Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
            *** RAPORTTI: P14K7yo ***
 
 AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2006 OPISKELIJATYÖVUODET 20.9.2006 TOTEUTUNEEN/ARVIOIDUN TILANTEEN MUKAISESTI
 
 
@     Yhteensä
 
                            Yksityinen
 
 
             RAHOITUSLAIN (635/1998) 11 § VALTIONOSUUDELLA TOTEUTETTAVAT OPISKELIJATYÖVUODET
 
                          KÄYTETYT      KÄYTETYT     ARVIOIDUT
                           2005     1.1-20.9.2006   21.9-31.12.2006    YHTEENSÄ 2006
 Koulutusalat                  omaeh.  henk.  omaeh.   henk.  omaeh.  henk.  omaeh.  henk.   yht.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Humanistinen ja kasvatusala        251.5    2.6   183.2    6.9   102.8   4.7   286.0   11.6  297.6
 
 2 Kulttuuriala                233.1    6.2   188.6    0.1   105.1   0.0   293.6    0.1  293.7
 
 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
   ja hallinnon ala             1149.3   40.0   889.1   103.4   444.9   39.0  1334.0   142.4  1476.4
 
 4 Luonnontieteiden ala            263.4    2.1   195.3    4.1   98.6   0.6   293.9    4.7  298.6
 
 5a Tekniikan ja liikenteen ala
   (ei sisällä 5b:n koulutusta)        901.3   218.1   599.9   143.8   337.0   54.5   936.9   198.3  1135.2
 
 5b Puutavaran autokuljetuksen, maarakennus-
   alan, ajoneuvonosturinkuljettajan, yhdis-
   telmäajoneuvonkuljettajan, linja-autonkul-
   jettajan, lentoasemapalvelujen ja ammatti-
   sukeltajan näyttötutkintoon valmistava
   koulutus                  135.0    0.0   86.5    0.0   39.9   1.6   126.4    1.6  128.0
 
 6a Luonnonvara- ja ympäristöala
   (ei sisällä 6b:n koulutusta)        234.5    0.0   221.6    0.0   100.0   0.0   321.7    0.0  321.7
 
 6b Metsäkoneenkuljettajan näyttötutkintoon
   valmistava koulutus             0.0    0.0    0.0    0.0    0.0   0.0    0.0    0.0   0.0
 
 7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
   (ei sisällä 7b:n koulutusta)       1106.7   21.4   738.7    0.1   408.8   0.0  1147.5    0.1  1147.6
 
 7b Kuntoutus- ja liikunta-alan sekä sai-
   raankuljettajan, optiikkahiojan, jalko-
   jenhoidon, puhevammaisten tulkkipalve-
   lun ja kipsimestarin näyttötutkintoon
   valmistava koulutus            153.3    0.0   168.3    0.0   84.4   0.0   252.7    0.0  252.7
 
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala    425.3    2.2   317.5    2.3   138.9   0.0   456.4    2.4  458.8
 
 9 Muu koulutus               1055.5   131.5   645.6   116.3   393.3   74.2  1038.9   190.5  1229.4
 
 Opiskelijatyövuodet yhteensä         5910.1   424.0  4234.3   376.9  2253.7  174.6  6487.6   551.6  7039.5
 
  -josta erityisopetuksena järj. koulutus    62.7    1.3   44.6    4.9   23.3   0.4   67.8    5.3   73.1
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
            *** RAPORTTI: P14K7yo ***
 
 AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2006 OPISKELIJATYÖVUODET 20.9.2006 TOTEUTUNEEN/ARVIOIDUN TILANTEEN MUKAISESTI
 
 
@     Yhteensä
 
                            Kunta
 
 
             RAHOITUSLAIN (635/1998) 11 § VALTIONOSUUDELLA TOTEUTETTAVAT OPISKELIJATYÖVUODET
 
                          KÄYTETYT      KÄYTETYT     ARVIOIDUT
                           2005     1.1-20.9.2006   21.9-31.12.2006    YHTEENSÄ 2006
 Koulutusalat                  omaeh.  henk.  omaeh.   henk.  omaeh.  henk.  omaeh.  henk.   yht.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Humanistinen ja kasvatusala         26.1    0.0   22.0    0.0    6.3   0.0   28.3    0.0   28.3
 
 2 Kulttuuriala                93.0    0.0   64.0    0.0   37.6   0.0   101.6    0.0  101.6
 
 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
   ja hallinnon ala              292.4   20.1   198.8    1.1   98.5   1.2   297.4    2.3  299.7
 
 4 Luonnontieteiden ala            10.6    0.0    9.6    3.1    7.8   3.2   17.5    6.3   23.7
 
 5a Tekniikan ja liikenteen ala
   (ei sisällä 5b:n koulutusta)        352.8   28.3   248.6   28.8   159.1   14.9   407.7   43.6  451.4
 
 5b Puutavaran autokuljetuksen, maarakennus-
   alan, ajoneuvonosturinkuljettajan, yhdis-
   telmäajoneuvonkuljettajan, linja-autonkul-
   jettajan, lentoasemapalvelujen ja ammatti-
   sukeltajan näyttötutkintoon valmistava
   koulutus                  70.6    8.4   80.3    9.4   30.4   3.6   110.6   13.0  123.7
 
 6a Luonnonvara- ja ympäristöala
   (ei sisällä 6b:n koulutusta)        133.1    2.9   104.1    0.0   46.7   0.0   150.8    0.0  150.8
 
 6b Metsäkoneenkuljettajan näyttötutkintoon
   valmistava koulutus             6.6    0.0    8.4    0.0    2.9   0.0   11.3    0.0   11.3
 
 7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
   (ei sisällä 7b:n koulutusta)        231.8   10.7   143.4    4.4   104.9   5.2   248.3    9.7  258.0
 
 7b Kuntoutus- ja liikunta-alan sekä sai-
   raankuljettajan, optiikkahiojan, jalko-
   jenhoidon, puhevammaisten tulkkipalve-
   lun ja kipsimestarin näyttötutkintoon
   valmistava koulutus             18.6    0.0   22.0    0.0   10.8   0.0   32.8    0.0   32.8
 
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala     76.7    0.1   42.9    0.6   27.5   1.7   70.3    2.3   72.6
 
 9 Muu koulutus                150.4   36.2   91.5   19.2   46.7   18.8   138.2   38.1  176.3
 
 Opiskelijatyövuodet yhteensä         1462.9   106.7  1035.6   66.7   579.3   48.6  1614.4   115.2  1730.1
 
  -josta erityisopetuksena järj. koulutus    1.2    0.0    0.0    0.0    0.0   0.0    0.0    0.0   0.0
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
            *** RAPORTTI: P14K7yo ***
 
 AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2006 OPISKELIJATYÖVUODET 20.9.2006 TOTEUTUNEEN/ARVIOIDUN TILANTEEN MUKAISESTI
 
 
@     Yhteensä
 
                            Kuntayhtymä
 
 
             RAHOITUSLAIN (635/1998) 11 § VALTIONOSUUDELLA TOTEUTETTAVAT OPISKELIJATYÖVUODET
 
                          KÄYTETYT      KÄYTETYT     ARVIOIDUT
                           2005     1.1-20.9.2006   21.9-31.12.2006    YHTEENSÄ 2006
 Koulutusalat                  omaeh.  henk.  omaeh.   henk.  omaeh.  henk.  omaeh.  henk.   yht.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Humanistinen ja kasvatusala         11.1    0.0   11.8    0.0   12.1   0.0   23.9    0.0   23.9
 
 2 Kulttuuriala                144.4    3.0   129.9    0.1   61.7   0.0   191.7    0.1  191.8
 
 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
   ja hallinnon ala              703.5   41.3   544.1   29.3   280.3   13.9   824.4   43.2  867.6
 
 4 Luonnontieteiden ala            245.3    0.5   178.2    4.6   128.6   0.7   306.8    5.3  312.1
 
 5a Tekniikan ja liikenteen ala
   (ei sisällä 5b:n koulutusta)        909.7   14.0   728.8   16.0   371.6   25.4  1100.5   41.3  1141.8
 
 5b Puutavaran autokuljetuksen, maarakennus-
   alan, ajoneuvonosturinkuljettajan, yhdis-
   telmäajoneuvonkuljettajan, linja-autonkul-
   jettajan, lentoasemapalvelujen ja ammatti-
   sukeltajan näyttötutkintoon valmistava
   koulutus                  296.2    1.9   254.1    5.0   113.1   1.3   367.2    6.3  373.5
 
 6a Luonnonvara- ja ympäristöala
   (ei sisällä 6b:n koulutusta)        617.2    2.5   446.9    3.7   228.0   1.7   674.9    5.4  680.2
 
 6b Metsäkoneenkuljettajan näyttötutkintoon
   valmistava koulutus             24.5    0.0   20.5    0.0   11.0   0.0   31.5    0.0   31.5
 
 7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
   (ei sisällä 7b:n koulutusta)        670.1   45.3   435.7    9.1   213.7   4.7   649.4   13.8  663.2
 
 7b Kuntoutus- ja liikunta-alan sekä sai-
   raankuljettajan, optiikkahiojan, jalko-
   jenhoidon, puhevammaisten tulkkipalve-
   lun ja kipsimestarin näyttötutkintoon
   valmistava koulutus             42.4    0.0   153.6    0.0   66.6   0.0   220.2    0.0  220.2
 
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala    563.1    8.6   463.7    5.2   291.1   4.9   754.8   10.1  765.0
 
 9 Muu koulutus                965.8   178.6   498.5   103.3   332.8   52.7   831.3   156.0  987.3
 
 Opiskelijatyövuodet yhteensä         5195.0   295.7  3865.7   176.3  2110.7  105.1  5976.2   281.4  6257.9
 
  -josta erityisopetuksena järj. koulutus    7.5    2.6    9.7    0.0   10.9   0.0   20.7    0.0   20.7
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 09.11.2006 ***
            *** RAPORTTI: P14K7yo ***
 
 AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN VUODEN 2006 OPISKELIJATYÖVUODET 20.9.2006 TOTEUTUNEEN/ARVIOIDUN TILANTEEN MUKAISESTI
 
 
@     Yhteensä
 
 
 
 
             RAHOITUSLAIN (635/1998) 11 § VALTIONOSUUDELLA TOTEUTETTAVAT OPISKELIJATYÖVUODET
 
                          KÄYTETYT      KÄYTETYT     ARVIOIDUT
                           2005     1.1-20.9.2006   21.9-31.12.2006    YHTEENSÄ 2006
 Koulutusalat                  omaeh.  henk.  omaeh.   henk.  omaeh.  henk.  omaeh.  henk.   yht.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Humanistinen ja kasvatusala        288.7    2.6   216.9    6.9   121.2   4.7   338.1   11.6  349.7
 
 2 Kulttuuriala                470.5    9.2   382.5    0.2   204.4   0.0   586.9    0.2  587.1
 
 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
   ja hallinnon ala             2145.2   101.3  1632.0   133.8   823.7   54.1  2455.7   187.9  2643.6
 
 4 Luonnontieteiden ala            519.3    2.6   383.1   11.8   235.1   4.4   618.2   16.3  634.4
 
 5a Tekniikan ja liikenteen ala
   (ei sisällä 5b:n koulutusta)       2163.7   260.4  1577.3   188.5   867.8   94.7  2445.1   283.2  2728.3
 
 5b Puutavaran autokuljetuksen, maarakennus-
   alan, ajoneuvonosturinkuljettajan, yhdis-
   telmäajoneuvonkuljettajan, linja-autonkul-
   jettajan, lentoasemapalvelujen ja ammatti-
   sukeltajan näyttötutkintoon valmistava
   koulutus                  501.8   10.3   420.8   14.4   183.4   6.5   604.2   20.9  625.1
 
 6a Luonnonvara- ja ympäristöala
   (ei sisällä 6b:n koulutusta)        984.9    5.4   772.7    3.7   374.7   1.7  1147.3    5.4  1152.7
 
 6b Metsäkoneenkuljettajan näyttötutkintoon
   valmistava koulutus             31.1    0.0   29.0    0.0   13.9   0.0   42.9    0.0   42.9
 
 7a Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
   (ei sisällä 7b:n koulutusta)       2008.6   77.4  1317.8   13.6   727.4   9.9  2045.2   23.5  2068.7
 
 7b Kuntoutus- ja liikunta-alan sekä sai-
   raankuljettajan, optiikkahiojan, jalko-
   jenhoidon, puhevammaisten tulkkipalve-
   lun ja kipsimestarin näyttötutkintoon
   valmistava koulutus            214.3    0.0   343.9    0.0   161.8   0.0   505.7    0.0  505.7
 
 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala    1065.1   10.9   824.1    8.1   457.5   6.7  1281.6   14.8  1296.3
 
 9 Muu koulutus               2171.6   346.2  1235.6   238.9   772.8  145.7  2008.3   384.6  2392.9
 
 Opiskelijatyövuodet yhteensä        12568.0   826.3  9135.6   620.0  4943.6  328.3  14078.3   948.2 15027.4
 
  -josta erityisopetuksena järj. koulutus    71.4    3.9   54.3    4.9   34.2   0.4   88.5    5.3   93.8
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------