Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
1PERUSTIETOSOVELLUS 20.9.2006 *** PERUSOPETUS *** PVM: 20.03.2007 **
 *** RAPORTTI: P55K7YO ***                            sivu   1
 
 PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 20.9.2006 SEKÄ MUUTOKSET TOIMINNASSA
 
@     Yhteensä
 
 
 
 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN OSALLISTUNEET OPPILAAT
                                   Muutos
                       20.9.2005 20.9.2006   05-06  Muutos%
 
 1. luokan ap/ip-oppilaat            24.936   25.210    274    1,1
 
 2. luokan ap/ip-oppilaat            15.080   14.604   -476    -3,2
 
 3.-9. luokan ap/ip-erityisoppilaat       2.052   1.761   -291   -14,2
                             -------- --------  -------
 YHTEENSÄ                    42.068   41.575   -493    -1,2
 
 
 TOTEUTUNEET OHJAUSTUNNIT
                       Omana    Osto- Avustettuna         Muutos  Muutos
                     toimintana  palveluna  toimintana  Yhteensä edelliseen    %
 
 Syyslukukausi 2005
 Ohjaustuntien lukumäärä yhteensä     734.430   129.682   691.845 1.555.957   152.520   10,9
 - josta perusopetuslain edellyttämä
  tuntimäärä (keskim. 3 tuntia/päivä)   441.041   78.220   419.722  938.983   84.334   9,9
 
 Kevätlukukausi 2006
 Ohjaustuntien lukumäärä yhteensä     852.685   124.421   778.897 1.756.003   203.059   13,1
 - josta perusopetuslain edellyttämä
  tuntimäärä (keskim. 3 tuntia/päivä)   514.914   75.736   484.140 1.074.790   127.277   13,4
 
 Lukuvuosi 2005/2006 yhteensä
 Ohjaustuntien lukumäärä yhteensä    1.587.115   254.103  1.470.742 3.311.960   355.579   12,0
 - josta perusopetuslain edellyttämä
  tuntimäärä (keskim. 3 tuntia/päivä)   955.955   153.956   903.862 2.013.773   211.611   11,7