*** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   1
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  16181 ADULTA OY, KESKI-UUDENMAAN    01 Uusimaa
     AIKUISKOULUTUSKESKUS
               
               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      54    0    0    84    0    0     30
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       13    0    0     0    0    0    -13
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      74    0    0    55    0    0    -19
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     26    0    0     0    0    0    -26
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   53    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  167    0    0    192    0    0     25
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          113   113    0    108   108    0     -5
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         113   113    0    108   108    0     -5
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         54            84             30
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         54            84             30
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   2
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  25501 AKTIEBOLAGET UTBILDNING     01 Uusimaa
     SYDVÄST
         
         
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       4    0    0     3    0    0     -1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     2    0    0     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   4    0    0     5    0    0     1
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           0    0    0     0    0    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                          0    0    0     0    0    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          4             5             1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          4             5             1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   3
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  17081 AMI-SÄÄTIÖ            01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      66    0    0    104    0    0     38
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       59    0    0    85    0    0     26
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     117    0    0    87    0    0    -30
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  242    0    0    276    0    0     34
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          176   176    0    172   163    9     -4
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         176   176    0    172   163    9     -4
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         66            104             38
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         66            104             38
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   4
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  11821 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOS-    01 Uusimaa
     SÄÄTIÖ
        
        
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      119    0    0     0    0    0    -119
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      14    0    0     0    0    0    -14
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     55    0    0     0    0    0    -55
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  170    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   21    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  5    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  188    0    0    196    0    0     8
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          188   158   30    196   196    0     8
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         188   158   30    196   196    0     8
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   5
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  11291 ASKON AMMATTIOPPILAITOS     07 Päijät-Häme
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       10    0    0     9    0    0     -1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0    26    0    0     26
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1    0    0    23    0    0     22
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   11    0    0    58    0    0     47
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           11   11    0    58   58    0     47
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         11   11    0    58   58    0     47
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   6
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  14341 AVA-INSTITUUTTI         01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       61    0    0    21    0    0    -40
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      15    0    0    62    0    0     47
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     98    0    0    28    0    0    -70
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  174    0    0    111    0    0    -63
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          174   174    0    111   111    0    -63
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         174   174    0    111   111    0    -63
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   7
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  12181 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS OY  01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      18    0    0    33    0    0     15
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     7    0    0     7
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      25    0    0    75    0    0     50
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   43    0    0    115    0    0     72
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           25   25    0    75   75    0     50
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         25   25    0    75   75    0     50
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         18            40             22
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         18            40             22
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   8
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  16321 HENGITYSLIITTO HELI RY      17 Pohjois-Pohjanmaa
                                
                                
                                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      34    0   18    36    1   15     3
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     10    0    4    15    0    4     5
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       36    0   10    29    0    4     -7
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      14    0    0    11    0    0     -3
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     66    0   13    23    0    3    -43
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  160    0   45    114    1   26    -45
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          116   116    0    63   63    0    -53
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         116   116    0    63   63    0    -53
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         44            52             8
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         44            52             8
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu   9
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  23291 HEVOSOPISTO OY          05 Kanta-Häme
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1    0    0     0    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   1    0    0     0    0    0     -1
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           0    0    0     0    0    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                          0    0    0     0    0    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          1             0             -1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          1             0             -1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  10
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  15881 HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN    01 Uusimaa
     AMMATTIKOULUTUSSÄÄTIÖ
                
                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      11    0    0    11    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     1    0    0     1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      115    2    0    104    2    0    -11
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      24    0    0    21    0    0     -3
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     29    0    0    43    1    0     15
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  179    2    0    180    3    0     2
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          170   168    2    171   171    0     1
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         170   168    2    171   171    0     1
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         11            12             1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         11            12             1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  11
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  24761 JOHTAMISTAIDON OPISTO JTO    01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      94    0    0     0    0    0    -94
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     20    0    0     0    0    0    -20
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0   14    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   73    6    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  20    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  114    0    0    93   20    0     -1
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          114   114    0    113   113    0     -1
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         114   114    0    113   113    0     -1
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  12
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  14281 JOLLAS-OPISTO          01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       20    0    0    34    0    0     14
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      93    0    0    48    0    0    -45
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   4    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  113    0    0    87    0    0    -26
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          113   113    0    87   85    2    -26
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         113   113    0    87   85    2    -26
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  13
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  14291 K-INSTITUUTTI          01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       71    0    0    72    2    0     3
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      43    0    0    32    0    0    -11
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     14    0    0     0    0    0    -14
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  128    0    0    104    2    0    -22
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          128   128    0    106   106    0    -22
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         128   128    0    106   106    0    -22
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  14
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  23801 KIINTEISTÖALAN KOULUTUSSÄÄTIÖN  01 Uusimaa
     AMMATILLINEN OPPILAITOS
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       7    0    0     9    0    0     2
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     43    0    0    41    0    0     -2
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   50    0    0    50    0    0     0
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           50   50    0    50   50    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         50   50    0    50   50    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  15
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  23311 MERKONOMIEN JATKOKOULUTUS-    01 Uusimaa
     KESKUS R.Y.
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      46    0    0    114    0    0     68
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4    0    0     7    0    0     3
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       39    0    0    18    0    0    -21
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      47    0    0     0    0    0    -47
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     5    0    0     3    0    0     -2
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  57    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   52    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0            19             19
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  141    0    0    271    0    0    130
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           91   91    0    131   131    0     40
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         91   91    0    131   131    0     40
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         50            121             71
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0            19             19
   Yhteensä                         50            140             90
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  16
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  15991 OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY  17 Pohjois-Pohjanmaa
                                
                                
                                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2    0    0     2    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   2    0    0     2    0    0     0
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           0    0    0     0    0    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                          0    0    0     0    0    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          2             2             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          2             2             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  17
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  15821 RAAHEN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY  17 Pohjois-Pohjanmaa
                                
                                
                                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      13    0    0    10    0    0     -3
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     14    0    0    12    0    0     -2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       81    0    0    61    1    0    -19
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      2    0    0     3    0    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     48    0    0    38    0    0    -10
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2             0             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  160    0    0    125    1    0    -34
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          131   131    0    104   104    0    -27
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         131   131    0    104   104    0    -27
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         27            22             -5
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             0             -2
   Yhteensä                         29            22             -7
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  18
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  23701 SUOMEN KIRKON SEURAKUNTA-    01 Uusimaa
     OPISTON SÄÄTIÖ
            
            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      60    0    0    105    0    1     45
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     16    0    0    19    0    0     3
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       37    0    0    35    8    0     6
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     25    0    0     0    0    0    -25
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  138    0    0    159    8    1     29
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           62   61    1    43   42    1    -19
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         62   61    1    43   42    1    -19
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         76            124             48
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         76            124             48
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  19
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  16861 SUOMEN NUORISO-OPISTON      10 Etelä-Savo
     KANNATUSYHDISTYS R.Y.
                
                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2    0    0     4    0    0     2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3    0    0     2    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   5    0    0     6    0    0     1
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           0    0    0     0    0    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                          0    0    0     0    0    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          5             6             1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          5             6             1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  20
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  14351 SUOMEN SPAR OY KOULUTUS     01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      39    0    0    124    0    0     85
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     33    0    0    57    0    0     24
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   72    0    0    181    0    0    109
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           72   72    0    181   181    0    109
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         72   72    0    181   181    0    109
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  21
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  23301 TIETOMIES            01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       45    0    0    15    9    0    -21
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      95    1    0    84    1    0    -11
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  140    1    0    99   10    0    -32
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          141   141    0    109   107    2    -32
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         141   141    0    109   107    2    -32
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  22
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  12031 TOYOTA AMMATTIOPPILAITOS     01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       58    0    0    58    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     4    0    0     3    0    0     -1
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   62    0    0    61    0    0     -1
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           62   62    0    61   61    0     -1
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         62   62    0    61   61    0     -1
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  23
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  13611 TYÖTEHOSEURA RY         01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       8    0    0     8    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     10    0    0    19    0    0     9
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       85    0    0    116    0    0     31
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0    10    0    0     10
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  103    0    0    154    0    0     51
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           85   85    0    127   127    0     42
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         85   85    0    127   127    0     42
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         18            27             9
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         18            27             9
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  24
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  25741 VAKUUTUSALAN KOULUTUSKESKUS   01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0    0    0     0    0    0     0
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     51    0    0    14    0    0    -37
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  39    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   51    0    0    53    0    0     2
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           51   51    0    53   53    0     2
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         51   51    0    53   53    0     2
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          0             0             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          0             0             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  25
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@   913 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS   01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      942    1   14   1266   23   11    346
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     369    1    4    448    1    3     79
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      813   20    5    846   14    5     27
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     603   29    0    547   44    0    -41
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     86    0    0    80    2    0     -4
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   5    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      51            21            -30
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     17            17             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    109             0            -109
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    26             2            -24
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  3017   51   23   3232   84   19    248
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1551  1481   70   1538  1510   28    -13
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                        1552  1482   70   1538  1510   28    -14
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        1313           1738            425
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         203            40            -163
   Yhteensä                        1516           1778            262
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  26
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  1063 HYVINKÄÄN KAUPUNGINHALLITUS   01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      62    0    0    69    2    0     9
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     33    0    0    32    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       72    1    0    74    1    0     2
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      21    0    0    21    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     6    1    0     8    0    0     1
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             0             -3
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     14             1            -13
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             0             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  212    2    0    205    3    0     -6
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          101   101    0    104   104    0     3
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         101   101    0    104   104    0     3
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         95            103             8
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         18             1            -17
   Yhteensä                         113            104             -9
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  27
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  2053 KAJAANIN KAUPUNGINHALLITUS    18 Kainuu
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      118    0    0    139    0    0     21
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     57    0    0    53    0    0     -4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      180   13    0    147    1    0    -45
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      19    0    0    22    0    0     3
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     51    0    0    15    0    0    -36
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             0             -6
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      7             3             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  438   13    0    384    1    0    -66
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          263   263    0    190   190    0    -73
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         263   263    0    190   190    0    -73
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         175            192             17
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         13             3            -10
   Yhteensä                         188            195             7
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  28
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  3203 KEMIJÄRVEN KAUPUNGINHALLITUS   19 Lappi
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      35    2    0    34    5    0     2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     13    0    0    14    0    0     1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       52    1    0    45    1    0     -7
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      9    0    0     8    1    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     61    0    0     5    0    0    -56
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       5             1             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             2             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             0             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             0             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  181    3    0    109    7    0    -68
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          123   123    0    60   60    0    -63
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         123   123    0    60   60    0    -63
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         50            53             3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         11             3             -8
   Yhteensä                         61            56             -5
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  29
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  2853 KOTKAN KAUPUNGINHALLITUS     08 Kymenlaakso
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      30    0    1    53    0    0     23
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     12    0    0    15    0    0     3
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      105    8    1    98    2    1    -13
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      49    0    0    83    0    0     34
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     75    0    0    28    0    0    -47
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       8             2             -6
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             0             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     6             6             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             1             1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  289    8    2    287    2    1     -8
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          237   237    0    212   212    0    -25
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         237   237    0    212   212    0    -25
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         42            68             26
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         18             9             -9
   Yhteensä                         60            77             17
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  30
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  3053 KUUSAMON KAUPUNGINHALLITUS    17 Pohjois-Pohjanmaa
                                
                                
                                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      40    1    0    40    0    0     -1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     17    0    0    17    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       28    0    0    31    0    0     3
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      6    0    0     2    0    0     -4
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     19    0    0    17    0    0     -2
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    1    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2             0             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             0             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  113    1    0    107    1    0     -6
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           53   53    0    51   51    0     -2
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         53   53    0    51   51    0     -2
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         58            57             -1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          3             0             -3
   Yhteensä                         61            57             -4
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  31
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  4913 MIKKELIN KAUPUNGINHALLITUS    10 Etelä-Savo
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      43    0    0    55    3    0     15
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     23    0    0    27    0    0     4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       15    0    0    21    1    0     7
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      2    0    0     8    0    0     6
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     97    2    0    62    3    0    -34
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  180    2    0    173    7    0     -2
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          116   116    0    95   95    0    -21
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         116   116    0    95   95    0    -21
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         66            85             19
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         66            85             19
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  32
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  6093 PORIN KAUPUNGINHALLITUS     04 Satakunta
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      198    1    0    260    0    0     61
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     102    0    0    145    0    0     43
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      464   56    0    460   58    0     -2
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      45    1    0    26    3    0    -17
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    327    1    0    109    0    0    -219
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   3    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      12             1            -11
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     13             3            -10
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12             1            -11
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    11             3             -8
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1184   59    0   1013   61    0    -169
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          894   894    0    661   661    0    -233
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         894   894    0    661   661    0    -233
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         301            405            104
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         48             8            -40
   Yhteensä                         349            413             64
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  33
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  6383 PORVOON KAUPUNGINHALLITUS    03 Itä-Uusimaa
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      25    0    0    24    0    0     -1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3    0    0     3    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   28    0    0    27    0    0     -1
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           0    0    0     0    0    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                          0    0    0     0    0    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         28            27             -1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         28            27             -1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  34
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  6843 RAUMAN KAUPUNGINHALLITUS     04 Satakunta
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      14    0    0    20    1    0     7
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     10    0    0    12    0    1     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       46    1    0    59    2    0     14
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     1    0    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     22    1    0    38    0    0     15
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   92    2    0    130    3    1     39
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           70   70    0    100   100    0     30
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         70   70    0    100   100    0     30
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         24            33             9
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         24            33             9
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  35
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  7343 SALON KAUPUNGINHALLITUS     02 Varsinais-Suomi
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      11    0    0    12    0    0     1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6    0    0     5    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   17    0    0    17    0    0     0
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           0    0    0     0    0    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                          0    0    0     0    0    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         17            17             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         17            17             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  36
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  7773 SUOMUSSALMEN KUNNANHALLITUS   18 Kainuu
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       4    0    0     8    1    0     5
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       26    0    0    27    0    0     1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     1    0    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     22    0    0    15    0    0     -7
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  3    1    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   52    0    0    54    2    0     4
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           48   48    0    47   47    0     -1
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         48   48    0    47   47    0     -1
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          4             9             5
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          4             9             5
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  37
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  8533 TURUN KAUPUNGINHALLITUS     02 Varsinais-Suomi
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      174    1    0    164    0    0    -11
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     115    1    0    135    0    0     19
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      326   59    4    347   65    1     27
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      60    0    0    168    4    0    112
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    167    1    1    121    1    1    -46
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   2    0    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  6    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      20             0            -20
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      7             1             -6
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4             2             -2
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    5             2             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  878   62    5    948   70    4     78
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          613   613    0    714   714    0    101
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         613   613    0    714   714    0    101
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         291            299             8
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         36             5            -31
   Yhteensä                         327            304            -23
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  38
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  8953 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN-    02 Varsinais-Suomi
     HALLITUS
         
         
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      79    0    0    49    3    0    -27
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     13    1    0    16    1    0     3
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       23    7    0    38    6    0     14
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      5    1    0    26    1    0     21
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    108   13    0    46    0    0    -75
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  16    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             1             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             1             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  235   22    0    193   11    0    -53
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          157   157    0    133   133    0    -24
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         157   157    0    133   133    0    -24
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         93            69            -24
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          7             2             -5
   Yhteensä                         100            71            -29
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  39
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  9053 VAASAN KAUPUNGINHALLITUS     15 Pohjanmaa
                            
                            
                            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      45    3    0    57    3    0     12
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     31    2    0    37    2    0     6
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      244   40    0    239   63    0     18
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      17    7    0    22    7    0     5
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     68    3    0    43    1    0    -27
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4   12    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   2    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             0             -3
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             0             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     13             0            -13
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  422   55    0    405   88    0     16
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          379   286   93    394   280   114     15
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         379   286   93    394   280   114     15
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         81            99             18
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         17             0            -17
   Yhteensä                         98            99             1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  40
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@   923 VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS    01 Uusimaa
                           
                           
                           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      260    2    2    260    3    1     1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     122    1    0    125    2    0     4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      285    9    0    202   10    0    -82
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     145    0    0    80    0    0    -65
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     37    2    0    13    2    0    -24
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      14             1            -13
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     15             1            -14
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     6             0             -6
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    7             3             -4
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  891   14    2    685   17    1    -203
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          478   478    0    307   307    0    -171
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         478   478    0    307   307    0    -171
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         385            390             5
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         42             5            -37
   Yhteensä                         427            395            -32
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  41
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  9153 VARKAUDEN KAUPUNGINHALLITUS   11 Pohjois-Savo
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      25    0    0    21    0    0     -4
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3    0    0    10    0    0     7
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       44    0    0    45    0    0     1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      7    0    0     9    0    0     2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     14    1    0    11    0    0     -4
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             1             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             0             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     3             0             -3
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             0             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  100    1    0    97    0    0     -4
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           66   66    0    65   65    0     -1
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         66   66    0    65   65    0     -1
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         28            31             3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          7             1             -6
   Yhteensä                         35            32             -3
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  42
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31636 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTA-   01 Uusimaa
     YHTYMÄ
        
        
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      165    0    0    186    0    0     21
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     68    0    0    108    0    0     40
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      309    0    0    264   14    0    -31
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      80    0    0    89    0    0     9
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    126    1    0    97    1    0    -29
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      11             3             -8
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             1             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4             0             -4
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  768    1    0    748   15    0     -6
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          516   516    0    465   465    0    -51
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         516   516    0    465   465    0    -51
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         233            294             61
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         20             4            -16
   Yhteensä                         253            298             45
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  43
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31426 ETELÄ-SAVON KOULUTUKSEN     10 Etelä-Savo
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      35    0    0    31    0    0     -4
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     22    0    0    37    0    0     15
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       84    0    0    93    0    0     9
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      49    0    0    50    0    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     9    3    0     1    1    0    -10
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      19             5            -14
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     22             4            -18
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     27             1            -26
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    9             0             -9
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  276    3    0    222    1    0    -56
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          145   145    0    145   145    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         145   145    0    145   145    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         57            68             11
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         77            10            -67
   Yhteensä                         134            78            -56
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  44
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31036 HAMINAN SEUDUN KOULUTUS-     08 Kymenlaakso
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      11    1    0    20    1    0     9
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5    0    0     5    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       33    1    0    70    4    0     40
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      1    0    0    24    0    0     23
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     7    0    0    55    1    0     49
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2             1             -1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             1             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   61    2    0    176    6    0    119
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           42   42    0    154   154    0    112
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         43   43    0    154   154    0    111
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         17            26             9
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          3             2             -1
   Yhteensä                         20            28             8
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  45
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31566 HÄMEENLINNAN SEUDUN KOULUTUS-  05 Kanta-Häme
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      63    0    0    61    0    0     -2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     33    0    0    32    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      107    2    0    88    1    0    -20
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      42    0    0    72    4    0     34
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     23    0    0    24    0    0     1
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       7             2             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             2             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     7             2             -5
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    3             1             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  289    2    0    284    5    0     -2
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          174   174    0    189   189    0     15
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         174   174    0    189   189    0     15
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         96            93             -3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         21             7            -14
   Yhteensä                         117            100            -17
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  46
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31056 IMATRAN AMMATILLISEN KOULU-   09 Etelä-Karjala
     TUKSEN KUNTAYHTYMÄ
              
              
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      86    4    0    79    2    0     -9
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     57    0    0    68    0    0     11
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      221    2    0    230   10    0     17
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      33    0    0    53    2    0     22
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    151    6    0    115    6    0    -36
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   2    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       7             2             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             1             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4             1             -3
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             1             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  564   12    0    559   21    0     4
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          413   413    0    426   426    0     13
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         413   413    0    426   426    0     13
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         147            149             2
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         16             5            -11
   Yhteensä                         163            154             -9
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  47
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31386 ITÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN   10 Etelä-Savo
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      45    0    0    58    0    0     13
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     22    0    1    35    0    1     13
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       89    1    0    80    0    0    -10
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      12    0    0    10    0    0     -2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     27    0    0    20    1    0     -6
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       9             5             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             1             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     8             4             -4
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  216    1    1    219    1    1     3
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          129   129    0    117   117    0    -12
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         129   129    0    117   117    0    -12
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         67            93             26
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         21            10            -11
   Yhteensä                         88            103             15
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  48
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31326 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUS-     03 Itä-Uusimaa
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      81    0    0    95    0    0     14
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     55    0    0    85    0    0     30
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       93    0    0    122    5    0     34
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      78    0    0    84    0    0     6
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     93    0    0    43    1    0    -49
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             2             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      4             0             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  411    0    0    431    6    0     26
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          264   214   50    255   164   91     -9
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         265   215   50    255   164   91    -10
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         136            180             44
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         10             2             -8
   Yhteensä                         146            182             36
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  49
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31076 JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  13 Keski-Suomi
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      137    0    1    207    0    1     70
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     97    0    1    107    0    0     10
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      203   16    0    188   28    1     -3
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     113    0    0    114    0    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    189    0    0    94    0    0    -95
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             1             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             0             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             1             1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  745   16    2    712   28    2    -21
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          521   521    0    424   424    0    -97
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         521   521    0    424   424    0    -97
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         234            314             80
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          6             2             -4
   Yhteensä                         240            316             76
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  50
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31086 JÄMSÄN SEUDUN AMMATILLISEN    13 Keski-Suomi
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      21    0    0    29    1    0     9
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     24    0    0    24    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       53    0    0    55    1    0     3
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      17    0    0     5    0    0    -12
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     50    0    0    29    0    0    -21
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       4             3             -1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2             1             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             0             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             0             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  173    0    0    146    2    0    -25
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          120   120    0    90   90    0    -30
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         120   120    0    90   90    0    -30
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         45            54             9
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          8             4             -4
   Yhteensä                         53            58             5
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  51
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31096 JÄRVISEUDUN AMMATILLISEN     14 Etelä-Pohjanmaa
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      50    5    1    52    9    0     6
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     25    0    0    27    1    0     3
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       42    9    0    60    8    0     17
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      18    4    0    17    4    0     -1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    102    8    0    40    4    0    -66
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             0             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  238   26    1    200   26    0    -38
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          183   183    0    137   137    0    -46
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         183   183    0    137   137    0    -46
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         80            89             9
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          1             0             -1
   Yhteensä                         81            89             8
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  52
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31106 KALAJOKILAAKSON KOULUTUS-    17 Pohjois-Pohjanmaa
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      52    0    0    62   10    0     20
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      9    0    0    11    1    0     3
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       15    0    0    84    1    0     70
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      1    0    0     8    0    0     7
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     52    0    0    69    3    0     20
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  129    0    0    236   15    0    122
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           68   68    0    167   167    0     99
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         68   68    0    167   167    0     99
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         61            84             23
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         61            84             23
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  53
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  52286 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEA-   19 Lappi
     KOULUN KUNTAYHTYMÄ
              
              
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      27    0    0    36    0    0     9
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0    11    1    0     12
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       3    0    0    14    0    0     11
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      24    0    0    24    1    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     23    0    0    35    0    0     12
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   77    0    0    120    2    0     45
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           50   50    0    74   74    0     24
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         50   50    0    74   74    0     24
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         27            48             21
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         27            48             21
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  54
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31136 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUS-    16 Keski-Pohjanmaa
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      86    8    0    95    9    0     10
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     48    0    0    59    0    0     11
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      144    0    0    143   10    0     9
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      5    1    0     9    6    0     9
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     39    0    0    56    1    0     18
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  6    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2             1             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     39            39             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    18            18             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  381    9    0    426   26    0     62
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          189   177   12    231   215   16     42
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         189   177   12    231   215   16     42
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         142            163             21
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         59            58             -1
   Yhteensä                         201            221             20
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  55
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31146 KESKI-SAVON OPPIMISKESKUKSEN   10 Etelä-Savo
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      41    2    1    61    0    1     18
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     24    0    1    35    0    0     11
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       71    0    0    76    0    0     5
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      1    1    0     1    1    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     47    1    0    36    2    0    -10
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             0             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  185    4    2    209    3    1     23
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          121   121    0    116   116    0     -5
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         121   121    0    116   116    0     -5
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         67            96             29
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          1             0             -1
   Yhteensä                         68            96             28
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  56
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31156 KESKI-UUDENMAAN AMMATTI-     01 Uusimaa
     KOULUTUSYHTYMÄ
            
            
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      163    4    2    296    6    0    135
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     64    0    1    98    0    2     34
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      149    5    0    89    5    0    -60
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     142    1    0    92    1    0    -50
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    171    1    0    70    0    0    -102
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      36             8            -28
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             1             -2
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     46            13            -33
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    7             2             -5
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  781   11    3    671   12    2    -109
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          469   469    0    259   259    0    -210
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         469   469    0    259   259    0    -210
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         231            400            169
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         92            24            -68
   Yhteensä                         323            424            101
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  57
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31166 KOILLIS-POHJANMAAN AMMATILLI-  17 Pohjois-Pohjanmaa
     SEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                   
                   
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      17    2    0    18    0    0     -1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     11    0    0    16    0    0     5
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       7    3    0     6    4    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     10   11    0    25    0    1     4
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2             0             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   47   16    0    65    4    1     6
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           31   31    0    35   35    0     4
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         31   31    0    35   35    0     4
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         30            34             4
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             0             -2
   Yhteensä                         32            34             2
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  58
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  52256 KOUVOLAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ   08 Kymenlaakso
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      81    0    0    64    0    0    -17
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     35    0    0    40    0    0     5
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      133    0    0    131    0    0     -2
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      39    0    0    43    0    0     4
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    186    3    0    204    1    0     16
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       5             1             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             0             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     10             3             -7
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    5             1             -4
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  495    3    0    491    1    0     -6
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          361   361    0    383   383    0     22
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         361   361    0    383   383    0     22
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         116            104            -12
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         21             5            -16
   Yhteensä                         137            109            -28
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  59
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31416 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOKSEN   14 Etelä-Pohjanmaa
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      21    2    0    20    1    0     -2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     11    0    0    10    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       19    1    0    25    3    0     8
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      1    1    0     2    1    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     16    1    1     8    1    1     -8
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2             0             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   70    5    1    67    6    1     -2
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           39   39    0    42   42    0     3
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         39   39    0    42   42    0     3
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         34            31             -3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             0             -2
   Yhteensä                         36            31             -5
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  60
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31216 LOIMAAN AMMATTI-INSTITUUTIN   02 Varsinais-Suomi
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      73    3    0    91    6    0     21
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     19    0    0    15    0    0     -4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       24    0    0    26    2    0     4
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      18    0    0    15    0    0     -3
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     27    0    0    21    0    0     -6
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             1             1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             0             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             1             1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  164    3    0    177    8    0     18
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           69   69    0    71   71    0     2
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         69   69    0    71   71    0     2
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         95            112             17
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          3             2             -1
   Yhteensä                         98            114             16
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  61
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31226 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN   05 Kanta-Häme
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      56    1    0    66    2    0     11
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     23    0    0    31    0    0     8
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       47    2    0    74   20    0     45
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      3    0    0     5    0    0     2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     45    0    0    19    0    0    -26
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             1             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  177    3    0    200   22    0     42
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           97   97    0    122   122    0     25
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         97   97    0    122   122    0     25
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         80            99             19
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          3             1             -2
   Yhteensä                         83            100             17
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  62
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31236 LÄNSI-LAPIN KOULUTUS-      19 Lappi
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      56    4    0    77    6    0     23
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     58    0    0    71    0    0     13
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      125    5    1    88    5    0    -37
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      12    0    0    10    0    0     -2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    169   11    1    69    4    1    -107
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       4             2             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             4             1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     2             2             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             0             -2
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     1             0             -1
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  432   20    2    323   15    1    -114
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          322   322    0    176   176    0    -146
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         323   323    0    176   176    0    -147
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         118            154             36
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         11             8             -3
   Yhteensä                         129            162             33
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  63
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31756 LÄNSI-PIRKANMAAN KOULUTUS-    06 Pirkanmaa
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      46    0    0    71    0    0     25
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1    0    0    12    2    0     13
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       45    2    0    46    2    0     1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      11    0    0    18    1    0     8
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     91    0    0    20    3    0    -68
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             0             -1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             0             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     3             0             -3
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  199    2    0    169    8    0    -24
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          149   149    0    92   92    0    -57
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         149   149    0    92   92    0    -57
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         47            85             38
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          5             0             -5
   Yhteensä                         52            85             33
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  64
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31206 LÄNSI-UUDENMAAN AMMATTI-     01 Uusimaa
     KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
               
               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      104    0    0    124    0    0     20
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     41    0    0    63    0    0     22
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      110    2    0    121   16    0     25
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      21    1    0    16    0    0     -6
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     10    0    3     1    0    0     -9
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  41   14    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   9    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  11    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       5             0             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      9             1             -8
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     32            12            -20
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    2             1             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  334    3    3    400   30    0     93
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          144   144    0    229   229    0     85
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         144   144    0    229   229    0     85
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         145            187             42
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         48            14            -34
   Yhteensä                         193            201             8
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  65
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31486 NORRA SVENSKA ÖSTERBOTTENS    15 Pohjanmaa
     YRKESLÄROANSTALTER SAMKOMMUN
                   
                   
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      81    1    0    86    1    0     5
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     64    1    1    57    1    1     -7
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       78    1    0    96    1    0     18
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      20    8    0    17    8    0     -3
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     27    1    0     4    0    0    -24
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             3             3
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             0             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     87            75            -12
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    3             6             3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      1             0             -1
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  364   12    1    344   11    1    -21
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          135   59   76    126   39   87     -9
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           1    1    0     0    0    0     -1
   Yhteensä                         136   60   76    126   39   87    -10
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         147            145             -2
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         93            84             -9
   Yhteensä                         240            229            -11
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  66
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31686 OULUN SEUDUN AMMATILLISEN    17 Pohjois-Pohjanmaa
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      343    4    6    413    6    6     72
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     186    1    1    222    1    3     36
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      254   51    6    228   22    4    -55
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      69    1    0    76   12    0     18
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    145    5    0    134    3    0    -13
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      51             3            -48
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     14             2            -12
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1062   62   13   1080   44   13     0
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          525   525    0    477   477    0    -48
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         525   525    0    477   477    0    -48
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         534            642            108
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         65             5            -60
   Yhteensä                         599            647             48
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  67
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31276 PIRKANMAAN AMMATILLISEN KOULU-  06 Pirkanmaa
     TUKSEN KUNTAYHTYMÄ
              
              
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      422    2    2    539    4    3    119
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     271    0    0    354    0    0     83
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      741   23    3    645   14    5    -105
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     304   11    1    331   10    1     26
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    342    9    4    175    8    1    -168
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   2    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      55            21            -34
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     10             1             -9
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     43            21            -22
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    7             1             -6
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  2195   45   10   2092   36   10    -112
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          1430  1430    0   1187  1187    0    -243
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                        1430  1430    0   1187  1187    0    -243
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         695            897            202
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         115            44            -71
   Yhteensä                         810            941            131
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  68
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31286 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUS-    12 Pohjois-Karjala
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      91    0    0    110    2    0     21
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     56    0    1    69    0    1     13
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      236    0    0    301   11    0     76
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      63    0    0    175    3    0    115
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     58    2    0    138    4    0     82
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   4    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  7    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      10             2             -8
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             1             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     22             4            -18
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    3             0             -3
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  544    2    1    812   20    1    286
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          359   359    0    644   644    0    285
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         359   359    0    644   644    0    285
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         147            181             34
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         40             7            -33
   Yhteensä                         187            188             1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  69
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31316 POHJOIS-SAVON AMMATILLISEN    11 Pohjois-Savo
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      196    2    0    225   16    6     43
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     64    0    2    77    0    3     13
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      167    0    0    136    0    0    -31
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     125    0    0    133    0    0     8
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    297    6    0    244    6    0    -53
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   6    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      12             2            -10
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             1             -4
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     9             0             -9
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  875    8    2    825   22    9    -36
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          595   595    0    526   526    0    -69
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         595   595    0    526   526    0    -69
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         262            318             56
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         26             3            -23
   Yhteensä                         288            321             33
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  70
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31696 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI  07 Päijät-Häme
                             
                             
                             
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      227    1    0    272    3    0     47
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     150    1    1    178    1    1     28
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      479   15    0    350   14    0    -130
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      88    2    0    67    2    0    -21
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    166    1    1    56    1    1    -110
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  10    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   4    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      29             7            -22
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5             4             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     12             2            -10
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    5             4             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  1161   20    2    958   21    2    -202
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          751   751    0    508   508    0    -243
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         751   751    0    508   508    0    -243
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         379            454             75
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         51            17            -34
   Yhteensä                         430            471             41
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  71
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31346 RAISION AMMATTIOPPILAITOKSEN   02 Varsinais-Suomi
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      56    0    0    62    0    0     6
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     24    0    0    25    1    0     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       39    1    2    51    3    2     14
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      58    0    0    56    0    0     -2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    310   11    0    102    2    0    -217
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             2             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             0             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             0             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      2             0             -2
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  497   12    2    299    6    2    -204
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          419   419    0    215   215    0    -204
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           2    2    0     0    0    0     -2
   Yhteensä                         421   421    0    215   215    0    -206
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         80            88             8
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          8             2             -6
   Yhteensä                         88            90             2
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  72
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31366 RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATTIOPPI-  05 Kanta-Häme
     LAITOKSEN KUNTAYHTYMÄ
                
                
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      39    0    0    41    0    0     2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     31    0    0    28    1    0     -2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       67    1    0    64    1    0     -3
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      16    0    0    23    0    0     7
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     29    0    0     8    1    0    -20
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             1             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6             0             -6
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     11             6             -5
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             0             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  203    1    0    171    3    0    -30
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          113   113    0    97   97    0    -16
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         113   113    0    97   97    0    -16
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         70            70             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         21             7            -14
   Yhteensä                         91            77            -14
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  73
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31666 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  19 Lappi
                          
                          
                          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      149    8    0    201    8    0     52
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     46    2    1    54    1    0     7
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      169    5    0    168    4    0     -2
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      21    0    0    27    0    0     6
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    160    7    0    72    2    0    -93
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             2             -4
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  551   22    1    524   15    0    -34
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          362   362    0    273   273    0    -89
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         362   362    0    273   273    0    -89
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         205            264             59
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          6             2             -4
   Yhteensä                         211            266             55
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  74
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31376 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA-   02 Varsinais-Suomi
     YHTYMÄ
        
        
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      68    1    1    75    0    1     6
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     72    0    0    70    1    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       61    8    0    112   12    0     55
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      50    2    0    48    2    0     -2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     45    0    0    20    0    0    -25
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   1    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  4    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             0             -1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             0             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  300   11    1    330   15    1     34
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          166   166    0    199   199    0     33
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         166   166    0    199   199    0     33
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         141            146             5
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          4             0             -4
   Yhteensä                         145            146             1
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  75
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31516 SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILD-   03 Itä-Uusimaa
     NING I ÖSTRA NYLAND
               
               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1    0    0     0    0    0     -1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2    0    0     1    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       0    0    0     0    0    0     0
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     0    0    0     0
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   3    0    0     1    0    0     -2
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           0    0    0     0    0    0     0
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                          0    0    0     0    0    0     0
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.          3             1             -2
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                          3             1             -2
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  76
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31716 SEINÄJOEN AMMATILLISEN KORKEA-  14 Etelä-Pohjanmaa
     KOULUOPETUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                  
                  
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      17    0    0    20    0    0     3
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       10    0    0    17    1    0     8
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     39    0    0    92    0    0     53
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   66    0    0    130    1    0     65
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           49   49    0    111   111    0     62
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         49   49    0    111   111    0     62
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         17            20             3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         17            20             3
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  77
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31396 SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOKSEN  14 Etelä-Pohjanmaa
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      27    1    0    43   13    0     28
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     45    0    0    69    0    0     24
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      117    1    0    161    3    0     46
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      16    3    0    15    1    0     -3
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     77    7    0    67    1    0    -16
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  54    1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  15    1    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       4             1             -3
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             2             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4             1             -3
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  293   12    0    428   20    0    143
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          221   221    0    319   319    0     98
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         221   221    0    319   319    0     98
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         73            125             52
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         11             4             -7
   Yhteensä                         84            129             45
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  78
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31026 SIIKA-PYHÄJOKIALUEEN KOULUTUS-  17 Pohjois-Pohjanmaa
     KUNTAYHTYMÄ
           
           
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      21    8    0    25    6    0     2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6    0    0     4    0    0     -2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       54    0    0    39    0    0    -15
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      5    0    0     3    2    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     13    0    0     8    0    0     -5
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             2             1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      2             2             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             0             -1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  103    8    0    83    8    0    -20
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           72   72    0    52   52    0    -20
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         72   72    0    52   52    0    -20
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         35            35             0
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          4             4             0
   Yhteensä                         39            39             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  79
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31406 SUOMENSELÄN KOULUTUSKUNTAYH-   14 Etelä-Pohjanmaa
     TYMÄ
       
       
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       5    0    0     6    0    0     1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     11    0    0    16    0    0     5
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       12    0    0    11    0    0     -1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      0    0    0     0    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     6    0    0     2    0    0     -4
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  0    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       0             0             0
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   34    0    0    35    0    0     1
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           18   18    0    13   13    0     -5
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         18   18    0    13   13    0     -5
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         16            22             6
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          0             0             0
   Yhteensä                         16            22             6
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  80
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31676 SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  14 Etelä-Pohjanmaa
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      32    1    0    43    1    0     11
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     12    2    0    15    1    0     2
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       35    2    0    33    3    0     -1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      9    0    0    10    0    0     1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     33    0    0    16    1    0    -16
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  2    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2             0             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  123    5    0    119    6    0     -3
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           79   79    0    65   65    0    -14
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         79   79    0    65   65    0    -14
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         47            60             13
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             0             -2
   Yhteensä                         49            60             11
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  81
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31016 VAMMALAN SEUDUN AMMATILLISEN   06 Pirkanmaa
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      17    0    0    21    0    0     4
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     12    0    0    11    0    0     -1
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       50    5    0    24    6    0    -25
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      5    0    0     4    0    0     -1
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     57    0    0    21    0    0    -36
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  24    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   4    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  10    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6             1             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      3             0             -3
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             1             1
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             0             -1
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  151    5    0    121    6    0    -29
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          117   117    0    93   87    6    -24
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         117   117    0    93   87    6    -24
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         29            32             3
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         10             2             -8
   Yhteensä                         39            34             -5
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  82
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31466 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA    01 Uusimaa
     SAMKOMMUN
          
          
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      58    1    0    44    1    0    -14
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     26    0    0    22    0    0     -4
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       59    2    0    54    3    0     -4
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      1    0    0     1    0    0     0
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     13    0    0     3    0    0    -10
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   8    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   1    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  3    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       3             1             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      6             0             -6
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     4             0             -4
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  170    3    0    137    4    0    -32
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           75   29   46    73   44   29     -2
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         75   29   46    73   44   29     -2
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         85            67            -18
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.         13             1            -12
   Yhteensä                         98            68            -30
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  83
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31476 YLÄ-SAVON AMMATILLISEN      11 Pohjois-Savo
     KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ
                 
                 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      79    3    1    82    2    1     2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     40    0    0    46    0    0     6
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       46    0    0    106    3    0     63
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      21    1    0    52    0    0     30
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     41    1    0    122    2    0     82
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       2             0             -2
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  229    5    1    409    7    1    182
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          110   110    0    286   286    0    176
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         110   110    0    286   286    0    176
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         122            130             8
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          2             0             -2
   Yhteensä                         124            130             6
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  84
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31506 ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULU-  13 Keski-Suomi
     TUKSEN KUNTAYHTYMÄ
              
              
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      70    2    1    73    3    1     4
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     46    0    1    58    0    1     12
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       89    1    0    127    4    0     41
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      20    3    0    18    3    0     -2
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     60    0    1    61    0    1     1
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  14    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       5             0             -5
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      1             0             -1
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     1             1             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    1             1             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                  293    6    3    353   10    3     64
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)          173   173    0    227   227    0     54
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         173   173    0    227   227    0     54
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         118            134             16
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          8             2             -6
   Yhteensä                         126            136             10
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  85
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@  31496 ÅBOLANDS YRKESSKOLA SAMKOMMUN  02 Varsinais-Suomi
                               
                               
                               
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       6    2    0     8    1    0     1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      5    0    0     5    0    0     0
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.       10    4    0    10    2    0     -2
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.      7    1    0     0    1    0     -7
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0    0    0     3    0    0     3
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   0    0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                   0    0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  1    0    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset       1             0             -1
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.      0             0             0
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset     0             0             0
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.    0             0             0
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      0             0             0
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     0             0             0
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                   29    7    0    27    4    0     -5
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)           22   13    9    17    5   12     -5
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           0    0    0     0    0    0     0
   Yhteensä                         22   13    9    17    5   12     -5
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.         13            14             1
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.          1             0             -1
   Yhteensä                         14            14             0
                                                           
                                                           
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2001 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 08.11.2001 ***
 *** RAPORTTI: P13LOMKUVA ***                                             sivu  86
                                                                  
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2001 ja 20.1.2001 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
                                                                  
@     Yhteensä
         
         
         
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN           TILANNE 20.1.2001     TILANNE 20.9.2001    MUUTOS
+                             ______________________  ______________________  ________
 1. UUDET SOPIMUKSET, koulutus aloitettu         opiske- yrit- joista  opiske- yrit- joista  yhteensä
   1.1.1999 tai sen jälkeen                lijat  täjät er.op.   lijat  täjät er.op.
                                                      
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset     5943   84   51   7331   165   48    1469
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.    2910   13   20   3561   19   21    657
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.      8478   388   32   8251   492   23    -123
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.     3303   80    1   3469   126    1    212
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)    5259   121   25   3393   71   10   -1916
                                                           
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2001 - 19.9.2001 yli 4 kk
                              
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                  401   42    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                  226    7    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                 217    2    0
                                                      
 2. VANHAT SOPIMUKSET, koulutus aloitettu ennen 1.1.1999
                             
 R2.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset      454            132            -322
 R2.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.     207            58            -149
 R2.3 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, aikuiset    547            199            -348
 R2.4 Ammattitutkintoon valmistava koulutus, alle 25 v.   127            49            -78
 R2.5 Erikoisammattitutkintoon valm. amm. lisäkoul.      3             0             -3
 R2.6 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)     4             0             -4
                                                           
 YHTEENSÄ (kohdat 1 ja 2)                 27235   686   129   27287   924   105    290
                                                           
                                                           
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:      yht.  suomi ruotsi   yht.  suomi ruotsi   muutos
                                                           
 1. Uudet sopimukset (kohdista R1.3-R1.5)         17629  17240   389   16697  16300   397    -932
 2. Vanhat sopimukset (kohdista R2.5-R2.6)           7    7    0     0    0    0     -7
   Yhteensä                        17636  17247   389   16697  16300   397    -939
                                                           
 PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOTIKUNNITTAIN:
                          
 1. Uudet sopimukset, kohdat R1.1-R1.2 yht.        8950           11076            2126
 2. Vanhat sopimukset, kohdat R2.1-R2.4 yht.        1335            438            -897
   Yhteensä                        10285           11514            1229