Oppilas-/opiskelijamääräraportit syksyllä 2001

 

Koulutus yhteensä

Perusopetus

Lukiokoulutus

Ammatillinen koulutus

  Opiskelijamäärät valtionosuussovelluksen mukaisesti

  Opiskelijamäärät järjestämisluvan mukaisesti

Ammattikorkeakoulut

Ammatillinen lisäkoulutus

Oppisopimuskoulutus

Kansanopistot

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset

Kansalaisopistot

Liikunnan koulutuskeskukset

Kesäyliopistot

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

Kotikuntaraportit

 

Koulutus yhteensä

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

OPPLKM01

(excel-taulukko)

Oppilas-/opiskelijamäärien kehitys syksystä 1997 syksyyn 2001

koulutustyyppi koulutusala

 

Perusopetus   (sisältää myös kansanopistot sekä  lukion aikuislinjalaiset ja -lukiot)

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P05LK6OS

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

ylläpitäjätyyppi kunta

(tai koul.järjest.)

P05LK6YM

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

maakunta

P05LK6YO

Oppilasmäärät jaoteltuna opetuskielen mukaan sekä vertailu edelliseen vuoteen; kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja

P05ER6OQ

Oppilasmäärät jaoteltuna alempiin ja ylempiin vuosiluokkiin, erityis- ja vammaisoppilaat, kuljetus- ja majoitusoppilaat

omistaja koulumuoto

P05LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

kunta

(tai koul.järjest.)

 

Lukiokoulutus

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P06LK6OS

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aineopiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

koulut.järjestäjä

P06LK6YM

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aineopiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen  vuoteen

maakunta

P06LK6YO

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuna (alle 18 v./18 v. aloittaneet, sisäoppilaitosopisk., aineopiskelijat, majoitettavat) sekä vertailu edelliseen  vuoteen

omistaja

P06LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä

 

Ammatillinen koulutus

  Opiskelijamäärät valtionosuussovelluksen mukaisesti

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P02ER6AS

Opiskelijamäärät yhteensä, koulutusaloittain, erilaiset erityisopiskelijat sekä porrastusopiskelijat

koulutusala

koulut. järjestäjä

P02MA6S

Majoitettavat opiskelijat jaoteltuina majoitusperusteen mukaan

koulut.järjestäjä

P02KA8YS

Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja koulutuksen järjestäjittäin ristiintaulukoituina

koulut.järjestäjä koulutusala

P02LK6OS

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat,  muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

koulut. järjestäjä

P02LK6YM

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn  mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat,  muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

P02LK6YO

Opiskelijamäärät jaoteltuna perustietokyselyn  mukaan (nuoret/aikuiset, erityisopiskelijat,  muu koulutus) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

P02AS6MS

Opiskelijamäärät koulutusasteittain jaettuna nuorten ja aikuisten koulutukseen

maakunta

koulut.järjestäjä

P02EV6OS

Opiskelijamäärät jaoteltuina rahoitusperusteen mukaan

omistaja

koulut.järjestäjä

P02LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä

P02K7YM

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

maakunta

koulut.järjestäjä

Z02OM6K

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotikunta

Z02OM6YM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotimaakunta

 

  Opiskelijamäärät järjestämisluvan mukaisesti

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P02TY6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02OY6MS

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TN6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02ON6MS

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain nuorille tarkoitetussa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TO6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten ops-perusteisessa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02OA6MS

Opisto- ja ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuiskoulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TA6MS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain aikuisten näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TE6MS

Erityisopetuksena järjestettävän toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain. Sisältää erityisenä koulutustehtävänä annetun erityisopetuksen kaikki oppilaat, myös opisto- ja ammatillinen korkea-aste.

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TV6MS

Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TM6MS

Maahanmuuttajille järjestettävän ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain

lääni/maakunta/ koulut.järjestäjä

P02TY6OS

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät koulutusaloittain omistajatyypin mukaan

omistajatyyppi/ koulut.järjestäjä

 

Ammattikorkeakoulut

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P04ER6TL

Opiskelijamäärät tutkinnoittain kokonaismäärä, erityis-opiskelijat ja porrastusperusteen mukaiset opiskelijat

tutkinto

oppilaitos

P04KA8YL

Opiskelijamäärä koulutusaloittain ja oppilaitoksittain  ristiintaulukoituna

oppilaitos koulutusala

P04LK6OL

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

omistaja

oppilaitos

P04LK6YM

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (nuoret/aikuiset/erikoistumisopisk., erityisopiskelijat) sekä vertailu edelliseen vuoteen

maakunta

P04EV6OL

Opiskelijamäärät jaoteltuina rahoitusperusteen mukaan

omistaja

oppilaitos

P04LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

koulut.järjestäjä

Z04OM6K

Kunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkeakouluihin koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotikunta

Z04OM6YM

Maakunnan asukkaiden hakeutuminen ammattikorkeakouluihin koulutuksen järjestäjän ylläpitäjätyypin mukaan

kotimaakunta

 

Ammatillinen lisäkoulutus

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P14LK6NMS

Valtionosuuden perustaksi myönnettyjen ja toteutuvien opiskelijatyövuosien määrät

lääni

maakunta

koulut.järjestäjä

P14MK6NMS

Myönnetyn valtionosuuden ja 20.9. arvioidusta opiskelijatyövuosi-toteutumasta johdettujen laskennallisten kustannusten vertailu

lääni

maakunta

koulut.järjestäjä

P14LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot

koulut.järjestäjä

 

Oppisopimuskoulutus

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P13VO6MS

Lisäkoulutuksen toteutuneet ja kiintiön mukaiset opiskelijamäärät koko vuonna

maakunta koulut.järjestäjä

P13LK6MS

Opiskelijamäärät perustietokyselyn mukaan jaoteltuina (peruskoulutus ja lisäkoulutus, aikuiset ja alle 25 v.)

maakunta koulut.järjestäjä

P13LK6YM

Kuten P13LK6MS, maakunnittain

maakunta

P13ER6MS

Opiskelijamäärät jaoteltuina sopimustyypeittäin

maakunta koulut.järjestäjä

P13ER6YM

Kuten P13ER6MS, maakunnittain

maakunta

P13LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeiden mukaisesti tilastoidut perustiedot (kevät ja syksy)

koulut.järjestäjä

P13LK7YM

Kuten P13LOMKUVA, maakunnittain

maakunta

 

Kansanopistot

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P07LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut  opiskelijaviikot sekä vertailu edelliseen vuoteen

opisto

 

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset

 

Kyselylomake

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P08LK6QOL

Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärät yhteensä ja taiteen aloittain sekä vertailu edelliseen vuoteen;  lisäksi musiikkileikkikoululaisten lukumäärä

koulumuoto

omistaja

oppilaitos

P08LK6YM

Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärät yhteensä ja taiteen aloittain sekä vertailu edelliseen vuoteen;  lisäksi musiikkileikkikoululaisten lukumäärä

maakunta

P08LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut  perustiedot

opisto

 

Kansalaisopistot

 

Kyselylomake

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P09LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut perustiedot sekä vertailu ed. tilastointiajankohdan tietoihin

opisto

 

Liikunnan koulutuskeskukset

 

Kyselylomake

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P10LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut  perustiedot

oppilaitos

 

Kesäyliopistot

 

Kyselylomake

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P18LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut  perustiedot

oppilaitos

 

Ammatilliset erikoisoppilaitokset

 

Kyselylomake

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

P03LOMKUVA

Perustietokyselylomakkeen mukaisesti tilastoidut  perustiedot

oppilaitos

 

Kotikuntaraportit      (Ks. myös ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut)

 

Kyselyohjeet

 

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

ZKUN6KBS          *)

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän koulutustyypin mukaan ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuk- sista  (noin 2200 sivua)

kunta koulutustyyppi (omistaja) koulut.järjestäjä

ZKUN6KB            *)

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän koulutustyypin mukaan ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuk- sista  (noin 100 sivua)

kunta koulutustyyppi

ZKUN6K              *)

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen koulutuksen järjestäjän koulutustyypin mukaan ja kunnan osuus oppilaitoksen laskennallisista kustannuk- sista  (noin 10 sivua, 1 rivi/kunta)

kunta

ZKUN6BO            *)

Oppilasmäärät ja laskennalliset kustannukset laskien kotikunnittaisen oppilasmääräjakauman kautta

koulutustyyppi omistaja

Z99SA6BK

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen  koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan   (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

kunta

Z99SA6YB

Kunnan asukkaiden hakeutuminen koulutukseen  koulutuksen järjestäjän sijainnin mukaan   (oma kunta/oma maakunta/muu maakunta)

koulutustyyppi

ZKUN6SBK

Koulutuksen järjestäjän eri koulutustyyppien oppilaiden  jakautuminen kotikunnittain

järjestäjä

koulutustyyppi

kotikunta

*) raportti tuotetaan ja tulostetaan vasta valtionosuuden tarkistuspäätöksen jälkeen tammikuussa 2002

 

Raportit kotikuntaa vailla olevista oppilaista

Raportin nimi

 

raportin sisältö

tulostustaso

ZULK8UB

Kotikuntaa vailla olevat opiskelijat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin (ristiintaulukko)

kansalaisuus koulutustyyppi

ZULK6UBS

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin/koulutuksen järjestäjittäin

kansalaisuus koulutustyyppi koulut. järjestäjä

ZULK6UB

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat kansalaisuuksittain/ koulutustyypeittäin

kansalaisuus koulutustyyppi

ZULK6B

Kotikuntaa vailla olevat oppilaat koulutustyypeittäin

koulutustyyppi