PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 15.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P04LE6L ***

LÄSNÄOLEVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ 20.9.2006 TILANTEEN MUKAAN
Ammattikorkeakoulu Amk-tut-
kintoon
johtava
nuorten
koulut.
Amk-tut-
kintoon
johtava
aikuist.
koulut.
Amm.
erik.
opinnot
Ylempi
amk-
tutkinto
Ammat.
opett.
koulutus
*)
Yhteensä Rak.rah.
järj.
tutk.
opisk.
Tvm hall
ost.
tutk.
opisk.
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshögskol 1.842 32 399 0 0 2.273 0 0
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 1.984 562 117 39 0 2.702 8 31
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeakoulu 2.099 393 83 25 0 2.600 0 27
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 3.280 1.064 194 82 0 4.620 45 41
02468 Haaga Instituutin Ammattikork. 2.409 1.157 68 83 0 3.717 0 0
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 6.518 971 487 135 0 8.111 0 9
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrkesh. 3.843 933 219 118 589 5.702 41 16
02631 Humanistinen ammattikorkeak. 1.057 174 95 0 0 1.326 0 0
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4.164 1.199 436 194 887 6.880 280 0
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 4.711 817 640 190 889 7.247 83 29
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb.yhs 2.489 386 29 67 0 2.971 0 0
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1.457 221 111 22 0 1.811 17 0
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoul 1.881 565 144 44 0 2.634 0 23
02608 Kymenlaakson amm.korkeakoulu 3.319 474 247 19 0 4.059 0 43
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3.693 812 412 74 0 4.991 0 10
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 5.906 911 233 138 0 7.188 0 0
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 2.820 952 305 58 0 4.135 0 0
02471 Oulun seudun amm.korkeakoulu 5.560 821 306 65 605 7.357 49 6
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 3.046 434 391 39 0 3.910 0 28
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeakoulu 2.850 670 177 82 0 3.779 0 18
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2.213 591 170 28 0 3.002 0 72
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 4.471 620 537 134 0 5.762 11 0
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 5.014 733 323 80 0 6.150 11 54
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 3.433 494 133 115 0 4.175 7 0
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.413 88 248 5 0 1.754 0 0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 3.981 583 217 89 539 5.409 89 0
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk.hög 7.236 993 926 94 0 9.249 58 16
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa yhs 2.557 443 45 51 0 3.096 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1.386 217 79 3 0 1.685 0 0
Raportti yhteensä 96.632 18.310 7.771 2.073 3.509 128.295 699 423

*) Ei sisällä liikennealan opettajankoulutusta.