Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** PVM: 01.11.2006 ***
           *** RAPORTTI: P10K7YO ***
 
    LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 
 Omistaja
 
 Sijaintikunta
 
 
 
 
 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
 
                Toteutuneet opiskelija- Arvioidut
                   vuorokaudet     opiskelija-
                             vuorokaudet
 
                   2004    2005    2006   Muutos-%
                                   2005-2006
 
 1. Lapsi- ja nuorisoliikunta   152.527   153.433   172.729     12,6
 
 2. Vammaisliikunta         3.282    3.823    4.398     15,1
 
 3. Kansalaisjärjestötoiminta    29.986   22.638   26.293     16,1
 
 4. Aikuisliikunta         92.640   97.651   98.655     1,0
 
 5. Huippu-urheilu         28.385   30.507   32.327     6,0
 
 6. Muu kuin kohtaan 3 sisäl-
  tyvä ohjaajakoulutus      24.113   24.256   24.876     2,6
 
 7. Opiskelijavuorokausia yht.   330.933   332.308   359.279     8,1
 
 (ilman maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausia)
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** PVM: 01.11.2006 ***
           *** RAPORTTI: P10K7YO ***
 
    LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 
 Omistaja     1 Yksityinen
 
 Sijaintikunta
 
 
 
 
 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
 
                Toteutuneet opiskelija- Arvioidut
                   vuorokaudet     opiskelija-
                             vuorokaudet
 
                   2004    2005    2006   Muutos-%
                                   2005-2006
 
 1. Lapsi- ja nuorisoliikunta   145.825   147.746   166.729     12,8
 
 2. Vammaisliikunta         2.885    3.403    3.898     14,6
 
 3. Kansalaisjärjestötoiminta    24.693   18.559   22.093     19,0
 
 4. Aikuisliikunta         91.521   96.547   96.455     -0,1
 
 5. Huippu-urheilu         27.315   28.399   31.027     9,3
 
 6. Muu kuin kohtaan 3 sisäl-
  tyvä ohjaajakoulutus      23.677   21.321   22.876     7,3
 
 7. Opiskelijavuorokausia yht.   315.916   315.975   343.079     8,6
 
 (ilman maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausia)
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUKSET *** PVM: 01.11.2006 ***
           *** RAPORTTI: P10K7YO ***
 
    LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN 20.9.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 
 
@    0 Yhteensä
 
 
 
 
 
 
 Omistaja     4 Kuntayhtymä
 
 Sijaintikunta
 
 
 
 
 VAPAAN SIVISTYSTYÖN KOULUTUS
 
                Toteutuneet opiskelija- Arvioidut
                   vuorokaudet     opiskelija-
                             vuorokaudet
 
                   2004    2005    2006   Muutos-%
                                   2005-2006
 
 1. Lapsi- ja nuorisoliikunta    6.702    5.687    6.000     5,5
 
 2. Vammaisliikunta          397     420     500     19,0
 
 3. Kansalaisjärjestötoiminta    5.293    4.079    4.200     3,0
 
 4. Aikuisliikunta          1.119    1.104    2.200     99,3
 
 5. Huippu-urheilu          1.070    2.108    1.300    -38,3
 
 6. Muu kuin kohtaan 3 sisäl-
  tyvä ohjaajakoulutus        436    2.935    2.000    -31,9
 
 7. Opiskelijavuorokausia yht.   15.017   16.333   16.200     -0,8
 
 (ilman maksullisen palvelutoiminnan opiskelijavuorokausia)