PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TT6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
josta
tal.
koulu
Kaikki
alat
yhteensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
Yksityinen 29 348 439 2.459 793 1.686 78 1.142 1.418 13 8.363
Valtio 1 0 49 42 36 10 0 22 19 4 178
Kunta 3 0 528 311 117 4.971 114 2.309 851 0 9.201
Kuntayhtymä 4 94 852 1.141 540 3.461 365 1.151 1.461 29 9.065
01 Uusimaa 37 442 1.868 3.953 1.486 10.128 557 4.624 3.749 46 26.807
03 Itä-Uusimaa
Yksityinen 1 0 0 247 0 0 0 0 0 0 247
Kunta 1 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72
Kuntayhtymä 2 0 85 0 37 963 0 67 228 0 1.380
03 Itä-Uusimaa 4 0 85 247 37 963 0 139 228 0 1.699
05 Kanta-Häme
Yksityinen 2 0 0 135 20 86 299 0 0 0 540
Valtio 1 0 20 0 0 60 40 20 40 0 180
Kunta 1 0 0 99 93 0 0 0 0 0 192
Kuntayhtymä 4 0 366 289 195 1.820 253 481 525 7 3.929
05 Kanta-Häme 8 0 386 523 308 1.966 592 501 565 7 4.841
07 Päijät-Häme
Yksityinen 2 201 41 0 0 0 0 104 0 0 346
Kuntayhtymä 1 63 584 449 125 1.944 286 562 649 24 4.662
07 Päijät-Häme 3 264 625 449 125 1.944 286 666 649 24 5.008
08 Kymenlaakso
Yksityinen 2 0 0 0 0 15 167 0 15 0 197
Kuntayhtymä 2 0 255 673 197 2.040 43 531 670 24 4.409
08 Kymenlaakso 4 0 255 673 197 2.055 210 531 685 24 4.606
09 Etelä-Karjala
Yksityinen 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Kuntayhtymä 1 0 156 350 193 1.370 88 366 458 32 2.981
09 Etelä-Karjala 2 79 156 350 193 1.370 88 366 458 32 3.060
01 Etelä-Suomen lääni 58 785 3.375 6.195 2.346 18.426 1.733 6.827 6.334 133 46.021

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TT6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
josta
tal.
koulu
Kaikki
alat
yhteensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
Yksityinen 8 106 248 44 69 493 187 100 74 0 1.321
Valtio 1 0 0 0 0 110 0 0 72 0 182
Kunta 4 0 238 580 196 2.004 0 939 722 26 4.679
Kuntayhtymä 6 0 348 475 172 1.688 346 547 546 16 4.122
02 Varsinais-Suomi 19 106 834 1.099 437 4.295 533 1.586 1.414 42 10.304
04 Satakunta
Yksityinen 1 17 48 0 0 0 0 0 0 0 65
Kunta 5 0 221 539 304 1.838 280 644 599 22 4.425
Kuntayhtymä 2 0 0 78 19 948 0 29 209 0 1.283
04 Satakunta 8 17 269 617 323 2.786 280 673 808 22 5.773
06 Pirkanmaa
Yksityinen 7 0 67 0 0 32 142 435 437 42 1.113
Kunta 2 0 56 514 98 1.976 232 484 329 0 3.689
Kuntayhtymä 7 0 864 387 280 2.674 139 349 1.016 0 5.709
06 Pirkanmaa 16 0 987 901 378 4.682 513 1.268 1.782 42 10.511
13 Keski-Suomi
Yksityinen 3 200 0 0 0 0 0 0 144 58 344
Valtio 1 0 56 0 0 0 37 19 37 0 149
Kuntayhtymä 3 50 378 611 366 2.736 404 1.037 876 0 6.458
13 Keski-Suomi 7 250 434 611 366 2.736 441 1.056 1.057 58 6.951
14 Etelä-Pohjanmaa
Yksityinen 4 137 0 8 0 0 0 64 0 0 209
Valtio 1 0 33 0 0 71 0 0 68 0 172
Kuntayhtymä 6 0 346 546 264 2.554 342 595 709 64 5.356
14 Etelä-Pohjanmaa 11 137 379 554 264 2.625 342 659 777 64 5.737
15 Pohjanmaa
Yksityinen 3 88 0 0 0 0 0 38 0 0 126
Kunta 2 0 206 189 130 614 0 389 538 0 2.066
Kuntayhtymä 3 8 157 126 110 1.144 229 509 251 0 2.534
15 Pohjanmaa 8 96 363 315 240 1.758 229 936 789 0 4.726
16 Keski-Pohjanmaa
Yksityinen 2 50 45 0 0 0 0 0 0 0 95
Kuntayhtymä 1 59 137 271 55 869 343 368 163 6 2.265
16 Keski-Pohjanmaa 3 109 182 271 55 869 343 368 163 6 2.360
02 Länsi-Suomen lääni 72 715 3.448 4.368 2.063 19.751 2.681 6.546 6.790 234 46.362

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TT6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
josta
tal.
koulu
Kaikki
alat
yhteensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
Yksityinen 5 150 0 0 0 0 60 69 127 4 406
Kuntayhtymä 3 0 345 401 209 1.477 396 494 467 29 3.789
10 Etelä-Savo 8 150 345 401 209 1.477 456 563 594 33 4.195
11 Pohjois-Savo
Yksityinen 5 104 293 0 0 0 0 0 137 59 534
Kuntayhtymä 2 0 201 562 282 2.883 505 873 870 6 6.176
11 Pohjois-Savo 7 104 494 562 282 2.883 505 873 1.007 65 6.710
12 Pohjois-Karjala
Kunta 1 0 82 0 0 0 0 0 0 0 82
Kuntayhtymä 1 159 589 380 230 1.755 252 635 558 30 4.558
12 Pohjois-Karjala 2 159 671 380 230 1.755 252 635 558 30 4.640
03 Itä-Suomen lääni 17 413 1.510 1.343 721 6.115 1.213 2.071 2.159 128 15.545

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TT6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
josta
tal.
koulu
Kaikki
alat
yhteensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
Yksityinen 6 115 52 189 81 16 0 78 165 45 696
Kunta 2 0 62 71 55 170 0 13 133 0 504
Kuntayhtymä 5 0 1.108 629 269 3.992 805 1.413 1.107 21 9.323
17 Pohjois-Pohjanmaa 13 115 1.222 889 405 4.178 805 1.504 1.405 66 10.523
18 Kainuu
Kuntayhtymä 1 0 285 196 79 838 81 224 242 17 1.945
18 Kainuu 1 0 285 196 79 838 81 224 242 17 1.945
04 Oulun lääni 14 115 1.507 1.085 484 5.016 886 1.728 1.647 83 12.468

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TT6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
josta
tal.
koulu
Kaikki
alat
yhteensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
Yksityinen 3 165 0 0 0 0 0 0 0 0 165
Valtio 1 0 45 10 7 0 20 7 39 0 128
Kunta 2 0 0 42 31 224 53 91 130 0 571
Kuntayhtymä 3 20 402 340 225 2.219 396 789 889 3 5.280
19 Lappi 9 185 447 392 263 2.443 469 887 1.058 3 6.144
05 Lapin lääni 9 185 447 392 263 2.443 469 887 1.058 3 6.144

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TT6MO ***

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA KOULUTUSALOITTAIN
(LOMAKKEESTA KOHTA 2.1)
Omistaja Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
josta
tal.
koulu
Kaikki
alat
yhteensä
Yhteensä 170 2.213 10.287 13.383 5.877 51.751 6.982 18.059 17.988 581 126.540