PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05IS6YO ***

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  Oppilasmäärästä
  Perusopetus   11-v. oppivelv
OMISTAJA Koulu-
jen
lkm
Esi-
opetus
Luokat
1-6
Luokat
7-9
Lisä-
opetus
Yhteensä josta
ruotsi
opetus-
kielenä
josta
vieras-
kielisiä
9-v.
oppivelv.
erit.opp.
Vaik.
keh.vamm
oppilaat
Muut
vammais-
oppilaat
1 Yksityinen 96 484 5.038 7.917 617 14.056 981 1.306 386 41 102
2 Valtio 30 221 4.543 2.715 62 7.541 477 644 206 54 398
3 Kunta 3.283 57.178 353.453 188.354 1.579 600.564 34.224 16.140 33.981 1.073 9.822
4 Kuntayhtymä 10 20 109 69 163 361 36 18 72 167 11
Raportti yhteensä 3.419 57.903 363.143 199.055 2.421 622.522 35.718 18.108 34.645 1.335 10.333

Ei sisällä 18 vuotta täyttäneitä oppilaita