PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 15.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P04KA8YL ***

LÄSNÄOLEVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006, AIKUISKOULUTUS
(sisältää erikoistumisopinnot ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnnon)
Ammattikorkeakoulu Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri-
ala
Yhteis-
kuntat.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tietei-
den ala
Tekniik-
ka ja
liiken-
neala
Luonnon-
vara- ja
ympä-
ristöala
Sos.,
terv. ja
liikun-
ta-ala
Matkailu
ravits.
ja ta-
lousala
Kaikki
alat
yhteensä
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 6 89 0 97 0 239 0 431
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 0 7 0 0 0 0 711 0 718
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 0 25 117 0 92 0 221 46 501
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 0 183 383 0 774 0 0 0 1.340
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 0 0 658 157 0 0 67 426 1.308
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 0 271 0 0 545 0 748 29 1.593
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 174 672 360 0 0 0 64 1.270
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 192 77 0 0 0 0 0 0 269
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 0 102 225 78 852 236 301 35 1.829
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 182 236 215 465 56 322 171 1.647
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 25 9 134 0 161 0 116 37 482
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 0 0 89 0 79 0 150 36 354
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 0 14 154 49 193 0 343 0 753
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 0 106 180 21 198 10 225 0 740
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 0 248 316 5 136 0 485 108 1.298
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 0 0 483 86 0 15 594 104 1.282
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 55 73 243 0 357 86 362 139 1.315
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 58 232 70 454 56 322 0 1.192
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 0 18 75 0 20 0 600 151 864
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 166 94 18 200 160 257 34 929
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 0 0 98 53 244 91 192 111 789
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 0 40 408 0 190 0 643 10 1.291
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 0 143 208 12 364 39 291 79 1.136
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 0 37 240 16 79 157 162 51 742
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 14 0 0 167 0 160 0 341
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 0 84 283 125 345 52 0 0 889
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 0 245 426 43 467 7 763 62 2.013
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 0 0 137 22 219 0 101 60 539
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1 1 40 0 119 22 116 0 299
Yhteensä 273 2.283 6.220 1.330 6.817 987 8.491 1.753 28.154

Erikoistumisopintojen opiskelijat sisältävät kaikki kirjoillaolevat.