Oppilas-/opiskelijamääräraportit syksyllä 2003

Raportit ovat html-muotoisia. Jos raportti ei mahdu lukukelpoisena näytöllesi, voit pienentää sitä selaimesi komennolla "fontit - pienennä/decrease font". Haluamaasi kohtaan pääset selaimesi "etsi/find in page" -komennolla antamalla hakusanaksi esim. koulutuksen järjestäjän nimen tai nimen osan.


Yksityiskohtaiset raportit ovat isoja ja latautuvat hitaasti (riippuen yhteysnopeudesta). Kokonsa vuoksi ne saattavat myös aiheuttaa latausongelmia joidenkin selaimien / asetusten kanssa. Näille raporteille on luetteloissa merkitty kooksi "iso" tai kaikkein suurimmille "erit. iso" (koko useita megatavuja).


Useimpien raporttien tulostaminen sellaisenaan ei ole suositeltavaa niiden laajuuden vuoksi. Raporttien siirtoon esim. taulukkolaskentaohjelmaan löytyy ohje täältä.