Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 **
 *** RAPORTTI: P05K7YO ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
           SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN.     taulu   1 /1
 
@     Yhteensä
 
 
 Omistaja
 Perusopetuksen kunta
 
                    20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT             3602      3419      -5,1
 
                    9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
 OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2006        oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
 alle 18 v.      Oppilasmäärä  Erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Esiopetus          57903      825       224      1973
 -josta päivähoid.      44909      702       77      791
 Vuosiluokka 1        57727      2024       127      1041
 Vuosiluokka 2        57434      2470       124      1054
 Vuosiluokka 3        59234      2859       107      914
 Vuosiluokka 4        60716      3227       122      996
 Vuosiluokka 5        63156      3440       124      944
 Vuosiluokka 6        64876      4014       132      849
 Vuosiluokka 7        65303      4618       95      864
 Vuosiluokka 8        67325      5307       127      781
 Vuosiluokka 9        66427      5612       120      760
 Lisäopetus          2421      249       33      157
             ---------   ---------    ---------   ---------
 Yhteensä          622522     34645      1335     10333
 
 Oppilasmäärä 20.9.2005   630379     33170      1254      9932
 Muutos%           -1,2      4,4       6,5      4,0
 
 Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä 20.9.2006 (oppilaan äidinkieli muu kuin
 suomi, ruotsi, saame)
 Esiopetus           1904       55       10       72
 Vuosiluokat 1-9, lisäop.   16204      1748       32      285
 Yhteensä           18108      1803       42      357
 
 
 PERUSOPETUS
 Oppilasmäärät opetuskielen mukaan (alle 18 v. ,mukana esiop. vain 11-v. oppiv.)
 
             20.1.2006   20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 
 Suomi             540     538252     530659      -1,4
 Ruotsi             18     32778      32430      -1,1
 Saame              0      125       131      4,8
 Muu               0      3361      3596      7,0
 Yhteensä           558     574516     566816      -1,3
 
 joista sisäoppil. muot. majoituksessa    624       693      11,1
 
 Maahanmuuttajien valm. op. ol.       1459      1495      2,5
 - josta sisäopp. maj. olleet          1        0     -100,0
 
 18 vuotta täyttäneitä oppilaita       959       850     -11,4
 
 ESIOPETUS 9-v. oppivelv.    20     55863      55706      -0,3
 
 
1
 
                                 taulu   1 /2
 
      Yhteensä
 
 
 
 
           Oppilasmäärä   9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
                    oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
                   Erityisopp.  kehitysvamm.   vammaisopp.
 KULJETUSEDUN OPPILAAT        **)
 Esiopetus          10148       38      147       967
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus        128171     13016      860      6219
 Yhteensä          138319     13054      1007      7186
 
 20.9.2005 yhteensä     139901     12400      916      6875
 Muutos, %          -1,1      5,3      9,9       4,5
 
 MAJOITUSEDUN OPPILAAT
 Esiopetus           10               2        8
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus         555       72       23       154
 Yhteensä           565              25       162
 
 20.9.2005 yhteensä      447       54       8       183
 Muutos, %          26,4      33,3     212,5      -11,5
 
 **) 9-v. erityisopetus ei sisällä päivähoidon esiopetusta
 
 
  AINEOPISKELIJAT
 
 
  Aikuislukioiden/-linjojen aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen
  pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta
                           1.8.2004- 1.8.2005-
                           31.7.2005 31.7.2006 MUUTOS%
 
  Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut
  kurssit                        7578   11442  51,0
  Muussa oppilaitoksessa päätoimisesti tutkintoa suo-
  rittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa    255    371  45,5
  Muuna aineopiskeluna suoritetut kurssit        1509   1470  -2,6
 
  Suoritetut kurssit yhteensä              9342   13283  42,2
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 **
 *** RAPORTTI: P05K7YO ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
           SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN.     taulu   2 /1
 
@     Yhteensä
 
 
 Omistaja        1 Yksityinen
 Perusopetuksen kunta
 
                    20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT              96       96      0,0
 
                    9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
 OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2006        oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
 alle 18 v.      Oppilasmäärä  Erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Esiopetus           484       0        1       10
 -josta päivähoid.        0       0        0       0
 Vuosiluokka 1         701       7        8       6
 Vuosiluokka 2         659       7        2       3
 Vuosiluokka 3         796       17        4       5
 Vuosiluokka 4         847       18        3       12
 Vuosiluokka 5         975       15        5       11
 Vuosiluokka 6        1060       19        4       2
 Vuosiluokka 7        2597       83        2       16
 Vuosiluokka 8        2623      104        4       16
 Vuosiluokka 9        2697       93        7       13
 Lisäopetus          617       23        1       8
             ---------   ---------    ---------   ---------
 Yhteensä          14056      386       41      102
 
 Oppilasmäärä 20.9.2005   13810      327       46       97
 Muutos%            1,8      18,0      -10,9      5,2
 
 Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä 20.9.2006 (oppilaan äidinkieli muu kuin
 suomi, ruotsi, saame)
 Esiopetus            78       0       0       0
 Vuosiluokat 1-9, lisäop.   1228       52       2       1
 Yhteensä           1306       52       2       1
 
 
 PERUSOPETUS
 Oppilasmäärät opetuskielen mukaan (alle 18 v. ,mukana esiop. vain 11-v. oppiv.)
 
             20.1.2006   20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 
 Suomi             378     11504      11697      1,7
 Ruotsi             5      835       871      4,3
 Saame              0       0        0      0,0
 Muu               0      1043      1015      -2,7
 Yhteensä           383     13382      13583      1,5
 
 joista sisäoppil. muot. majoituksessa    604       659      9,1
 
 Maahanmuuttajien valm. op. ol.        20       66     230,0
 - josta sisäopp. maj. olleet          1        0     -100,0
 
 18 vuotta täyttäneitä oppilaita       146       136      -6,8
 
 ESIOPETUS 9-v. oppivelv.    20      428       473      10,5
 
 
1
 
                                 taulu   2 /2
 
      Yhteensä
 
 
 
 
           Oppilasmäärä   9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
                    oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
                   Erityisopp.  kehitysvamm.   vammaisopp.
 KULJETUSEDUN OPPILAAT        **)
 Esiopetus           38       0       1        9
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus         2768       75       17       57
 Yhteensä           2806       75       18       66
 
 20.9.2005 yhteensä      2777       70       24       58
 Muutos, %           1,0      7,1     -25,0      13,8
 
 MAJOITUSEDUN OPPILAAT
 Esiopetus            0               0        0
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus          58       23       4       16
 Yhteensä            58               4       16
 
 20.9.2005 yhteensä       65       22       5       20
 Muutos, %          -10,8      4,5     -20,0      -20,0
 
 **) 9-v. erityisopetus ei sisällä päivähoidon esiopetusta
 
 
  AINEOPISKELIJAT
 
 
  Aikuislukioiden/-linjojen aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen
  pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta
                           1.8.2004- 1.8.2005-
                           31.7.2005 31.7.2006 MUUTOS%
 
  Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut
  kurssit                         0     0   0,0
  Muussa oppilaitoksessa päätoimisesti tutkintoa suo-
  rittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa     0     0   0,0
  Muuna aineopiskeluna suoritetut kurssit         70    132  88,6
 
  Suoritetut kurssit yhteensä               70    132  88,6
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 **
 *** RAPORTTI: P05K7YO ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
           SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN.     taulu   3 /1
 
@     Yhteensä
 
 
 Omistaja        2 Valtio
 Perusopetuksen kunta
 
                    20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT              30       30      0,0
 
                    9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
 OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2006        oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
 alle 18 v.      Oppilasmäärä  Erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Esiopetus           221       0        3       36
 -josta päivähoid.        0       0        0       0
 Vuosiluokka 1         730       2        0       32
 Vuosiluokka 2         696       7        5       24
 Vuosiluokka 3         722       7        4       24
 Vuosiluokka 4         781       15        6       37
 Vuosiluokka 5         805       14        9       29
 Vuosiluokka 6         809       23        5       49
 Vuosiluokka 7         873       45        5       40
 Vuosiluokka 8         877       37        6       44
 Vuosiluokka 9         965       42        6       45
 Lisäopetus           62       14        5       38
             ---------   ---------    ---------   ---------
 Yhteensä           7541      206       54      398
 
 Oppilasmäärä 20.9.2005    7452      166        9      451
 Muutos%            1,2      24,1      500,0     -11,8
 
 Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä 20.9.2006 (oppilaan äidinkieli muu kuin
 suomi, ruotsi, saame)
 Esiopetus            36       0       0       0
 Vuosiluokat 1-9, lisäop.    608       20       5       14
 Yhteensä            644       20       5       14
 
 
 PERUSOPETUS
 Oppilasmäärät opetuskielen mukaan (alle 18 v. ,mukana esiop. vain 11-v. oppiv.)
 
             20.1.2006   20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 
 Suomi             162      6798      6863      1,0
 Ruotsi             13      463       467      0,9
 Saame              0       0        0      0,0
 Muu               0       28       29      3,6
 Yhteensä           175      7289      7359      1,0
 
 joista sisäoppil. muot. majoituksessa     0        0      0,0
 
 Maahanmuuttajien valm. op. ol.         0        0      0,0
 - josta sisäopp. maj. olleet          0        0      0,0
 
 18 vuotta täyttäneitä oppilaita        0        0      0,0
 
 ESIOPETUS 9-v. oppivelv.    0      163       182      11,7
 
 
1
 
                                 taulu   3 /2
 
      Yhteensä
 
 
 
 
           Oppilasmäärä   9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
                    oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
                   Erityisopp.  kehitysvamm.   vammaisopp.
 KULJETUSEDUN OPPILAAT        **)
 Esiopetus           49       0       2       27
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus         873       59       25       211
 Yhteensä           922       59       27       238
 
 20.9.2005 yhteensä      1509       32       6       241
 Muutos, %          -38,9      84,4     350,0      -1,2
 
 MAJOITUSEDUN OPPILAAT
 Esiopetus            8               1        7
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus         226       41       19       137
 Yhteensä           234              20       144
 
 20.9.2005 yhteensä      209       26       3       159
 Muutos, %          12,0      57,7     566,7      -9,4
 
 **) 9-v. erityisopetus ei sisällä päivähoidon esiopetusta
 
 
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 **
 *** RAPORTTI: P05K7YO ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
           SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN.     taulu   4 /1
 
@     Yhteensä
 
 
 Omistaja        3 Kunta
 Perusopetuksen kunta
 
                    20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT             3465      3283      -5,3
 
                    9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
 OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2006        oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
 alle 18 v.      Oppilasmäärä  Erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Esiopetus          57178      825       200      1927
 -josta päivähoid.      44909      702       77      791
 Vuosiluokka 1        56277      2015       101      1002
 Vuosiluokka 2        56064      2456       103      1026
 Vuosiluokka 3        57698      2835       81      885
 Vuosiluokka 4        59070      3194       96      946
 Vuosiluokka 5        61361      3411       95      904
 Vuosiluokka 6        62983      3972       100      797
 Vuosiluokka 7        61815      4487       75      806
 Vuosiluokka 8        63804      5163       103      717
 Vuosiluokka 9        62735      5459       97      701
 Lisäopetus          1579      164       22      111
             ---------   ---------    ---------   ---------
 Yhteensä          600564     33981      1073      9822
 
 Oppilasmäärä 20.9.2005   608747     32597      1002      9373
 Muutos%           -1,3      4,2       7,1      4,8
 
 Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä 20.9.2006 (oppilaan äidinkieli muu kuin
 suomi, ruotsi, saame)
 Esiopetus           1790       55       10       72
 Vuosiluokat 1-9, lisäop.   14350      1662       24      270
 Yhteensä           16140      1717       34      342
 
 
 PERUSOPETUS
 Oppilasmäärät opetuskielen mukaan (alle 18 v. ,mukana esiop. vain 11-v. oppiv.)
 
                    20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 
 Suomi                   519618     511774      -1,5
 Ruotsi                   31442      31056      -1,2
 Saame                    125       131      4,8
 Muu                     2290      2552      11,4
 Yhteensä                 553475     545513      -1,4
 
 joista sisäoppil. muot. majoituksessa     18       30      66,7
 
 Maahanmuuttajien valm. op. ol.       1439      1429      -0,7
 - josta sisäopp. maj. olleet          0        0      0,0
 
 18 vuotta täyttäneitä oppilaita       776       686     -11,6
 
 ESIOPETUS 9-v. oppivelv.          55272      55051      -0,4
 
 
1
 
                                 taulu   4 /2
 
      Yhteensä
 
 
 
 
           Oppilasmäärä   9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
                    oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
                   Erityisopp.  kehitysvamm.   vammaisopp.
 KULJETUSEDUN OPPILAAT        **)
 Esiopetus          10045       38      128       931
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus        124311     12882      736      5948
 Yhteensä          134356     12920      864      6879
 
 20.9.2005 yhteensä     135347     12298      754      6573
 Muutos, %          -0,7      5,1      14,6       4,7
 
 MAJOITUSEDUN OPPILAAT
 Esiopetus            2               1        1
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus         267       8       0        1
 Yhteensä           269               1        2
 
 20.9.2005 yhteensä      170       6       0        4
 Muutos, %          58,2      33,3      0,0      -50,0
 
 **) 9-v. erityisopetus ei sisällä päivähoidon esiopetusta
 
 
  AINEOPISKELIJAT
 
 
  Aikuislukioiden/-linjojen aineopiskelijoiden suorittamien perusopetuksen
  pakollisten ja valinnaisten kurssien lukumäärät ajalta
                           1.8.2004- 1.8.2005-
                           31.7.2005 31.7.2006 MUUTOS%
 
  Maahanmuuttajien kielikoulutuksena suoritetut
  kurssit                        7578   11442  51,0
  Muussa oppilaitoksessa päätoimisesti tutkintoa suo-
  rittavien aineopiskelun kurssit perusopetuksessa    255    371  45,5
  Muuna aineopiskeluna suoritetut kurssit        1439   1338  -7,0
 
  Suoritetut kurssit yhteensä              9272   13151  41,8
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 **
 *** RAPORTTI: P05K7YO ***
 
    PERUSOPETUKSEN JA ESIOPETUKSEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
           SEKÄ VERTAILU 20.9.2005 TIETOIHIN.     taulu   5 /1
 
@     Yhteensä
 
 
 Omistaja        4 Kuntayhtymä
 Perusopetuksen kunta
 
                    20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 KOULUJEN LUKUMÄÄRÄT              11       10      -9,1
 
                    9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
 OPPILASMÄÄRÄT 20.9.2006        oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
 alle 18 v.      Oppilasmäärä  Erityisopp.  kehitysvamm.  vammaisopp.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Esiopetus           20       0       20       0
 -josta päivähoid.        0       0        0       0
 Vuosiluokka 1         19       0       18       1
 Vuosiluokka 2         15       0       14       1
 Vuosiluokka 3         18       0       18       0
 Vuosiluokka 4         18       0       17       1
 Vuosiluokka 5         15       0       15       0
 Vuosiluokka 6         24       0       23       1
 Vuosiluokka 7         18       3       13       2
 Vuosiluokka 8         21       3       14       4
 Vuosiluokka 9         30       18       10       1
 Lisäopetus          163       48        5       0
             ---------   ---------    ---------   ---------
 Yhteensä           361       72       167       11
 
 Oppilasmäärä 20.9.2005    370       80       197       11
 Muutos%           -2,4     -10,0      -15,2      0,0
 
 Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä 20.9.2006 (oppilaan äidinkieli muu kuin
 suomi, ruotsi, saame)
 Esiopetus            0       0       0       0
 Vuosiluokat 1-9, lisäop.    18       14       1       0
 Yhteensä            18       14       1       0
 
 
 PERUSOPETUS
 Oppilasmäärät opetuskielen mukaan (alle 18 v. ,mukana esiop. vain 11-v. oppiv.)
 
                    20.9.2005    20.9.2006    MUUTOS%
 
 Suomi                    332       325      -2,1
 Ruotsi                    38       36      -5,3
 Saame                     0        0      0,0
 Muu                      0        0      0,0
 Yhteensä                   370       361      -2,4
 
 joista sisäoppil. muot. majoituksessa     2        4     100,0
 
 Maahanmuuttajien valm. op. ol.         0        0      0,0
 - josta sisäopp. maj. olleet          0        0      0,0
 
 18 vuotta täyttäneitä oppilaita        37       28     -24,3
 
 ESIOPETUS 9-v. oppivelv.            0        0      0,0
 
 
1
 
                                 taulu   5 /2
 
      Yhteensä
 
 
 
 
           Oppilasmäärä   9-vuotinen  11-vuotinen oppivelvollisuus
                    oppivelv.   Vaikeimmin      Muut
                   Erityisopp.  kehitysvamm.   vammaisopp.
 KULJETUSEDUN OPPILAAT        **)
 Esiopetus           16       0       16        0
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus         219       0       82        3
 Yhteensä           235       0       98        3
 
 20.9.2005 yhteensä      268       0      132        3
 Muutos, %          -12,3      0,0     -25,8       0,0
 
 MAJOITUSEDUN OPPILAAT
 Esiopetus            0               0        0
 Vuosiluokat 1-9 ja
  lisäopetus          4       0       0        0
 Yhteensä            4               0        0
 
 20.9.2005 yhteensä       3       0       0        0
 Muutos, %          33,3      0,0      0,0       0,0
 
 **) 9-v. erityisopetus ei sisällä päivähoidon esiopetusta