Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 13.11.2006 **
            *** RAPORTTI: P04K7YO ***
 
 AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN                 taulu   1 /1
 
 
@ 
 
 
 
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 Sijaintikunta
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006
 
 KOULUTUSALA             NUORET AIKUISET   ERIK.  YLEMPI YHTEENSÄ
                             OPINN.  AMK-T.
 --------------------------------------------------------------------------------
 Humanistinen ja kasvatusala       940   147    71    0  1.158
 Kulttuuriala             2.663   217    363    0  3.243
 Yhteisk.t., liiketal. ja hall. ala  9.185  1.848    474   245  11.752
 Luonnontieteiden ala         1.948   662    151    26  2.787
 Tekniikan ja liikenteen ala      4.873   698    240   122  5.933
 Luonnonvara- ja ympäristöala      802    64    36    3   905
 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  8.419  1.666   1.100   224  11.409
 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  3.162   795    82    76  4.115
 
 Ammatillinen opettajankoulutus                       1.478
 --------------------------------------------------------------------------------
 YHTEENSÄ               31.992  6.097   2.517   696  42.780
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT         20.9.2005   20.9.2006   MUUTOS%
 --------------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus                31.922    31.992     0,2
 Aikuisten koulutus                6.286     6.097    -3,0
 Ammatilliset erikoistumisopinnot         2.851     2.517    -11,7
 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto         319      696    118,2
 Ammatillinen opettajankoulutus          1.391     1.478     6,3
 --------------------------------------------------------------------------------
 Opetushallinnon rahoittamat yhteensä      42.769    42.780     0,0
 
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.          121      132     9,1
 Työvoimahallinnon ostaman AMK-tutk.
 johtavan koulutuksen opiskelijat          156      147    -5,8
 --------------------------------------------------------------------------------
 Läsnäolevia opiskelijoita yhteensä       43.046    43.059     0,0
 
 
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 13.11.2006 **
            *** RAPORTTI: P04K7YO ***
 
 AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN                 taulu   2 /1
 
 
@ 
 
 
 
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 Sijaintikunta
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006
 
 KOULUTUSALA             NUORET AIKUISET   ERIK.  YLEMPI YHTEENSÄ
                             OPINN.  AMK-T.
 --------------------------------------------------------------------------------
 Humanistinen ja kasvatusala        0    0     0    0    0
 Kulttuuriala             2.933   445    361    0  3.739
 Yhteisk.t., liiketal. ja hall. ala  4.313   795    503   139  5.750
 Luonnontieteiden ala         1.583   177     0    31  1.791
 Tekniikan ja liikenteen ala     11.522  1.447    425   173  13.567
 Luonnonvara- ja ympäristöala      550   171    48    0   769
 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  6.914  1.245   1.163   254  9.576
 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  1.255   221     0    10  1.486
 
 Ammatillinen opettajankoulutus                        539
 --------------------------------------------------------------------------------
 YHTEENSÄ               29.070  4.501   2.500   607  37.217
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT         20.9.2005   20.9.2006   MUUTOS%
 --------------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus                29.169    29.070    -0,3
 Aikuisten koulutus                4.519     4.501    -0,4
 Ammatilliset erikoistumisopinnot         2.916     2.500    -14,3
 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto         308      607    97,1
 Ammatillinen opettajankoulutus           524      539     2,9
 --------------------------------------------------------------------------------
 Opetushallinnon rahoittamat yhteensä      37.436    37.217    -0,6
 
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.          150      175    16,7
 Työvoimahallinnon ostaman AMK-tutk.
 johtavan koulutuksen opiskelijat          93      43    -53,8
 --------------------------------------------------------------------------------
 Läsnäolevia opiskelijoita yhteensä       37.679    37.435    -0,6
 
 
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 13.11.2006 **
            *** RAPORTTI: P04K7YO ***
 
 AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN                 taulu   3 /1
 
 
@ 
 
 
 
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 Sijaintikunta
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006
 
 KOULUTUSALA             NUORET AIKUISET   ERIK.  YLEMPI YHTEENSÄ
                             OPINN.  AMK-T.
 --------------------------------------------------------------------------------
 Humanistinen ja kasvatusala       96    49     6    0   151
 Kulttuuriala             3.982   618    261    18  4.879
 Yhteisk.t., liiketal. ja hall. ala  5.711  1.647    349   220  7.927
 Luonnontieteiden ala         1.561   217    50    16  1.844
 Tekniikan ja liikenteen ala     13.703  2.738    781   193  17.415
 Luonnonvara- ja ympäristöala     1.748   481    124    60  2.413
 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  6.881  1.508   1.107   224  9.720
 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  1.888   454    76    39  2.457
 
 Ammatillinen opettajankoulutus                       1.492
 --------------------------------------------------------------------------------
 YHTEENSÄ               35.570  7.712   2.754   770  48.298
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT         20.9.2005   20.9.2006   MUUTOS%
 --------------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus                35.882    35.570    -0,9
 Aikuisten koulutus                7.944     7.712    -2,9
 Ammatilliset erikoistumisopinnot         2.984     2.754    -7,7
 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto         410      770    87,8
 Ammatillinen opettajankoulutus          1.576     1.492    -5,3
 --------------------------------------------------------------------------------
 Opetushallinnon rahoittamat yhteensä      48.796    48.298    -1,0
 
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.          314      392    24,8
 Työvoimahallinnon ostaman AMK-tutk.
 johtavan koulutuksen opiskelijat          246      233    -5,3
 --------------------------------------------------------------------------------
 Läsnäolevia opiskelijoita yhteensä       49.356    48.923    -0,9
 
 
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 13.11.2006 **
            *** RAPORTTI: P04K7YO ***
 
 AMMATTIKORKEAKOULUJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN                 taulu   4 /1
 
 
@     Yhteensä
 
 
                    73524
 
 
 Omistaja
 Sijaintikunta
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006
 
 KOULUTUSALA             NUORET AIKUISET   ERIK.  YLEMPI YHTEENSÄ
                             OPINN.  AMK-T.
 --------------------------------------------------------------------------------
 Humanistinen ja kasvatusala      1.036   196    77    0  1.309
 Kulttuuriala             9.578  1.280    985    18  11.861
 Yhteisk.t., liiketal. ja hall. ala  19.209  4.290   1.326   604  25.429
 Luonnontieteiden ala         5.092  1.056    201    73  6.422
 Tekniikan ja liikenteen ala     30.098  4.883   1.446   488  36.915
 Luonnonvara- ja ympäristöala     3.100   716    208    63  4.087
 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22.214  4.419   3.370   702  30.705
 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  6.305  1.470    158   125  8.058
 
 Ammatillinen opettajankoulutus                       3.509
 --------------------------------------------------------------------------------
 YHTEENSÄ               96.632  18.310   7.771  2.073 128.295
 
 
 
 ILMOITETUT OPISKELIJAMÄÄRÄT         20.9.2005   20.9.2006   MUUTOS%
 --------------------------------------------------------------------------------
 Nuorten koulutus                96.973    96.632    -0,4
 Aikuisten koulutus               18.749    18.310    -2,3
 Ammatilliset erikoistumisopinnot         8.751     7.771    -11,2
 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto        1.037     2.073    99,9
 Ammatillinen opettajankoulutus          3.491     3.509     0,5
 --------------------------------------------------------------------------------
 Opetushallinnon rahoittamat yhteensä      129.001    128.295    -0,5
 
 Rakennerahastorahoituksella järj.,
 tutkintoon johtavan koul. opisk.          585      699    19,5
 Työvoimahallinnon ostaman AMK-tutk.
 johtavan koulutuksen opiskelijat          495      423    -14,5
 --------------------------------------------------------------------------------
 Läsnäolevia opiskelijoita yhteensä       130.081    129.417    -0,5