PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02LK6YM ***

VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOUL.-  
  OPS perusteinen  
  koulutus   -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.-  
Maakunta Nuoret Aikui-
set
Näyttö-
tutk.
valm.
Vamm.
valm.
kunt.
Maahan-
muutt.
valm.
Tal.-
koulu
Ohj.
ja
valm.
Opisk.
yht.
Yht.
ed.kev
Yht.
ed.syk
Porras-
tus-
opis-
kelijat
%-
osuus
kai-
kista
01 Uusimaa 24.705 809 4.281 1.189 358 46 131 31.519 29.089 30.542 1.867 6
02 Varsinais-Suomi 9.328 30 995 99 131 42 31 10.656 9.954 10.450 441 4
03 Itä-Uusimaa 1.639 0 375 10 50 0 0 2.074 1.965 2.098 80 4
04 Satakunta 5.629 76 625 12 19 22 15 6.398 5.963 6.233 657 10
05 Kanta-Häme 4.550 92 297 176 16 7 0 5.138 4.795 5.026 750 15
06 Pirkanmaa 10.064 211 933 48 104 42 42 11.444 10.696 11.063 662 6
07 Päijät-Häme 5.034 2 316 81 36 24 43 5.536 5.286 5.567 642 12
08 Kymenlaakso 4.316 149 291 27 65 24 25 4.897 4.559 4.773 498 10
09 Etelä-Karjala 2.947 18 197 8 30 32 25 3.257 3.022 3.149 96 3
10 Etelä-Savo 3.818 141 487 142 37 33 24 4.682 4.458 4.676 408 9
11 Pohjois-Savo 6.428 400 723 103 19 65 17 7.755 7.187 7.617 624 8
12 Pohjois-Karjala 4.506 58 626 0 31 30 15 5.266 5.163 5.333 743 14
13 Keski-Suomi 6.680 49 828 85 30 58 49 7.779 7.612 8.052 799 10
14 Etelä-Pohjanmaa 5.512 65 377 89 0 64 7 6.114 5.964 6.158 234 4
15 Pohjanmaa 4.281 314 377 52 79 0 0 5.103 4.700 4.833 332 7
16 Keski-Pohjanmaa 2.331 5 318 0 18 6 0 2.678 2.544 2.671 380 14
17 Pohjois-Pohjanmaa 10.021 249 571 104 43 66 40 11.094 10.675 11.016 974 9
18 Kainuu 1.891 0 68 37 0 17 0 2.013 1.906 2.072 230 11
19 Lappi 6.044 0 325 51 9 3 37 6.469 5.960 6.311 640 10
Raportti yhteensä 119.724 2.668 13.010 2.313 1.075 581 501 139.872 131.498 137.640 11.057 8