194    0    0     40
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    352    8    0    377    8    0     25
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   6    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      15             3            -12
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6             1             -5
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12             0            -12
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             0             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1204   14    3   1331   29   10    142
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          771   771    0    877   877    0    106
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         771   771    0    877   877    0    106
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         412            479             67
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         35             4            -31
   Yhteensä                         447            483             36
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  13
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             12 Pohjois-Karjala
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      91    0    0    110    2    0     21
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     56    0    1    69    0    1     13
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      236    0    0    301   11    0     76
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      63    0    0    175    3    0    115
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     58    2    0    138    4    0     82
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      10             2             -8
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             1             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     22             4            -18
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    3             0             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  544    2    1    812   20    1    286
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          359   359    0    644   644    0    285
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         359   359    0    644   644    0    285
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         147            181             34
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         40             7            -33
   Yhteensä                         187            188             1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  14
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             13 Keski-Suomi
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      228    2    2    309    4    2     83
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     167    0    2    189    0    1     22
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      345   17    0    370   33    1     41
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     150    3    0    137    3    0    -13
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    299    0    1    184    0    1    -115
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  14    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      12             4             -8
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6             1             -5
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     2             1             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             2             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1211   22    5   1211   40    5     18
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          814   814    0    741   741    0    -73
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         814   814    0    741   741    0    -73
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         397            502            105
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         22             8            -14
   Yhteensä                         419            510             91
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  15
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             14 Etelä-Pohjanmaa
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      152    9    1    184   24    0     47
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     104    2    0    137    2    0     33
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      235   13    0    307   18    0     77
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      44    8    0    44    6    0     -2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    273   16    1    225    7    1    -57
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  54    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  24    1    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       8             1             -7
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             2             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4             1             -3
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  824   48    2    979   59    1    166
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          589   589    0    687   687    0     98
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         589   589    0    687   687    0     98
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         267            347             80
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         16             4            -12
   Yhteensä                         283            351             68
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  16
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             15 Pohjanmaa
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      126    4    0    143    4    0     17
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     95    3    1    94    3    1     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      322   41    0    335   64    0     36
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      37   15    0    39   15    0     2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     95    4    0    47    1    0    -51
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4   12    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   2    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             3             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             0             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    100            75            -25
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    3             6             3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      1             0             -1
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  786   67    1    749   99    1     -5
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          514   345   169    520   319   201     6
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         515   346   169    520   319   201     5
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         228            244             16
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         110            84            -26
   Yhteensä                         338            328            -10
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  17
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             16 Keski-Pohjanmaa
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      86    8    0    95    9    0     10
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     48    0    0    59    0    0     11
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      144    0    0    143   10    0     9
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      5    1    0     9    6    0     9
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     39    0    0    56    1    0     18
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  6    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2             1             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     39            39             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    18            18             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  381    9    0    426   26    0     62
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          189   177   12    231   215   16     42
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         189   177   12    231   215   16     42
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         142            163             21
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         59            58             -1
   Yhteensä                         201            221             20
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  18
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             17 Pohjois-Pohjanmaa
                                
                                
                                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      520   15   24    604   23   21     92
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     255    1    5    299    2    7     45
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      475   54   16    478   28    8    -23
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      97    1    0    103   14    0     19
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    353   16   13    314    6    4    -49
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    1    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      56             5            -51
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     18             4            -14
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             0             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             0             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1776   87   58   1812   74   40     23
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          996   996    0    949   949    0    -47
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         996   996    0    949   949    0    -47
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         791            928            137
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         76             9            -67
   Yhteensä                         867            937             70
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  19
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             18 Kainuu
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      122    0    0    147    1    0     26
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     57    0    0    53    0    0     -4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      206   13    0    174    1    0    -44
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      19    0    0    23    0    0     4
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     73    0    0    30    0    0    -43
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    1    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             0             -6
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      7             3             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  490   13    0    438    3    0    -62
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          311   311    0    237   237    0    -74
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         311   311    0    237   237    0    -74
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         179            201             22
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         13             3            -10
   Yhteensä                         192            204             12
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LK7YM ***                                              sivu  20
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä             19 Lappi
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      267   14    0    348   19    0     86
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     117    2    1    150    2    0     33
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      349   11    1    315   10    0    -35
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      66    0    0    69    2    0     5
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    413   18    1    181    6    1    -244
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      15             5            -10
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6             6             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     3             2             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    4             0             -4
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1241   45    3   1076   39    1    -171
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          857   857    0    583   583    0    -274
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         858   858    0    583   583    0    -275
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         400            519            119
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         28            13            -15
   Yhteensä                         428            532            104