PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** TAITEEN PERUSOPETUS *** PVM: 01.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P08TU6Q ***

OPETUSTUNNIT JA OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN SEKÄ VERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN
TAITEENALA Opetus-
tunnit
arvio
2006
-josta
varhais-
iän kasv.
tunteja
Toteutu-
neet op.
tunnit
2005
Muutos%
2005-2006
Oppilas-
määrä
20.9.2006
-josta
varhais-
iän kasv.
oppilaita
Oppilas-
määrä
20.9.2005
Muutos%
2005-2006
Musiikin perusopetus 1.664.037 117.512 1.667.209 -0,19 56.409 20.787 55.762 1,16
Tanssin perusopetus 53.254 5.324 50.938 4,55 6.462 1.825 6.278 2,93
Kuvataiteen perusopetus 53.758 2.833 55.574 -3,27 6.370 458 6.347 0,36
Käsityön perusopetus 8.738 494 8.198 6,59 1.032 62 1.007 2,48
Teatteri-ilmaisu 5.864 64 5.798 1,14 758 30 779 -2,70
Arkkitehtuuri 371 0 507 -26,82 27 0 46 -41,30
Raportti yhteensä 1.786.022 126.227 1.788.224 -0,12 71.058 23.162 70.219 1,19