PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02ELK6A ***

OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOULUTUS- - -josta-   - -josta-   - -josta-
Koulutusala OPS
perust.
koulut.
Näyttö-
tutk.
valm.
Yhteensä eri-
tyis-
opisk.
(a)
erit.
erit.
opisk.
(b)
MUU KUIN
TUTK.
JOHTAVA
KOULUTUS
eri-
tyis-
opisk.
(a)
erit.
erit.
opisk.
(b)
Opisk.
yht.
eri-
tyis-
opisk.
(a)
erit.
erit.
opisk.
(b)
1 Humanistinen ja kasvatusala 2.134 346 2.480 141 0 79 14 0 2.559 155 0
2 Kulttuuriala 10.060 510 10.570 649 232 227 90 118 10.797 739 350
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 13.149 2.223 15.372 674 424 234 30 99 15.606 704 523
4 Luonnontieteiden ala 5.871 1.005 6.876 375 151 6 0 4 6.882 375 155
5 Tekniikan ja liikenteen ala 50.551 1.674 52.225 6.128 966 1.522 328 578 53.747 6.456 1.544
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 6.810 1.650 8.460 669 217 172 34 95 8.632 703 312
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17.382 4.768 22.150 930 41 677 178 26 22.827 1.108 67
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 16.435 834 17.269 2.543 363 1.553 337 494 18.822 2.880 857
Raportti yhteensä 122.392 13.010 135.402 12.109 2.394 4.470 1.011 1.414 139.872 13.120 3.808