PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P14KAH6NMS ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, HENKILÖSTÖKOULUTUS
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu
Koulutuksen järjestäjä 1
Human.
ja
kasv.
ala
2
Kult-
tuu-
ri-
ala
3
Yhteis-
kunt.t,
liiket.
ja hal.
4
Luon-
non-
tiet.
ala
5a
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
5b
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
6a
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
6b
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
7a
Sos.,
terv.,
liik.
ala
7b
Sos.,
terv.,
liik.
ala
8
Matk.,
rav. ja
talous-
ala
9
Muu
kou-
lu-
tus
Yh-
teensä
01 Etelä-Suomen lääni
01 Uusimaa
016881 Ab Svenska folkhögskolan - SF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016181 Adulta Oy 0,0 0,0 14,8 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,8
017081 Ami-säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 6,2 31,1
011821 Ammattienedist.laitos-säätiö 0,0 0,1 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 151,9
031636 Espoon seudun koulutusky. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
024681 Haaga Instituutti-säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
000913 Helsingin kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 2,3 0,1 6,0
016321 Hengitysliitto Heli ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3
012941 Hgin Diakonissalaitoksen säät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1
016311 Hgin kristillisen opist.sääti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015881 Hyvink.-R-mäen seud.amm.k.sää 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 50,4
001063 Hyvinkään kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012811 Invalidiliitto ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
011691 Invalidisäätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
024761 Johtamistaidon opisto JTO 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0
031156 K-Uudenmaan ammattikoulutusyh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016431 Kanneljärven kansanop.kann.yh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
099011 Kansan siv.työn l:n opint.kes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
011651 Kellosepäntaidon edist.säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
023801 Kiint.alan koul.säät.amm.oppi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
053011 Kirkkopalvelut ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031206 Länsi-Uudenmaan ammattikoul.k 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012451 Malmin kauppaoppilaitos Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
014261 Markkinointi-Inst. kann.yhd.r 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
023311 MJK-koulutuskeskus ry. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
099041 Opintot. keskusl. OK-opintok. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
017781 Rakennusliitto ry 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5
023301 Rastor Oy 0,0 0,0 8,7 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 16,0
016211 SAK:n koul.säät.Kiljavan opis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7
017281 Solvalla-Finns Ab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
023701 Suomen kirkon seurak.op.sääti 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
013411 Suomen Kosmetologien Yhdistys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012631 Suomen Liikem.Kaupp.opp.sääti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
017291 Suomen Urheiluop.kannat.oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
025271 Sv.framtidssk.i Hforsreg. Ab 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3
017691 TUL:n Kisakeskussäätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
013611 Työtehoseura ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
099061 Työväen Sivistysliitto TSL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
017271 Valtak.valm.-ja liikuntakesku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
000923 Vantaan kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 Uusimaa 5,1 0,1 71,7 0,0 161,0 1,6 0,0 0,0 3,7 0,0 4,0 140,4 387,6
03 Itä-Uusimaa
031326 Itä-Uudenmaan koul.kuntayhtym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012541 Oy Porvoon kauppaoppilaitos 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
006383 Porvoon kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8
03 Itä-Uusimaa 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 14,6
05 Kanta-Häme
000613 Forssan kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 35,0
023291 Hevosopisto Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031566 Hlinnan seud.koul.kuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 7,6
031726 Hämeen amm.korkeakoul.kuntayh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
011701 Kiipulasäätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031226 Loun.-Hämeen amm.koul.kuntayh 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
017791 Palloilu Säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
006943 Riihimäen kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031366 Riihimäen seud.amm.oppil. ky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5
05 Kanta-Häme 0,0 0,0 0,2 0,0 22,2 0,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 17,5 44,3
07 Päijät-Häme
013051 Lahden diakoniasäätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3
016561 Lahden kansanopiston säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
019611 Lahden Musiikkiopisto Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031696 Päijät-Hämeen koulutuskonsern 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7 21,4 23,8
07 Päijät-Häme 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7 23,7 26,1
08 Kymenlaakso
014551 Harjun oppimiskeskus oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031836 Kotkan-Haminan seudun koul.ky 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 16,8
016081 Kouvolan Amm.Aik.koul.säätiö 0,0 0,0 0,0 3,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 6,0
052256 Kouvolan seudun kuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2
016931 Valkealan kr.kansanop.kann.yh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Kymenlaakso 0,0 0,0 0,0 3,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 25,0
09 Etelä-Karjala
031746 Et.-Karjalan koulutuskuntayht 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 23,4
016361 Jaakkiman krist.opist.kann.yh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 Etelä-Karjala 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 23,4
01 Etelä-Suomen lääni 5,1 0,1 85,7 3,7 193,1 2,1 0,0 0,0 8,6 0,0 5,7 216,9 520,9

5b ja 6b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 9), 7b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 10)

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P14KAH6NMS ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, HENKILÖSTÖKOULUTUS
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu
Koulutuksen järjestäjä 1
Human.
ja
kasv.
ala
2
Kult-
tuu-
ri-
ala
3
Yhteis-
kunt.t,
liiket.
ja hal.
4
Luon-
non-
tiet.
ala
5a
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
5b
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
6a
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
6b
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
7a
Sos.,
terv.,
liik.
ala
7b
Sos.,
terv.,
liik.
ala
8
Matk.,
rav. ja
talous-
ala
9
Muu
kou-
lu-
tus
Yh-
teensä
02 Länsi-Suomen lääni
02 Varsinais-Suomi
025501 Ab. Utbildning Sydväst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0
017001 Garant.fören.för Åbolands fsk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
002023 Kaarinan kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7
031216 Loimaan amm.-instit.kuntayht. 0,0 0,0 8,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9
031776 Länsi-Suomen ammat.aik.koul.k 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
017741 Paasikiviopistoyhdistys ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
005773 Paimion kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3
031346 Raision seudun koul.kuntayht. 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 10,8
031376 Salon seudun koulutusky. 0,0 0,0 0,8 2,3 1,8 2,6 0,0 0,0 6,2 0,0 2,5 2,1 18,1
014481 Stift.för fisk.-och sjöf.utb. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
017071 Turun aikuiskoulutussäätiö 0,0 0,0 14,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 17,1
011681 Turun ammattiopistosäätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
008533 Turun kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016901 Turun kristill.opiston säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
008953 Uudenkaupungin kaup.hallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
031766 Vars.-Suomen maaseutuoppil. k 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
02 Varsinais-Suomi 0,0 0,0 27,6 5,6 1,8 2,6 0,0 0,0 8,8 0,0 2,5 32,7 81,5
04 Satakunta
016241 Eurajoen kr.opist.kann.yhd.ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
000793 Harjavallan kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6
001023 Huittisten kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 7,2
031176 Kokemäenjokil. koulutus.ky. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
005313 Nakkilan kunnanhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016721 P-Satakunnan kansanop.kann.yh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031306 Pohj.-Satakunnan koul.kuntayh 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 4,7
016121 Porin aikuiskoulutussäätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 3,3
006093 Porin kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 10,6
006843 Rauman kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Satakunta 0,0 0,0 0,0 6,3 12,9 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,9 5,7 28,3
06 Pirkanmaa
014501 Ahlmanin koulun Säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
013591 Aitoon Emäntäkoulu Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
024121 Fysik.hoit.Arcus Lumio&Pirtti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031756 Länsi-Pirkanmaan koul.kuntayh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
014081 MLL:n Treen sos/terv.alan op. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8
031256 Mäntän seudun amm.koul.kuntay 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8
005363 Nokian kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
031276 Pirkanmaan amm.koul.ky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2
031456 Pohj.-Pirkanmaan koul.kuntayh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016451 Suomen Luter. Evank.yhd.ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015951 Tampereen Aikuiskoulutussääti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5
008373 Tampereen kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,9 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 9,0
014031 Tampereen Talouskouluyhdistys 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
031446 Valkeakosken seud.koulutusky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
031016 Vammalan seud.amm.koul.kuntay 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,4
017301 Varalan Säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 Pirkanmaa 0,0 0,0 0,9 0,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 23,7 30,8
13 Keski-Suomi
016391 Jkylän krist.opiston säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031076 Jyväskylän koulutuskuntayhtym 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 6,2
031086 Jämsän seud.amm.koul.kuntayht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,1 14,3
016501 K-Suomen kansanop.kann.yhdist 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016461 Karstulan ev.kans.op.kann.yhd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031506 Äänekosken amm.koul.kuntayhty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
13 Keski-Suomi 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,9 0,1 0,0 2,9 0,0 0,2 14,2 20,7
14 Etelä-Pohjanmaa
031196 Härmänmaan amm.-instit.ky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
001643 Jalasjärven kunnanhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 18,9
031806 Järviseudun koul.kuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016231 Korpisaaren säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
017701 Kuortaneen urheiluopistosääti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031416 Kurikan amm.oppil.kuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016441 Lapuan krist.op. kann.yhd. ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031716 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0
012921 Suomen yrittäjäopiston kann.O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031406 Suomenselän koulutuskuntayht. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3
031676 Suupohjan koulutuskuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
015961 Teak Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Etelä-Pohjanmaa 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 24,6
15 Pohjanmaa
002803 Korsnäs kommunstyrelse 0,0 0,0 1,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
016981 Norrvalla Folkhälsan Ab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031486 Optima samkommun 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 41,9
052156 Sk. för Kronoby folkhögskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031656 Sk. för utbild.i S-Österbotte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
052276 Sv.Ö.-bott.förbund för utbild 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1
009053 Vaasan kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 10,4
016521 Öst.bott.Sv.Kr.f-högsk.sällsk 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
15 Pohjanmaa 6,0 0,0 31,1 0,0 8,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 62,6
16 Keski-Pohjanmaa
031136 K-Pohjanmaan koulutusyhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8
016481 Kaustisen ev.opist.kann.yhd.r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Keski-Pohjanmaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 12,8
02 Länsi-Suomen lääni 6,0 0,0 59,6 12,6 34,2 18,8 0,1 0,0 14,3 0,0 4,4 111,4 261,4

5b ja 6b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 9), 7b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 10)

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P14KAH6NMS ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, HENKILÖSTÖKOULUTUS
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu
Koulutuksen järjestäjä 1
Human.
ja
kasv.
ala
2
Kult-
tuu-
ri-
ala
3
Yhteis-
kunt.t,
liiket.
ja hal.
4
Luon-
non-
tiet.
ala
5a
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
5b
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
6a
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
6b
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
7a
Sos.,
terv.,
liik.
ala
7b
Sos.,
terv.,
liik.
ala
8
Matk.,
rav. ja
talous-
ala
9
Muu
kou-
lu-
tus
Yh-
teensä
03 Itä-Suomen lääni
10 Etelä-Savo
031426 Et.-Savon koulutuksen kuntayh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016351 Itä-Karjalan kansanop.seura r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031386 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0
031146 K-Savon oppimiskesk.kuntayht. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
004913 Mikkelin kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Etelä-Savo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0
11 Pohjois-Savo
013941 Kuopion Talouskoul.kann.yhdis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016751 Portaanpään kr.kansanop.kann. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031816 Savon koulutuskuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 9,8
031476 Ylä-Savon amm.koul.kuntayhtym 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,4
11 Pohjois-Savo 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 3,6 4,5 13,2
12 Pohjois-Karjala
013491 Itä-Suomen liikuntaopisto Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016511 Kiteen ev.kansanop.kann.yhd.r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016701 Lieksan kr.opist.kann.yhd. ry 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
031286 P.-Karjalan koulutuskuntayht. 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 19,6
12 Pohjois-Karjala 0,5 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 20,1
03 Itä-Suomen lääni 0,5 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 15,3 38,3

5b ja 6b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 9), 7b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 10)

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P14KAH6NMS ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, HENKILÖSTÖKOULUTUS
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu
Koulutuksen järjestäjä 1
Human.
ja
kasv.
ala
2
Kult-
tuu-
ri-
ala
3
Yhteis-
kunt.t,
liiket.
ja hal.
4
Luon-
non-
tiet.
ala
5a
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
5b
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
6a
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
6b
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
7a
Sos.,
terv.,
liik.
ala
7b
Sos.,
terv.,
liik.
ala
8
Matk.,
rav. ja
talous-
ala
9
Muu
kou-
lu-
tus
Yh-
teensä
04 Oulun lääni
17 Pohjois-Pohjanmaa
016421 Kalajoen krist.op.kann.yhd.ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031106 Kalajokilaakson koulutus.ky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,4 7,0
031166 Koill.-Pohjanmaan amm.koul.ky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015851 Koillis-Suomen Aikuiskoul.Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
015991 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5
013101 Oulun diakonissal. säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 11,1
005643 Oulun kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
013991 Oulun Marttayhd. Paik.liitt.r 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
022451 Oulun setlementti ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031686 Oulun seudun koulutuskuntayht 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 10,8
025651 P-Suomen koulutuskeskussäätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
023241 Pohj.-Pohjanmaan liik.op.säät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012011 POHTO Oy 0,0 0,0 42,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0
015821 Raahen aikuiskoulutuskeskus o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031336 Raahen koulutuskuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
012551 Raahen Porvari- ja Kaupp.rah. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016771 Raudaskylän Kr. opisto ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031026 Siika-Pyhäjokial.koulutusky. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1
17 Pohjois-Pohjanmaa 0,0 0,0 42,0 0,0 37,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,0 27,1 109,0
18 Kainuu
051746 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 2,3
017681 Vuokatin säätiö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Kainuu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,3 2,3
04 Oulun lääni 0,0 0,0 42,0 0,0 37,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 1,1 29,4 111,3

5b ja 6b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 9), 7b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 10)

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P14KAH6NMS ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, HENKILÖSTÖKOULUTUS
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu
Koulutuksen järjestäjä 1
Human.
ja
kasv.
ala
2
Kult-
tuu-
ri-
ala
3
Yhteis-
kunt.t,
liiket.
ja hal.
4
Luon-
non-
tiet.
ala
5a
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
5b
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
6a
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
6b
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
7a
Sos.,
terv.,
liik.
ala
7b
Sos.,
terv.,
liik.
ala
8
Matk.,
rav. ja
talous-
ala
9
Muu
kou-
lu-
tus
Yh-
teensä
05 Lapin lääni
19 Lappi
052286 Kemi-Tornion amm.korkeak. ky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8
003203 Kemijärven kaupunginhallitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8
031236 Länsi-Lapin koulutuskuntayht. 0,0 0,1 0,6 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 7,9
016691 Peräpohjolan kans.op.kann.yhd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
016571 Rovalan Setlementti ry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
031666 Rovaniemen koulutuskuntayhtym 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 2,1 2,8
19 Lappi 0,0 0,1 0,6 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 11,6 16,3
05 Lapin lääni 0,0 0,1 0,6 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 11,6 16,3

5b ja 6b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 9), 7b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 10)

 
PERUSTIETOSOVELLUS SYKSY 2006 *** AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS *** PVM: 10.11.2006 ***
*** RAPORTTI: P14KAH6NMS ***

AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN OPISKELIJATYÖVUODET 2006, HENKILÖSTÖKOULUTUS
21.9.-31.12.2006 osalta työvuodet on arvioitu
Koulutuksen järjestäjä 1
Human.
ja
kasv.
ala
2
Kult-
tuu-
ri-
ala
3
Yhteis-
kunt.t,
liiket.
ja hal.
4
Luon-
non-
tiet.
ala
5a
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
5b
Tekn.
ja lii-
kent.
ala
6a
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
6b
Luonn.
vara
ja ymp.
ala
7a
Sos.,
terv.,
liik.
ala
7b
Sos.,
terv.,
liik.
ala
8
Matk.,
rav. ja
talous-
ala
9
Muu
kou-
lu-
tus
Yh-
teensä
Yhteensä 11,6 0,2 187,9 16,3 283,2 20,9 5,4 0,0 23,5 0,0 14,8 384,6 948,3

5b ja 6b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 9), 7b (RahA 806/98 10a hintaryhmä 10)