PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05IS6YQ ***

ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
  Oppilasmäärästä
  Perusopetus   11-v. oppivelv
KOULUMUOTO Havain-
tojen
lkm
Esi-
opetus
Luokat
1-6
Luokat
7-9
Lisä-
opetus
Yhteensä josta
ruotsi
opetus-
kielenä
josta
vieras-
kielisiä
9-v.
oppivelv.
erit.opp.
Vaik.
keh.vamm
oppilaat
Muut
vammais-
oppilaat
121 Päivähoidon esiopetus 323 44.909 . . . 44.909 2.463 1.501 702 77 791
123 Kunnan peruskoululaitos 3.156 11.970 353.100 186.252 1.200 552.522 31.614 14.050 29.160 611 5.988
128 Ulkomaan koulut 8 26 183 84 0 293 5 8 3 0 0
138 Perusk.asteen erityisk. 162 546 4.604 3.417 222 8.789 268 523 4.470 642 3.545
164 Aikuislukiot 26 0 2 150 116 268 3 168 1 0 0
179 Muut perus-/lukioas.koul. 37 452 5.254 8.996 48 14.750 1.263 1.709 259 5 8
191 Kansanopistot 30 0 0 156 678 834 102 129 21 0 1
192 Kansalaisopistot 1 0 0 0 157 157 0 20 29 0 0
Raportti yhteensä 3.743 57.903 363.143 199.055 2.421 622.522 35.718 18.108 34.645 1.335 10.333