PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05IS6YM ***

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  Oppilasmäärästä
  Perusopetus   11-v. oppivelv
Maakunta Koulu-
jen
lkm
Esi-
opetus
Luokat
1-6
Luokat
7-9
Lisä-
opetus
Yhteensä josta
ruotsi
opetus-
kielenä
josta
vieras-
kielisiä
9-v.
oppivelv.
erit.opp.
Vaik.
keh.vamm
oppilaat
Muut
vammais-
oppilaat
00 Ulkomaa 8 26 183 84 0 293 5 8 3 0 0
01 Uusimaa 563 15.313 93.501 50.637 886 160.337 13.483 9.823 11.552 234 1.898
02 Varsinais-Suomi 287 5.026 31.176 16.340 147 52.689 3.199 2.173 2.850 94 1.396
03 Itä-Uusimaa 96 1.142 7.708 4.008 39 12.897 4.452 324 859 12 80
04 Satakunta 172 2.346 15.385 8.383 40 26.154 242 141 1.238 57 497
05 Kanta-Häme 124 1.950 12.168 6.510 13 20.641 9 190 904 73 182
06 Pirkanmaa 268 4.954 31.406 16.891 217 53.468 244 1.165 2.050 106 870
07 Päijät-Häme 110 2.096 13.413 7.432 71 23.012 10 672 1.272 10 681
08 Kymenlaakso 117 1.835 12.106 6.685 32 20.658 221 404 914 41 433
09 Etelä-Karjala 74 1.293 8.579 4.907 39 14.818 0 394 1.056 24 263
10 Etelä-Savo 141 1.537 10.065 5.815 176 17.593 0 287 1.029 64 424
11 Pohjois-Savo 171 2.678 16.847 9.395 170 29.090 26 228 1.518 93 666
12 Pohjois-Karjala 122 1.698 11.048 6.416 34 19.196 0 279 1.023 57 420
13 Keski-Suomi 194 2.905 18.626 10.261 198 31.990 12 451 1.838 73 559
14 Etelä-Pohjanmaa 209 2.227 13.979 7.823 32 24.061 0 49 1.157 69 423
15 Pohjanmaa 168 2.051 12.451 6.969 72 21.543 12.674 609 1.064 62 311
16 Keski-Pohjanmaa 70 866 5.479 2.941 25 9.311 1.006 99 495 23 155
17 Pohjois-Pohjanmaa 308 5.149 30.910 16.712 197 52.968 135 442 2.180 124 643
18 Kainuu 66 853 5.683 3.336 12 9.884 0 205 638 33 138
19 Lappi 151 1.958 12.430 7.510 21 21.919 0 165 1.005 86 294
Raportti yhteensä 3.419 57.903 363.143 199.055 2.421 622.522 35.718 18.108 34.645 1.335 10.333

Ei sisällä 18 vuotta täyttäneitä oppilaita