Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YO ***                                               sivu   1
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@     Yhteensä
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset   9204  666  9870   29    9882  774 10656   32    786
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.  3573   33  3606   12    4331   61  4392   12    786
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ               12777  699 13476   41   14213  835 15048   44    1572
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    9580  1398 10978   50    9465  1351 10816   58    -162
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   8774  686  9460   19    8290  692  8982   14    -478
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  2315  130  2445   5    1965  172  2137    4    -308
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   66   10   76    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    29   1   30    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                  109   1  110    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ               20669  2214 22883   74   19924  2227 22151   78    -732
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                  33446  2913 36359  115   34137  3062 37199   122    840
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              22399  484 22883       21681  470 22151        -732
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YO ***                                               sivu   2
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                                         Yksityinen
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset   2534  134  2668   10    3182  303  3485   11    817
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   269   8  277   0    351   6  357    0     80
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ               2803  142  2945   10    3533  309  3842   11    897
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    1137  146  1283   17    1047  159  1206   21    -77
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   1626  125  1751   1    1448   88  1536    0    -215
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  112   15  127   0    122   18  140    0     13
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   12   0   12    2
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    7   0   7    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   52   0   52    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                2875  286  3161   18    2688  265  2953   23    -208
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   5678  428  6106   28    6221  574  6795   34    689
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              3151   10  3161       2939   14  2953        -208
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YO ***                                               sivu   3
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                                         Kunta
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset   1876  254  2130   8    1835  200  2035   11    -95
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.   939   9  948   3    1346   30  1376    5    428
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ               2815  263  3078   11    3181  230  3411   16    333
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    2361  302  2663   17    2183  278  2461   25    -202
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   2171  137  2308   16    1891  134  2025   13    -283
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  414   18  432   1    391   23  414    1    -18
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                    9   0   9    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    7   0   7    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   15   0   15    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ                4946  457  5403   34    4496  435  4931   39    -472
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                   7761  720  8481   45    7677  665  8342   55    -139
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              5195  208  5403       4733  198  4931        -472
 
 
1 *** PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
 *** RAPORTTI: P13K7YO ***                                               sivu   4
 
 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 20.9.2006 ja 20.1.2006 TILASTOIDUT PERUSTIEDOT
 ***********************************************************************************************************************************
 
@                                         Kuntayhtymä
 
 
 
 OPISKELIJAMÄÄRÄT SOPIMUSTYYPEITTÄIN         TILANNE 20.1.2006        TILANNE 20.9.2006       MUUTOS
+                           ____________________________   ____________________________  ________
 
                            S1   S2      (S1+S2)  S1   S2      (S1+S2)
                            opiske- yrit- yh-  joista   opiske- yrit- yh-   joista  yhteensä
                            lijat  täjät teensä er.op   lijat  täjät teensä er.op.
 
 R1.1 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., aikuiset   4794  278  5072   11    4865  271  5136   10     64
 R1.2 Tutkintoon johtava amm. peruskoul., alle 25 v.  2365   16  2381   9    2634   25  2659    7    278
 
   PERUSKOULUTUS YHTEENSÄ               7159  294  7453   20    7499  296  7795   17    342
 
 R1.3 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoul.    6082  950  7032   16    6235  914  7149   12    117
 R1.4 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.   4977  424  5401   2    4951  470  5421    1     20
 R1.5 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)  1789   97  1886   4    1452  131  1583    3    -303
 
   LISÄKOULUTUS, sopimukset 21.1.2006 - 19.9.2006 yli 4 kk
 
 R1.6 Ammattitutkintoon valmistava amm. lisäkoulutus                   45   10   55    0
 R1.7 Erikoisammattitutk. valmistava amm. lisäkoul.                    15   1   16    0
 R1.8 Muu ammatillinen lisäkoulutus (ei-tutkintotav.)                   42   1   43    0
 
   LISÄKOULUTUS YHTEENSÄ               12848  1471 14319   22   12740  1527 14267   16    -52
 
   KAIKKI YHTEENSÄ                  20007  1765 21772   42   20239  1823 22062   33    290
 
 
 LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT KIELEN MUKAAN:   suomi ruotsi yhteensä     suomi ruotsi yhteensä     muutos
 
 S1 + S2, kohdat R1.3 - R1.8              14053  266 14319       14009  258 14267        -52