Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   1
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset   9204  666  9870   29    9882  774 10656   32    786
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.  3573   33  3606   12    4331   61  4392   12    786
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ               12777  699 13476   41   14213  835 15048   44    1572
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    9580  1398 10978   50    9465  1351 10816   58    -162
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   8774  686  9460   19    8290  692  8982   14    -478
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  2315  130  2445   5    1965  172  2137    4    -308
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   66   10   76    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    29   1   30    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  109   1  110    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ               20669  2214 22883   74   19924  2227 22151   78    -732
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                  33446  2913 36359  115   34137  3062 37199   122    840
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              22399  484 22883       21681  470 22151        -732
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   2
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     01 Uusimaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset   3974  224  4198   13    4296  310  4606   17    408
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.  1069   16  1085   2    1507   35  1542    1    457
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ               5043  240  5283   15    5803  345  6148   18    865
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    2789  358  3147   26    2604  303  2907   32    -240
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   3630  262  3892   3    3097  260  3357    2    -535
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  255   19  274   1    149   15  164    1    -110
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   18   5   23    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    3   1   4    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   51   0   51    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                6674  639  7313   30    5922  584  6506   37    -807
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                  11717  879 12596   45   11725  929 12654   55     58
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              7182  131  7313       6420   86  6506        -807
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   3
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     02 Varsinais-Suomi
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    473   33  506   7    533   47  580   10     74
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   232   3  235   2    259   1  260    3     25
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                705   36  741   9    792   48  840   13     99
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    716   91  807   11    774   96  870   16     63
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   527   59  586   14    680   47  727   11    141
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  135   5  140   0    166   14  180    1     40
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    7   0   7    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    3   0   3    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   2   0   2    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                1378  155  1533   25    1632  157  1789   28    256
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   2083  191  2274   34    2424  205  2629   41    355
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              1518   15  1533       1764   25  1789        256
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   4
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     03 Itä-Uusimaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    150   6  156   0    195   7  202    0     46
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   72   0   72   0     66   0   66    0     -6
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                222   6  228   0    261   7  268    0     40
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    127   8  135   0    157   17  174    0     39
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   184   11  195   0    203   6  209    0     14
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   20   1   21   0     34   2   36    0     15
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    0   0   0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   0   0   0    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                331   20  351   0    394   25  419    0     68
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   553   26  579   0    655   32  687    0    108
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               335   16  351        374   45  419         68
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   5
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     04 Satakunta
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    258   15  273   0    249   4  253    0    -20
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   156   1  157   1    181   1  182    2     25
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                414   16  430   1    430   5  435    2     5
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    443   38  481   0    425   84  509    0     28
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   383   28  411   1    349   24  373    1    -38
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  115   2  117   1    140   3  143    0     26
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    2   0   2    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    1   0   1    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   1   0   1    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                941   68  1009   2    918  111  1029    1     20
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1355   84  1439   3    1348  116  1464    3     25
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              1009   0  1009       1029   0  1029         20
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   6
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     05 Kanta-Häme
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    289   11  300   0    273   10  283    1    -17
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   118   0  118   0    134   0  134    0     16
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                407   11  418   0    407   10  417    1     -1
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    215   30  245   0    244   33  277    0     32
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   236   25  261   0    256   31  287    0     26
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   60   4   64   0     64   3   67    1     3
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    3   0   3    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    9   0   9    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   8   0   8    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                511   59  570   0    584   67  651    1     81
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   918   70  988   0    991   77  1068    2     80
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               570   0  570        651   0  651         81
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   7
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     06 Pirkanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    571   12  583   0    616   14  630    0     47
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   326   3  329   0    402   4  406    0     77
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                897   15  912   0    1018   18  1036    0    124
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    813  156  969   0    746  140  886    0    -83
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   696   40  736   0    591   38  629    0    -107
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  115   11  126   0     87   7   94    0    -32
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   13   2   15    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    4   0   4    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   0   0   0    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                1624  207  1831   0    1441  187  1628    0    -203
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   2521  222  2743   0    2459  205  2664    0    -79
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              1831   0  1831       1628   0  1628        -203
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   8
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     07 Päijät-Häme
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    397   9  406   0    491   9  500    1     94
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   161   0  161   1    190   1  191    1     30
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                558   9  567   1    681   10  691    2    124
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    417   60  477   1    424   52  476    0     -1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   319   25  344   0    321   31  352    0     8
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  120   2  122   1     95   1   96    0    -26
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    2   0   2    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   0   0   0    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                856   87  943   2    842   84  926    0    -17
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1414   96  1510   3    1523   94  1617    2    107
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               943   0  943        926   0  926        -17
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu   9
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     08 Kymenlaakso
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    201   3  204   0    190   4  194    0    -10
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   73   0   73   0     70   0   70    0     -3
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                274   3  277   0    260   4  264    0    -13
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    304   54  358   3    322   37  359    1     1
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   262   4  266   0    198   2  200    0    -66
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  184   7  191   1    192   2  194    0     3
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    1   0   1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   3   0   3    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                750   65  815   4    716   41  757    1    -58
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1024   68  1092   4    976   45  1021    1    -71
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               815   0  815        757   0  757        -58
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  10
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     09 Etelä-Karjala
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    130   27  157   0     90   19  109    0    -48
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   53   5   58   0     39   6   45    0    -13
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                183   32  215   0    129   25  154    0    -61
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    287   19  306   1    310   17  327    0     21
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   111   5  116   0    119   2  121    0     5
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  157   4  161   0     99   3  102    0    -59
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    1   0   1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   2   0   2    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                555   28  583   1    531   22  553    0    -30
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   738   60  798   1    660   47  707    0    -91
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               583   0  583        553   0  553        -30
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  11
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     10 Etelä-Savo
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    228   33  261   0    233   34  267    0     6
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   128   0  128   0    144   1  145    0     17
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                356   33  389   0    377   35  412    0     23
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    282   82  364   2    295   84  379    2     15
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   181   11  192   0    163   10  173    0    -19
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   87   8   95   0     88   5   93    0     -2
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    0   2   2    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    1   0   1    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   6   1   7    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                550  101  651   2    553  102  655    2     4
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   906  134  1040   2    930  137  1067    2     27
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               651   0  651        655   0  655         4
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  12
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     11 Pohjois-Savo
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    328   13  341   4    334   9  343    2     2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   171   1  172   1    187   2  189    1     17
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                499   14  513   5    521   11  532    3     19
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    426   61  487   0    455   75  530    1     43
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   237   27  264   0    324   27  351    0     87
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  279   23  302   0    177   16  193    0    -109
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    4   0   4    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   1   0   1    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                942  111  1053   0    961  118  1079    1     26
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1441  125  1566   5    1482  129  1611    4     45
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              1053   0  1053       1079   0  1079         26
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  13
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     12 Pohjois-Karjala
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    165   6  171   1    176   5  181    1     10
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   79   0   79   1     86   0   86    1     7
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                244   6  250   2    262   5  267    2     17
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    266   21  287   2    376   17  393    2    106
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   209   12  221   0    230   15  245    0     24
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  141   16  157   0    108   15  123    0    -34
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    0   0   0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   0   0   0    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                616   49  665   2    714   47  761    2     96
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   860   55  915   4    976   52  1028    4    113
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               665   0  665        761   0  761         96
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  14
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     13 Keski-Suomi
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    417   8  425   1    417   10  427    0     2
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   224   0  224   1    220   0  220    1     -4
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                641   8  649   2    637   10  647    1     -2
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    597   85  682   3    601   64  665    2    -17
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   347   41  388   0    305   55  360    0    -28
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   53   0   53   0     49   0   49    0     -4
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   10   0   10    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    3   0   3    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   0   0   0    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                997  126  1123   3    968  119  1087    2    -36
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1638  134  1772   5    1605  129  1734    3    -38
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              1121   2  1123       1087   0  1087        -36
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  15
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     14 Etelä-Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    506  126  632   1    747  149  896    0    264
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   163   0  163   1    204   4  208    0     45
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                669  126  795   2    951  153  1104    0    309
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    362   50  412   0    337   38  375    0    -37
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   355   26  381   0    309   41  350    0    -31
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   68   3   71   0     25   4   29    0    -42
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    1   1   2    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   1   0   1    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                785   79  864   0    673   84  757    0    -107
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1454  205  1659   2    1624  237  1861    0    202
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               864   0  864        757   0  757        -107
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  16
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     15 Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    120   10  130   0     70   12   82    0    -48
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   84   1   85   0    148   2  150    0     65
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                204   11  215   0    218   14  232    0     17
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    307   63  370   0    265   58  323    0    -47
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   219   9  228   0    240   15  255    0     27
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   84   7   91   0     42   4   46    0    -45
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    1   0   1    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    2   0   2    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   14   0   14    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                610   79  689   0    564   77  641    0    -48
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   814   90  904   0    782   91  873    0    -31
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               380  309  689        329  312  641        -48
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  17
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     16 Keski-Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    98   10  108   0    103   10  113    0     5
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   46   1   47   0     48   0   48    0     1
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                144   11  155   0    151   10  161    0     6
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    185   22  207   0    151   11  162    0    -45
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    90   14  104   0    108   10  118    0     14
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   10   0   10   0     15   0   15    0     5
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    0   0   0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   4   0   4    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                285   36  321   0    278   21  299    0    -22
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   429   47  476   0    429   31  460    0    -16
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               311   10  321        298   1  299        -22
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  18
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     17 Pohjois-Pohjanmaa
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    449   63  512   1    447   66  513    0     1
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   224   0  224   1    254   2  256    1     32
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                673   63  736   2    701   68  769    1     33
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    500   72  572   1    466   89  555    2    -17
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   462   63  525   0    383   52  435    0    -90
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  212   8  220   1    248   14  262    1     42
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    0   0   0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   16   0   16    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                1174  143  1317   2    1113  155  1268    3    -49
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1847  206  2053   4    1814  223  2037    4    -16
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              1317   0  1317       1268   0  1268        -49
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  19
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     18 Kainuu
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    110   6  116   0    103   5  108    0     -8
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   27   1   28   0     34   0   34    0     6
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                137   7  144   0    137   5  142    0     -2
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    131   22  153   0    148   59  207    0     54
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.    23   5   28   0     39   9   48    0     20
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  127   5  132   0    117   62  179    0     47
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    0   0   0    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    0   0   0    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   0   0   0    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                281   32  313   0    304  130  434    0    121
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   418   39  457   0    441  135  576    0    119
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               313   0  313        434   0  434        121
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YM ***                                               sivu  20
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                     19 Lappi
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset    340   51  391   1    319   50  369    0    -22
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   167   1  168   1    158   2  160    1     -8
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ                507   52  559   2    477   52  529    1    -30
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    413  106  519   0    365   77  442    0    -77
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   303   19  322   1    375   17  392    0     70
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)   93   5   98   0     70   2   72    0    -26
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    3   0   3    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    3   0   3    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   0   0   0    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                809  130  939   1    816   96  912    0    -27
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   1316  182  1498   3    1293  148  1441    1    -57
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8               938   1  939        911   1  912        -27