PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA-
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SFV 0 0 0 0 20 0 0 0 20
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0 0 0 0 100 0 0 0 100
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät. 0 0 0 0 0 0 1 0 1
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0 0 27 43 0 0 0 0 70
010141 Ilmailulaitos 0 0 0 0 23 0 0 0 23
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyht 0 0 38 0 23 190 0 0 251
023701 Suomen kirkon seurak.op.säätiö 0 0 0 0 0 0 1 0 1
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.säätiö 0 0 123 109 0 0 0 0 232
01 Uusimaa 0 0 188 152 166 190 2 0 698
05 Kanta-Häme
023291 Hevosopisto Oy 0 0 0 0 0 7 0 0 7
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0 0 0 0 0 0 12 0 12
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayht 0 0 0 0 0 67 0 0 67
011701 Kiipulasäätiö 0 0 0 0 6 0 0 0 6
05 Kanta-Häme 0 0 0 0 6 74 12 0 92
07 Päijät-Häme
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonserni 0 0 0 0 0 0 2 0 2
07 Päijät-Häme 0 0 0 0 0 0 2 0 2
08 Kymenlaakso
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0 23 27 11 0 0 0 0 61
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 0 0 0 0 0 0 88 0 88
08 Kymenlaakso 0 23 27 11 0 0 88 0 149
09 Etelä-Karjala
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yhd 18 0 0 0 0 0 0 0 18
09 Etelä-Karjala 18 0 0 0 0 0 0 0 18
01 Etelä-Suomen lääni 18 23 215 163 172 264 104 0 959

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA-
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 0 0 0 0 90 21 0 0 111
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk. 0 0 0 0 0 0 0 10 10
031376 Salon seudun koulutusky. 0 19 0 0 0 0 0 0 19
008533 Turun kaupunginhallitus 0 0 1 0 0 0 0 0 1
02 Varsinais-Suomi 0 19 1 0 90 21 0 10 141
04 Satakunta
006093 Porin kaupunginhallitus 0 0 55 8 0 13 0 0 76
04 Satakunta 0 0 55 8 0 13 0 0 76
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0 0 0 0 0 39 0 0 39
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayht 0 23 0 0 0 65 0 0 88
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntayh 0 0 16 2 0 0 0 0 18
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 0 20 0 0 0 0 0 0 20
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0 0 0 0 0 10 0 0 10
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0 0 0 0 0 0 0 36 36
06 Pirkanmaa 0 43 16 2 0 114 0 36 211
13 Keski-Suomi
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist. 3 0 0 0 0 0 0 0 3
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhtym 0 0 0 0 43 0 0 3 46
13 Keski-Suomi 3 0 0 0 43 0 0 3 49
14 Etelä-Pohjanmaa
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0 0 0 32 0 33 0 0 65
14 Etelä-Pohjanmaa 0 0 0 32 0 33 0 0 65
15 Pohjanmaa
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0 0 0 0 16 0 0 0 16
031486 Optima samkommun 0 0 43 0 0 22 0 0 65
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild. 0 25 0 0 25 19 164 0 233
15 Pohjanmaa 0 25 43 0 41 41 164 0 314
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 0 0 0 1 0 0 4 0 5
16 Keski-Pohjanmaa 0 0 0 1 0 0 4 0 5
02 Länsi-Suomen lääni 3 87 115 43 174 222 168 49 861

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA-
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayht 0 31 8 0 0 34 30 0 103
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0 17 0 0 0 21 0 0 38
10 Etelä-Savo 0 48 8 0 0 55 30 0 141
11 Pohjois-Savo
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 0 0 0 0 0 42 0 36 78
11 Pohjois-Savo 0 0 0 0 0 42 0 36 78
12 Pohjois-Karjala
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 0 13 5 8 32 0 0 0 58
12 Pohjois-Karjala 0 13 5 8 32 0 0 0 58
03 Itä-Suomen lääni 0 61 13 8 32 97 30 36 277

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA-
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
016291 Haapaveden Opist.kann.yhd. ry 4 0 0 0 0 0 0 0 4
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0 10 54 21 0 34 24 0 143
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0 26 0 0 0 33 0 0 59
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 0 43 0 0 0 0 0 0 43
17 Pohjois-Pohjanmaa 4 79 54 21 0 67 24 0 249
04 Oulun lääni 4 79 54 21 0 67 24 0 249

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TO6MS ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN AIKUISILLE SUUNNATUSSA OPETUSSUUNNITELMA-
PERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA (LOMAKKEESTA KOHTA 2.1.1.2)
Koulutuksen järjestäjä Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 25 250 397 235 378 650 326 85 2.346