Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 01.11.2006 ***
          *** RAPORTTI: P07K7YO ***
 
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 Omistaja
 
 Sijaintikunta
 
                           2003     2004     2005      2006  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2005-2006
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
 
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä    291.459   291.643   291.774   287.599    -1,4
 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
 
 3.1. Opiston ulkopuolella asuvien
   opiskelijoiden opintoviikot           95.830   105.479   110.337   110.913     0,5
 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä            90.898    78.292    73.745    82.015    11,2
 
 3.3. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä        12.139    12.599    12.294    13.426     9,2
 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      4.614    4.437    4.736    4.200    -11,3
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet kohdasta 2.1
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             1.337
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          12.405
   Yhteensä                           13.742
 
 Opiskelijaviikot
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             14.124
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          10.861
   Yhteensä                           24.985
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 01.11.2006 ***
          *** RAPORTTI: P07K7YO ***
 
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 
 Sijaintikunta
 
                           2003     2004     2005      2006  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2005-2006
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
 
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä    265.243   264.985   264.385   260.205    -1,6
 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
 
 3.1. Opiston ulkopuolella asuvien
   opiskelijoiden opintoviikot           83.152    90.192    96.101    95.641    -0,5
 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä            86.829    73.989    69.013    75.779     9,8
 
 3.3. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä        12.139    12.599    12.294    13.426     9,2
 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä      4.614    4.437    4.736    4.200    -11,3
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet kohdasta 2.1
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             1.289
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          12.050
   Yhteensä                           13.339
 
 Opiskelijaviikot
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             13.393
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          10.539
   Yhteensä                           23.932
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 01.11.2006 ***
          *** RAPORTTI: P07K7YO ***
 
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 
 Sijaintikunta
 
                           2003     2004     2005      2006  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2005-2006
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
 
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä     1.634    1.127    1.585    1.650     4,1
 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
 
 3.1. Opiston ulkopuolella asuvien
   opiskelijoiden opintoviikot           1.248     893    1.188    1.307    10,0
 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä            1.175     935      0    1.367     0,0
 
 3.3. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0      0     0,0
 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0      0     0,0
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet kohdasta 2.1
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille               28
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot            55
   Yhteensä                             83
 
 Opiskelijaviikot
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille               11
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot            22
   Yhteensä                             33
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSANOPISTOT *** PVM: 01.11.2006 ***
          *** RAPORTTI: P07K7YO ***
 
      KANSANOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 
 Sijaintikunta
 
                           2003     2004     2005      2006  Muutos-%
                         Toteutunut  Toteutunut  Toteutunut    Arvio  2005-2006
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 2. VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ ANNETUN LAIN MUKAINEN KOULUTUS
 
 2.1. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain
   mukaisten opiskelijaviikkojen kok.määrä     24.582    25.531    25.804    25.744    -0,2
 
 3. YKSIKKÖHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT
 
 3.1. Opiston ulkopuolella asuvien
   opiskelijoiden opintoviikot           11.430    14.394    13.048    13.965     7,0
 
 3.2. Enintään 10 päivää kestävien kurssien
   opiskelijaviikkojen määrä            2.894    3.368    4.732    4.869     2,9
 
 3.3. Vaikeasti vammaisille järjestetyn koulu-
   tuksen opiskelijaviikkojen määrä           0      0      0      0     0,0
 
 4. Kirjeopetuksen opintokirjeiden lukumäärä        0      0      0      0     0,0
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet kohdasta 2.1
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille               20
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot            300
   Yhteensä                             320
 
 Opiskelijaviikot
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille              720
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot            300
   Yhteensä                            1.020