PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATTIKORKEAKOULUT *** PVM: 15.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P04LK6OL ***

LÄSNÄOLEVIEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ 20.9.2006 SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN OMISTAJITTAIN
Ammattikorkeakoulu Nuoret Edell.
syksy
Muutos
ed. %
Aikui-
set
Amm.
erik.
opinnot
Ylempi
amk-
tutkinto
Aik.
yht.
Edell.
syksy
Muutos
ed. %
Ammat.
opett.
koul.
Kaikki
yhteensä
1 Yksityinen
02535 Arcada-Nylands sv.yrkeshög 1.842 1.716 7,3 32 399 0 431 508 -15,2 0 2.273
02623 Diakonia-ammattikorkeakoul 1.984 2.024 -2,0 562 117 39 718 781 -8,1 0 2.702
02468 Haaga Instituutin Ammattik 2.409 2.402 0,3 1.157 68 83 1.308 1.248 4,8 0 3.717
02503 Hgin liiket.amk-Hfors yrke 3.843 3.660 5,0 933 219 118 1.270 1.240 2,4 589 5.702
02631 Humanistinen ammattikorkea 1.057 1.036 2,0 174 95 0 269 259 3,9 0 1.326
02504 Jkylän ammattikorkeakoulu 4.711 4.801 -1,9 817 640 190 1.647 1.489 10,6 889 7.247
02536 K-Pohjanmaan amk/M-Österb. 2.489 2.576 -3,4 386 29 67 482 481 0,2 0 2.971
02608 Kymenlaakson amm.korkeakou 3.319 3.408 -2,6 474 247 19 740 833 -11,2 0 4.059
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 5.906 5.878 0,5 911 233 138 1.282 1.280 0,2 0 7.188
02630 Pirkanmaan ammattikorkeako 3.046 3.013 1,1 434 391 39 864 995 -13,2 0 3.910
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1.386 1.408 -1,6 217 79 3 299 342 -12,6 0 1.685
1 Yksityinen 31.992 31.922 0,2 6.097 2.517 696 9.310 9.456 -1,5 1.478 42.780
3 Kunta
02624 Helsingin ammattikorkeakou 6.518 6.511 0,1 971 487 135 1.593 1.621 -1,7 0 8.111
02473 Kajaanin ammattikorkeakoul 1.457 1.420 2,6 221 111 22 354 362 -2,2 0 1.811
02469 Pohj-Karjalan amm.korkeako 2.850 2.872 -0,8 670 177 82 929 916 1,4 0 3.779
02507 Satakunnan ammattikorkeako 4.471 4.553 -1,8 620 537 134 1.291 1.318 -2,0 0 5.762
02466 Tampereen ammattikorkeakou 3.981 3.978 0,1 583 217 89 889 922 -3,6 539 5.409
02509 Turun amm.korkeak.-Åbo yrk 7.236 7.280 -0,6 993 926 94 2.013 2.077 -3,1 0 9.249
02627 Vaasan amm.korkeak.-Vasa y 2.557 2.555 0,1 443 45 51 539 527 2,3 0 3.096
3 Kunta 29.070 29.169 -0,3 4.501 2.500 607 7.608 7.743 -1,7 539 37.217
4 Kuntayhtymä
02609 Etelä-Karjalan amm.korkeak 2.099 2.039 2,9 393 83 25 501 680 -26,3 0 2.600
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 3.280 3.368 -2,6 1.064 194 82 1.340 1.406 -4,7 0 4.620
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 4.164 4.167 -0,1 1.199 436 194 1.829 1.717 6,5 887 6.880
02505 Kemi-Tornion ammattikorkea 1.881 1.911 -1,6 565 144 44 753 755 -0,3 0 2.634
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 3.693 3.804 -2,9 812 412 74 1.298 1.443 -10,0 0 4.991
02506 Mikkelin ammattikorkeakoul 2.820 2.888 -2,4 952 305 58 1.315 1.288 2,1 0 4.135
02471 Oulun seudun amm.korkeakou 5.560 5.597 -0,7 821 306 65 1.192 1.284 -7,2 605 7.357
02538 Rovaniemen ammattikorkeako 2.213 2.165 2,2 591 170 28 789 856 -7,8 0 3.002
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 5.014 5.024 -0,2 733 323 80 1.136 1.088 4,4 0 6.150
02472 Seinäjoen ammattikorkeakou 3.433 3.480 -1,4 494 133 115 742 743 -0,1 0 4.175
02508 Svenska yrkeshögskolan 1.413 1.439 -1,8 88 248 5 341 78 337,2 0 1.754
4 Kuntayhtymä 35.570 35.882 -0,9 7.712 2.754 770 11.236 11.338 -0,9 1.492 48.298
Raportti yhteensä 96.632 96.973 -0,4 18.310 7.771 2.073 28.154 28.537 -1,3 3.509 128.295