Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLISET ERIKOISOPPILAITOKSET *** PVM: 09.11.2006 ***
                *** RAPORTTI: P03K7Y ***
 
   AMMATILLISTEN ERIKOISOPPILAITOSTEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 
 Omistaja
 
 Sijaintikunta
 
 
 OPETUSTUNNIT VUOSI 2006         Toteutunut  Arvioitu  Yhteensä   Arvioitu    Muutos-
                     tuntimäärä tuntimäärä        tuntimäärä   prosentti
                     1.1.-30.9 1.10-31.12         v. 2007   2006-2007
 
 2.1. Vähintään lukukauden (4 kk) kestä-
   vä koulutus, lähiopetustunnit      55262    25593   80855     86454      6.9
 
 2.2. Vähintään lukukauden (4 kk:n)
   koulutus, etäopetuksen ohjaustunnit   39854    18429   58283     45963     -21.1
 
 2.3. Alle lukukauden (4 kk) kestävä
   koulutus, lähiopetustunnit       183840    73204   257044    262513      2.1
 
 2.4. Alle lukukauden (4 kk) kestävä
   koulutus, etäopetuksen ohjaustunnit   6609    3079    9688     9660     -0.3
 
 2.  YHTEENSÄ                285565   120305   405870    404590     -0.3