Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 06.11.2006 ***
           *** RAPORTTI: P09K7YO ***
 
    KANSALAISOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 Omistaja
 
 Sijaintikunta
 
 
 
 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
                   2003     2004    2005    2006   Muutos-%
                Toteutunut  Toteutunut Toteutunut    Arvio  2005-2006
 
 Opetustuntien lukumäärä     2.219.799  2.240.006  2.181.751  2.261.407     3,7
 
 (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             11.396
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                 132.113
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville   35.333
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          21.691
   Yhteensä                           200.533
 
 Opetustunnit
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             32.854
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                 126.911
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville   77.176
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          35.767
   Yhteensä                           272.708
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 06.11.2006 ***
           *** RAPORTTI: P09K7YO ***
 
    KANSALAISOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 
 Sijaintikunta
 
 
 
 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
                   2003     2004    2005    2006   Muutos-%
                Toteutunut  Toteutunut Toteutunut    Arvio  2005-2006
 
 Opetustuntien lukumäärä      284.980   290.822   283.729   305.667     7,7
 
 (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             1.300
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                  13.220
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville    2.542
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot           2.050
   Yhteensä                           19.112
 
 Opetustunnit
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             6.266
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                  16.121
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville    5.556
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot           1.577
   Yhteensä                           29.520
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 06.11.2006 ***
           *** RAPORTTI: P09K7YO ***
 
    KANSALAISOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 Omistaja     3 Kunta
 
 Sijaintikunta
 
 
 
 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
                   2003     2004    2005    2006   Muutos-%
                Toteutunut  Toteutunut Toteutunut    Arvio  2005-2006
 
 Opetustuntien lukumäärä     1.837.814  1.850.594  1.798.217  1.854.074     3,1
 
 (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             9.945
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                 112.802
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville   31.668
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          18.862
   Yhteensä                           173.277
 
 Opetustunnit
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille             26.346
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                 105.355
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville   68.956
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot          33.525
   Yhteensä                           234.182
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** KANSALAISOPISTOT *** PVM: 06.11.2006 ***
           *** RAPORTTI: P09K7YO ***
 
    KANSALAISOPISTOJEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 
 Sijaintikunta
 
 
 
 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
                   2003     2004    2005    2006   Muutos-%
                Toteutunut  Toteutunut Toteutunut    Arvio  2005-2006
 
 Opetustuntien lukumäärä      97.005    98.590   99.805   101.666     1,9
 
 (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja)
 
 
 Koulutustarjonnan suuntaamisen painopisteet
                                  Vuosi
 Opiskelijoiden lukumäärä                      2006
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille              151
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                  6.091
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville    1.123
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot            779
   Yhteensä                            8.144
 
 Opetustunnit
 
 5.1 Kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan
   integroivat opinnot maahanmuuttajille              242
 5.2 Terveyttä edistävät opinnot                  5.435
 5.3 Tietoyhteiskunnan perusvalmiuksien parantamista koskevat
   koulutuskok. suunnattuna perusvalmiuksia vailla oleville    2.664
 5.4 Kansalaistaitoja ja kansalaisyhteiskuntaan
   osallistumisen valmiuksia lisäävät opinnot            665
   Yhteensä                            9.006