PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02LK6YO ***

VALTIONOSUUSTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  -TUTK. JOHT. KOUL.-  
  OPS perusteinen  
  koulutus   -MUU KUIN TUTK. JOHT. KOUL.-  
Omistaja Nuoret Aikui-
set
Näyttö-
tutk.
valm.
Vamm.
valm.
kunt.
Maahan-
muutt.
valm.
Tal.-
koulu
Ohj.
ja
valm.
Opisk.
yht.
Yht.
ed.kev
Yht.
ed.syk
Porras-
tus-
opis-
kelijat
%-
osuus
kai-
kista
1 Yksityinen 12.551 511 3.433 1.196 333 221 34 18.279 17.477 18.028 1.988 11
2 Valtio 596 322 21 389 0 4 0 1.332 1.247 1.336 29 2
3 Kunta 24.580 273 2.729 113 377 48 90 28.210 26.012 27.289 2.249 8
4 Kuntayhtymä 81.997 1.562 6.827 615 365 308 377 92.051 86.762 90.987 6.791 7
Raportti yhteensä 119.724 2.668 13.010 2.313 1.075 581 501 139.872 131.498 137.640 11.057 8