PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 15.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P04KY8YL ***

LÄSNÄOLEVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ KOULUTUSALOITTAIN 20.9.2006, KAIKKI YHTEENSÄ
Ammattikorkeakoulu Humanis-
tinen ja
kasvatus
Kult-
tuuri-
ala
Yhteis-
kuntat.,
liiket.,
hallinto
Luonnon-
tietei-
den ala
Tekniik-
ka ja
liiken-
neala
Luonnon-
vara- ja
ympä-
ristöala
Sos.,
terv. ja
liikun-
ta-ala
Matkailu
ravits.
ja ta-
lousala
Ammat.
opett.
koul.
Kaikki
alat
yhteensä
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 0 181 497 6 522 0 932 135 0 2.273
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 85 140 0 0 0 0 2.477 0 0 2.702
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 0 161 535 0 1.019 0 639 246 0 2.600
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 0 520 1.043 0 3.057 0 0 0 0 4.620
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 0 0 1.798 422 0 0 285 1.212 0 3.717
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 0 1.223 0 0 3.291 0 3.462 135 0 8.111
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 0 308 3.169 1.057 0 0 0 579 589 5.702
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 931 395 0 0 0 0 0 0 0 1.326
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 0 537 832 213 2.511 846 924 130 887 6.880
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 606 1.062 397 2.117 195 1.287 694 889 7.247
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 112 184 593 58 1.333 0 513 178 0 2.971
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 0 0 435 137 456 0 490 293 0 1.811
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 0 269 550 206 722 0 887 0 0 2.634
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 0 637 938 97 1.403 237 747 0 0 4.059
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 0 1.062 937 183 1.181 0 1.188 440 0 4.991
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 0 211 2.845 606 0 185 2.656 685 0 7.188
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 151 293 626 153 1.272 227 980 433 0 4.135
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 0 537 1.027 503 2.833 290 1.562 0 605 7.357
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 0 396 672 144 98 0 2.052 548 0 3.910
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 0 574 516 124 1.060 395 842 268 0 3.779
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 0 0 306 164 958 305 744 525 0 3.002
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 0 239 1.574 183 1.896 0 1.680 190 0 5.762
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 0 841 1.062 156 2.141 206 1.303 441 0 6.150
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 0 430 1.009 266 889 539 800 242 0 4.175
02508 Svenska yrkeshögskolan 0 229 0 0 832 0 693 0 0 1.754
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 0 561 925 460 2.781 143 0 0 539 5.409
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 0 1.142 1.490 608 2.811 231 2.618 349 0 9.249
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 0 0 810 279 1.272 0 484 251 0 3.096
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 30 185 178 0 460 288 460 84 0 1.685
Yhteensä 1.309 11.861 25.429 6.422 36.915 4.087 30.705 8.058 3.509 128.295