PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 15.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P04KN8YL ***

LÄSNÄOLEVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006, NUORTEN KOULUTUS
Ammattikorkeakoulu Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri-
ala
Yhteis-
kuntat.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tietei-
den ala
Tekniik-
ka ja
liiken-
neala
Luonnon-
vara- ja
ympä-
ristöala
Sos.,
terv. ja
liikun-
ta-ala
Matkailu
ravits.
ja ta-
lousala
Kaikki
alat
yhteensä
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 175 408 6 425 0 693 135 1.842
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 85 133 0 0 0 0 1.766 0 1.984
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 0 136 418 0 927 0 418 200 2.099
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 0 337 660 0 2.283 0 0 0 3.280
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 0 0 1.140 265 0 0 218 786 2.409
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 0 952 0 0 2.746 0 2.714 106 6.518
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 134 2.497 697 0 0 0 515 3.843
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 739 318 0 0 0 0 0 0 1.057
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 0 435 607 135 1.659 610 623 95 4.164
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 424 826 182 1.652 139 965 523 4.711
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 87 175 459 58 1.172 0 397 141 2.489
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 0 0 346 137 377 0 340 257 1.457
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 0 255 396 157 529 0 544 0 1.881
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 0 531 758 76 1.205 227 522 0 3.319
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 0 814 621 178 1.045 0 703 332 3.693
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 0 211 2.362 520 0 170 2.062 581 5.906
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 96 220 383 153 915 141 618 294 2.820
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 479 795 433 2.379 234 1.240 0 5.560
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 0 378 597 144 78 0 1.452 397 3.046
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 408 422 106 860 235 585 234 2.850
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 0 0 208 111 714 214 552 414 2.213
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 0 199 1.166 183 1.706 0 1.037 180 4.471
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 0 698 854 144 1.777 167 1.012 362 5.014
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 0 393 769 250 810 382 638 191 3.433
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 215 0 0 665 0 533 0 1.413
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 0 477 642 335 2.436 91 0 0 3.981
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 0 897 1.064 565 2.344 224 1.855 287 7.236
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 0 0 673 257 1.053 0 383 191 2.557
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 29 184 138 0 341 266 344 84 1.386
Yhteensä 1.036 9.578 19.209 5.092 30.098 3.100 22.214 6.305 96.632