PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
Yksityinen 24 184 110 902 169 298 42 389 133 2.227
Valtio 1 0 8 0 6 0 0 7 0 21
Kunta 3 0 16 34 0 13 58 665 24 810
Kuntayhtymä 3 0 17 98 74 59 54 521 239 1.062
01 Uusimaa 31 184 151 1.034 249 370 154 1.582 396 4.120
03 Itä-Uusimaa
Yksityinen 1 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Kunta 1 0 0 0 0 0 0 41 0 41
Kuntayhtymä 1 0 0 39 45 159 0 30 56 329
03 Itä-Uusimaa 3 0 0 44 45 159 0 71 56 375
05 Kanta-Häme
Yksityinen 1 0 0 0 0 0 59 0 0 59
Kunta 2 0 0 30 24 11 0 0 0 65
Kuntayhtymä 3 0 0 0 0 22 0 124 27 173
05 Kanta-Häme 6 0 0 30 24 33 59 124 27 297
07 Päijät-Häme
Yksityinen 2 16 4 0 0 0 0 0 0 20
Kuntayhtymä 1 14 0 136 34 0 0 111 1 296
07 Päijät-Häme 3 30 4 136 34 0 0 111 1 316
08 Kymenlaakso
Yksityinen 1 0 0 0 0 0 59 0 0 59
Kuntayhtymä 2 0 13 34 18 15 31 121 0 232
08 Kymenlaakso 3 0 13 34 18 15 90 121 0 291
09 Etelä-Karjala
Yksityinen 1 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Kuntayhtymä 1 0 16 36 1 0 19 95 15 182
09 Etelä-Karjala 2 15 16 36 1 0 19 95 15 197
01 Etelä-Suomen lääni 48 229 184 1.314 371 577 322 2.104 495 5.596

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
Yksityinen 4 48 0 11 0 50 132 20 0 261
Kunta 3 0 0 97 33 100 0 221 40 491
Kuntayhtymä 5 0 16 24 30 27 249 58 0 404
02 Varsinais-Suomi 12 48 16 132 63 177 381 299 40 1.156
04 Satakunta
Yksityinen 2 9 24 0 0 12 0 0 0 45
Kunta 5 0 22 42 3 52 104 311 14 548
Kuntayhtymä 1 0 0 0 0 32 0 0 0 32
04 Satakunta 8 9 46 42 3 96 104 311 14 625
06 Pirkanmaa
Yksityinen 4 0 0 29 25 8 20 190 12 284
Kunta 1 0 0 92 14 137 0 172 7 422
Kuntayhtymä 4 0 17 38 29 72 0 62 9 227
06 Pirkanmaa 9 0 17 159 68 217 20 424 28 933
13 Keski-Suomi
Yksityinen 2 6 0 0 0 0 0 0 20 26
Kuntayhtymä 3 0 86 72 53 132 133 293 33 802
13 Keski-Suomi 5 6 86 72 53 132 133 293 53 828
14 Etelä-Pohjanmaa
Yksityinen 2 0 0 81 61 34 0 0 0 176
Kunta 1 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Kuntayhtymä 2 0 3 22 5 6 77 63 16 192
14 Etelä-Pohjanmaa 5 0 3 103 66 49 77 63 16 377
15 Pohjanmaa
Kunta 2 0 0 29 68 98 0 83 46 324
Kuntayhtymä 1 0 0 0 0 0 43 10 0 53
15 Pohjanmaa 3 0 0 29 68 98 43 93 46 377
16 Keski-Pohjanmaa
Yksityinen 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Kuntayhtymä 1 0 80 56 46 30 77 25 0 314
16 Keski-Pohjanmaa 2 4 80 56 46 30 77 25 0 318
02 Länsi-Suomen lääni 44 67 248 593 367 799 835 1.508 197 4.614

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
Kuntayhtymä 2 0 27 76 54 44 24 191 71 487
10 Etelä-Savo 2 0 27 76 54 44 24 191 71 487
11 Pohjois-Savo
Yksityinen 3 12 23 0 0 0 0 0 8 43
Kuntayhtymä 2 0 0 89 51 38 217 269 16 680
11 Pohjois-Savo 5 12 23 89 51 38 217 269 24 723
12 Pohjois-Karjala
Kuntayhtymä 1 0 20 37 42 114 152 244 17 626
12 Pohjois-Karjala 1 0 20 37 42 114 152 244 17 626
03 Itä-Suomen lääni 8 12 70 202 147 196 393 704 112 1.836

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
Yksityinen 5 29 0 13 61 3 20 74 0 200
Kuntayhtymä 3 0 7 86 32 0 34 212 0 371
17 Pohjois-Pohjanmaa 8 29 7 99 93 3 54 286 0 571
18 Kainuu
Kuntayhtymä 1 0 0 0 9 26 22 11 0 68
18 Kainuu 1 0 0 0 9 26 22 11 0 68
04 Oulun lääni 9 29 7 99 102 29 76 297 0 639

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
Yksityinen 1 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Kunta 1 0 0 0 0 0 0 19 0 19
Kuntayhtymä 3 0 1 15 18 73 24 136 30 297
19 Lappi 5 9 1 15 18 73 24 155 30 325
05 Lapin lääni 5 9 1 15 18 73 24 155 30 325

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TA6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN NÄYTTÖTUTKINTOON
VALMISTAVASSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.2)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 114 346 510 2.223 1.005 1.674 1.650 4.768 834 13.010