PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P02TY6M ***

VALTIONOSUUTEEN OIKEUTTAVAT OPISKELIJAT KOULUTUSALOITTAIN (LOMAKKEESTA KOHTA 2.3 YHTEENSÄ)
Maakunta Koul.
jär-
jes-
täjiä
Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri
Yht.kt.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tieteet
Tekniik-
ka ja
liikenne
Luonnon-
vara- ja
ympäristö
Sos.,
terv. ja
liikunta
Matkailu
ravits.
ja talous
Kaikki
alat
yhteensä
01 Uusimaa 38 626 2.136 5.042 1.804 10.671 959 6.114 4.167 31.519
02 Varsinais-Suomi 19 154 733 1.176 431 4.299 666 1.765 1.432 10.656
03 Itä-Uusimaa 4 0 85 291 82 1.122 0 210 284 2.074
04 Satakunta 9 26 315 659 326 2.882 384 984 822 6.398
05 Kanta-Häme 9 0 386 553 332 1.999 651 625 592 5.138
06 Pirkanmaa 16 0 1.004 1.060 446 4.899 533 1.692 1.810 11.444
07 Päijät-Häme 5 294 629 585 159 1.944 286 989 650 5.536
08 Kymenlaakso 4 0 268 707 215 2.070 300 652 685 4.897
09 Etelä-Karjala 2 94 172 386 194 1.370 107 461 473 3.257
10 Etelä-Savo 8 150 372 477 263 1.521 480 754 665 4.682
11 Pohjois-Savo 8 116 517 651 333 3.243 722 1.142 1.031 7.755
12 Pohjois-Karjala 2 159 691 417 272 1.869 404 879 575 5.266
13 Keski-Suomi 7 256 520 683 419 2.868 574 1.349 1.110 7.779
14 Etelä-Pohjanmaa 13 137 382 657 330 2.674 419 722 793 6.114
15 Pohjanmaa 8 96 363 344 308 1.856 272 1.029 835 5.103
16 Keski-Pohjanmaa 3 113 262 327 101 899 420 393 163 2.678
17 Pohjois-Pohjanmaa 14 144 1.229 988 498 4.181 859 1.790 1.405 11.094
18 Kainuu 1 0 285 196 88 864 103 235 242 2.013
19 Lappi 9 194 448 407 281 2.516 493 1.042 1.088 6.469
Yhteensä 179 2.559 10.797 15.606 6.882 53.747 8.632 22.827 18.822 139.872