PERUSTIETOSOVELLUS 2006 *** OPPISOPIMUSKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P13LL6YO ***

LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJAT PERUSTIETOKYSELYN 20.9.2006 MUKAAN
Sisältää myös 21.1 - 19.9 alkaneen ja päättyneen koulutuksen
  -AMM.TUTK. VALM. KOUL.- -ERIK.AMM.TUTK. VALM. - -EI-TUTKINTOTAV. KOUL.- -YHTEENSÄ-
Omistaja
opisk.

yritt.

yhteensä

opisk.

yritt.

yhteensä

opisk.

yritt.

yhteensä

yhteensä
-josta
erit.
opet.
1 Yksityinen 1.059 159 1.218 1.455 88 1.543 174 18 192 2.953 23
3 Kunta 2.192 278 2.470 1.898 134 2.032 406 23 429 4.931 39
4 Kuntayhtymä 6.280 924 7.204 4.966 471 5.437 1.494 132 1.626 14.267 16
Raportti yhteensä 9.531 1.361 10.892 8.319 693 9.012 2.074 173 2.247 22.151 78