PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 ***
*** RAPORTTI: P05LK6YO ***

OPPILASMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN SEKÄ VERTAILU ED. VUOTEEN (YLI 18 V. EI MUKANA).
  -OPETUSKIELI-  
Omistaja Ylläpi-
täjien
lkm
Oppilas-
määrä
josta
esiope-
tus 9v
Yhteensä
ed syksy
Muutos
syksyyn
Suomi Ruotsi Saame Muu Kulje-
tettavat
Majoi-
tettavat
Maahanmuut.
valmist.
opet. ol.
1 Yksityinen 90 14.056 473 13.810 246 11.916 981 0 1.159 2.806 717 66
2 Valtio 30 7.541 182 7.452 89 7.035 477 0 29 922 234 0
3 Kunta 415 600.564 55.051 608.748 -8.184 563.657 34.224 131 2.552 134.356 299 1.429
4 Kuntayhtymä 10 361 0 370 -9 325 36 0 0 235 8 0
Raportti yhteensä 545 622.522 55.706 630.380 -7.858 582.933 35.718 131 3.740 138.319 1.258 1.495