PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 15.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P04LK6AL ***

LÄSNÄOLEVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ 20.9.2006 SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN
Ammattikorkeakoulu Nuoret Edell.
syksy
Muutos
ed. %
Aikui-
set
Amm.
erik.
opinnot
Ylempi
amk-
tutkinto
Aik.
yht.
Edell.
syksy
Muutos
ed. %
Ammat.
opett.
koul.
Kaikki
yhteensä
 1 Humanistinen ja kasvatusala
02623 Diakonia-ammattikorkeakoul 85 84 1,2 0 0 0 0 0 0 85
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 0 0 0 0 0 0 0 589 589
02631 Humanistinen ammattikorkea 739 730 1,2 121 71 0 192 181 6,1 0 931
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 0 0 0 887 887
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 0 0 0 0 0 0 0 889 889
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 87 81 7,4 25 0 0 25 40 -37,5 0 112
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 96 91 5,5 49 6 0 55 57 -3,5 0 151
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 0 0 0 0 0 0 0 605 605
02466 Tampereen ammattikorkeakou 0 0 0 0 0 0 0 539 539
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 29 29 0,0 1 0 0 1 1 0,0 0 30
1 Humanistinen ja kasvatusala 1.036 1.015 2,1 196 77 0 273 279 -2,2 3.509 4.818
 2 Kulttuuriala
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 175 166 5,4 6 0 0 6 6 0,0 0 181
02623 Diakonia-ammattikorkeakoul 133 137 -2,9 7 0 0 7 8 -12,5 0 140
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 136 135 0,7 7 18 0 25 12 108,3 0 161
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 337 360 -6,4 165 0 18 183 160 14,4 0 520
02624 Helsingin ammattikorkeakou 952 946 0,6 169 102 0 271 195 39,0 0 1.223
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 134 99 35,4 55 119 0 174 41 324,4 0 308
02631 Humanistinen ammattikorkea 318 306 3,9 53 24 0 77 78 -1,3 0 395
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 435 395 10,1 58 44 0 102 85 20,0 0 537
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 424 421 0,7 48 134 0 182 125 45,6 0 606
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 175 170 2,9 9 0 0 9 7 28,6 0 184
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 255 253 0,8 14 0 0 14 34 -58,8 0 269
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 531 522 1,7 29 77 0 106 96 10,4 0 637
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 814 824 -1,2 165 83 0 248 317 -21,8 0 1.062
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 211 204 3,4 0 0 0 0 0 0 211
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 220 209 5,3 73 0 0 73 83 -12,0 0 293
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 479 476 0,6 48 10 0 58 81 -28,4 0 537
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 378 336 12,5 9 9 0 18 29 -37,9 0 396
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 408 393 3,8 158 8 0 166 176 -5,7 0 574
02507 Satakunnan ammattikorkeako 199 190 4,7 0 40 0 40 23 73,9 0 239
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 698 690 1,2 69 74 0 143 145 -1,4 0 841
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 393 398 -1,3 14 23 0 37 52 -28,8 0 430
02508 Svenska yrkeshögskolan 215 230 -6,5 5 9 0 14 5 180,0 0 229
02466 Tampereen ammattikorkeakou 477 476 0,2 39 45 0 84 101 -16,8 0 561
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 897 901 -0,4 79 166 0 245 190 28,9 0 1.142
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 0 1 -100,0 0 0 0 0 0 0 0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 184 188 -2,1 1 0 0 1 17 -94,1 0 185
2 Kulttuuriala 9.578 9.426 1,6 1.280 985 18 2.283 2.066 10,5 0 11.861
 3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 408 378 7,9 3 86 0 89 123 -27,6 0 497
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 418 426 -1,9 99 18 0 117 200 -41,5 0 535
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 660 707 -6,6 280 52 51 383 377 1,6 0 1.043
02468 Haaga Instituutin Ammattik 1.140 1.159 -1,6 604 0 54 658 668 -1,5 0 1.798
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 2.497 2.397 4,2 492 88 92 672 709 -5,2 0 3.169
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 607 586 3,6 176 49 0 225 237 -5,1 0 832
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 826 855 -3,4 148 88 0 236 210 12,4 0 1.062
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 459 481 -4,6 101 0 33 134 110 21,8 0 593
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 346 359 -3,6 75 14 0 89 84 6,0 0 435
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 396 409 -3,2 154 0 0 154 201 -23,4 0 550
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 758 750 1,1 108 72 0 180 164 9,8 0 938
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 621 660 -5,9 197 58 61 316 349 -9,5 0 937
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 2.362 2.368 -0,3 326 91 66 483 357 35,3 0 2.845
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 383 358 7,0 185 0 58 243 242 0,4 0 626
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 795 822 -3,3 177 55 0 232 288 -19,4 0 1.027
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 597 696 -14,2 37 38 0 75 143 -47,6 0 672
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 422 430 -1,9 74 20 0 94 123 -23,6 0 516
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 208 187 11,2 65 33 0 98 115 -14,8 0 306
02507 Satakunnan ammattikorkeako 1.166 1.193 -2,3 199 155 54 408 374 9,1 0 1.574
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 854 836 2,2 168 40 0 208 138 50,7 0 1.062
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 769 789 -2,5 146 44 50 240 194 23,7 0 1.009
02466 Tampereen ammattikorkeakou 642 661 -2,9 133 92 58 283 241 17,4 0 925
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 1.064 1.073 -0,8 224 202 0 426 502 -15,1 0 1.490
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 673 660 2,0 90 20 27 137 140 -2,1 0 810
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 138 121 14,0 29 11 0 40 53 -24,5 0 178
3 Yht.k.tiet., liiketal. ja hall. ala 19.209 19.361 -0,8 4.290 1.326 604 6.220 6.342 -1,9 0 25.429
 4 Luonnontieteiden ala
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 6 12 -50,0 0 0 0 0 0 0 6
02468 Haaga Instituutin Ammattik 265 255 3,9 157 0 0 157 150 4,7 0 422
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 697 681 2,3 334 0 26 360 422 -14,7 0 1.057
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 135 152 -11,2 48 30 0 78 75 4,0 0 213
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 182 186 -2,2 74 141 0 215 221 -2,7 0 397
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 58 55 5,5 0 0 0 0 0 0 58
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 137 130 5,4 0 0 0 0 0 0 137
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 157 153 2,6 29 20 0 49 7 600,0 0 206
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 76 92 -17,4 11 10 0 21 26 -19,2 0 97
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 178 185 -3,8 5 0 0 5 20 -75,0 0 183
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 520 559 -7,0 86 0 0 86 126 -31,7 0 606
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 153 182 -15,9 0 0 0 0 0 0 153
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 433 458 -5,5 70 0 0 70 40 75,0 0 503
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 144 151 -4,6 0 0 0 0 0 0 144
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 106 134 -20,9 18 0 0 18 10 80,0 0 124
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 111 110 0,9 53 0 0 53 37 43,2 0 164
02507 Satakunnan ammattikorkeako 183 204 -10,3 0 0 0 0 0 0 183
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 144 163 -11,7 12 0 0 12 24 -50,0 0 156
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 250 246 1,6 0 0 16 16 0 0 266
02466 Tampereen ammattikorkeakou 335 349 -4,0 94 0 31 125 115 8,7 0 460
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 565 586 -3,6 43 0 0 43 74 -41,9 0 608
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 257 288 -10,8 22 0 0 22 39 -43,6 0 279
4 Luonnontieteiden ala 5.092 5.331 -4,5 1.056 201 73 1.330 1.386 -4,0 0 6.422
 5 Tekniikan ja liikenteen ala
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 425 430 -1,2 6 91 0 97 162 -40,1 0 522
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 927 912 1,6 88 4 0 92 132 -30,3 0 1.019
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 2.283 2.301 -0,8 619 142 13 774 869 -10,9 0 3.057
02624 Helsingin ammattikorkeakou 2.746 2.802 -2,0 401 121 23 545 599 -9,0 0 3.291
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 1.659 1.696 -2,2 523 190 139 852 767 11,1 0 2.511
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 1.652 1.700 -2,8 306 71 88 465 374 24,3 0 2.117
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 1.172 1.261 -7,1 125 2 34 161 151 6,6 0 1.333
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 377 409 -7,8 32 25 22 79 60 31,7 0 456
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 529 576 -8,2 187 6 0 193 180 7,2 0 722
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 1.205 1.284 -6,2 138 60 0 198 238 -16,8 0 1.403
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 1.045 1.131 -7,6 135 1 0 136 194 -29,9 0 1.181
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 915 978 -6,4 238 119 0 357 304 17,4 0 1.272
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 2.379 2.423 -1,8 354 86 14 454 608 -25,3 0 2.833
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 78 79 -1,3 20 0 0 20 28 -28,6 0 98
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 860 881 -2,4 125 17 58 200 176 13,6 0 1.060
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 714 711 0,4 195 49 0 244 238 2,5 0 958
02507 Satakunnan ammattikorkeako 1.706 1.788 -4,6 146 0 44 190 209 -9,1 0 1.896
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 1.777 1.804 -1,5 310 27 27 364 396 -8,1 0 2.141
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 810 841 -3,7 79 0 0 79 95 -16,8 0 889
02508 Svenska yrkeshögskolan 665 690 -3,6 10 157 0 167 15 1.013,3 0 832
02466 Tampereen ammattikorkeakou 2.436 2.403 1,4 265 80 0 345 401 -14,0 0 2.781
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 2.344 2.356 -0,5 259 182 26 467 518 -9,8 0 2.811
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 1.053 1.101 -4,4 219 0 0 219 190 15,3 0 1.272
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 341 331 3,0 103 16 0 119 119 0,0 0 460
5 Tekniikan ja liikenteen ala 30.098 30.888 -2,6 4.883 1.446 488 6.817 7.023 -2,9 0 36.915
 6 Luonnonvara- ja ympäristöala
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 610 618 -1,3 182 23 31 236 231 2,2 0 846
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 139 141 -1,4 38 18 0 56 54 3,7 0 195
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 227 248 -8,5 10 0 0 10 12 -16,7 0 237
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 170 179 -5,0 15 0 0 15 27 -44,4 0 185
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 141 146 -3,4 61 25 0 86 77 11,7 0 227
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 234 239 -2,1 45 11 0 56 56 0,0 0 290
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 235 241 -2,5 112 48 0 160 172 -7,0 0 395
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 214 220 -2,7 49 42 0 91 79 15,2 0 305
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 167 167 0,0 29 10 0 39 49 -20,4 0 206
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 382 388 -1,5 115 13 29 157 163 -3,7 0 539
02466 Tampereen ammattikorkeakou 91 89 2,2 52 0 0 52 64 -18,8 0 143
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 224 226 -0,9 7 0 0 7 12 -41,7 0 231
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 266 306 -13,1 1 18 3 22 1 2.100,0 0 288
6 Luonnonvara- ja ympäristöala 3.100 3.208 -3,4 716 208 63 987 997 -1,0 0 4.087
 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 693 612 13,2 17 222 0 239 217 10,1 0 932
02623 Diakonia-ammattikorkeakoul 1.766 1.803 -2,1 555 117 39 711 773 -8,0 0 2.477
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 418 381 9,7 153 43 25 221 280 -21,1 0 639
02468 Haaga Instituutin Ammattik 218 209 4,3 46 21 0 67 52 28,8 0 285
02624 Helsingin ammattikorkeakou 2.714 2.657 2,1 372 264 112 748 799 -6,4 0 3.462
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 623 624 -0,2 188 89 24 301 297 1,3 0 924
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 965 959 0,6 63 188 71 322 383 -15,9 0 1.287
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 397 372 6,7 89 27 0 116 128 -9,4 0 513
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 340 302 12,6 78 72 0 150 181 -17,1 0 490
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 544 520 4,6 181 118 44 343 333 3,0 0 887
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 522 512 2,0 178 28 19 225 297 -24,2 0 747
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 703 681 3,2 215 257 13 485 443 9,5 0 1.188
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 2.062 1.979 4,2 419 119 56 594 620 -4,2 0 2.656
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 618 592 4,4 233 129 0 362 367 -1,4 0 980
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 1.240 1.179 5,2 127 144 51 322 211 52,6 0 1.562
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 1.452 1.360 6,8 217 344 39 600 601 -0,2 0 2.052
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 585 555 5,4 149 84 24 257 234 9,8 0 842
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 552 530 4,2 133 46 13 192 263 -27,0 0 744
02507 Satakunnan ammattikorkeako 1.037 1.020 1,7 265 342 36 643 696 -7,6 0 1.680
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 1.012 983 3,0 104 158 29 291 284 2,5 0 1.303
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 638 629 1,4 101 41 20 162 189 -14,3 0 800
02508 Svenska yrkeshögskolan 533 519 2,7 73 82 5 160 58 175,9 0 693
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 1.855 1.867 -0,6 329 376 58 763 704 8,4 0 2.618
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 383 325 17,8 52 25 24 101 97 4,1 0 484
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 344 353 -2,5 82 34 0 116 151 -23,2 0 460
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 22.214 21.523 3,2 4.419 3.370 702 8.491 8.658 -1,9 0 30.705
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 135 118 14,4 0 0 0 0 0 0 135
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 200 185 8,1 46 0 0 46 56 -17,9 0 246
02468 Haaga Instituutin Ammattik 786 779 0,9 350 47 29 426 378 12,7 0 1.212
02624 Helsingin ammattikorkeakou 106 106 0,0 29 0 0 29 28 3,6 0 135
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 515 483 6,6 52 12 0 64 68 -5,9 0 579
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 95 96 -1,0 24 11 0 35 25 40,0 0 130
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 523 539 -3,0 140 0 31 171 122 40,2 0 694
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 141 156 -9,6 37 0 0 37 45 -17,8 0 178
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 257 220 16,8 36 0 0 36 37 -2,7 0 293
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 332 323 2,8 95 13 0 108 120 -10,0 0 440
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 581 589 -1,4 65 23 16 104 150 -30,7 0 685
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 294 332 -11,4 113 26 0 139 158 -12,0 0 433
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 397 391 1,5 151 0 0 151 194 -22,2 0 548
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 234 238 -1,7 34 0 0 34 25 36,0 0 268
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 414 407 1,7 96 0 15 111 124 -10,5 0 525
02507 Satakunnan ammattikorkeako 180 158 13,9 10 0 0 10 16 -37,5 0 190
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 362 381 -5,0 41 14 24 79 52 51,9 0 441
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 191 189 1,1 39 12 0 51 50 2,0 0 242
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 287 271 5,9 52 0 10 62 77 -19,5 0 349
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 191 180 6,1 60 0 0 60 61 -1,6 0 251
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 84 80 5,0 0 0 0 0 0 0 84
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6.305 6.221 1,4 1.470 158 125 1.753 1.786 -1,8 0 8.058
Raportti yhteensä 96.632 96.973 -0,4 18.310 7.771 2.073 28.154 28.537 -1,3 3.509 128.295